INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 14.05 – 20.05.2018r.

Dzień Godz.

Intencja

 

PON.

14/05

 

7.00 + Tadeusza, Zdzisławy Miłkowskich, Heleny Miłkowskiej, Adeli Krasuckiej, Mai Tyczyno

+ Jadwigi Hałabuda (r)

18.00 + Zofii Folwarskiej, Alicji Moczulskiej

+ Jana Kalużnego – greg.14

 

Wt.

15/05

7.00 Dz-bł w int. Stanisława Żabickiego o Boże błogosławieństwo z racji imienin

+ Zm. rodziców  

18.00 + Władysława, Władysławy zm. z rodziny

+ Zofii, Stanisławy, Henryka i ich rodziców

+ Jana Kalużnego – greg.15

 

Śr.

16/05

7.00 + Stanisławy, Bolesława (r)

Dz-bł w int. Natalii i Aleksandry Gregorczuk

18.00 + Bolesława (2r)

+ Jana Kalużnego – greg.16

 

Czw.

17/05

 

7,00 Dz-bł w r ur. Konrada

+ Jana Bobińskiego

18.00 + Marka Nowosielskiego

+ Jana Kalużnego – greg.17

 

Pt.

18/05

 

7.00 + Jana, Kazimiery, Marianny, Zygmunta

+ Tomasza (11r), Józefa, Bogusława zm. dziadków

18.00 + Marianny, Stanisława, rodziców obu stron

Dz-bł w r. ur. Katarzyny i Artura  

+ Jana Kalużnego – greg.18

 

Sob.

19/05

 

7.00 + Konstantego (r), Eugeniusza, Jana, Kamili

+ Emilii Szoplik (r)

11.00 I  KOMUNIA  ŚWIĘTA
18.00 Dz-bł w 1 r. ślubu Eweliny i Grzegorza Osińskich

+ Jana Kalużnego – greg.19

 

Niedz.

20/05

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

8.30 Dz-bł w int. całej rodziny

+ Ireny, Stanisława, zm. z całej rodz. Matejczuków, Czapskich, Malinowskich

10.00 + Anny Lewickiej, rodziców i dziadków obu stron
11.30 + Marianny, Michała Troć

+ Jana Kalużnego – greg.20

17.00 Poświęcenie pól CHYBÓW

Poświęcenie pól SARNAKI

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 7.05 – 13.05.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

7/05

 

7.00 + Stanisława , Mikołaja Kasperuków

+ Stanisławy, Romana zm. z rodz. Hepnerów

+ Heleny Patralskiej (30 dz.)

18.00 + Bogusława Obrępalskiego (2r)

+ Dusze Czyśćcowe

+ Jana Kalużnego – greg.7

 

Wt.

8/05

7.00 + Stanisława Cieciery, Stanisława Miękusa

+ Stanisława, Marianny, Bronisławy, Jadwigi

+ Stanisławy, Stanisława, rodziców obu stron

18.00 + Jana Kalużnego – greg.8

+ Stanisławy Terlikowskiej

+ Stanisławy Terlikowskiej

 

Śr.

9/05

7.00 + Józefy, Zenona, Andrzeja

+ Stanisława (r.), Marianny zm. dziadków i z rodz. Stachowiczów i  Wawryniuków

18.00 + Jana Kalużnego – greg.9

+ Józefy, Kazimierz, zm. z rodz. Szpurów

+ Bogusława Obrępalskiego (2r.), Jadwigi, Franciszka, Stanisława  

 

Czw.

10/05

 

7,00 + Stanisławy, Tadeusza, Romany, Franciszka zm. z rodziny

+ Stanisławy, Stanisława

18.00 + Józefy (5r.), Antoniego, zm. rodziców

+  Jana Kalużnego – greg.10

 

Pt.

11/05

 

7.00 + Janiny

+ Stanisławy Sawczuk, Jana, Kazimierza, Antoniny Jaskólskich

O pomyślne zdanie egzaminu maturalnego

18.00 + Jana Kalużnego – greg.11

+ Anastazji, Władysława

+ Roberta, Krystyny, rodziców obu stron

 

Sob.

12/05

 

7.00 + Ireny, Aleksandra, Krzysztofa Prusińskich

+ Stanisławy Chwedorczuk

Dz-bł w 25 r. ślubu Anny i Andrzeja

16.00 ŚLUB: Ewelina Mirońska – Adrian Mateusz Janiszek
18.00 + Jana Kalużnego – greg.12

+ Genowefy, Eugeniusza Jóźwiaków zm. rodziców

Dz-bł w 12 r. ur. Bartosza

 

Niedz.

13/05

 

VII Niedziela Wielkanocna

8.30 Dz-bł o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Aleksandra, Heleny, zm. z rodz. Malinowskich, Marcina Borutę, Jana, Marianny, z rodz. Nowosielskich i ich rodziców
17.00 Rodzina Radia Maryja

+ Jana Kalużnego – greg.13

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30.04 – 6.05.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

30/04

 

7.00 + Anieli, Mikołaja, Wacława

+ Józefy, Antoniego, zm. z rodz. Jadczuków i Tomczuków

+ Stefana Stefańskiego (30dz.)

17.00 + Anny Jakubińskiej (6r.) i jej dziadków

+ Otylii, Stanisława, Ryszarda

 

Wt.

1/05

7.00 + Heleny (r.) jej rodziców i dziadków

+ Ryszarda (19r.)

+ Józefy (25r.), Zenona, Andrzeja

18.00 + Wacława Czarnockiego (30r), Haliny, rodziców obu stron

+ Krzysztofa (4r.), zm. rodziców i dziadków

+ Jana Kalużnego – greg.1

 

Śr.

2/05

7.00 + Jana Szeweluk

+ Jerzego, Zofii, Emilii, Zofii

18.00 + Stanisława Kalinowskiego, Stanisława Folwarskiego

+ Jana Kalużnego – greg.2

 

Czw.

3/05

Uroczystość NMP Królowej Polski

8.30 + Marka (r.), Janusza, Ireny, Józefa, Krzysztofa
10.00 Dz-bł w intencji STRAŻAKÓW
11.30 Dz-bł w 77r. ur. Aleksandra Terlikowskiego
17.00 Dz-bł o pomyślne zdanie matury dla Jakuba

+ Jana Kalużnego – greg.3

 

Pt.

4/05

I PIĄTEK  MIESIĄCA

7.00 + Heleny, Katarzyny, Leona

Dz-bł w 18 r. ur. Karola

18.00 + Eugenii Walaszczyk

+ Jana Kalużnego – greg.4

 

Sob.

5/05

I SOBOTA MIESIĄCA

7.00 + Wacława Jaskólskiego (r.), Kazimiery, zm. z rodz. Jaskólskich

+ Ireny Rypina, zm. z rodz. Rypinów i Daniluków

+ Zbigniewa Maciejuka (30dz.)

18.00 + Reginy (5r.), zm. z rodziny

+ Jana Kalużnego – greg.5

 

Niedz.

6/05

 

VI Niedziela Wielkanocna

8.30 + Pawła Dudka (3r.)

Dz-bł w int. wnuków Kamila, Pawła, Kacpra, Wiktorii w 18 r. ur..

12.00 SUMA ODPUSTOWA  i  ROCZNICA I KOMUNII ŚW.
17.00 + Stanisława Bartoszuka

+ Jana Kalużnego – greg.6

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23.04 – 29.04.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

23/04

 

7.00 + Wojciecha i zm. z całej rodziny

+ Zbigniewa Maciejuka

17.00 + Józefa Tylusa

+ Marianny, Antoniego Szewczuk, Janiny Panasiuk i zm. z całej rodziny

+ Jerzego Wyrzykowskiego (r.), Henryka

 

Wt.

24/04

7.00 + Stanisława (r.)

+ Katarzyny Kalman

17.00 + Józefa

+ Henryki, Stefana, Zbigniewa, Henryka

 

Śr.

25/04

7.00 Dz-bł w int. rodziny
17.00 + Tadeusza Iwaniuka (r.)

+ Mariana Hackiewicza

 

Czw.

26/04

7.00 + Kamili Klimaszewskiej (r.), Stanisława, Wiesławy
17.00 + Wiktorię (15r.), Stanisława, Genowefy

+ Hipolita, Janiny, Alberta

 

Pt.

27/04

7.00 + Teresy

+ Kazimierza, Bronisławy, zm. z rodz. Bartoszuków

17.00 Dz-bł w 11 r. ślubu Agnieszki i Daniela

+ Krystyna i Jana Troć

 

Sob.

28/04

7.00 + Jana (r.), Danieli, Adama, Apolonii, zm. z rodz. Wojewodów i Oksiutów

 

16.00 Dz-bł w 50 r. ślubu Józefy i Bolesława Dmowskich
17.00 Dz-bł w 18 r. ur. Roberta i w 25 r. ur. Rolanda

Dz-bł w 45 r. ślubu Agaty i Marka o Boże błog., opiekę Matki Bożej dla jubilatów ich dzieci i wnuków

 

 

Niedz.

29/04

 

V Niedziela Wielkanocna

8.30 + Kamili (r.), Stanisława
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Janiny Lipińskiej (8r.), Nikodema, rodz. obu stron
17.00 Poświęcenie Pół- Kolonia Płosków

+ Jana Szoplika (21r.)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.04 – 22.04.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

16/04

 

7.00 + Czesława (6r), Marii i zm. rodziców

+ Jana Miękusa(r), zm. z rodz. Sawczuków i Miękusów

17.00 Dz-bł w 30 r. ślubu Jolanty i Sławomira

+ Stanisławy Chwedorczuk

+ Teresy, Władysława, Seredziuków i ich rodziców

 

Wt.

17/04

7.00 + Polikarpa, Feliksy, Mariana, Ewy

Dz-bł w 40 r. ur. Arkadiusza

+ Heleny Pióro (30dz)

17.00 Dz-bł w 25 r. ślubu Elżbiety i Marka

+ Józefa Świderskiego (14r), rodziców obu stron

 

Śr.

18/04

7.00 O Zdrowie męża i syna za wstawiennictwem Jezusa Miłosiernego

Dz-bł o zdanie egzaminu dla Adama

17.00 + Zofii Narojek

+ Ireny, Henryka, Waleriana zm. z rodz. Obrępalskich

 

Czw.

19/04

7.00 O zdrowie dla Małgorzaty, Janiny, Eugenii, Marianny i Tresy
17.00 + Tadeusza (r), Mirosława, Romana

+ Marianny, Franciszka Kalużnych

 

Pt.

20/04

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk

+ Marianny i Józefa Olszewskich

17.00 + Marii Żabickiej

Dz-bł w int. rodziny

 

Sob.

21/04

7.00 + Jana
11.00 z-bł w 50 r. ślubu Krystyny i Jerzego Lewczuków
17.00 + Elżbiety, Piotra Wielogórskich
 

 

Niedz.

22/04

 

IV Niedziela Wielkanocna

8.30 + Stanisława Zawadzkiego  (3r)

Dz-bł w 70 r. ur. Otylii Lutkiewicz przez wstawiennictwo Matki Bożej o potrzebne łaski

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Ireny, Stanisława i ich rodziców

+ Kamila  Pióro

17.00 Dz-bł w 25 r. ślubu Elżbiety i Adama

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 3.04 – 8.04.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

 

   
   
 

Wt.

3/04

7.00 Dz-bł w 35 r. ślubu Bożeny i Romana

Dz-bł w 90 r. ur. Władysławy

+ Ryszarda Walczuka

17.00 + Jana Wyrzykowskiego, Zofii

+ Mieczysława, Heleny

 

Śr.

4/04

7.00 + Ryszarda Kasperuka

+ Michała, Józefy, Mariana

17.00 + Jana, Wiesława, Zofii
 

Czw.

5/04

7.00 + Józefa Szoplika

+ Aleksandra Ciołka

+ Stefana Stefańskiego (7 dz.)

17.00 + Anny Kosińskiej (2r)

+ Krzysztofa Waszkiewicza (2r)

 

Pt.

6/04

7.00 + Zygmunta Pawluka (r)

+ Zmarłych rodziców obu stron i zm. dziadków

17.00 + Stanisławy, Józefa, Marii, Bolesława, Marii, Henryka, Sabiny

+ Heleny (r), Stanisława zm. dziadków

 

Sob.

7/04

7.00 + Jolanty, Wiesława Gregorczuk
17.00 + Heleny Hackiewicz (18r), zm. z całej rodziny

Dz-bł w 18 r. ur. Piotra

18.00 Ślub: Wioletta Kalużna i Krzysztof Zdanowicz
 

 

Niedz.

8/04

 

II Niedziela Wielkanocna

8.30 Rodzina Radia Maryja

+ ks. prał. Zdzisława Borkowskiego  (30dz)

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Mariana Maksymiuka (1r)

+ Jadwigi, Bolesławy, Mariana, Edwarda

17.00 + Romana (26r), Otylii, Marianny, Andrzeja, rodziców obu stron

O Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 26.03 – 2.04.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

26/03

 

7.00 + Czesława, Genowefy, Stanisława Bazylczuk

Dz-bł o zdrowie dla żony

+ Janusza Dziołaka (r)

17.00 + Zenona (r), Teresy, Józefa, Zbigniewa

+ Kazimierza, Stefanii Moczulskich, Polikarpa Sawickiego

+ Zdzisławy Szczerbickiej  – greg.28

 

Wt.

27/03

7.00 + Feliksy, Jana, zmarłych braci

+ Bolesława Melecha (12r), jego rodziców

+ Heleny Pióro (7dz)

17.00 + Marceliny Jędrzejewskiej

+ Władysława Wasilewskiego (r)

+ Zdzisławy Szczerbickiej  – greg.29

 

Śr.

28/03

7.00 + Zofii, Stanisława

+ Aleksandry (r), zm. z rodz. Matejczuków

17.00 + Zdzisławy Szczerbickiej  – greg.30

+ Józefa (r), zm. z całej rodziny

 

Czw.

29/03

 

Wielki Czwartek

 

17.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

W intencji kapłanów

W intencji proboszcza

+ Stanisławy (2r), zm. rodz. Kaliszów, Nasiłowskich, Czesaków

 

Pt.

30/03

 

Wielki Piątek

 

16.00

 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sob.

31/03

Wielka Sobota

 

19.00

 

Wigilia Paschalna

Chrzty

+ Eugenii, Tadeusza, Zdzisława, Leona, zm. z rodz. Iwaniuków i Korowajczuków

+ Wacława, Haliny, Tadeusza, zm. z całej rodziny

 

Niedz.

1/04

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Krystyny (r)
11.30 Dz-bł w 40 r. ślubu Danuty i Henryka Zubkowiczów

+ Marii (r), Henryka

17.00 + Stefana Wasiluka (6r)
 

Pon.

2/04

Poniedziałek

w

Oktawie

Wielkanocy

8.30 Dz-bł w 35 r. ślubu Marzeny i Sławomira Pietruczuków

Dz-bł w 70 r. ur. Jana

10.00 Dz-bł w r. ur. Anny i Anety Rybaczuk
11.30 + Wiesławy (1r), Mirosława Dudziuków
17.00 + Jana (16r) zm. rodziców

Dusze Czyśćcowe

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 19.03 – 25.03.2018r.

Dzień Godz.

Intencja

 

PON.

19/03

 

Uroczystość św. Józefa

7.00 + Józefa Marciniuka

+ Józefa Gregorczuka (im), Anny Gregorczuk

7.20 + Stanisławy Ludwiczuk (7 dz.)
17.00 + Józefa, Józefy, Józefa zm. z rodz. Wasiluków, Sakowskich i Wyganowskich

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.21

 

Wt.

20/03

7.00 + Józefa (im.)
17.00 + Stanisława Ilczuka (r) i jego rodziców

+ Antoniego, Zofii (r), Krzysztofa, Zofii zm. z rodziny

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.22

 

Śr.

21/03

7.00 + Jana

+ Rodziców i teściów

+ Edmunda Jędruszuka

17.00 + Zdzisławy Szczerbickiej – greg.23

+Stanisława Miękusa (2r), zm. rodziców

 

Czw.

22/03

7.00 + Aleksandra, Marianny, Waldemara, Bogumiła, Anny

+ Agnieszki Gałeckiej (30 dz.)

+ Mirosława, Wiesławy

17.00 + Zdzisławy Szczerbickiej – greg.24

+ Kamila Pióro

 

Pt.

23/03

7.00 Dz-bł w 20 r. ur. Daniela

+ Józefa (r), Władysława, Heleny, zm. rodziców

+ Stanisława (r), Sabiny

16.00 DROGA KRZYŻOWA

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.25

+ Teofili, Władysława

 

Sob.

24/03

7.00 + Zdzisławy Szczerbickiej – greg.26
17.00 + Romana Korowajczuka (8r), Stanisława, rodziców obu stron

+ Michała Mroziewicza

17.30 + Jolanty Puchalskiej (7 dz. po pogrzebie)
18.00 MSZA ŚW. DLA MĘŻĆZYZN
 

 

Niedz.

25/03

 

Niedziela Palmowa

8.30 + Leokadii, Longina

+ Stanisława (r), Rozalii, Jana, Andrzeja, dziadków z rodz. Jadczuków i Wawryniuków

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Zdzisławy Szczerbickiej – greg.27

+ Marianny, Jana Daniluk

17.00 + Adeli Chromiec (13r.), Bronisławy, Kazimierz, Henryka

+ Stanisława Żuk (21r), Feliksy Żuk (10r)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 12.03 – 18.03.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

12/03

7.00 +  Tadeusza Klimiuka  (30dz.)

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.14

17.00 + Tadeusza, rodziców obu stron

Dz-bł w int. Ks. Grzegorza z racji imienin        

 

Wt.

13/03

7.00 + Zdzisławy Szczerbickiej – greg.15

+ zm. z KRK

17.00 + Sabiny, Józefa Kondera

+ Wandy Ogórek (1r)

 

Śr.

14/03

7.00 + Bogusława (29r), Józefa, Tomasza zm. z rodz. Bąków

+ Anny (10 dzień po śmierci)

17.00 + Rafała, Józefa, Zygmunta, Tadeusza, zm. z całej rodziny

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.16

 

Czw.

15/03

7.00 + Longina, Leokadii, Michała, zm. z rodz. Piwonich

+ Marii Żabickiej (30dz.)

+ Edmunda Jędruszuka  (7 dz.)

17.00 + Jana Mazurka (29r.), Marianny

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.17

 

Pt.

16/03

 

Rekolekcje

Wielkopostne

8.30 + Bogusława Czuryło

+ Józefy, Wiktora, Eugenii, Stanisława, zm. z rodz. Żychów i Onopiuków

10.00 + Tadeusza Andruszkiewicza
11.30 + Henryka (r), Stanisława, rodz. obu stron

+ Wacławy, Szczepana, zm. z rodz. Stefaniuków i Tomaszuków

16.00 DROGA KRZYŻOWA

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.18

+ Franciszki, Grzegorza, Sabiny i ich rodziców

 

Sob.

17/03

 

Rekolekcje

Wielkopostne

8.30 Dz-bł w 50 r. ur. Anastazji Lipińskiej

+ Heleny, Stanisława

10.00 WYPOMINKOWA

+ Zofii, Stanisława, Adeli, Joanny, Krzysztofa

11.30 + Tadeusza

Dz-bł w 3 r. ur. Anieli Głuchowskiej

17.00 + Marka Nowosielskiego

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.19

 

Niedz.

18/03

 

V Niedziela Wielkiego Postu

8.30 + Franciszki, Józefa
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dz-bł w 7 r. ur. Moniki, 5 r. ur. Mileny i Boże błog. Dla ich rodziców

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.20

17.00 + Tadeusza, Marianny, Mikołaja, Jana

+ Bogdana Żabickiego (im)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 5.03. – 11.03.2018 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

 

Pon.

5/03

7.00 + Anny Głuchowskiej

+ Józefa, Kazimiery (32r) zm. z rodz. Kuleszów i Franczuków

17.00 + Dusze Czyśćcowe

+ Ryszarda Kasperuka (30dz)

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.7

 

Wt.

6/03

7.00 + Kazimierza Tereszczuka
17.00 + Juliana Ochocimskiego

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.8

 

Śr.

7/03

 

7.00 + Franciszka (r), Eleonory, zm. z rodz. Góreckich
17.00 + Piotra Świderskiego

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.9

 

Czw.

8/03

7.00 + Bronisławy Chromiec (37r), Kazimierza, Henryka, Adeli
17.00 + Zdzisławy Szczerbickiej – greg.10

+ Jadwigi Zadrożniak (1r), Henryka (20r)

 

 

Pt.

9/03

7.00 + Adeli Krypskiej (8r)
16.00 DROGA KRZYŻOWA

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.11

+ Bogutów i Waszkiewiczów

+ Stanisławy, Heleny, Franciszka Kołaczkowskich

 

Sob.

10/03

7.00 + Antoniego Skolimowskiego (30dz)

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg,12

17.00 + Bogdana Żabickiego
 

Niedz.

11/03

 

IV Niedziela Wielkiego Postu

8.30 Dz-bł w rocznicę ur. Agaty i Michała

+ Antoniny (10r)

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Rodzina Radia Maryja

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.13

17.00 Dz-bł w 15 r. ur. Klaudii Pióro

+ Marianny, Stanisława Dziwińskich