Ogłoszenia XXV Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni
 2. Dziś ofiary do puszek na Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej w ramach Dnia Środków Społecznego przekazu.
 3. Dziś również Święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.
 4. Dziękujemy wszystkim za przeprowadzenie Triduum przed Świętem św. Stanisława Kostki. Dziękujemy dzieciom, młodzieży i rodzicom. Dziękujemy panu Wójtowi Jerzemu Garuckiemu za autobus i panu Radosławowi Ludwiczukowi za szczęśliwe przewóz do Drohiczyna.
 5. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 18.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata! Do prowadzenia modlitwy różańcowej zapraszamy grupy i osoby według ustalonego porządku.
 6. We wtorek zbiórka ministrantów po mszy wieczornej.
 7. W piątek 0 godz. 16.00 próba scholi.
 8. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy młodzież do tworzenia wspólnoty KSM.
 9. Wyjazd mężczyzn na Jasną Górę w sobotę o godz. 4.00.
 10. W sobotę o godz. 17.00 katecheza przedchrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzestnych. Chrzest w niedzielę, jeśli będą kandydaci.
 11. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona na budowę kościoła.
 12. Jak widzicie kończy się kolejny etap malowania kościoła. W czasie kolędy większość popierała kontynuację malowania. Gdy na początku roku przyszedł ostry kryzys zdecydowałem o mniejszym zakresie prac malarskich. Jednak nie chciałem tego zatrzymać. Wydawało się, że jeśli będzie odpowiedź zgodna z deklaracjami albo nieco mniejsza, to sobie poradzimy. Jednak okazało się, ze deklaracje i ofiarność zatrzymały się. Do dziś np. z ofiar czytanych z zeszytu wpłynęło ok. 30 tys. zł., gdy w ubiegłym roku i latach poprzednich było ok. 160 tys. zł. Podobnie we wpłatach do banku i na tacę, co również słyszycie. Dlatego serdecznie proszę o pomoc tych, którzy deklarowali i nie deklarowali, jak również radnych czy sołtysów o przypomnienie, bo wielu przecież nie jest na mszy św., zachęcenie i zebranie ofiar na realizację tych zadań.