INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30.07 – 5.08.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

30/07

7.00 + Andrzeja Dudziuka (2r)
18.00 + Marianny Mazuruk
 

Wt.

31/07

7.00 + Cecylii, Eugeniusza, zm. z rodz. Miłkowskich
18.00 + Alicji Łukasiewicz, Stanisława Stefaniuka

+ Józefa, Marianny Kalużnych

 

Śr.

1/08

7.00 + Zdzisława (r) i jego rodziców

+ Wacława i Władysławy Wiśniewskich

18.00 + Wojciecha (7r)

+ Kazimiery, Juliana, Leszka

 

Czw.

2/08

 

7.00 + Wacława i Władysławy Wiśniewskich

+ Czesława Waryniuka (2r)

18.00 Dz-bł w 7 r. ur. Gabriela Głuchowskiego

+ Stefani Gromysz

 

Pt.

3/08

7.00 + Wacława i Władysławy Wiśniewskich

+ Jana (r), zm. rodziców

18.00 + Henryka Stefaniuka, Jana, Stanisława

+ Grzegorza (r), Reginy Siłtanów

 

Sob.

4/08

7.00 + Franciszka Gregorczuka

+ Krzysztofa Szczerbickiego (r)

+ Wacława i Władysławy Wiśniewskich

18.00 + Apolonii (1r), Henryka

WYPOMINKOWA

 

Niedz.

5/08

 

18 Niedziela Zwykła

8.30 Dz-bł w 23 r. ślubu Anny i Tomasza o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny
12.00 SUMA ODPUSTOWA

+ Władysławy, Stanisława (r)

17.00 + Wacława i Władysławy Wiśniewskich

+ Eustachiusza, Marianny, Stefana, Marianny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23.07 – 29.07.2018r.

Dzień Godz.

Intencja

 

PON.

23/07

 

7.00 + Czesława, Marianny, Kamila, Pawła
18.00 + Eugeniusza Ogórka (r)

+ Kamila Pióro

 

Wt.

24/07

7.00 + Rodziców obu stron
18.00 + Jana (20r), zm. rodziców obu stron

+ Krystyny

 

Śr.

25/07

7.00 + Henryka(r), Apolonii
18.00 + Krzysztofa Szczerbickiego

+ Krzysztofa, zm. z rodz. Gregorczuków

 

Czw.

26/07

 

7.00 + Anny Kosińskiej (im)

+ Feliksa i Nadziei

18.00 + Jadwigi Karwackiej

+ Mirosława, rodziców obu stron

 

Pt.

27/07

7.00 Dz-bł z racji imienin Anny

+ Tomasza Kamińskiego (30dz)

18.00 + Bolesława i Otylii Wyrzykowskich , Barbary Beczek

Dz-bł w 80 r. ur. Haliny

 

Sob.

28/07

7.00 Dz-bł w 80 r. ur. Janiny i 85 r. ur. Mariana
18.00 + Janiny, Hipolita, Alberta Pióro

+ Stanisława

 

Niedz.

29/07

 

17 Niedziela Zwykła

8.30 + Stanisława (r)
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 Dz-bł w 4 r. ur. Antosia i w int. jego rodziców
17.00 + Czesława Rutkowskiego

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.07 – 22.07.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

16/07

 

7.00 + Jolanty, Piotra, Janiny, Edwarda, Stanisławy

+ Henryka Bogdaniuka (10r)

18.00 + Kamila (r)

+ Stanisławy, Józefa Gregorczuk

 

Wt.

17/07

7.00 + Anieli, Kazimierza Andruszkiewicz

Dz-bł  w int. siostry Katarzyny w rocz. ślubów wieczystych

18.00 + Marka Nowosielskiego (13r)

+ Henryka Wyrzykowskiego (4r), Jerzego

 

Śr.

18/07

7.00 + Bernadetty Walczuk (30dz)
18.00 Dz-bł w int. Alicji, Haliny, Romana

Dz-bł w 18 r. ur. Magdaleny Nimińskiej

 

Czw.

19/07

 

7.00 Dz-bł o zdrowie Teresy Marianny
18.00 + Edmunda Obrępalskiego (2r) zm. z rodz. Wawryniuków i Obrępalskich

Dz-bł w int. dzieci i wnuków i całej rodziny

 

Pt.

20/07

7.00 + Henryka Koźluka (r), Wacławy, Antoniego, Mariusza
18.00 + Genowefy (20r), Stanisława

+ Zdzisława, Heleny, Stefana

 

Sob.

21/07

7.00 Dz-bł w 18 r. ur. wnuczki

+ Jana

18.00 Dz-bł w 20 r. ślubu Moniki i Michała Pióro

Dz-bł w 17 r. ur. Pauliny

 

Niedz.

22/07

 

16 Niedziela Zwykła

8.30 + Teresy
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Stanisławy, Jana, Tadeusza, Janiny, Antoniego zm. z rodz. Skwarczyńskich
17.00 + Józefa Gregorczuka (15r), Anny Gregorczuk (im)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 9.07 – 15.07.2018 r.

Dzień Godz.

Intencja

 

PON.

9/07

 

7.00 + Stanisławy i Józefa

+ Bernadety Walczuk

18.00 + Marii, Kazimierza

+ Piotra Gregorczuka

 

Wt.

10/07

7.00 + zm. z rodz. Klewków, Karwackich, Kamińskich
18.00 Dz-bł w 3 r. ur. Adasia i w int. jego rodziców

+ zm. z rodz. Folwarskich, Wincentego, Bronisławy, Julii, Bronisława, Franciszki, Bronisława

 

Śr.

11/07

7.00 + Jarosława, Krzysztofa, rodziców obu stron i dziadków
18.00 + Jana, Katarzyny Matejczuk, zm. z rodz. Szczerbickich

Dz-bł w 10 r. ur. Weroniki i Wiktorii

 

Czw.

12/07

 

7.00 + Józefa, Jana, Kazimierza, Marii
18.00 + Marii (2r), Henryka, zm. rodziców

+ Henryka Szewczuka

 

Pt.

13/07

7.00 Dz-bł do Matki Bożej o zdrowie Lucyny
18.00 Rodzina Radia Maryja

+ Krzysztofa Szaniawskiego

 

Sob.

14/07

7.00 + Stanisławy

Dz-bł w rocz. Ślubu Marty i Konrada o Boże błog. i w 3 r. ur. Adasia

16.30 Ślub: Katarzyna Rybaczuk i Łukasz Gawrych
18.00 + Jadwigi Bartoszuk (1r)

+ Adolfa (12r), Heleny Adamiuków, zm. z rodziny

 

Niedz.

15/07

 

15 Niedziela Zwykła

8.30 + Zofii, Janusza, Nikodema, Michała, zm. dziadków
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Anny Bartoszuk (5r)
17.00 Dz-bł w 13 r. ur. Szymona

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 2.07 – 8.07.2018r.

Dzień

Godz.

Intencja

 

PON.

2/07

 

7.00

+ Haliny (im)

+ Wiesławy i Mirosława

+ Tomasza Kamińskiego (7dz)

18.00

Dusze Czyśćcowe

+ Jana Ziółkowskiego (r), Heleny, Tadeusza, Reginy

 

Wt.

3/07

7.00

+ Stanisława, Zofii, Antoniego, Krystyny

+ Marka Pióro (30dz)

18.00

+ Zm. rodziców obu stron

+ Mariana Hackiewicza, zm. dziadków

 

Śr.

4/07

7.00

+ Marka Pióro

+ Jadwigi Karwackiej

18.00

+ Tadeusza, rodziców

+ Kazimierza, Marii

 

Czw.

5/07

 

7.00

+ Aleksandra (r), Marianny, zm. dziadków

+Kazimierza, Aliny, Stanisławy, Antoniego, Jana, Teofili

18.00

+ Teodory, Teodora, Julii Cybulskich

+ Stanisława, Bolesławy Maksymiuk

 

Pt.

6/07

7.00

+ Jadwigi Karwackiej (30dz)

+ Kazimierza, Aliny, Stanisławy, Antoniego zm. z rodz.

18.00

+ Jana (r), Stanisławy

+ Stanisławy Terlikowskiej (r)

 

Sob.

7/07

7.00

+ Teofili (r), Józefa, zm. z całej rodziny

17.00

ŚLUB: Edyta Pływacz i Sylwester Buławski

18.00

+ Stanisławy Kordaczuk

Dz-bł w 16 r. ur. Łukasza Korowajczuka

 

Niedz.

8/07

 

14 Niedziela Zwykła

8.30

+ Rodziców obu stron, chrzestnych, dziadków, zm. z całej rodziny

10.00

ZA PARAFIAN I GOŚCI

11.30

+ Franciszka i Zofii Piwonich

17.00

+ Janiny (45r), Władysława, Adama

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25.06 – 1.07.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

25/06

 

7.00 + Adama Lenarta – greg.25

+ Karoliny, Alfreda, Salomei, Janusza

+ Stanisława Lewczuka (30dz)

7.20 + Bernadety Walczuk (7dz)
18.00 + Franciszka Obrępalskiego (r)

+ Szczepana (r)

+ Franciszka (9r), Jadwigi Stanisława, Bogusława

 

Wt.

26/06

7.00 + Adama Lenarta – greg.26

+ Jana (12r), Wojciecha (12r), Janusza (6r)

+Marka Pióro

18.00 Dz-bł w 18 r. ur. Anny Gumienniczuk

+ Janiny i Zygmunta Gorzałka

Dz-bł w 19 rocznicę ślubu Edyty i Mariusza

 

Śr.

27/06

7.00 + Adama Lenarta – greg.27

+ Władysława, Czesława

+ Alicji i Władysława

18.00 + Stanisławy, Marianny, Aleksandra

+ Jana Trocia (1r)

 

Czw.

28/06

 

7.00 + Adama Lenarta – greg.28

Jana, Władysława, zm. rodziców

18.00 + Mariana, Michała, zm. z rodz. Bogdaniuków i Jaroszuków

+ Antoniego (r), Józefy 

 

Pt.

29/06

8.30 + Stanisława (r), Kamili, Wiesławy

+ Jana Okrucha (9r), Andrzeja Sidora (10r)

10.00 + Adama Lenarta – greg.29

+ Franciszka Grzywacza, Piotra Świderskiego

18.00 + Władysława, Teofili

Dz-bł w int. ks. Piotra z racji imienin

 

Sob.

30/06

7.00 + Adama Lenarta – greg.30 ( zakończenie gregorianki)

Dz-bł w 18 r. ur. Karola

+ Haliny

18.00 Dz-bł w 50 r. ślubu Hanny i Mieczysława Gumienniczuków

+ Haliny, Mariana

+ Haliny Tomaszuk

 

Niedz.

1/07

 

13 Niedziela Zwykła

8.30 Dz-bł w nit. rodzin Kardów, Więcków i Krypskich

+ Haliny (r), Mariana(r) Wasiluk

10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Krzysztofa Czyżyka (1r)
17.00 + Józefa, Haliny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 18.06 – 24.06.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

 

PON.

18/06

 

7.00 + Adama Lenarta – greg.18

+ Elżbiety

+ Marianny (r), Stanisława i ich rodziców,  Jana zm. z rodz. Wawryniuków i Jadczuków

18.00 + Mirosława zm. z rodz. Bartoszuków

+ Aleksandra (r) i jego rodziców i rodzeństwo

Dz-bł w 13 r. święceń kapłańskich ks. Tomasza Duszkiewicza

 

 

Wt.

19/06

7.00 + Adama Lenarta – greg.19

+ Antoniego (r), Zofii, Stanisława, Krystyny

+ Małgorzaty (25r), Mariana, rodziców obu stron

18.00 + Marka Pióro

+ Marianny, Jana Daniluk

+ Eugeniusza (r), Zofii Szaniawskich

 

Śr.

20/06

7.00 + Mariana , Janusza

+ Czesławy Śliwińskiej (7dz)

18.00 + Adama Lenarta – greg.20

+ Mariana (r), zm. z rodz.  Kordaczuków i Wyganowskich

+ Marianny, Jana

 

Czw.

21/06

 

7.00 + Zdzisławy Prusińskiej (r)

+ Jana (21r)

+ Adama Lenarta – greg.21

18.00 + Ireny, Władysława, Świderskich

+ Jacka Gregorczuka

 

 

Pt.

22/06

 

7.00 + Adama Lenarta – greg.22

+ Stefana i Michała Wasiluków

8.00 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W intencji Bierzmowanych i ich rodziców o łaskę trwania przy Bogu

18.00 + Zenona Lutkiewicza (im)

+ Kamila Pióro

 

Sob.

23/06

 

7.00 + Bogusława Obrępalskiego

Dz-bł w 34 r. święceń kapłańskich ks. prałata Andrzeja Jakubowicza

  + Adama Lenarta – greg.23
18.00 + Jana

Dz-bł w 34 r. święceń kapłańskich ks. prałata Andrzeja Jakubowicza

 

 

Niedz.

24/06

 

12 Niedziela Zwykła

8.30 + Romana (12r), Janiny, Zofii

+ Kazimierza Osiadacza (6r)

10.00 ZA PARAFIAN

+ Adama Lenarta – greg.24

11.30 + Franciszka Lewczuka (50r), Franciszki

Dz-bł w 30 r. ur. Marty

17.00 + Jana Mazurka, Marianny

+ Jana Niedziółka

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 11.06 – 17.06.2018r.

Dzień Godz.

Intencja

 

PON.

11/06

 

7.00 + Jadwigi, zm. z rodz. Osiejów i Korniluków

+ Alicji Antoszczuk (30dz)

+ Marka Pióro

18.00 Dz-bł w 41 r. ur. Andrzeja

+ Leokadii, Jadwigi, Władysława, Piotra, Pawła

+ Adama Lenarta – greg.11

 

Wt.

12/06

7.00 + Adama Lenarta – greg.12

+ Janiny Czarnockiej

Dz-bł w 3r. ślubu Andżeliki i Jarosława Sokołowskich , 1 r. ur. Franciszka i 30 r. ur. Andżeliki

7.20 + Jadwigi Karwackiej (7dz)
18.00 + Alicji (13 r.)

+ Józefa Jędrzejuka (8r),rodziców i dziadków obu stron

Dz-bł w 8 rocznicę święceń ks. Piotra

 

Śr.

13/06

7.00 + Adama Lenarta – greg.13

+ Adama zm. rodziców

18.00 Rodzina Radia Maryja

+ Janiny (r), Mirosława, Anny, Heleny, Mikołaja, Tadeusza, Pauliny, Szymona, zm. z rodz. Miciurów i Rybaczuków

 

Czw.

14/06

 

7.00 + Eugenii, Mariana, Jana, zm. z rodz. Sawczuków i Karwackich

+ Krzysztofa, Marka, Janusza

18.00 + Adama Lenarta – greg.14

+ Antoniego, Tadeusza Matejczuka, Tadeusza Kordaczuka

 

Pt.

15/06

 

7.00 + Olgi, Ewy, z rodz. Gromadzkich i Żuków

+Konrada Kuśmierczyka i zm. rodziców

Dz-bł w 90 r. ur. Szczepana Matejczuka

7.20 + Adama Lenarta – greg.15
18.00 Dz-bł w 6 r. ur. Antoniny i 8 r. ur. Ignacego

+ Bronisława

 

Sob.

16/06

 

7.00 + Krystyny, Franciszka, Tadeusza Jakimiuk, zm. z rodz. Jakimiuków i Korszlaków

+ Mieczysława(1r), Krystyny (20r)

17.00 ŚLUB: Natalia Źrałka i Mateusz Lewicki
18.00 + Adama Lenarta – greg.16

+ Zofii Bujalskiej (1r), Franciszka, Krzysztofa

 

Niedz.

17/06

 

11 Niedziela Zwykła

8.30 + Heleny Bartoszuk. Jadwigi Jakubiak (3r)

+ Nikodema Lipińskiego (r)

10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Dariusza Zdzieborskiego (3r)

O Boże błog. dla dzieci i ich rodzin

17.00 + Adama Lenarta – greg.17

+ Andrzeja (1r)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 28.05 – 4.06.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

28/05

 

7.00 + Marianny, Hieronima (r)

+ zm. z rodz. Bartoszewskich

+ Anieli Makarskiej

18.00 Dz-bł w 40 r. ur. Arkadiusza Obrępalskiego

+ Witolda, Henryka Tymoszuków

+ Jana Kalużnego – greg.28

 

Wt.

29/05

7.00 + Romana, Józefa, Stanisława

+ Kazimiery, Stanisława Marczuków i zm. z rodziny

+ Ireny Walker – Radewicz

18.00 + Jadwigi Czesława Cybulskich

+ Józefa Wasiluka (r)

+ Jana Kalużnego – greg.29

 

Śr.

30/05

7.00 + Janusza Machuta (5r)

+ Janiny, Zdzisława (r)

Dz-bł w 6 r. ur. Tymoteusza

18.00 + Stanisława Lewczuka (7dz)

+ Jana Kalużnego – greg.30

Dz-bł w 6 r. ur. Karoliny

 

Czw.

31/05

Uroczystość Najświętszego   Ciała i Krwi 

8.30 + Otylii, Wiktora ich rodziców i dziadków

+ Stanisławy Terlikowskiej

10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
17.00 Dz-bł o Boże błog., zdrowie dla rodziny Terlikowskich i Hackiewiczów

+ Jana Trochimiuka

 

Pt.

1/06

 

7.00 + Bolesława

+ Adama Lenarta – początek gregorianki

+ Stanisława zm. dziadków

18.00  Dz-bł w 10 r. ur. Dawida  i 5 r. ur. Arkadiusza

+ Marcina Jakubiaka (4r)

 

Sob.

2/06

 

7.00 + Adama Lenarta – greg.2

Dz-bł w 3 r. ślubu Jadwigi i Tadeusza

+ Jana Bobińskiego

18.00 Dz-bł w 6 r. ur. Ksawerego o Boże błog., zdrowie dla rodziny

+ Józefa, Ireny, Marka, Janusza

 

Niedz.

3/06

 

9 Niedziela Zwykła

8.30 + Szczepana, Czesławy Świderskich
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 Dz-bł o Boże błog. dla wnuków Magdaleny i Natalii

+ Adama Lenarta – greg.3

17.00 + Bogumiły (r), Józefa Niedziółka, Witolda Pióro
 

Pon.

4/06

 

7.00 Dz-bł w 33 r. ślubu Stanisławy i Eugeniusza

+ Adama Lenarta – greg.4

18.00 SAKRAMENT BIERZMOWANIA

+ Dusze Czyśćcowe

Dz-bł w rocznicę święceń ks. Grzegorza

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 21.05 – 27.05.2018r.

Dzień Godz. Intencja
 

PON.

21/05

 

8.30 Jana, Teofila (8r.)

+Jana Kalużnego – gregorianka 21

10.00 + Karoli, Teresy, Henryka Kutników
18.00 + Zbigniewa Bodzona (10r.) zmarłych z rodziny Bodzonów i Bartoszuków

+ Anny, Józefa

W intencji mieszkańców Sarnak z okazji peregrynacji znaków

 

Wt.

22/05

7.00 + Kazimiery Jakubińskiej (8r.), Zdzisława (30r.)

+ Mirosława, Wiesławy

+ Lucyny Gałka i Tadeusza Gałka

18.00 W intencji Wiktora Florea z racji I Komunii Św. w intencji jego rodziców i rodzeństwa

+ Kamila Pióro

+ Jana Kalużnego – gregorianka 22

 

Śr.

23/05

7.00 Dz-bł w intencji mamy o zdrowie i Boże błogosławieństwo
18.00 Dz-bł w intencji ks. Grzegorza i ks. Pawła za przygotowanie dzieci I Komunii Św.

Dz-bł w rocznicę urodzin Tadeusza

+ Jana Kalużnego – gregorianka 23

 

Czw.

24/05

 

7.00 + Marianny Wasiluk, Jana, Henryka i dziadków
18.00 Dz-bł w 10 rocznicę urodzin Dawida 9 rocznicę urodzin Julii

+ Kazimierza (r.) Franciszki

+ Jana Kalużnego – gregorianka 24

 

Pt.

25/05

 

7.00 + Zygmunta, Rozalii i zmarłych z rodziny Nasiłowskich

+ Krystyny Troć

18.00 + ks. Zdzisława Borkowskiego

+ Zygmunta rodzeństwo i rodziców dziadków obu stron

+ Jana Kalużnego – gregorianka 25

 

Sob.

26/05

 

7.00 + Marianny Mazuruk

+ Stanisława, Antoniego (r.)

+ Wiesławy Dudziuk

16.00 Ślub Konrad Szewczuk Magdalena Maksymiuk
18.00 + Janiny i Edmunda Szczodrowskich

+ Romana Dudziuka (2r.) Genowefy, Władysława, Bożeny, Michała

+ Jana Kalużnego – gregorianka 26

 

Niedz.

27/05

 

8 Niedziela Zwykłą -Uroczystość Najświętszej Trójcy

8.30 + Stanisławy (3r.) Tadeusza, Aleksandra i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Agnieszki Niedziółka, Bronisława, Joanny Krypskiej, Władysława Kardy

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Marii Eugeniusza Czyżyk

+ Jana Kalużnego – gregorianka 27

17.00 + Eugenii

+ Władysławy (r.) zmarłych z rodziny Buławskich