Intencje Mszy Świętych 27.05. – 02.06.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Za zmarłych pracowników Urzędu Gminy  
7:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 27  
7:20 + Marianny Mazuruk Stanisława Urban
7:20 + Marianny, Stanisławy Wiesława i Andrzej Wasiluk
18:00 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla wnuczek: Julii, Natalii i Magdaleny Dziadkowie
18:00 + Eugenii Iwaniuk (17 r.) Halina Iwaniuk
 

 

 

Wt.

7:00 + Romana (r.), Józefa, Stanisława Małgorzata Gregorczuk
7:00 + Marianny (r.), Jana, Janiny, Henryka, zm. dziadków Rodzina
7:20 Dz-bł o zdrowie dla wnuków Kazimierza, Tadeusza, Jana i ich rodziców Dziadkowie
7:20 + Janusza Karwackiego (7 dz.) Rodzina
18:00 + Marii Hackiewicz Rodzina
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 28  
 

 

Śr.

7:00 + Janusza Machuta (11 r.) Żona
7:00 + Antoniego, Stanisława Danuta Cieślak
7:20 + Łukasza Bytnara, Wiesławy Sitkiewicz Lidia Klimaszewska
18:00 + Tekli Stanisławy, Józefa, zm. z rodz. Wasiluków Córka Teresa
18:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 29  
 

 

Czw.

 

8:30 Dz-bł w 12 r. ur. Karoliny Rodzice i siostry
10:00 Za Parafian i Gości  
17:00 + Józefa Wasiluka (r.) Marian Wasiluk
17:00 + Janiny Folwarskiej – greg. 30  
 

 

 

 

Pt.

7:00 + Józefy, Stanisława, Władysława, zm. z rodz. Zubkowiczów i Jaskólskich Rodzina
7:00 + Heleny, Zygmunta, Wiesława, zm. z rodz. Bartoszuków Czesława Mateuszuk
7:20 Dz-bł w 3 r. ur. Zosi Dziadkowie
7:20 + Jana (r.), Honoraty Janina Nowosielska
18:00 Dz-bł w 50 r. ur. Pawła i 18 r. ur. Zuzanny Rodzina
18:00 + Ewy Maksymiuk (1 r.) Rodzina
 

 

Sob.

7:00 + Józefa (r.), Ireny, Marka, Janusza, Krzysztofa Marian Domański
7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 1 Rodzina
18:00 Dz-bł do MB Sarnackiej w 6 r. sakr. małżeństwa Magdaleny i Konrada Rodzina
18:00 Dz-bł w 60 r. ur. Antoniego Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Marka Pióro (6 r.) Teresa Pióro
10:00 Za Parafian i Gości/+ Heleny Andrusiak – greg. 2  
11:30 + Ewy Maksymiuk (1 r.) Rodzina
17:00 Dz-bł w intencji dzieci i wnuków Celina Dziwińska
17:00 Dz-bł w 20 r. sakr. małżeństwa Jolanty i Sławomira oraz o dary Ducha Św. dla dzieci Małżonkowie