Intencje Mszy Świętych 17. – 23.06.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 17  
7:00 + Elżbiety Daniluk (r.) Mieczysław Daniluk
18:00 + Szczepana (r.), Krystyny, zm. rodziców Krystyna Andrusiak
 

 

Wt.

7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 18  
7:00 + Marianny, Stanisława, Wojciecha, zm. z rodz. Wawryniuków Marianna Stachowicz
18:00 Dz-bł w 19 rocz. święceń kapłańskich ks. Tomasza Duszkiewicza Mama
 

 

 

Śr.

7:00 + Marianny, Jana Daniluk i ich rodziców Grzegorz Daniluk
7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 19  
18:00 + Jana Wojnach (20 r.) Małgorzata Kołodziejczuk
18:00 + Bogusława Obrępalskiego Córka Emilia
18:00 + Eugeniusza (r.), Mirosława, Zofii, Krzysztofa Rodzina
 

 

 

 

Czw.

 

7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 20  
7:00 + Aleksandra Lewickiego, jego rodziców, rodzeństwo i dziadków Marek Lewicki
7:20 + Janiny Góralińskiej (5 r.), Kazimierza, Czesława Rodzina
7:20 + Janusza Karwackiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Mariana (r.), zm. z rodz. Korowajczuków i Lutkiewiczów Mieczysław Korowajczuk
18:00 + Jana Szeweluka (20 r.), Leszka, zm. z rodz. Szeweluków i Walczuków Rodzina
 

 

 

Pt.

7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 21  
7:00 + Mariana, Eugenii, Jana Sawczuków, zm. dziadków Karwackich Józef Stachowicz
7:20 + Wojciecha (18 r.), Jana, Janusza, zm. z rodz. Tarasów i Walczuków Danuta Walczuk
18:00 + Stanisława Kordaczuka Rodzina
18:00 + Jana Mazuruka Stanisława Urban
 

 

 

 

Sob.

7:00 + Zbigniewa Melecha Rodzina
7:00 + Heleny Andrusiak – greg. 22  
7:20 + Krystyny, Franciszka, Tadeusza Jakimiuk, zm. Z rodz. Jakimiuk i Korszlak Janusz Jakimiuk
7:20 Dz-bł w 30 rocz. sakr. małżeństwa Bożeny i Andrzeja Córki
16:00 Ślub: Katarzyna Steleżuk i Mateusz Pogorzelski  
18:00 Dz-bł w 40 rocz. Święceń kapłańskich Księdza Proboszcza Grażyna Norwa
18:00 + Tadeusza Kasprzaka Rodzina
18:00 Dz-bł do MB Sarnackiej w 2 rocz. sakr. małżeństwa Natalii i Kamila Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Romana (18 r.), Janiny, Marianny, Zofii, Jadwigi, Stefana, zm. rodziców, dziadków i chrzestnych obu stron Stanisława Jędrzejuk
10:00 Za Parafian i Gości/+ Heleny Andrusiak – greg. 23  
11:30 Dz-bł w 40 rocz. święceń kapłańskich Księdza Proboszcza  
17:00 + Zenona Lutkiewicza (im.) Rodzina