Intencje Mszy świętych 15. – 21.05.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 15  
7:00 + Bolesława Izdebskiego Halina Izdebska
7:20 + Wandy Folwarskiej (7 dz.) Rodzina
18:00 Dz-bł w 60 r. ur. Danuty Mąż
18:00 + Marianny, Jana Nowosielskich, Mariana Boruty, Aleksandra, Heleny i ich rodziców zm. z rodz. Malinowskich Stanisław Malinowski
18:00 + Zenona Tomaszuka (2r.), Haliny Agata Wasilewska
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Marianny, Tomasza, Stanisława Zienkiewiczów, Kazimiery, Stanisława Marczuków Rodzina
7:00 + Jana (r ), Kazimierę, Mariannę, Zygmunta Stanisław Sokołowski
7:20 + Barbary Lewczuk greg. 16  
7:20 + Ryszarda Stefaniuka (24 r.), Teresy, Marianny, Jana Stefaniuków Rodzina
18:00 + Zbigniewa ( r. ) zm. z rodz. Bodzonów Żona
18:00 + Genowefy ( r. ), Eugeniusza, Bogusława Marzena Pietruczuk
 

 

Śr.

7:00 + Haliny, Stanisława, Leokadii Zenon Matejczuk
7:00 + Barbary Lewczuk greg. 17  
18:00 + Marka Nowosielskiego Rodzice i brat
18:00 Dz-bł w 32 r. ur. Konrada Rodzice i siostra
 

Czw.

 

8:30 + Marianny Zubkowicz (1 r.) Rodzina
10:00 + Barbary Lewczuk greg. 18  
18:00 Dz-bł w 50 r. ur.  Katarzyny i Artura Janina Wyrzykowska
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Stefana, Michała Wasiluk Irena Wasiluk
7:00 Dz-bł o Boże błog i zdrowie dla wnuków Kazimierza, Tadeusza, Jana i ich rodziców Dziadkowie
7:20 + Barbary Lewczuk greg. 19  
7:20 + Mirosława Tymoszuka (7 dz.)  
18:00 Dz-bł w 80 r. ur. Bolesława, 15 r. ur. Dawida Józefa Dmowska
18:00 Dz-bł w r. ur. Tadeusza Wasilewskiego Rodzina
 

 

 

 

 

Sob.

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 20  
7:00 + Teofila (14 r.) Celina Dziwińska
7:20 + Barbary Wawryniuk Koleżanka Małgorzata
7:20 + Wandy Wawryniuk i jej rodziców Marianny, Wacława Tomasz Wawryniuk
16:30 Ślub: Justyna Lewczuk i Jakub Kowalczuk  
18:00 + Władysławy, Stanisława ( r. ) Wawryniuk Rodzina
18:00 + Czesławę, Szczepana Śliwińskich Rodzina
18:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
 

 

Niedz.

8:30 + Ireny i Stanisława Buławskich, Wincentego Protasiuka Rodzina
10:00 Za parafian/ + Barbary Lewczuk greg. 21  
11:30  + Emilii Szoplik, Czesławy Kacprowskiej Stanisława Kacprowska
17:00 + Tadeusza Bartoszuka Rodzina

Intencje Mszy Świętych 08. – 14.05.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 8  
7:00 + Stanisławy, Stanisława Wyrzykowskich i ich rodziców Wiesław Wyrzykowski
7:20 + Tadeusza Szymczuka (7 dz.) Rodzina
18:00 + Stanisławy Terlikowskiej Rodzina
18:00 + Wacława Czarnockiego (r.), Haliny, zm. z rodz. Czarnockich, Jaskólskich i Wróblewskich Córki
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Józefy (r.), Andrzeja, Teresy, Zenona Grażyna Gruc
7:00 + Krzysztofa, Jana, Stefanii, Mikołaja Henryk Mułenko
7:20 + Andrzeja Jędrzejuka, zm. rodziców, teściów i dziadków Elżbieta Jędrzejuk
7:20 + Stanisława Zubkowicza Rodzina
18:00 + Stanisława, Jadwigi, Mirosława Bartoszuków, Józefa, Heleny, Anny, Andrzeja Gregorczuków Rodzina
18:00 + Barbary Lewczuk greg. 9  
 

 

Śr.

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 10  
7:00 + Tadeusza, Marianny (r.) Rodzina
18:00 + Stanisława Kordaczuka Rodzina
18:00 + Anastazji, Władysława Nina Czuryło
 

Czw.

 

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 11  
7:00 + Marcina Przewuskiego (2 r.) Rodzice
18:00 + Stanisława Kordaczuka Rodzina Osiadacz
 

 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w intencji Aleksandry i Natalii Gregorczuk Rodzice
7:00 + Moniki Rytel Bożena Wasiluk
7:20 + Heleny Młynarczuk (7 dz.) Rodzina
7:20 + Marka Izdebskiego (7 dz.) Rodzina
18:00 + Leokadii, Krystyny, Jadwigi, Władysława, Piotra, Pawła Stanisław Kuchta
18:00 + Barbary Lewczuk greg. 12  
 

 

 

 

 

Sob.

7:00 + Julianny Kalinowskiej Rodzina
7:00 + Marianny, Stanisława Hajko, zm. rodziców obu stron Córka Bernadetta
7:20 + Małgorzaty Pykacz Rodzina Łukijaniuków
7:20 + Ireny, Stanisława Taras Rodzina
18:00 + Urszuli Maciejuk Stanisława i Alicja
18:00 + Barbary Lewczuk greg. 13  
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja  
 

 

Niedz.

8:30 + Andrzeja, Anny, Józefa, Heleny Gregorczuk Rodzina
10:00 + Leszka (20 r.), Jana, zm. dziadków i chrzestnych Bogusława Szeweluk
11:30 + Barbary Lewczuk greg. 14  
17:00 Dz-bł w 1 r. sakr. małżeństwa Katarzyny i Krzysztofa i w r. ur. Katarzyny Mama

Intencje Mszy Świętych 01. –07.05.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 +Krzysztofa (9 r.), zm. rodziców i dziadków Krystyna Czeberkus
7:00 Dz-bł w 18 r. ur. Kacpra Rodzina
7:20 + Leszka Wasiluka (7 dz.) Rodzina
7:20 + Barbary Lewczuk greg. 1 Rodzice
18:00 + Urszuli Maciejuk Teresa, Halina, Stanisława
18:00 + W intencji Dusz czyśćcowych  
 

 

 

 

Wt.

 

 

7:00 +Zygmunta Oksiuty (im.) Janina Oksiuta
7:00 + Zygmunta Hepnera Żona
7:20 + Barbary Lewczuk greg. 2  
7:20 + Marianny Chacińskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Danuty Kulesza Koledzy z Platerowa
18:00 + Eugenii Walaszczyk (21 r.) Dorota Szpura
18:00 +Zygmunta Godlewskiego (im.), Heleny (r.), Józefa, Bogumiły, Czesława Stanisława Godlewska
 

 

 

Śr.

8:30 + Barbary Lewczuk greg. 3  
10:00 W intencji Ojczyzny i Strażaków  
11:30 + Heleny Mazurkiewicz, Leona, Katarzyny Krystyna Paździor
17:00 +Zygmunta Kołodzieja Żona
17:00 +Marka (r.), Janusza, Ireny, Józefa, Krzysztofa Marian Domański
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 4  
7:00 O dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Aleksandry Elżbieta Knapiuk
7:20 + Małgorzaty Pykacz (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Ireny Rypina (im.) Rodzina
18:00 + Marianny, Stanisława, Zofii, Eugeniusza Krzysztof Kalużny
 

 

Pt.

 

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 5  
7:00 + Wacława, Kazimiery, zm. z rodz. Jaskólskich i Zubkowiczów Henryk Jaskólski
7:20 + Zygmunta, Stanisławy Alicja Czerwińska
18:00 + Reginy (10 r.), zm. z rodz. Droździńskich i Nazaruków Ewa Duszkiewicz
18:00 + Mariana Hackiewicza Rodzina
 

 

Sob.

7:00 + Edwarda (r.), jego rodziców i rodzeństwo Stanisława Osiej
7:00 +Józefy (10 r.), Antoniego i ich rodziców Zbigniew Chwesiuk
7:00 + Ewy Iwaniuk Rodzina
18:00 +Andrzeja Czerwińskiego Ela Czerwińska
18:00 +Barbary Lewczuk greg. 6  
 

 

 

Niedz.

8:30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Janiny, Jolanty, zm. dziadków obu stron Stanisława Szoplik
10:00 + Barbary Lewczuk greg. 7  
12:00 Za Parafian i Gości  
17:00 + Bogusława Obrępalskiego (7 r.) Żona
17:00 + Stanisławy Lipińskiej (im.) Elżbieta Mackiewicz

Intencje Mszy Świętych 24. – 30.04.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Zm. z rodz. Seredziuków i Wereszków Cecylia Kuzyńska
7:00 + Marianny Chacińskiej Pracownicy ZS nr. 1 w Łosicach
17:00 + Wojciecha Prusińskiego Żona
17:00 + Stanisława, Jana, zm. z całej rodziny Wawryniuków Rodzina
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Zofii Onopiuk Rodzina
7:00 + Małgorzaty, Wandy Pykacz Rodzina Czyżyków
17:00 + Wandy, Eugeniusza Ogórek Dzieci
17:00 + Jana Matejczuka (1 r.), Jana, Katarzyny Siostra
 

 

 

Śr.

7:00 + Kamili, Stanisława Klimaszewskich Lidia Klimaszewska
7:00 + Małgorzaty Pykacz Sąsiedzi z Sarnak
17:00 + Krystyny Chrześniaczka
17:00 + Kamila Komonia Chór
17:00 + Kamila Komonia Rodzina Wolskich
 

 

Czw.

 

7:00 + Kamila Komonia Asia z rodziną
7:00 + Henryki, Henryka, Zbigniewa, Stefana Anna Olizaruk
17:00 + Szczepana Ilczuka Renata i Tadeusz Terlikowscy
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Mariana, Bogdana, Eugenii, zm. rodziców i dziadków obu stron Janina Żabicka
7:00 + Krystyny i jej rodziców Rodzina
17:00 Dz-bł w 55 r. sakram. małzeństwa Józefy i Bolesława Dmowskich Małżonkowie
17:00 Dz-bł w 16 r. sakram. małżeństwa Agnieszki i Daniela Małżonkowie
 

 

Sob.

7:00 + Jana, Teresy Chwesiuk Rodzina
7:00 + Bronisławy, Kazimierza, zm. z rodz. Bartoszuków Janina Mitura
17:00 + Jana Szoplika (r.) Żona i córki
17:00 + Adolfa Jakoniuka i jego rodziców Wiesława Wasiluk
 

 

 

Niedz.

8:30 + Henryka (r.) Tadeusz Mężyński
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 Dz-bł w 25 r. sakram. małżeństwa Katarzyny i Andrzeja Wawryniuków Dzieci
11:30 Dz-bł w 50 r. sakram. małżeństwa Agaty i Marka Lewickich, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla nich, ich dzieci i wnuków Jubilaci
17:00 + Janiny, Nikodema Lipińskich Grażyna Obrępalska

Intencje Mszy Świętych 17. – 23.04.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

 

7:00 + Czesława Żabickiego (11 r.), Marii, zm. rodziców obu stron Rodzina
7:00 Przez wstawiennictwo MB i św. Antoniego o zdrowie dla Antoniego  
7:20 + Kazimierza Góralińskiego (18 r.), Janiny, Czesławy Córka z rodziną
7:20 + Marianny Chacińskiej Rodzina Czerwińskich
17:00 + Ireny (r.), Henryka, Waleriana, zm. z rodziny Mieczysław Obrępalski
17:00 + Józefa Świderskiego (19 r.) Żona z dziećmi
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Marianny Zubkowicz Rodzina
7:00 + Kamila Komonia Andrzej Nast z rodziną
7:20 + Małgorzaty Pykacz (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
17:00 + Zofii, Wacława, Janusza Rodzina
17:00 + Włodzimierza (4 r.) Żona i synowie
 

 

 

Śr.

7:00 + Marii Leśniczuk (4 r.), Krzysztofa, zm. dziadków Mincewiczów i Kosińskich Rodzina
7:00 + Reginy Osiej-Kazimierczuk Pracownicy CPN-u w Łosicach
17:00 + Bronisławy, Klemensa Szewczuków Rodzina
17:00 + Szymona Tadeusza (r.), Jadwigi, ich rodziców i dziadków, Romana, Mirosława, zm. z r. Dudziuków, Bondaruków, Jóźwiaków Anna Miechowicz
 

 

Czw.

 

7:00 + Kamila Komonia Ojciec Chrzestny z rodziną
7:00 Dz-bł o Boże błog. dla całej rodziny Janina Mitura
17:00 Dz-bł w 10 r. Sakr. Małżeństwa Agnieszki i Jacka Terlikowskich Małżonkowie
17:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana, Władysławy, Józefa, Zbigniewa, Czesławy, zm. babcie i dziadków Krystyna Głuchowska
7:00 + Elżbiety, Piotra Wielogórskich Tadeusz Terlikowski
17:00 + Danieli Szeweluk KGW Ostromęczyn Kolonia
17:00 + Stanisława, Ireny i ich rodziców Krzysztof Matejczuk
17:00 + Wiesława Pietruczuka (2 r.) Ewa Lewczuk
 

 

Sob.

7:00 Dz-bł w 30 r. Sakramentu Małżeństwa Elżbiety i Adama Małżonkowie
7:00 + Jerzego Pietruczuka Sławomir Pietruczuk
17:00 + Marianny, Janiny, Marianny, zm. dziadków Klementyna Grzędzińska
17:00 + Bolesławy, Franciszka Mateuszuk Agata Wasilewska
 

 

 

Niedz.

8:30 + Wojciecha, zm. z całej rodziny Marzena Szymaniuk
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 Dz-bł w 55 r. Sakram. Małżeństwa Krystyny i Jerzego Lewczuków i 28 r. Sakram. Małżeństwa Urszuli i Adama, o Boże błog. dla całej rodziny Małżonkowie
17:00 Dz-bł w 25 r. Sakramentu Małżeństwa Katarzyny i Andrzeja Wawryniuków, o potrzebne łaski dla całej rodziny Chrzestna
17:00 + Janiny Pióro Rodzina

Intencje Mszy Świętych 11. – 16.04.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Ewy, zm. rodziców i dziadków Janina Walczuk
7:00 + Franciszka, Jadwigi, Bronisława Halina Izdebska
7:20 + Andrzeja Jędrzejuka (3 r.) Żona i synowie
7:20 + Stanisława Kalinowskiego Rodzina
17:00 Dz-bł w 29 r. ślubu Iwony i Sylwestra, o Boże błog. dla całej rodziny Małżonkowie
17:00 + Heleny, Jana Bogusław Andrusiak
 

 

 

Śr.

 

 

7:00 + Kamila Komonia Krystyna i Waldemar Kot
7:00 + Danuty Kuleszy (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Marianny Chacińskiej (7 dz.) Rodzina
17:00 + Stanisława, Jadwigi i ich rodziców Hanna Matejczuk
 

 

 

 

Czw.

7:00 Dz-bł w 10 r. ślubu, o Boże błog. dla całej rodziny Małżonkowie
7:00 + Waldemara Ilczuka Rodzina Czerków i Terlikowskich
7:20 + Jadwigi, Edwarda, Józefa, Piotra Grzegorz Daniluk
17:00 + Danieli Szeweluk Jolanta Olędzka
17:00 + Tadeusza Głuchowskiego (30 r.) Mirosława Żylińska
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Kamila Komonia Rodzina Walczuków,

Patralskich i Łukasiewiczów

7:00 + Waldemara Ilczuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Cecylii (r.), Antoniego, Tadeusza Henryk Sadowski
17:00 + Jadwigi Obrępalskiej (r.), Franciszka, Stanisława, Bogusława, Grzegorza Tomasz Obrępalski
 

 

 

 

Sob.

 

7:00 + Kamila Komonia Koleżanki, koledzy, wychowawca, rodzice
7:00 + Reginy Osiej-Kazimierczuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 Dz-bł w 18 r. ur. Natalii i 26 r. ur. Sylwii Rodzice
7:20 Dz-bł o zdrowie dla Kapłanów, Pana Organisty, chóru i o pokój na Ukrainie Teresa Nowosielska
17:00 + Zofii, Mariana, Michała, Małgorzaty, zm. z rodz. Bogdaniuków, Jaroszuków Rodzina
17:00 + Jana Stefaniuka (28 r.), Dariusza (15 r.), zm. z rodz. Stefaniuków, Nowosielskich Rodzina
 

 

Niedz.

8:30 + Tadeusza Honczaruka (16 r.) Dzieci
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 + Stanisława Zawadzkiego (8 r.) Żona
17:00 Dz-bł w 35 r. ślubu Jolanty i Sławomira Małżonkowie

Intencje Mszy Świętych 03. – 09.04.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 +Kamila Komonia Adam Nast
7:00 + Mariana, Ignacego (r.), zm. z rodziny Czerko Rodzina
7:00 Dz-bł za wstawiennictwem MB i św. Antoniego o szybki powrót do zdrowia Antoniego  
17:00 + Zygmunta Kołodzieja Żona
17:00 + W intencji Dusz czyśćcowych  
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Józefa Szoplika (r.) Tadeusz Szoplik
7:00 + Leszka Grochowskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Ewy Iwaniuk Rodzina
17:00 + Mariana (r.) Rodzina
17:00 + Zbigniewa (2 r.), Roberta Gregorczuków Maria Gregorczuk
 

 

Śr.

7:00 +Sławomira (r.), Marii, Stanisława Krystyna Głuchowska
7:00    
17:00 + Krzysztofa Waszkiewicza (7 r.) Irena Wasiluk
17:00 + Heleny (r.), Stanisława i ich rodziców Córki
 

 

Czw.

 

17:00 Dz-bł w intencji Kapłanów Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
17:00 Dz-bł w intencji Kapłanów Wspólnota Mężczyzn św.Józefa
 

Pt.

 

 

16:00

 

Liturgia Męki Pańskiej

 
 

Sob.

 

19:00 + Barbary Lewczuk, zm. z rodziny Rodzice
19:00 Dz-bł w 35 r. ur. Anny Siostry
 

 

 

Niedz.

6:00 Za Parafian i Gości  
10:00 Dz-bł w 40 r. ślubu Bożeny i Romana Onopiuków Córki z rodzinami
11:30 + Otylii (r.), Mariana, Krystyny Irena Kępka
11:30 + Jana, Heleny, Mariana Barbara Domańska
11:30 Dz-bł w 40 r. ślubu Urszuli i Andrzeja Małżonkowie
17:00 +Janusza Iwaniuka (2 r.), Mariana Maksymiuka (6 r.) Rodzina
 

 

Pon.

8:30 + Bronisławy, Franciszka Henryk Gregorczuk
10:00 Dz-bł w 60 r. ślubu Haliny i Stanisława. W int. wnuków i prawnuków Rodzina
11:30 Dz-bł w 40 r. Ślubu Marzeny i Sławomira Dzieci
11:30 + Józefa, Marianny Kalużnych, Marianny, Stanisława Dziwińskich, Mieczysława Ludkiewicza Halina Korowajczuk
17:00 + Jadwigi, Mariana, Leokadii, Jana, Edwarda, Bolesławy Henryka Melech

Intencje Mszy Świętych 27.03.– 02.04.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 +Bolesława Melecha (16 r.), zm. rodziców Dzieci
7:00 + Alicji, Olgierda Religioni Rodzina
7:20 + Stefana Turkowskiego (r.) Córka i wnuki
17:00 + Wiesława, Heleny, Stanisława Katarzyna Chacińska
17:00 + Zuzanny Chwedczuk, zmarłe członkinie koła różańcowego i zmarłych z ich rodzin KRK Daniela Kasperuk
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 +Romany Czuryło (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Kamila Komonia Bożena i Marian Wasiluk
17:00 + Kazimiery Margas, jej zmarłe rodzeństwo i rodziców Rodzina
17:00 + Józefa, Feliksy Chwesiuk Bożena Chwesiuk
 

 

 

Śr.

7:00 +Kamila Komonia (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Anieli Bartoszewskiej (2 r.) Syn z rodziną
17:00 + Stanisławy (r.), Tadeusza Kalisz, zm. rodziców obu stron Dzieci
17:00 + Władysława (17 r.), Ireny Wasilewskich Tadeusz Wasilewski
17:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Magdaleny i Macieja Mateuszuk Małżonkowie
 

 

Czw.

 

7:00 + Zdzisławy, Tadeusza Tobotów, Bożeny Gadzińskiej Zofia Gregorczuk
7:00 + Anny (7 r.), zm. z rodz. Kosińskich i Orzepowskich Rodzina
7:20 + Henryka (2 r.), jego rodziców, Marianny i Stanisława Wawryniuk Tomasz Wawryniuk
17:00 + Krystyny (1 r.), Szczepana Rodzina
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Kamila Komonia Tadeusz Nast
7:00 +Otylii (r.), Wiktora, ich rodziców Rodzina
16:00 Droga krzyżowa  
  + Grzegorza, Franciszki, Sabiny, Krzysztofa Henryk Jakimiuk
19:00 Droga krzyżowa  
  + Józefa (r.), Teofili, zm. z całej rodziny Stanisława Osiej
     
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisławy (1 r.), Stanisława Chibowskich Adam Chibowski
7:00 + Stefana Wasiluka (11 r.) Irena Wasiluk
17:00 + Zofii Lipińskiej Koleżanki córki Bożeny
17:00 + Leokadii, Mariana, Jana, Bolesławy, Edwarda Małgorzata Izdebska
 

 

 

Niedz.

8:30 +Wiesławy (6 r.), Mirosława, zm. z całej rodziny Mariusz Dudziuk
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 + Jana Figata (r.), Artura, zm. rodziców obu stron Żona
11:30 + Romana (31 r.), Andrzeja, Otylii, Eugenii, zm. rodziców obu stron Helena Wawryniuk
17:00 +Ryszarda, Bernadetty Walczuk, Pawła Androsiuka (4 r.) Joanna Androsiuk

Intencje Mszy Świętych 20. –26.03.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 +Józefy (im.) Zbigniew Chwesiuk
7:00 + Józefa Kozioła (im.) Rodzina
17:00 + Antoniego (30 r.), Zofii (38 r.), zm. z rodz. Gregorczuków Krystyna Czeberkus
17:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
 

 

Wt.

 

 

7:00 +Kamila Komonia Sąsiedzi z Sarnak
7:00 + Teresy Melech (2 r.) Stefan Melech
17:00 + Józefa, Anny, Łucji, Wincentego i ich rodziców Otylia Gajowiecka
17:00 + Stanisława Miękusa, zm. rodziców Rodzina
 

 

Śr.

7:00 +Heleny, Kazimierza Walczuk Janina Mateuszuk
7:00 + Mieczysława, Józefa Kalinowskich Janina Mateuszuk
17:00 + Stanisława Ilczuka (r.), Cecylii, zm. rodziców obu stron Marek Ilczuk
17:00 + Bogdana (im.) Brat z żoną
 

Czw.

 

7:00 Dz-bło dary Ducha Św., Boże błog. i opiekę MB dla Daniela w 25 r. ur. Rodzice
7:00 + Danuty Kuleszy Sąsiedzi
17:00 + Janiny Pióro Rodzina
 

 

 

 

Pt.

 

8:30 + Szczepana Ilczuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
10:00 + Joanny, Zofii, Stanisława, Adeli, Krzysztofa Edward Wyganowski
16:00 Droga krzyżowa  
  Dz-błw 17 r. ur. Justyny Rodzice
19:00 Droga krzyżowa  
  + Romana Korowajczuka, zm. z rodz. Korowajczuków i Ostapskich Rodzina
  + Wacława, Szczepana Stefaniuków, Barbary Truszkowskiej Sabina Filipiuk
 

 

 

 

Sob.

 

8:30 + Zofii Onopiuk Rodzina
8:30 + Henryki (10 r.) Piotr Piotrowski
10:00 + Feliksy Żuk (15 r.), Stanisława, Franciszka Jadwiga Kasperuk
17:00 + Kamila Komonia Koleżanki, koledzy, wychowawczyni i rodzice
17:00 + Laurentego, zm. rodziców obu stron Rodzina
19:00 + Marianny, Jana Daniluków, Jadwigi Grzegorz Daniluk
 

 

Niedz.

8:30 +Leokadii, Longina Jolanta Piwoni
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 Dz-bł w 2 r. ur. Karoliny Rodzina
11:30 Dz-bł w 8 r. ur. Anieli Rodzice
17:00 +Tomasza, Jana, Henryka, Heleny Stanisława Korowajczuk

Intencje Mszy Świętych 13. – 19.03.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Jana Semeniuka Krzysztof Makaruk
17:00 + Krystyny Żuromskiej Jolanta Adamczuk
17:00 + Krystyny Melech Córka
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Bogusława, Tomasza, Józefa, Zofii, Andrzeja, zm. z rodz. Bąków Rodzina
7:00 + Kamila Komonia Nauczyciele emeryci
17:00 + Anieli, Mieczysława, zm. dziadków, zm. z rodz. Bartoszewskich Lucyna Soszyńska
17:00 + Rafała (r.), Zygmunta, Józefa, zm. z całej rodziny Czesława Mateuszuk
 

 

Śr.

7:00 + Bogdana Czuryło Nina Czuryło
7:00 + Urszuli Maciejuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Jana Melecha (r.) Rodzina
17:00 + Jana Mazuruka (r.) Stanisława Urban
 

Czw.

 

7:00 + Teresy Melech (2 r.) Rodzina
7:00 + Henryka Romaniuka (r.), zm. rodziców obu stron Teresa Romaniuk
17:00 + Marianny Denisiuk KRK Daniela Kasperuk
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Tadeusza (2 r.) Halina Kasprzak
7:00 + Mikołaja, Stefanii, Krzysztofa, Jana Henryk Mułenko
16:00 Droga krzyżowa  
  + Marka Nowosielskiego Rodzice i brat
  + Tadeusza Iwaniuka (16 r.) Halina Iwaniuk
19:00 Droga krzyżowa  
  Dz-bł w 85 r. ur. Danuty Gębacz Córka z rodziną
 

 

Sob.

 

7:00 + Marianny Zubkowicz Rodzina
7:00 + Haliny, zm. rodziców i rodzeństwo Stefan Wawryniuk
16:00 + Józefa Domańskiego Piotr Domański
16:00 + Józefa Wasiluka Andrzej Wasiluk
 

 

Niedz.

8:30 + Józefa, Anny, Andrzeja Gregorczuków Rodzina
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 + Walerii, Józefa Hajko, zm. z rodziny Agata Lewicka
11:30 + Zm. rodziców, rodzeństwo, zm. z rodz. Radzikowskich Rodzina
17:00 + Józefa Marciniuka (im.) Rodzina