Intencje mszalne 19-25.10.2020

Intencje Mszy Świętych 19.10. – 25.10.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon. 7:00 + Jana – greg.22  
7:00 + Stanisława Zubkowicza Rodzina
7:00 O zdrowie dla Mamy Córka
17:00 + Tadeusza, zm. rodziców z obu stron Irena Trochimiuk
17:00 + Leokadii – greg.19  
17:00 Dz-bł w 21 r. ur. Wiktorii Rodzice i Siostry
Wt. 7:00 + Jadwigi (11 r.), Stanisława i Bogumiła Alina Presnarewicz
7:00 + Jana – greg.23  
7:00 + Genowefy, Czesława, zm. dziadków Wiesława Sterniczuk
7:20 + Józefa Malinowskiego (7 dz.) Rodzina
17:00 + Leokadii – greg.20  
17:00 + Bronisławy, Wincentego, Bolesława, Franciszki, Franciszka, Julii, Bolesława Marian Folwarski
Śr. 7:00 + Jana Celina Dziwińska
7:00 + Urszuli Gumienniczuk (im.) Rodzina
7:00 + Leokadii – greg.21  
7:20 + Jana – greg. 24  
7:20 + Romana Wyganowskiego (7 dz.) Rodzina
17:00 + Wiesławy Kordaczuk (r.) Stanisław Kordaczuk
17:00 + Zdzisławy Szczerbickiej (r.) Córki
Czw. 7:00 + Leokadii – greg.22  
7:00 + Jana – greg.25  
7:00 Dz-bł w intencji Księdza Proboszcza Bezimienna
17:00 + Patryka Makowskiego Rodzina
17:00 + Kamila Pióro Rodzina
17:00 + Mirosława Dudziuka (21 r.), Wiesławy Mariusz Dudziuk
Pt. 7:00 + Jana – greg.26  
7:00 + Mariana Żabickiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Tadeusza Modesta Nasiłowskiego (1 r.) Rodzina
17:00 + Franciszka Antoszczuka (7 dz.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 11 r. ur. Zuzanny Rodzice
17:00 + Leokadii – gre.23  
Sob. 7:00 + Mai Tyczyno, Tadeusza i Zdzisławy Rodzina
7:00 + Leokadii – gre.24  
7:00 + Jana – gre.27  
16:00 Ślub Dorota Mikołajczuk vel Kalinowska i Sylwester Chaciński  
17:00 + Bożenny i Tadeusza Marciniszyn  
17:00 + Tadeusza, Mirosława zm z rodziny Bartoszuków Rodzina
Niedz. 8:30 + Leokadii – gre.25  
8:30 + Genowefy, Stanisława, Bronisławy, Antoniego Jan Jaszczuk
10:00 Za parafian  
11:30 + Tadeusza, Stanisława Szeweluków i ich rodziców Stefan Szeweluk
11:30 + Jana – greg.28  
17:00 + Leszka Terlikowskiego (3 r.) Żona i Dzieci
17:00 Dz-bł w 13 r. ślubu Agnieszki i Mariusza i w r. ur. Aleksandy i Gabrieli Celina Dziwińska

 

Intencje Mszy Świętych 12.10. – 18.10.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Leokadii – greg.12
7:00 + Jana – greg.15
7:00 + Teresy Makarskiej (30 dz.)
17:00 Dz-bł w intencji Zuzanny
17:00 Dz-bł w 27 r. ślubu Dariusza i Moniki
17:00 Dz-bł w 1 r. ślubu Eweliny i Jakuba, w 4 r. ślubu Katarzyny i Krzysztofa
Wt. 7:00 + Leokadii – gre.13
7:00 + Jana – greg.16
7:00 + Izabeli Wawryniuk – Kosteckiej (30 dz.)
17:00 + Ireneusza Żaka
17:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
Śr. 7:00 + Jana – greg.17
7:00 + Janusza, Małgorzaty, zmarłych rodziców
7:00 + Danuty Ostaszewskiej (7 dz.)
17:00 + Leokadii – greg.14
17:00 O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski
Czw. 7:00 + Jadwigi Karwackiej
7:00 + Ksawerego, Władysława, Marianny Korniluk
7:00 + Otylii Skwarczyńskiej
17:00 + Jana – greg.18
17:00 + Leokadii – greg.15
17:00 + Teresy, Karoli, Henryka Kutników
Pt. 7:00 + Jana – greg. 19
7:00 Dz-bł w 85 r. ur. Teresy Nowosielskiej
17:00 Dz-bł w 70 r. ur. Kazimierza
17:00 + Jadwigi (r.), Mariana, Stanisława
17:00 + Leokadii – greg.16
Sob. 7:00 + Leokadii – greg.17
7:00 + Jana – greg.20
7:00 + Władysławy Terlikowskiej
17:00 + Alicji, Wojciecha, Michała zm. rodziców z obu stron, Tadeusza, Józefa
17:00 + Sławomira Dudziuka i dziadków Pawłowskich
17:00 Dz-bł w 20 r. ślubu Małgorzaty i Jacka
Niedz. 8:30 + Szczepana Matejczuka (1r.)
8:30 + Leokadii – greg.18
10:00 Za parafian
11:30 + Elżbiety (22 r.), Henryka (18 r.)
11:30 + zm. Dziadków, Stanisława i Marianny Ciężar, Antoniego i Władysławę Ciołek
17:00 + Jana – greg.21
17:00 + Janiny, Stefana Janowskich

Intencje mszalne 5.10-11.10.2020

Intencje Mszy Świętych 05.10. – 11.10.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

(II dzień Misji)

7:00 + Władysławy (31 r.) Celina Dziwińska
7:00 + Leokadii – greg. 5  
7:00 + Anny, Józefa Kalinowskich Jadwiga Kalinowska
10:00 + Jana – greg. 8  
10:00 + Edmunda Skwarczyńskiego Grażyna Wolska
10:00 W intencji Dusz Czyśćcowych  
Wt.

(III dzień Misji)

7:00 + Leokadii – greg. 6  
7:00 + Jana – greg. 9  
7:00 + Alicji Siostra z koleżankami
7:20 + Janiny Kordaczuk (r.) Stanisław Kordaczuk
7:20 + Genowefy zm. rodziców z obu stron Halina Izdebska
7:20 +  Grzegorza (2 r.), Bogusława Obrępalskich Rodzina
Śr.

(IV dzień Misji)

8:30 + Stanisława (r.), Genowefy, Stanisława, Henryka, zm. dziadków Krystyna Walczuk
8:30 + Leokadii – greg. 7  
10:00 + Jana – greg. 10  
17:00 + Marka Nowosielskiego (im.) Rodzice i Brat
17:00 Do Matki Bożej Sarnackiej  
17:00 Dz-bł w r. ur. Mai i Gabrieli Rodzina
Czw.

(V dzień Misji)

8:30 + Stanisława (r.), Genowefy, Wiesława, Jadwigi Janusz Paździor
8:30 + Leokadii – greg. 8  
10:00 + Jana – greg. 11  
10:00 Dz-bł w 99 r. ur. Jadwigi Dudziuk                Wnuki i Prawnuki
17:00 + Wawrzyńca, Teofili, Bogusławy, Czesławy zm. z rodz. Stachowiczów, Karwackich, Wawryniuków Józef Stachowicz
17:00 + Jana, Heleny, Mariana Barbara Domańska
Pt.

(VI dzień Misji)

 

7:00 + Leokadii – greg. 9  
7:00 + Jana – greg. 12  
7:00 + Tadeusza i zm. rodziców Irena Trochimiuk
10:00 + Kazimierza zm. rodziców z obu stron Roman Gregorczuk
10:00 + Władysława Stanisław Kuchta
Sob.

(Konsekrcja Nowego Kościoła)

 

7:00 + Leokadii – greg. 10  
7:00 + Jana – greg. 13  
11:00 Poświęcenie Nowego Kościoła  
  Dz-bł w 33 r. ślubu Aleksandry i Ryszarda Sołomiewicz Małżonkowie
17:00 + Jana Guza (8r.), Jadwigi, Władysława, Elżbiety, Bogdana, Stanisława Rodzina
Niedz.

(Zakończenie Misji)

8:30 +  Zm. z rodz. Kasjaniuków i Szymczuków Rodzina
8:30 + Leokadii – greg. 11  
10:00 Za parafian  
10:00 + Jana – greg. 14  
11:30 + Haliny Popławskiej (1 r.) Syn
11:30 + Jana Szyszko (1 r.) Wiesław Popławski
17:00 + Henryka, Zofii, Elżbiety, Jana, Zbigniewa, Wojciecha, Leszka Siostra

 

Intencje Mszy Świętych 28.09. – 04.10.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Pawła Cieślaka (r)
7:00 + Heleny – greg. 28
18:00 + Jana Uścinowicza – greg. 1
18:00 + Księdza Pawła Kępińskiego
Wt. 7:00 + Stanisławy, Edwarda Ostoiskich
7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Heleny – greg. 29
18:00 + Artura (4r) Jana zm. rodziców
18:00 + Jana – greg. 2
18:00 + Dz-bł w 18 r. ur. Izabeli
Śr. 7:00 + Franciszka, Bronisławy
7:00 + Mariana Żabickiego (7dz.)
7:00 + Heleny greg. 30
7:20 + Jana greg. 3
18:00 + Marianny (20r) Aleksandra, Adama i Mariana
Czw. 7:00 + Leokadii Melech – greg. 1
7:00 + Jana – greg. 4
17:00 + Czesława, Genowefy, Stanisława, Haliny Bazylczuk
17:00 + Lucjana Kopika (11r.) zm. z rodz. Romaniuków i Kopików
Pt.

 

7:00 + Leokadii – greg. 2
7:00 + Ireny Orzepowskiej (1r)
7:00 Dz-bł w intencji nowożeńców i całej rodziny
17:00 + Jana – greg. 5
17:00 + Stanisława Cieciery (r) zm. z rodziny
Sob.

 

7:00 + Franciszka (im) Dominika (r) Eleonory, Marii, Sabiny
7:00 + Zofii Jakubiak rodziców obu stron
7:00 + Leokadii – greg. 3
16:00 Ślub Patrycja Chibowska i Karol Denisiuk
17:00 + Jana – greg. 6
17:00 + Heleny (26r) Franciszka
17:00 + Eugeniusza (r) Reginy Nowosielskich
Niedz. 8:30 + Edwarda Osieja
8:30 + Leokadii – greg. 4
10:00 Za parafian
11:30 + Jana – greg. 7
11:30 + Zofii (r) Krzysztofa, Antoniego, Michała i zm. z rodz.
17:00 + Zbigniewa Michniewicza
17:00 Do Matki Bożej różańcowej w int.  całej rodz.

Intencje 21.09. – 27.09.2020

Intencje Mszy Świętych 21.09. – 27.09.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon. 7:00 + Jana, Eugenii (7 r.) Celina Dziwińska
7:00 + Jana Uścinowicza (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Heleny greg. 21  
18:00 + Stanisława Zielińskiego (5 r.) Danuta Zielińska
18:00 + Janiny Bąk-Koszuk (1 r.) Bożena Bąk
18:00 + Stanisława, Heleny, Józefy, Kazimierza zm. z rodziny Rodzina
Wt. 7:00 + Mariana, Stanisława, Marianny, Antoniego, Karoliny Bobryków Córka Celina
7:00 + Heleny greg. 22  
7:00 + Józefy, Michała, Mariana, Zofii Wiesława Sterniczuk
18:00 + Heleny, Jana Gumienniczuk Stanisława Gumienniczuk
18:00 + Kamila Pióro Rodzina
Śr. 7:00 + Heleny greg. 23  
7:00 + Bogusława Jóźwiaka Żona i Synowie
18:00 Dz-bł do MB w 80 r. ur. Zygmunta Kołodzieja Rodzina
18:00 + Radosława (r.), Zofii, Mariusza Kołodzieja Rodzina
Czw. 7:00 + Heleny greg. 24  
7:00 + Teresy Makarskiej Andrzej Taras z rodziną
18:00 + Genowefy Lewczuk (13 r.), Jana, Stanisławy, Władysława i zm. z rodziny Jerzy Lewczuk
18:00 + Tomasza Rudnika (1 r.) Żona i Dzieci
Pt.

 

7:00 + Bożeny Marczuk Tomasz Marczuk
7:00 + Danuty Kondrackiej Dorota Kalinowska
7:00 + Heleny greg. 25  
18:00 + Zygmunta Trębickiego, Marianny Hepner, Michała Mroziewicza, zm. z rodziny Ewa Hepner
18:00 + Zofii Osiej (1 r.) Siostra
Sob.

 

7:00 + Heleny greg. 26  
7:00 + Marianny, Michała zm. dziadków Karolina i Kinga
7:00 + Ireny Jurzyk (7 r.) Anna Jurzyk z Córką
18:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Ireny i Mirosława Lipińskich Dzieci
18:00 + Tadeusza Korniluka (20 r.), Jana, Antoniego zm. rodziców z obu stron Adam Korniluk
Niedz. 8:30 + Gleba (r.), Stanisławy, Zenona, Izabeli, Ireny Rodzina
10:00 Za parafian  
10:00 + Feliksy i Władysława Lewczuk (r.) Córki
11:30 Dz-bł w 9 r. ur. Jakuba i w 10 r. ur. Mai Rodzina
11:30 + Kazimierza Chromca (19 r.), Bronisławy, Henryka, Adeli Stanisława Obrępalska
17:00 + Heleny greg. 27  
17:00 Dz-bł w 3 r. ur. Błażeja oraz o potrzebne łaski dla rodziców i siostry Babcia

 

Intencje Mszy Świętych 14.09. – 20.09.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Ks.prał. Władysława Śledziewskiego
7:00 + Heleny greg. 14
18:00 + Ireneusza Żaka, Władysława
18:00 + Eugeniusza (r.), Genowefy, Bogusława
Wt. 7:00 + Heleny greg. 15
7:00 + Teresy Felczuk
18:00 + Zdzisława, Eugenii Iwaniuk
18:00 + Mieczysława Szpury, Eugenii i Reginy
18:00 + Zdzisława (r.)
Śr. 7:00 + Heleny greg. 16
7:00 + Tadeusza, Weroniki, Janusza, Ireny Miłkowskich
18:00 Dz-bł w 14 r. ślubu Moniki i Piotra Wołkowiczów i w 12 r. ur. Mateusza
Czw. 7:00 + Heleny greg. 17
7:00 + Teresy Makarskiej (7 dz.)
7:00 + Izabeli Wawryniuk (7 dz.)
18:00 Dz-bł o dary Ducha Św. w 18 r. ur. Gabrieli Tomaszuk
18:00 + Krystyny Radziejewskiej, Teresy, Józefa
Pt.

 

7:00 + Szczepana Matejczuka
18:00 + Tekli Stanisławy (r.)
18:00 W intencji dzieci i młodzieży z parafii
18:00 + Heleny greg. 18
Sob.

 

7:00 + Tekli Stanisławy (r.)
7:00 + Stanisława Zubkowicza
7:00 O zdrowie dla mamy
18:00 + Heleny greg. 19
18:00 + Zofii, Mariana Bogdaniuk, dziadków obu stron
18:00 + Leokadii, Mariana, Jadwigi, Władysława, zm. dziadków, zm. z rodziny
Niedz. 8:30 + Mieczysława, Marii, Zygmunta Pióro
10:00 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk, Pawła Androsiuka
10:00 Za parafian
11:30 Dz-bł w 34 r. ur. Ewy, w 24 r. ur. Damiana i w 21 r. ur. Karoliny
11:30 + Stanisławy Szewczuk
17:00 + Heleny greg. 20
17:00 + Stanisława (r.), Heleny

Intencje mszalne 7-13. 08.

Intencje Mszy Świętych 07.09. – 13.09.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon. 7:00 + Stanisławy i Mariana Chwedorczuków Lidia Klimaszewska
7:00 + Heleny – gregorianka 7  
18:00 + Ireny (25 r.), Edwarda, Wawrzyńca, Romualdy, zm. dziadków Bożena Pióro
18:00 + Reginy Lewickiej Ewa Gorzała
18:00 W intencji dusz czyśćcowych Wspomożyciele dusz czyśćcowych
Wt.

(Święto Narodzenia NMP)

8:30 + Jana Makarskiego Antoni Makarski
8:30 + Leokadii Melech (30 dz.) Rodzina
10:00 + Heleny – gregorianka 8  
18:00 + Franciszka, Stanisławy Bezimienna
18:00 + ks.prał. Władysława Śledziewskiego (r.) Mariusz Dudziuk
Śr. 7:00 + Heleny – gregorianka 9  
7:00 + Wojciecha Prusińskiego Rodzina Melechów
18:00 + Marianny Ilczuk (2 r.), Eugeniusza Ilczuka (5r.), Bogdana Laszuka (19 r.) Alicja Laszuk
18:00 + Marianny, Hipolita Tymoszuków i ich rodziców Teresa Dudziuk
Czw. 7:00 + Agnieszki Ziółkowskiej (5 r.) Rodzina
7:00 + Jerzego Ostaszewskiego (r.) Rodzina
7:00 + Heleny – gregorianka 10  
18:00 + zm. z rodz. Bartoszewskich, Bożeny i Tadeusza Marciniszyn  
18:00 + Anny Szeweluk (13 r.), Bronisławy Kłykocińskiej Stefan Szeweluk
Pt. 7:00 + Stanisława Romaniuka (2 r.), zm. rodziców obu stron Stanisława Romaniuk
7:00 + Stanisława Przesmyckiego, Wacławy, Bożeny Marczuk Czesław Przesmycki
7:00 + Reginy Ratyńskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Heleny – gregorianka 11  
18:00 Dz-bł w 6 r. ur. Michała Rodzina
18:00 + Radosława (r.) i zm. dziadków Bożena Bąk
Sob.

 

7:00 + Stanisławy (r.), Jana, Romana Elżbieta Miłkowska
7:00 + Marianny, Józefa, zm. z rodz. Radzikowskich  Rodzina
7:00 + Heleny – gregorianka 12  
18:00 Dz-bł w 40 rocz. ślubu Marioli i Zygmunta Dzieci z Rodzinami
18:00 + Bolesławy, Stanisława Maksymiuk Grzegorz Daniluk
18:00 Dz-bł w 7 r. ur. Marii Rodzice i Siostry
Niedz. 8:30 + Joanny Szeweluk (7 r.) Stefan Szeweluk
8:30 + Mieczysława, Stanisławy, Longina, Leokadii Jolanta Piwoni
10:00 Za parafian  
11:30 + Mariusza Koźluka (3 r.) Żona i Dzieci
11:30 + Heleny – gregorianka 13  
17:00 W intencji Rodziny Radia Maryja  
17:00 Dz-bł w 13 r. ślubu Anny i Jana i w r. ur. Antoniny i Michaliny Celina Dziwińska

 

Intencje Mszy Świętych 31.08. – 06.09.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon. 7:00 Dz-bł w int. Jana, Agaty, Karola, o zdrowie i Boże bł. dla całej rodz.  
7:00 + Lucyny Zubkowicz (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Marianny, Tadeusza Raczyńskich Rodzina
18:00 + Janusza, Heleny, Tadeusza zm z rodz. Niewęgłowskich, Mikołaja (r.), Anny, Janiny, Heleny, Mirosława, Tadeusza zm. z rodz. Miciurów Stanisław Miciura
18:00 Dz-bł w 5 r. ur. Wiktorii i 2 r. ur. Patrycji Rodzina
Wt. 7:00 + Franciszki, Franciszka (r.), Teofili Adam Korniluk
7:00 + Heleny – gregorianka 1 Córka
7:00 + Mariana zm. rodziców z obu stron Wanda Gumienniczuk
8:00 Rozpoczęcie roku szkolnego  
18:00 + Teresy Felczuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Józefa, Krystyny, Kazimierza i zm. rodziców Witold Jaszczuk
18:00 + Klemensa, Adolfiny, Eugeniusza Danuta Hepner
Śr. 7:00 + Genowefy (r.), Stanisława Janusz Paździor
7:00 + Heleny – gregorianka 2  
7:00 + Piotra (1r.) Rodzina
18:00 + Piotra Horbowca (1r.) Syn Krzysztof
18:00  Do Matki Bożej Sarnackiej  
Czw. 7:00 + Jana Chwesiuka Żona
7:00 + Mariana, zm. rodziców z obu stron, Małgorzaty Wanda Gumienniczuk
7:00 + Heleny, Bronisława, zm. z rodz. Córka
18:00 + Heleny – gregorianka 3  
18:00 + Włodzimierza, Czesława Kubczaków Rodzina
Pt. 7:00 + Heleny – gregorianka 4  
7:00 + Mariana Trochimiuka (11r.) Córka
18:00 + Tadeusza Stefaniuka (r.) Córka
18:00 + Stanisława (20r.), zm. z rodziny Jadczuków Krystyna Czeberkus
Sob.

 

7:00 Dz-bł w 75 r. ur. Krystyna Paździor
7:00 Dz-bł w 5 r. ur. Leny Rodzice
7:00 + Heleny – gregorianka 5  
16:00 Ślub Karolina Karwacka, Sylwester Panasiuk  
18:00 Dz-bł w r. ur. córki i z racji imienin Krystyna Walczuk
18:00 + Janusza (r.), Janiny, Stanisława zm. z rodziny Jolanta Jaskólska
Niedz. 8:30 + Marii Sakowskiej – Grabskiej (23r.) Stefan Szeweluk
8:30 + Edwarda Osieja Żona i Dzieci
10:00 Dz-bł w 14 r. ur. Piotra Gregorczuka Rodzice
11:30 Msza Święta Dożynkowa  
17:00 Dz-bł w int. córek i ich rodzin Elżbieta Omelańczuk
17:00 + Heleny – gregorianka 6  

 

Intencje 24. 08. – 30. 08. 2020.

Intencje Mszy Świętych 24.08. – 30.08.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon. 7:00 Dz-bł w 6 rocznicę ślubu Magdaleny i Jakuba Mama
7:00 + Reginy Ratyńskiej Brat Wacław z Dziećmi
18:00 Dz-bł w 65 rocznicę urodzin żony Anny Mąż i Dzieci
18:00 + Bronisławy Melech (9 r.) i jej rodziców Dzieci
Wt. 7:00 + Bogusława Jóźwiaka Żona i Synowie
7:00 + Reginy Ratyńskiej Janina Makarska
18:00 + Zofii Sterniczuk Siostra cioteczna
18:00 Dz-bł w 1 rocznicę ślubu Marleny i Przemysława Rodzice
Śr.

(Święto MB Częstochowskiej)

8:30 + Łucji i Polikarpa zmarłych z rodziny Jędruszuków i Tomczuków Czesława Jędruszuk
10:00 + Stefana Kołaczkowskiego i zmarłych z rodziny Mirosław Kołaczkowski
18:00 Dz-bł w rocznicę urodzin Julii i Mateusza Rodzice
     
Czw. 7:00 + Wojciecha Prusińskiego (30 dz.) Rodzina
7:00 + Zofii Sterniczuk (30 dz.) Rodzina
18:00 + Bogumiła (13 r.) Żona i Dzieci
18:00 + Marianny i Stanisława Jadwiga Kalinowska
Pt. 7:00 + Jana (12 r.), Zofii Syn Adam
7:00 + Marianny Mędza (1 r.) Mąż i Dzieci
18:00 Dz-bł w intencji dzieci i wnuków Teresa Dudziuk
18:00 + Teresy Pióro (8 r.) Wnuczka Agnieszka
Sob.

 

7:00 Dz-bł w 9 rocznicę ślubu Doroty i Daniela, 8 rocznicę urodzin Oliwii, 6 rocznicę urodzin Marcelego, 2 rocznicę urodzin Wojciecha Rodzice
7:00 W intencji pielgrzymów  
     
17:00 Ślub Karolina Walczuk, Marcin Szerszeniewski  
18:00 + Pauliny, Hanny, Karola i ich dziadków Zygmunt Godlewski
18:00 Dz-bł w 18 rocznicę urodzin Adama Rodzice
Niedz. 8:30 Za Parafian i Gości  
10:00 + Janusza Nowosielskiego (r.) Żona
11:30 + Stanisława Mikicińskiego (1 r.), Jadwigi i Mariana Żona i Dzieci
11:30 Dz-bł w 13 rocznicę ślubu Agnieszki i Mariusza Dzieci
17:00 +  Otylii, Mariana, Krystyny Irena Kępka

 

Intencje 17.08.-23.08.2020

Intencje Mszy Świętych 17.08. – 23.08.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon. 7:00 + Bronisława, Stanisławy zm. z rodz. Wyganowskich, Lutkiewiczów i Gadejskich Franciszka Lutkiewicz
7:00 + Eugenii, Stanisława zm. z rodz. Żychów i dziadków obu stron Daniela Onopiuk
18:00 + Włodzimierza Tarasa (3r) Rodzice
18:00 Dz-bł w int. Sylwii, Rafała, Krystiana i ich dzieci Mirosława Żylińska
Wt. 7:00 + Szczepana Matejczuka Zenon Matejczuk
7:00 + Antoniego (14r) Janina Baran
18:00 + Tadeusza Sterniczuka (24r) Teofili, Antoniego i zm. z rodz. Krystyna Lewczuk
18:00 + Adama Skolimowskiego zm. rodziców i dziadków Elżbieta Wypychowska
Śr. 7:00 + Urszuli Gumienniczuk (6r) Rodzina
7:00 + Leokadii Melech (7 dz. po pogrzebie ) Rodzina
18:00 + Matyldy Kondrackiej Wincenty Cybulski
18:00 + Bolesława Izdebskiego Halina Izdebska
Czw. 7:00 + Stanisława Zubkowicza Rodzina
7:00 Dz-bł MB. Sarnackiej o zdrowie dla mamy Córka
18:00 Dz-bł w 3r. Ur. Michaliny i jej rodziców Babcia
18:00 + Izabeli (13r) Rodzina
Pt. 7:00 + Jana Celina Dziwińska
7:00 + Marianny, Franciszka, Marianny Kardacz Zofia Gregorczuk
18:00 + Eugeniusza ( r ) rodziców i braci Rodzina
18:00 Dz-bł w 30 r. ur. Piotra Rodzina
Sob.

 

7:00 + Reginy Ratyńskiej (7 dz. ) Rodzina
7:00    
18:00 + Eugeniusza i rodziców Rodzina
18:00 + Kamila Pióro (9r) Rodzina
Niedz. 8:30 Dz-bł w 40r. ślubu Grażyny i Tadeusza Małżonkowie
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 Dz-bł w 10r. ślubu Ewy i Stanisława Stanisława Stefaniuk
17:00 + Mieczysława Szoplika Siostra