INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 15.10.2019 r. – 21.10.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

15/10

 

7.00 + Ksawerego, Marianny, Władysława Korniluk

+ Marzeny, Klaudii, Mariusza Bobryk

17.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.15

+ Teresy, Karola, Henryka

 

Wt.

16/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.16

+ Tekli Stanisławy Wasiluk

17.00 + Bartłomieja Daniluka (8r), rodziców obu stron

Dz-bł w 25 r. ślubu Doroty i Jacka Pasierowskich

 

Śr.

17/10

 

7.00 + Elżbiety (20r),Henryka (16r)

+ Stanisławy Sulimy (5r), zm. z rodz. Sulimów i Rypinów

17.00 + Henryki, Edwarda, Tadeusza i ich rodziców

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.17

 

Czw.

18/10

 

7.00 + Tekli Stanisławy Wasiluk

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.18

17.00 + Katarzyny, Jana, Matejczuk, zm. z rodz. Szczerbickich

+ Genowefy, Czesława

 

Pt.

19/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.19

+ Ireny, Zygmunta i ich rodziców obu stron

17.00 + Sławomira Dudziuka, zm. dziadków Pawłowskich

Dz-bł w 19 r. ur. Wiktorii

+ Dariusza Sieruty (1r)

 

Sob.

20/10

 

7.00 + Jadwigi (9r), Bogumiła, Stanisława

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.20

17.00 Dz-bł w 20 r. ślubu Doroty i Andrzeja o Boże błog. dla dzieci

+ Stanisławy Sawczuk, Jana, Antoniny, Kazimierza Jaskólskich

 

Niedz.

21/10

 

29 Niedziela Zwykła

8.30 + Wiesławy Kordaczuk (1r)

Dz-bł w 60 r. ur. Wiesława Popławskiego

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dz-bł w 6 r. ur. Przemysława i w int. jego rodziców

+ Zdzisławy Szczerbickiej (1r)

17.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.21

+ Jana

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 8.10.2019 r. – 14.10.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

8/10

 

7.00 + Stanisława (r), Genowefy, Wiesława

+ Wawrzyńca, Teofili zm. z rodz. Stachowiczów i Wawryniuków

+Łucji, Wincentego

17.00 + Stanisława (55r), Genowefy, Stanisława, Henryka, Zofii, Stanisława

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.8 

 

Wt.

9/10

 

7.00 + Zofii Bogdaniuk (30dz)

+ Marianny Ilczuk  (30dz)

+ Józefa Bartoszuka (7dz)

17.00 + Stanisława Kondraciuka

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.9

 

Śr.

10/10

 

7.00 + Małgorzaty, Janusza, zm. rodziców

+ Kazimierza (r), rodziców obu stron

17.00 + Władysława

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.10

 

Czw.

11/10

 

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.11

+ Leokadii Szoplik (30dz)

+ Tadeusza Trochimiuka (7dz. po pogrzebie)

17.00 Dz-bł w 18r. ur. Krzysztofa

+ Franciszka (1r), Heleny

 

Pt.

12/10

 

7.00 + Henryka, Zofii, Wojciecha, Elżbiety, Jana, Leszka, Zbigniewa, zm. z rodz. Bodzon

+ Tekli Stanisławy Wasiluk

17.00 Dz-bł w 5 r. ślubu Izabeli i Marka o Boże błog. dla ich rodziny

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.12

 

Sob.

13/10

 

7.00 Dz-bł w 5 r. ślubu Moniki i Piotra, 1 r. ur. Dariusz i 9 r. ślubu Katarzyny i Andrzeja

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.13

+ Anatolii (10r), Krystyny, Franciszka Zielińskich

17.00 Dz-bł w 25 r. ślubu Moniki i Dariusza

Rodzina Radia Maryja

 

Niedz.

14/10

 

28 Niedziela Zwykła

8.30 + Jadwigi Bartoszuk (im)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Stanisława (16r), Genowefy

+ Stanisławy Chwedorczuk – greg.14

17.00 W int. żywych i zmarłych pracowników oświaty

+ Stanisławy Terlikowskiej

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 1.10.2019 r. – 7.10..2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

1/10

7.00 + Aliny Wojtaś (2r)

+ Marianny, Aleksandra, Bogumiły, Adama, Waldemara, Mariana

17.00 + Czesława, Genowefy, Stanisława Bazylczuk

+ Dusze Czyśćcowe

+ Stanisławy Chwedorczuk – rozpoczęcie greg.1

 

Wt.

2/10

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk – greg.2

+ Jana Kamińskiego, Elżbiety, Józefa Sapruniuk

17.00 + Stanisława (30r), i jego rodziców

+ Marianny, Hipolita Tymoszuków, dziadków obu stron

+ Stanisława Cieciery (30r), zm. rodziców

 

Śr.

3/10

7.00 + Władysławy (29r)

+ Zofii Bogdaniuk

17.00 + Jana, Anny, dziadków, z rodz. Miturów

+ Stanisławy Chwedorczuk –  greg.3

 

Czw.

4/10

 

I Czwartek Miesiąca

7.00 + Franciszka, Czesława, Dominika, Eleonory

+ Edwarda Błażejaka (30dz)

+ Stanisławy Chwedorczuk –  greg.4

17.00 + Heleny (24r), Franciszka

+ Zofii (r), Krzysztofa, Antoniego, zm. z rodziny

 

Pt.

5/10

 

I Piątek Miesiąca

7.00 + Pawła, Kazimierza, Natalii, Józefy

O zdrowie dla mamy

17.00 + Stanisławy Chwedorczuk –  greg.5

+ Anny, Józefa Kalinowskich

 

Sob.

6/10

 

I Sobota  Miesiąca

7.00 + Genowefy, zm. z rodz. Izdebskich i Wawryniuków

+ Zofii Jakubiak, zm. rodziców

+ Stanisławy Chwedorczuk –  greg.6

17.00 + Jana Guza (6r), Jadwigi, Władysława, Elżbiety, Bogdana, Stanisława

+ Janiny Kordaczuk (7r)

 

Niedz.

7/10

 

27 Niedziela Zwykła

8.30 Do Matki Bożej Różańcowej o Boże błog. i potrzebne łaski dla całej rodziny

+ Marka Nowosielskiego (im)

10.00 ZA PARAFIAN

+ Stanisławy Chwedorczuk –  greg.7

11.30 + Edmunda, zm. z rodz. Skwarczyńskich

+ Jadwigi (r), Mariana

17.00 Dz-bł w 25 r. ślubu Małgorzaty i Janusza Kordaczuk, 24 r. ur. Damiana

W intencji Kółek Różańcowych z Parafii

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 24.09. – 30.09.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

24/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.24

+ Wojciecha, Stefanii, Tadeusza, Romana, dziadków obu stron, z rodz. Daśko

+ Jadwigi Maćkowskiej zm. z KRK

18.00 + Danuty Kondrackiej (r)

+ Genowefy (r), Jana, Stanisławy, Władysława, zm. z rodziny

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Wt.

25/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.25

+ Bożeny Marczuk

+ Józefa, Klementyny, Kazimierza i ich rodziców

18.00 Dz-bł w 20 r. ślubu Anety i Piotra

+ Henryka Wasiluka

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Śr.

26/09

7.00 Dz-bł za powrót do zdrowia dzieci i w int. tych którzy w ich int. się modlili

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.26

+ Tekli Stanisławy Wasiluk (7dz)

7.20 + ks. Prał. Władysława Śledziewskiego
18.00 + Tadeusza (18r), Stanisławy, rodziców obu stron

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Czw.

27/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.27

+ Pawła Cieśluka

18.00 + Marianny, Stanisława

+ Kazimierza Chromca (18r), Bronisławy, Henryka, Adeli

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Pt.

28/09

7.00 + Aleksandra, Janiny, Tadeusza Domańskich

+ Zofii Bogdaniuk

18.00 + Tadeusza Stefaniuka (30dz)

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.28

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Sob.

29/09

7.00 + Hieronima i jego rodziców, Stanisława Kadłubowskiego

+ Mariana Terlikowskiego (1r)

+ Heleny Wasiluk (10r)

18.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.29

+ Artura (2r), Jana, zm. z rodz. Wawryniuków i Figatów

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

 

Niedz.

30/09

 

26 Niedziela Zwykła

8.30 + Krzysztofa Czyżyka – greg.30

+ Feliksy, Władysława Lewczuk

10.00 ZA PARAFIAN

+ Leokadii, Czesława, Andrzeja, Haliny, Krzysztofa

11.30 + Franciszka, Bronisławy

Dz-bł w 7 r ur. Jakuba i 8 r. ur. Mai

17.00 Dz-bł w int. Córek i ich rodzin

W int. SEMINARIUM ODNOWY WIARY

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 17.09. – 23.09.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

17/09

7.00 + Marianny, Jana

+ Czesławy Nazarewskiej (30dz)

+ Stanisława Nazarewskiego (1r)

7.20 + + Leokadii Szoplik (7dz)
18.00 + Marianny Ilczuk (7dz)

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.17

+ Stefanii (11r), Krzysztofa, Jana, rodziców obu stron

 

Wt.

18/09

7.00 + Jadwigi Maćkowskiej (30dz)

+ Zofii Bogdaniuk (7dz)

18.00 Dz-bł w 5 r. ur. Aleksandra

+ Adolfiny (r), Eugeniusza

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.18

 

Śr.

19/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.19

+ Jana Gałeckiego (30dz)

Dz-bł w 4. r. ślubu Anity i Arkadiusza i w 1 r. ur. Zuzanny

18.00 Dz-bł w 18 r. ur. Piotra

+ Leokadii zm. z rodziny i dziadków

 

Czw.

20/09

7.00 + Feliksy, Polikarpa, Mariana, Ewy

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.20

Dz-bł w 10 r. ślubu Justyny i Tomasza

18.00 Dz-bł w 17 r. ur. Zuzanny

+ Stanisława (r), Heleny

 

Pt.

21/09

7.00 + Jana, Eugenii (5r)

+ Elżbiety Bodzon (3r)

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.21

18.00 W int. Wspólnoty Oblubieńca

+ Władysława zm. z rodz. Kasperuków

+ Stanisława Zielińskiego (3r)

 

Sob.

22/09

7.00 + Stanisława Czerko (4r)

+ Tadeusza Radzikowskiego, Wiesława Sawickiego

18.00 W int. Wspólnoty Oblubieńca

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.22

+ Kamila Pióro

 

Niedz.

23/09

 

25 Niedziela Zwykła

8.30 + Radosława Lewickiego, Mariana Kołodzieja

Dz-bł w 15r. ślubu Magdaleny i Pawła, 18 r. ślubu Katarzyny i Sławomira

10.00 ZA PARAFIAN

Dz-bł w 101 r. ur. Tekli Stanisławy Wasiluk

11.30 + Ryszarda, Bernadetty Walczuk

+ Stefana Jankowskiego (31), Janiny Jankowskiej (2r)

17.00 W int. Wspólnoty Oblubieńca

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.23

+ Gleba (r), Stanisławy, Zenona, Izabeli, Ireny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 10.09 – 16.09.2018

DZIEŃ GODZ

INTENCJA

Pon.

10/09

7.00 + Włodzimierza, Czesławy Kupczaków

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.10

Dz-bł w 1 r. ślubu Ewy i Pawła

18.00 + Wiesława Ostaszewskiego (10r.)

+ Anny Szeweluk (11r), Bronisławy Kłykocińskiej

Dz-bł w intencji rodzin po peregrynacji

Wt.

11/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.11

+ Edwarda Błażejaka (7 dz.)

+ Jarosława Tymoszuka

18.00 + Antoniego Głowniaka

+ Radosława (r)

Dz-bł w 4 r. ur. Michała

Śr.

12/09

7.00 + Bolesławy, Stanisława Maksymiuk

+ Stanisławy (r), Jana i ich rodziców

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.12

18.00 Dz-bł w 5 r. ur, Marii

+ Marianny, Józefa, zm. z rodz. Radzikowskich

Czw.

13/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.13

+ Leszka Oreszczuka (30dz)

+ Eugenii, Reginy, Mieczysława

18.00 +Mariusza Koźlika (1r)

Rodzina Radio Maryja

Pt.

14/09

7.00 Dz-bł w int. Syna i jego rodziny

+ Wiesława Stefaniuka (30dz)

+ Feliksy i Jana , rodziców i braci

18.00 + Janiny, Nikodema

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.14

+ Zdzisława (r)

 

Sob.

15/09

7.00 Dz-bł w 11 r. ślubu Anny i Jana i w 7 r. ur. Antoniny

+ Mieczysława, Marii, Zygmunta Pióro

18.00 + Krzysztofa Czyżyka – greg.15

+ Zdzisława, Eugenii

Niedz.

16/09

 

24 Niedziela Zwykła

 

8.30 + Joanny Szeweluk (5r)

Dz-bł w int. Joanny i Łukasza

10.00 + Mieczysława, Stanisławy, Leokadii, Longina
11.30 + Stanisławy i Jana Szeweluk, Antoniny i Kazimierza Jaskólskich

Za zesłanych na Syberię

17.00 Dz-bł w 40 r. ślubu Marii i Zbigniewa Świderskich

+ Krzysztofa Czyżyka – greg.16

21 Niedziela zwykła

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 27.08-02.09.2018 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJA
Pon.

27/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Jana Gałeckiego (7 dzień).

+ Łucji, Polikarpa, Edmunda i zmarłych z rodzin: Jędruszuków i Bartoszuków.

18.00 + Martyny Karwackiej (r. ).

 + Bogumiła (11 r. ).

Wt.

28/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Jana (10 r. ), Zofii Ksel.

18.00 + Anny i Wincentego Wasiluk.

+ Teresy Pióro.

Śr.

29/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Dziękczynno-błagalna w 11 rocznice ślubu Agnieszki i Mariusza.

18.00 + Jana Zubkowicza.

+ Pauliny, Kazimierza, Hanny, Karola, Waldemara i Danuty.

Czw.

30/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Stanisława i Czesławy.

18.00 + Marianny i Tadeusza.

+ Otyli, Krystyny, Mariana, Lucyny i Józefa.

Pt.

31/08

7.00 + Julianny, Jana, Szczepana Czarnockich.

+ Wiesława, Heleny, Wincentego Świderskich.

+ Antoniego Czerwińskiego (30 dzień).

18.00 + Jerzego (2 r. ) i Roberta.

+ Anny (r. ), Stefanii, Zygmunta, Polikarpa, zmarłych z  rodzin: Lewczuków, Obzejtów Burczaków.

Sob.

01/09

7.00 + Krzysztofa Czyżyka – 1 gregoriańska.

+ Mariana (11 r. ), Małgorzaty i Urszuli.

17.00 Ślubna: Ewelina Oreszczuk i Adam Sołtan.
18.00 + Klemensa (r. ).

+ Franciszka (r. ), Franciszki, Jana i Rozalii.

– Dziękczynno-błagalna w  25 r. ślubu Elżbiety i Marka.

 

Niedz.

02/09

 

 

 

8.30 + Stefanii (im. )

– Dziękczynno-błagalna w  12 r. urodzin Piotra.

10.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny.
11.30 – Dziękczynna za tegoroczne plony.

+ Krzysztofa Czyżyka – 2 gregoriańska.

17.00 + Lidii, Ryszarda i Stanisława.

– – Dziękczynno-błagalna w 5 r. ślubu Emilii i Piotra Kasprowiczów.

 

20 Niedziela Zwykła

 

DZIEŃ GODZ. INTENCJA
Pon.

20/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Urszuli Gumieniczuk (4 r.).

+ Leszka Oreszczuka (7 dzień).

18.00 + Za zmarłych z Kółka Różańcowego Kobiet.

 + Izabeli (11 r.)

Wt.

21/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Marianny, Franciszka, Marianny Kardacz.

+ Jana

18.00 + Wiesława Stefaniuka (7 dzień).

+ Lucyny Prokopiuk, Jana, Janusza i zmarłych z rodziny Prokopiuków.

Śr.

22/08

7.00 + Wacława i Władysławy

+ Mirosława i Wiesławy.

+ Czesławy Nazarewskiej (7 dzień).

18.00 + Kamila Pióro (7 r.).

+ Eugeniusza (1 r.).

Czw.

23/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Mieczysława (1 r.).

18.00 + Marka Pióro.

+ Alfreda Romualda i Mieczysława.

Pt.

24/08

7.00 + Mieczysława Szoplika.

+ Wacława i Władysławy.

+ Otyli Kazimierczuk (30 dzień).

18.00 + Bronisławy Melech (7 r.) i jej zmarłych rodziców.

– Dziękczynno-błagalna w 1 r.  urodzin Juli Mari i 24 r. urodzin Mateusza.

Sob.

25/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Heleny Hackiewicz, Antoniego, Eugeniusza i Mariana.

– Dziękczynno-błagalna w intencji pielgrzymów.

18.00 + Stefana Kołaczkowskiego (10 r. ) zmarłych rodziców z obu stron.
 

Niedz.

26/08

 

 

 

8.30 + Wacława i Władysławy.

– Dziękczynno-błagalna w 7 r. ślubu Doroty i Daniela i 6 r. urodzin Oliwii i 4 r. urodzin Marcela.

10.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci nowo ochrzczonych.
11.30 + Janusza Nowosielskiego (6 r.).
17.00 + Janiny i Stanisława.

+ Lidii Taras, Genowefy i Józefa.

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 13-19.08.2018 r.

 

DZIEŃ GODZ. INTENCJA
Pon.

13/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Czesława Felczuka (6 r.).

18.00 + Franciszka Michaluka, Marii Androsiuk.

– Dziękczynno-błagalna w intencji RODZINY RADIO MARYJA.

Wt.

14/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Władysławy, teściów i rodzeństwo.

18.00 + Wiesłąwa Częstochowskiego (r.), Józefa Kondery.

+ Janusza (r.), Marka, Ireny, Józefa i Krzysztofa.

Śr.

15/08

8.30 + Czesława, Florentyny.
10.00 + Wacława i Władysławy.
11.30 + Stanisławy Mateuszuk.

– Dziękczynno-błagalna w intencji Ojczyzny.

17.00 + Mieczysława.
Czw.

16/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Józefa Wasiluka (1 r.).

18.00 + Stanisławy, Bronisława, zmarłych z rodziny Ludwiczuków i Wyganowskich.

– Dziękczynno-błagalna o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków.

Pt.

17/08

7.00 + Włodzimierza Tarasa (1 r.).

+ Wacława i Władysławy.

18.00 + Antoniego (12 r.).

+ – Dziękczynno-błagalna w 1 rocznice urodzin Michaliny.

 

Sob.

18/08

7.00 + Witolda i Barbary.

+ Wacława i Władysławy.

17.00 – Ślubna: Emilia Trumińska i Piotr Marczuk
18.00 + Matyldy Kondrackiej.

+ Tadeusza (21 r. ), Stanisłąwy, Teofili, Antoniego i zmarłych z rodziny.

 

Niedz.

19/08

 

 

 

8.30 + Wacława i Władysławy.

– ZA PARAFIAN.

10.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Ks. proboszcza Andrzeja Jakubowicza w 10 r. posługi w Sarnakach.
11.30 + – Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny.
17.00 + Bolesława i zmarłych z rodzin: Izdebskich i Wawryniuków.

 

18 Niedziela zwykła

 

DZIEŃ GODZ. INTENCJA
Pon.

06/08

8.30 + Andrzeja, Rafała, Franciszka i zmarłych z całej rodziny.
10.00 + Jana, Marianny Daniluk.

+ Wacława i Władysławy.

18.00 + Janusza.

+ Dusze Czyśćcowe.

Wt.

07/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Antoniego Czerwińskiego (7 dzień).

18.00 – Dziękczynno-błagalna w 97 rocznice urodzin Władysławy Lewickiej.

+ Dariusza Dunajko (1 rocznica).

Śr.

08/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

– Do MB błagalna o szczęśliwą operację dla żony.

+ Wiesława Melecha (7 dzień).

18.00 + Za zmarłych z rodziny Poźniaków: Wiktorii, Jerzego i Ignacego.
Czw.

09/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

– O opiekę MB dla Artura z okazji urodzin.

18.00 + Jadwigi Karwackiej.

+ Za zmarłych z rodziny Skrobacz, Leokadię, Zbigniewa, Zenona, Mieczysława, Mariana Wolskich

Pt.

10/08

7.00 + Wacława i Władysławy.

+ Dariusza Dunajko (1 rocznica).

+ Heleny Wasiluk (7 dzień).

18.00 + Jadwigi (w rocznicę) i Zbigniewa Zawadzkich.

+ Heleny Ochocimskiej.

 

Sob.

11/08

7.00 + Eugenii, Stanisława, Józefy i Wiktora.

+ Wacława i Władysławy.

18.00 + Za zmarłych z rodzin: Szelagowskich, Krasuskich, Gumienniczuków, Eugeniusza, Pawła, Józefa, Czesławy, Albiny, Leokadii, Władysława, Tadeusza, Janusza i Grzegorza.

+ Janusza Narojka

 

Niedz.

12/08

 

 

 

8.30 + Heleny Kasperuk (w 6 rocznicę),  Czesława i zmarłych dziadków.
10.00 – ZA PARAFIAN.

+ Wacława i Władysławy.

11.30 + Tomasza, Jana, Henryka, Nikodema i  zmarłych rodziców z obu stron.
17.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny.