INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 26.02. – 4.03.2018 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

 

Pon.

26/02

7.00 + Marianny, Stanisławy, Eustachiusza

+ Władysława, Władysławy

17.00 + Haliny(r), Mariana, Janusza, Janiny

Dz-bł w 15 r. ur. Gabrieli

+ Mirosława (im.), Mirosławy

 

Wt.

27/02

7.00 + Agnieszki Gałeckiej (7dz)
17.00 + Zdzisławy Szczerbickiej –rozpoczęcie gregorianki

+ Edwarda Bladyńca (31r), rodziców obu stron

 

Śr.

28/02

 

7.00 Dz-bł w 50 r. ur. Grażyny
17.00 + Zdzisławy(r), Krzysztofa, zm. z rodz. Domańskich i Żuromskich

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.2

 

Czw.

1/03

7.00 + Elżbiety Kisiel
17.00 + Zdzisławy Szczerbickiej – greg.3

+ Zmarłych i poległych żołnierzy V i VI Brygady Wileńskiej i Władysława Łukasiuka „Młota”

 

 

Pt.

2/03

7.00 + Stanisławy Chwedorczuk (30dz)
16.00 DROGA KRZYŻOWA

+  Heleny i Franciszka

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.4

 

Sob.

3/03

7.00 + Jerzego Bobelaka zm. z rodz. Bartoszuk i Czerka
17.00 + Stanisławy(r), Jana

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.5

 

Niedz.

4/03

 

III  Niedziela Wielkiego Postu

8.30 + Kazimierza, Marii

+ Henryka (r)

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Zbigniewa Bartoszuka (10r)

+ Zdzisławy Szczerbickiej – greg.6

17.00 + Antoniny, Polikarpa, Janiny, Henryka, Matyldy

 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 19.02. – 25.02.2018 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

 

Pon.

19/02

7.00 +Franciszka (6r), Heleny, Zygmunta, Stanisławy
17.00 + Haliny Czarnockiej

Dz-bł w int. Kapłanów posługujących w naszej parafii i w int. Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

 

Wt.

20/02

7.00 + Marii Żabickiej (7dz)
17.00 + Stanisławy Chwedorczuk, Mariana

+ Stanisława, Marianny Szewczuk, Henryka, Stanisława Marianny Grzędzińskich

 

Śr.

21/02

 

7.00 + Jana
17.00 + Reginy (15r)

+ Wacława Narojka

 

Czw.

22/02

7.00  
17.00 + Zofii Lewickiej (18r), Radosława, Pelagii, Edwarda i zm. z całej rodziny

+ Kamila Pióro

 

 

Pt.

23/02

7.00  
16.00 DROGA KRZYŻOWA

Dz-bł o zdrowie dla Wiktora i Adama

+ Zdzisławy Miłkowskiej (30dz)

+ Heleny Szpura (r), zm. z rodz. Osiej i Waszczuk

 

Sob.

24/02

7.00 + Jana (r), zm. z rodz. Sakowskich i Wasiluków
17.00 + Józefa (r), Władysława, Heleny i zm. rodziców

Dz-bł w 10 r. ślubu Magdaleny i Maciej i 2 r. ur. Amelii

 

Niedz.

25/02

 

II  Niedziela Wielkiego Postu

8.30 Dz-bł w 70 r. ur. Danuty
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Franciszki, Wacława

+ Reginy (r), Grzegorza

17.00 + Franciszki, Czesława, Tadeusza, Anny, Zbigniewa Wróblewskich

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 12.02. – 18.02.2018 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

 

Pon.

12/02

7.00 + Marianny

O zdrowie i szczęśliwą operację Marianny Hepner

17.00 + Krystyny Troć (30dz)

+ Mariana Chwedorczuka (r), Stanisławy

+ Pauliny, Bronisława ich syna, córki, zięciów i wnuki

 

Wt.

13/02

7.00 + Janiny Czarnockiej (30dz)

+ Antoniego Skolimowskiego (7dz)

17.00 + KRK z Sarnak

W rocznicę ur. synów o Boże błogosławieństwo

 

Śr.

14/02

Środa Popielcowa

8.30 + Za zmarłych pracowników gminy
10.00 + Julianny Szeweluk
17.00 + Henryka (4r), zm. z rodz. Piórów, Tobotów, Makaruków
 

Czw.

15/02

7.00 + Józefy, Franciszka, Eugenii, Józefa

+ Danieli (5r), Jana ich rodziców

17.00 + Antoniego Skolimowskiego

+ Marii Hackiewicz i zm. dziadków i rodzeństwo

 

Pt.

16/02

7.00 + Bolesława Czarnockiego jego rodziców i rodzeństwo
16.00 DROGA KRZYŻOWA

+ Eugeniusza (r), Emilii, rodziców obu stron

+ Dariusza Stefaniuka (r), zm. z rodz. Czarnockich i Stefaniuków

 

Sob.

17/02

7.00 + Ryszarda Kasperuka ( 7 dz. po pogrzebie)
 17.00 Dz-bł w 50 r. ślubu Marianny i Zbigniewa Gregorczuków
18.00 MSZA DLA MĘŻCZYZN
 

Niedz.

18/02

 

I Niedziela Wielkiego Postu

8.30 + Anny Gregorczuk (3r)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Dariusza Stefaniuka (10r), Jana, zm. z rodz. Stefaniuków i Nowosielskich
17.00 +Romualda Szewczuka (3r), zm. z rodz. Szewczuków

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 5.02. – 11.02.2018 r.

DZIEŃ

GODZ.

INTENCJA

Poniedziałek

5/02

7.00

+ Katarzyny, Franciszka

17.00

+ Haliny Czarnockiej -greg.29

Dusze Czyśćcowe

Wtorek

6/02

7.00

+ Wincentego Gajowieckiego (r), Łucji

+ Stanisławy Chwedoruk (7dz)

17.00

Dz-bł w r. ur. Jacka

+ Haliny Czarnockiej – zakończenie gregorianki

Środa

7/02

7.00

+ Bolesława Czarnockiego jego rodziców i rodzeństwo

17.00

+ Sabiny (2r), Józefa Kondery

+ Stanisławy, Stanisława

Czwartek

8/02

7.00

+ Bolesława Czarnockiego jego rodziców i rodzeństwo

17.00

+ Tadeusza (r), Alicji, Michała

+ Macieja

Piątek

9/02

7.00

+ Bolesława Czarnockiego jego rodziców i rodzeństwo

17.00

Dz-bł w 13 r. ur. Mateusza Korowajczuka

+ Marianny, Zdzisława Grzywaczów

Sobota

10/02

7.00

+ Stanisława, Marianny Nowosielskich

+ Krystyny Troć

17.00

Dz-bł w 9 r. ur. Wiktora, 16 r. ur. Glorii i 18 r. ur. Filipa

+ Jana (r), Genowefy, Magdaleny,Władysława, zm. z rodziny

Niedziela

11/02

8.30

+ Tadeusza (16r), Jadwig, rodziców obu stron

ZA PARAFIAN

10.00

Dz-bł w 50 r. ślubu Janiny i Mariana Tomaszuków

11.30

+ Wacława (r), Julianny

Rodzina Radia Maryja

17.00

+ Jana, Feliksy, zm. babcie i dziadków obu strono

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 29.01 – 4.02.2018

DZIEŃ GODZ INTENCJA
Pon.

29/01

7.00 + Julianny Szeweluk (30dz)

+Jana Wasiluka, Marianny, Henryka i dziadków

17.00 + Krystyny Troć

+ Haliny Czarnockiej – greg. 22

+ Jana, Marianny Daniluk

Wt.

30/01

7.00 + Zofii Kisiel (1r), Jana

O szczęśliwą operację i zdrowie dla Wiesława

17.00 + Kazimierza, Pauliny, Hanny, Karola i ich rodziców

+ Haliny Czarnockiej – greg.23

Śr.

31/01

7.00 + Haliny Czarnockiej – greg.24

+ Eleonory, Franciszka

+ Zdzisławy Miłkowskiej (7dz)

17.00 + Mirosława Bartoszuka  (1r)

+ Zofii, Stanisława, Marianny, Jadwigi, Bronisławy

Czw.

1/02

7.00 + Stanisława Chwedoruka (8r)

+ Heleny Kulik (r), Jana, Tomasza, Henryka, Nikodema i zm. rodziców

17.00 + Karoliny, Alfreda, Janusza zm. rodziców

+ Haliny Czarnockiej – greg.25

Pt.

2/02

7.00 + Haliny Czarnockiej – greg.26
10.00 + Marii, Kazimierza
17.00 + Mirosława, Wiesławy

+ Władysławy, Kazimiera Dudziuków, dziadków obu stron

 

Sob.

3/02

7.00 + Haliny Czarnockiej – greg.27

+Józefa Marciniuka, zm. babcie i dziadków

W intencji Maryli z racji imienin

17.00 + Danieli Gregorczuk

+ Jadwigi, Władysława, dziadków z orz. Kasperuków

 

Niedz.

4/02

 

 

 

8.30 + Wandy, Józefa, Andrzeja
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Euzebiusza Walczuka (5r). zm. z rodz. Walczuków

+ Edwarda, Bolesławy, Mariana, Henryka, Zofii

17.00 + Zdzisławy, Mieczysława, Jadwigi, Stanisława, zm. z rodz. Rurków i Mikiciuków

+ Haliny Czarnockiej – greg.28

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 22.01. – 28.01.2018 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

22/01

7.00 + Haliny Czarnockiej – greg.15

+ Tadeusza Trojanowskiego (30dz)

+ Janiny Czarnockiej (7dz)

17.00 + Kamila Pióro

+ Mirosława, Wiesławy

 

Wt.

23/01

7.00 Dz-bł w 25 r. ślubu Marzeny i Jacka

+ Haliny Czarnockiej – greg.16

17.00 + Waldemara Kondrackiego

+ Leontyny

 

Śr.

24/01

7.00 + Jan

+ Elżbiety (27r)

17.00 + Michała Wyganowskiego, Jadwigi

+ Haliny Czarnockiej – greg.17

 

Czw.

25/01

7.00 + Haliny Czarnockiej – greg.18
17.00 +  Jadwigi

+ Stanisława, Zofii, Stanisławy, Henryka

 

Pt.

26/01

7.00 + Janiny Czarnockiej
17.00 + zm. z rodz. Lipińskich i Trochimiaków

+ Haliny Czarnockiej – greg.19

 

Sob.

27/01

7.00 + Janiny Czarnockiej
17.00 + Haliny Czarnockiej – greg.20

Dz-bł w 87 r. ur. Janiny Pióro

 

 

Niedz.

28/01

8.30 + Mariana Krypskiego (19r)

Dz-bł w r. ur. Maryli o Boże błog.

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Heleny, Józefa

Dz-bł w int. męża, dzieci i wnuków

17.00 + Haliny Czarnockiej – greg.21

+ Wiesława, Jana, zm. z rodz. Ludwiczuków i Gregorczuków

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 15.01. – 21.01.2018 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

15/01

 

7.00 + Leokadii Chwedoruk (2r), Haliny

+ Haliny Czarnockiej – greg.8

17.00 Dz-bł w 80 r. ur. Krystyny Miłkowskiej

+ Jadwigi, Eugeniusza Kuzyńskich i ich rodziców

 

Wt.

16/01

7.00 + Włodzimierza Tarasa

+ Haliny Czarnockiej – greg.9

17.00 + Mieczysława (r), Marianny, Krzysztofa, zm. z całej rodziny
 

Śr.

17/01

 

7.00 + Marka Nowosielskiego

+ Rozalii, Stanisława, Jana, Andrzeja, zm. z rodz. Jadczuków i Wawryniuków

17.00 + Haliny Czarnockiej – greg.10

Dz-bł o szczęśliwą operację

 

Czw.

18/01

7.00 + Marianny Daniluk (5r)

+ Teodory, Teodora, Julii

17.00 + Haliny Czarnockiej – greg.11

+ Czesławy, Kazimierza Tereszczuków

 

Pt.

19/01

7.00 + Haliny Czarnockiej – greg.12

+ Leonarda Onopiuka (r)

+ Henryka Wasiluka

17.00 Dz-bł w r. ur. Andrzeja Grzędzińskiego  

+ Mirosława, Jadwigi, Józefa, Elżbiety

 

Sob.

20/01

7.00 + Haliny Czarnockiej – greg.13

+ Stanisława, Marianny, rodz. obu stron

Dz-bł w 22 r. ur. Klaudii

17.00 + Janusza Denisiuka

+ Krystyny Troć (7 dz.)

 

 

Niedz.

21/01

8.30 + Barbary, zm. dziadków

+ Jana

10.00 + Haliny Czarnockiej – greg.14
11.30 + Jerzego Przesmyckiego (12r)

Dz-bł w 60 r. ur. Danuty Ciołek o Boże błog. i zdrowie

17.00 + Marianny Szpura

+ Henryka

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 8.01. – 14.01.2018 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

8/01

 

7.00 + Leokadii

+ Haliny Czarnockiej (30dz)

+ Haliny Czarnockiej –  początek gregorianki

17.00 + Michała Łopatniuka (30dz)

+ Jana Gałeckiego (30dz)

 

Wt.

9/01

7.00 + Macieja Rybaczuka (30dz)

+ Haliny Czarnockiej – greg. 2

+ Haliny Matejczuk  (5r)

17.00 + Józefa Romaniuka (r)

Dz-bł w 18 r. ur. Jana Wyrzykowskiego

 

Śr.

10/01

 

7.00 + Haliny Czarnockiej – greg. 3
17.00 + Nikodema, Michała, Zofii i zm. dziadków

Dz-bł w r. ur. Zofii o Boże błog. i opiekę Matki Bożej

 

Czw.

11/01

7.00  
17.00

 

+ Haliny Czarnockiej – greg. 4

+ Mariana(r), Jadwigi

 

Pt.

12/01

7.00  Dz-bł w intencji  Arkadiusza 
17.00 + Haliny Czarnockiej – greg. 5

+ Teresy Cieciera(r), zm. rodziców z obu stron

 

Sob.

13/01

7.00 + Mariana (r) , Heleny i zm. z rodz. Hackiewiczów
17.00

 

Dz-bł w 10 r. ślubu Kamili i Sylwestra i Boże błog. dla ich dzieci

+ Haliny Czarnockiej – greg. 6

 

 

Niedz.

14/01

 

 

8.30 + Ireny Erchard

+ Haliny Czarnockiej – greg. 7

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dz-bł w 9 r. ur. Macieja

Rodzina Radio Maryja

17.00 + Józefa, Feliksy, Pawła, Józefy

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 1.01. – 7.01.2018 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJE
 

Pon.

1/01

Uroczystość

Świętej Bożej Rodzicielki

8.30 + Lucyny, Jacka, Zygmunta
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Zbigniewa Radziwonka

+ Dz-bł w intencji wnuków

17.00 Dusze czyśćcowe

+ Stanisława, Stanisławy, Romana, zm. z rodz. Częstochowskich, Chaleckich, Jana Sienicę

 

Wt.

2/01

7.00 + Reginy Żurawskiej

+ Tadeusza Trojanowskiego

17.00 + Tadeusza Matejczuka, Antoniego

+ Zbigniewa Radziwonka, Izabeli

 

Śr.

3/01

 

7.00 + Jana Warownego
17.00 + Reginy Lewickiej

+ Romualda Lewickiego (30dz)

 

Czw.

4/01

7.00 + Zofii, Eugeniusza Szaniawskich

+ Piotra zm. z rodz. Sakowskich i Wasiluków

+ Władysława, Stefanii rodziców obu stron i rodzeństwo

17.00

 

Dz-bł w  r. ur. Agaty
 

Pt.

5/01

7.00 + Wojciecha (6r), Władysława (7r) Eweliny, Klaudii

+ Ireny Obzejta (30dz)

+ Tadeusza Trojanowskiego (7 dz. po pogrzebie)

17.00 Dz-bł za wstawiennictwem św. Antoniego w 17r. ur. i 18 r. ur . wnuków

+ Stanisławy i Aleksandra Daniluk

 

 

Sob.

6/01

Uroczystość

Objawienia Pańskiego

8.30

 

+ Mariana rodziców obu stron

+ Adama Kłykocińskiego (19r), zm. z rodz. Kłykocińskich i Miłkowskich

10.00  ZA PARAFIAN
11.30 + Tadeusza (10r)

Dz-bł w 19 r. ur. Pauliny Pióro

17.00

 

+ Józefa Marciniuka zm. babcie i dziadków
 

 

Niedz.

7/01

 

 

8.30 + Jarosława Tomaszuka (2r)

+ Jadwigi Pióro (10r) , Szczepana

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Dz-bł w 2r. ur. Nikoli, 26 r. ślubu Marioli i Wojciecha Skrobacz

+ Stanisława Bartoszuka (8r)

17.00 + Jana i zm. z rodz. Buławskich i Klimaszewskich

O Boże błog. dla całej rodziny