Intencje Mszy Świętych 26.07. – 01.08.2021 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Feliksa, Nadziei, Piotra
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 22
18:00 + Wojciecha, Kazimiery, Franciszka
18:00 + Mirosława Byrdy (im.)
 

 

Wt.

 

7:00 + Zofii (1 r.), zm. z rodziny Sterniczuków
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 23
18:00 + Jana Matejczuka (30 r.), Katarzyny, Lauretty, zm. z rodz. Szczerbickich i Matejczuków
18:00 + Stanisławy i Józefa Walczuk (r.)
 

 

Śr.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 24
7:00 + Janiny, Mariana, zm. dziadków
18:00 + Mirosława Bartoszuka (im.)
18:00 + Janiny, Hipolita, Alberta Pióro
 

 

Czw.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego (1 r.)
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 25
18:00 + Bolesławy, Franciszka Mateuszuk
18:00 + Czesława Rutkowskiego
 

 

Pt.

 

7:00 + Andrzeja Dudziuka (5 r.)
7:00 + Franciszka Żabickiego greg.26
18:00 + Marianny, Jana Mazuruk
18:00 + Leona, Bożeny
 

 

Sob.

 

7:00 + Józefa, Marianny Kalużnych
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 27
17:00 Ślub: Stefańska – Jakimiuk
18:00 Dz-bł w 2 r. ślubu Kingi i Łukasza oraz Anety i Filipa
18:00 Dz-bł w 7 r. ur. Antoniego i w intencji jego rodziców
 

 

Niedz.

8:30 + Heleny Kasperuk (9 r.), Czesława, Stefana, Franciszki, Władysława i Sabiny Oksiuta
10:00 Za parafian i gości / + Franciszka Żabickiego greg. 28
11:30 + Zdzisława (r.), zm. rodziców
17:00 + Stanisława, Feliksy Panasiuk i ich dzieci

Intencje Mszy Świętych 19.07. – 25.07.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 15
7:00 + Tadeusza, zm. rodziców obu stron
7:00 Dz-bł w intencji Jakuba, o powrót do zdrowia
18:00 + Mirosławy (r.), Pawła, Adama, zm. rodziców
18:00 Dz-bł w 1 r. ur. Niny i 8 r. ur. Arkadiusza
 

 

Wt.

 

7:00 + Czesława (im.)
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 16
18:00 + Barbary Golwiej
18:00 + Teresy Melech
 

Śr.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 17
18:00 + Sławomiry i zm. rodziców
18:00 Dz-bł w 1 r. ur. Niny, 8 r. ur. Arkadiusza, 13 r. ur. Dawida
 

 

Czw.

 

7:00 + Teresy
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 18
18:00 + Zdzisława, Zygmunta, Lucyny, Stefana
18:00 + Kamila Pióro
 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Gregorczuka (18 r.), Anny, Andrzeja
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 19
18:00 + Jana (23 r.), zm. rodziców obu stron
18:00 + Wacława, Franciszki, Henryka, zm. z rodziny
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 20 r. ur. Pauliny
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 20
18:00 Dz-bł w 65 r. ur. Grażyny Obrępalskiej
18:00 + Krzysztofa, zm. z rodz. Gregorczuków
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w intencji Kingi i Krzysztofa z racji imienin
10:00 Za parafian i gości (Chrzty)/+ Franciszka Żabickiego greg. 21
11:30 + Anny Bartoszuk (8 r.)
17:00 + Krzysztofa Szczerbickiego (im.)

Intencje Mszy Świętych 12.07. – 18.07.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Józefa, Jana, Kazimierza, Anny, Marianny
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 8
7:20 + Kazimierza Zaliwskiego
7:20 + Kazimierza Zaliwskiego (7 dz.)
18:00 + Haliny i Zenona Tomaszuków
18:00 + Adolfa, Heleny Adamiuków i ich rodziców
 

 

Wt.

 

7:00 + Janusza Mateuszuka, Anny, Józefa Kalinowskich
7:00 + Jadwigi Dudziuk
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 9
18:00 + Ireneusza Żaka (1 r.)
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
 

 

 

Śr.

7:00 + Jadwigi Bartoszuk (4 r.), Stanisława
7:00 + Ks. Jana Zająca
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 10
18:00 O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB i dary Ducha Św. dla Krystiana Wyganowskiego, jego rodziców i rodzeństwa
18:00 + Zenona Tomaszuka
 

 

Czw.

 

7:00 + Józefa Adamiuka (1 r.)
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 11
18:00 + Krystyny Radziejewskiej
18:00 + Zenona Tomaszuka
18:00 + Henryka, zm. rodziców i rodzeństwo
 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy Melech
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 12
7:00 + Marianny Zubkowicz (7 dz.)
18:00 + Jana, Feliksy i ich dzieci, Juliana, Henryka, Franciszka, zm. dziadków
18:00 + Stanisławy, Józefa Grzegorczuk i ich rodziców
 

 

Sob.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 13
7:00 + Rocha, Marianny, Stanisławy, Jana, zm. rodziców obu stron
17:00 Ślub Pióro-Mikołajczuk
18:00 + Otylii, Stanisława (r.)
18:00 + Marka Nowosielskiego (16 r.)
 

 

Niedz.

8:30 + Stanisława (20 r.), Genowefy, Marianny, Marcina, Leokadii
10:00 Za parafian i gości/+ Franciszka Żabickiego greg. 14
11:30 Dz-bł w 16 r. ur. Szymona
11:30 + Andrzeja Barei
17:00 + Zofii (15 r.), Janusza, Michała, Nikodema, zm. dziadków

Intencje Mszy Świętych 05.07. – 11.07.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Aleksandra (r.), Marianny, zm. dziadków
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 1
7:20 + Stanisława, Bolesławy Maksymiuk
18:00 W intencji dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 2
7:00 + Wandy Wawryniuk
7:20 + Stanisławy Terlikowskiej (7 r.)
18:00 + Jana (r.)
 

 

Śr.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 3
7:00 + Zenona Tomaszuka
18:00 + Teofili (r.), zm. z rodziny
18:00 Do MB Sarnackiej
 

 

Czw.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 4
7:00 + Teresy Melech
7:00 + Stanisława Tarasa (7 dz.)
18:00 + Teodory, Teodora, Julii Cybulskich
18:00 + Janusza Gregorczuka (2 r.)
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Marii, Kazimierza
7:00 + Eugeniusza Kuzyńskiego
7:20 Dz-bł w 5 r. ślubu Pauliny i Kamila
7:20 + Franciszka Żabickiego greg. 5
18:00 + Danuty, Krystyny, Karoliny, Stanisława Iwaniuków
18:00 + Piotra Gregorczuka
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 6
7:00 + Wandy, Henryka Wawryniuk
7:00 + Edmunda Obrępalskiego (5 r.), zm. z rodz. Obrępalskich, Wawryniuków, Di Fratta
18:00 + Heleny Ochocińskiej
18:00 + Jadwigi (25 r.), Tadeusza, Andrzeja
 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w intencji córek i wnucząt
10:00 Za parafian i gości/+ Franciszka Żabickiego greg. 7
11:30 Dz-bł w 70 r. urodzin Stanisławy Obrępalskiej
17:00 Dz-bł w 50 r. urodzin Tomasza i o Boże błog. dla rodziny

 

Intencje Mszy Świętych 21.06. – 27.06.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 18
7:00 + Mariana, Eugenii, Jana, zm. z rodz. Sawczuków i Karwackich
7:00 + Jana (15r.)
7:20 + Janusza, Wojciecha, Jana Walczuków
7:20 O zdrowie dla Tadeusza
18:00 + Szczepana Bartoszuka zm. Z rodziny
18:00 + Jacka Gregorczuka
 

 

Wt.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 19
7:00 + Mariana, Janusza
7:00 + Mirosława, Wiesławy
7:20 + Wandy Wawryniuk (30dz.)
7:20 + Jana (im.)
18:00 + Kamila Pióro
 

 

Śr.

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 20
7:00 + Bogusława Obrępalskiego
7:00 + Stanisława Mikołajczuka, Edmunda Jędruszuka
7:20 Dz-bł w int. księdza Prałata z racji 37 rocznicy święceń
18:00 + Zenona Lutkiewicza
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.21
7:00 + Jana, Marianny
7:00 + Jana Kalużnego (im.)
7:20 + Jana Chwesiuka
7:20 + Jana Czerko
18:00 + Ireny, zm. rodziców obu stron
18:00 + Szczepana (r.), Janiny, Kazimierza
18:00 + Janiny Gorzała
 

 

Pt.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 22
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Genowefy Długoszek (1r.)
18:00 Dz-bł w intencji Alicji i jej córki
18:00 + Franciszka (12r.), Jadwigi, Bogusława, Grzegorza, Stanisława
18:00 + Jana, Marianny Mazuruk
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 23
7:00 + Jana, Władysława (im.), zm. rodziców
7:00 Dz-bł w intencji dzieci i ich rodzin
7:20 + Marianny Maksymiuk
7:20 Dz-bł w 22 rocznicę ślubu Edyty i Mariusza
18:00 + Mariana, Zofii Bogdaniuk, Małgorzaty, Michała, zm. dziadków
18:00 Dz-bł w intencji dzieci i wnuków
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Romana (15r.), Janiny, Zofii, Jadwigi, Stefana, Władysławy, zm. rodziców obu stron
8:30 + Krystyny, Tadeusza, Franciszka, zm. z r. Jakimiuków i Korszlaków
10:00 Za parafian i gości/Chrzty
11:30 + Zm. z rodz. Szymczuków i Kasjaniuków
  + Tadeusza Kasprzaka greg. 24
17:00 + Jana Trocia (4r.)
18:00 W intencji mężczyzn

Intencje Mszy Świętych 07.06. – 13.06.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 4
7:00 + Witolda, Genowefy Makarskich
7:00 + Henryki Wyrzykowskiej (30 dz.)
18:00 + Danuty Jakubowicz, Czesława Pańczuka
18:00 + W intencji dusz czyśćcowych
18:00 + Mariana (7r.), Leokadii, Bolesławy, Edwarda
 

 

Wt.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 5
7:00 + Romualda Soszyńskiego (30 dz.)
7:00 + Heleny Mateuszuk (7  dz.)
18:00 + Wiesława Częstochowskiego (im.)
18:00 + Marianny Mazuruk (5 r.)
 

 

Śr.

7:00 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla Moniki
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 6
7:00 + Marcina Przewózkiego (30 dz.)
18:00 Dz-bł w 7 r. ur. Szymona
18:00 + Franciszki (r.), Kazimierza Kordaczuk
 

 

Czw.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 7
7:00 Dz-bł w 27 r. ślubu Barbary i Andrzeja
7:00 + Danuty Zielińskiej (7 dz.)
18:00 Dz-bł w 20 r. ślubu Moniki i Krzysztofa Jakubińskich
18:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Moniki i Piotra Dmowskich
 

 

Pt.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 8
7:00 W int. brata Henryka, o Boże błog. i opiekę dla jego rodziny
18:00 + Wiesława Pietruczuka
18:00 + Czesława Wawryniuka (7 miesiąc po śmierci)
18:00 + Teofili, Grzegorza, Aleksandry
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Marianny Małetko (1 r.)
7:00 + Józefa (11 r.), zm rodziców i dziadków obu stron
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 9
17:00 Ślub Lewandowska – Redo
18:00 + Zenona Tomaszuka
18:00 + Antoniego, Antoniego
18:00 + Alicji, Lecha, Ewy, Czesława
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Ireneusza Żaka
8:30 + Tadeusza Kasprzaka greg. 10
10:00 Za parafian
11:30 + Bernadetty (3 r.), Ryszarda (8 r.)
11:30 Dz-bł w 12 r. święceń ks.Mariusza
17:00 W intencji rodziny, o potrzebne łaski
17:00 W intencji Rodziny Radia Maryja

Intencje mszalne:31.05.-6.06.2021.

 Intencje Mszy Świętych 31.05. – 06.06.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

7:00 + Marianny Wasiluk, Jana, Henryka, zm. dziadków Helena Jaszczuk
7:00 + Marcina Jakubiaka (7r.) Żona i dzieci
7:00 + Małgorzaty Mikiciuk, zm. z r. Bogdaniuków Ciocia z Lipna
7:20 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.27  
18:00 + Zm. z r. Wawryniuków i Rowickich, za dusze potrzebujące pomocy Anna Rowicka
18:00 + Stanisława Orzepowskiego, Ireny, zm. z r. Orzepowskich i Terlikowskich Urszula Kosińska
18:00 + Jana (r.), Honoraty Janina Nowosielska
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Józefy, Stanisława, Władysława, zm. z r. Zubkowiczów, Sitów, Jaskólskich Henryka Jaskólska
7:00 Dz-bł o Boże błog. i potrzebne łaski dla dzieci Jolanty i Mariusza  
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.28  
18:00 + Bogumiły, Józefa, Witolda Zofia Pióro
18:00 Dz-bł w intencji Zuzanny, Igi, Adama, Kacpra i Filipa Dziadkowie
 

 

Śr.

7:00 + Marka Pióro (3r.), Haliny Zenon Matejczuk
7:00 + Józefa (r.), Ireny, Marka, Janusza, Krzysztofa Marian Domański
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.29  
18:00 Do MB Sarnackiej  
18:00 + Marka Pióro (r.) Żona
 

 

Czw.

 

8:30 + Otylii, Wiktora i ich rodziców, Marka Pióro Bezimienna
8:30 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.30  
10:00 Za Parafian i Gości  
17:00 Dz-bł w intencji Przemysława Szymaniuk Rodzina
17:00 + Jana, Leszka, zm. dziadków z obu stron Bogusława Szeweluk
 

 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w 12 r. ur. Natalii Rodzice
7:00 + Anieli Bartoszewskiej Alina Presnarewicz z rodziną
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.1  
18:00 + Barbary Golwiej Siostra Bernadetta z rodziną
18:00 + Stanisławy (20r.), Tadeusza i ich rodziców Anna Jakimiuk
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Krzysztofa, zm. z r. Adamowiczów, Prokopiuków, Kalużnych Zyta Adamowicz
7:00 + Jadwigi (r.), Kazimierza Michał Karwacki
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.2  
18:00 + Bogusława Terlikowskiego Rodzina
18:00 + Feliksy (r.), Mariana, Reginy i ich rodziców Zofia Gregorczuk
18:00 + Wiesławy, Mirosława Mariusz Dudziuk
 

 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 7 r. ur. Szymona i 9 r. ur. Leny Rodzice
8:30 + Zm. rodziców, dziadków, Romana, Stefana, Władysławy Jędrzejuków, zm. z r. Śliwków Stanisława Nieścioruk
10:00 Za parafian  
11:30 Dz-bł w r. ur. Katarzyny Janina, Wiesław Wyrzykowscy
11:30 Dz-bł w intencji wnuczek Oli, Tosi, Michasi, Gabrysi, Rozalki Babcia
17:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.3  
17:00 + Czesławy, Władysława, Józefy, Franciszka Helena Żak

 

Intencje Mszy Świętych 24.05. – 30.05.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 Dz-bł w 90 r. ur. Cecylii
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.20
7:00 Dz-bł w 3 r. ur. Ignacego
8:30 Dz-bł w intencji rodziny
10:00 + Teresy Melech
18:00 + Stanisława (3r.), zm rodziców obu stron
18:00 + Kazimierza (r.), Franciszki Kordaczuk
 

 

Wt.

 

7:00 + Krystyny (r.)
7:00 + Antoniego, Stanisława
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.21
18:00 + Marianny (r.), Hieronima
18:00 +Zygmunta Pióro
 

 

 

Śr.

7:00 + Bogusława Jóźwiaka (1r.)
7:00 + Romana (5r.), Genowefy, Władysława, Bożeny, Michała, Jadwigi
7:00 + Teresy Melech
7:20 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.22
18:00 +Marianny Mazuruk
18:00 + Wiesławy, Mirosława
 

 

Czw.

 

7:00 + Stanisławy (6r.)
7:00 + Anieli, Jana, Teresy Matyldy Makarskich
7:00 + Zenona Tomaszuka (7 dzień po pogrzebie)
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.23
18:00 + Eugenii Iwaniuk (14r.)
18:00 + Romana (32r.), Józefa, Stanisławy
 

 

Pt.

 

7:00 + Agnieszki Niedziółka (r.), zm z r. Krypskich i Kardów
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.24
7:00 W intencji wnuczki Matyldy z racji I Komunii Świętej
18:00 Dz-bł w 17 r ślubu Jolanty i Sławomira Korowajczuków
18:00 + Jadwigi, Czesława Cybulskich
18:00 + Marii Hackiewicz (r.)
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Józefa Wasiluka (r.)
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.25
18:00 + Henryka Wawryniuka
18:00 + Kazimiery, Stanisława Marczuk, zm rodziców
18:00 + Władysławy, Jana, zm z r. Buławskich, Klimaszewskich
 

 

 

Niedz.

8:30 + Józefa Wasiluka (r.)
8:30 + Teresy Melech
10:00 Za parafian
11:30 Dz-bł w 9 r. ur. Karoliny
11:30 Dz-bł w 9 r.ur. Tymoteusza
17:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.26
17:00 Dz-bł w intencji wnuczek Magdaleny, Natalii i Julii

Intencje mszalne: 17.05.-23.05.2021.

 Intencje Mszy Świętych 17.05. – 23.05.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

7:00 + Haliny Zenon Matejczuk
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.13  
7:00 + Tadeusza, Leona, Antoniego, zm. z rodzin obu stron Halina Kasperuk
18:00 + Zbigniewa Bodzona (13r.), zm. z rodziny Żona
18:00 + Bolesława Izdebskiego (5r.) Halina Izdebska
18:00 + Marka Nowosielskiego Rodzice i brat
 

 

Wt.

 

7:00 + Teresy Melech KRK Krystyna Lewczuk
7:00 Dz-bł w 30 r. ur. Konrada Rodzice
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.14  
18:00 + Tomasza (14r.), zm. z rodz. Bąków i zm. dziadków Barbara Adamiuk
 

 

Śr.

7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.15  
7:00 + Romualda Terlikowskiego (7 dzień po pogrzebie) Rodzina
18:00 + Marianny Hajko (16r.) Rodzina
18:00 + Stefanii, Michała Wasiluk Irena Wasiluk
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Janusza Wawryniuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00    
18:00 + Zbigniewa Gregorczuka Rodzina Szewczuków i Jędruszuków
18:00 + Barbary Golwiej Siostra Bernadetta z rodziną
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.16  
 

 

Pt.

 

7:00 + Teofila (12r.), Jana Celina Dziwińska
7:00 + Witolda, Zenona, Henryka Tymoszuków Teresa Dudziuk
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.17  
18:00 + Kazimiery (11r.), Zdzisława (34r.) Syn Krzysztof
18:00 + Czesławy, Szczepana Śliwińskich Rodzina
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Grzegorza Obrępalskiego Siostra Emilia
7:00 Dz-bł w 1 r ur wnuczki Babcia
7:00 + Wandy Pykacz (10r.) Rodzina
10:00 I Komunia Święta  
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.18  
18:00 + Zdzisława Terlikowskiego Rodzina
18:00 + Kamila Pióro Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Emilii Szoplik, Czesławy Kacprowskiej Stanisława Kacprowska
8:30 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.19  
10:00 Za parafian/Chrzty  
11:30 + Janiny Szczodrowskiej (9r.), Edmunda, Bartosza Jadwiga Kasperuk
11:30 + Joanny Szymaniuk Dzieci
17:00 + Marianny Kalużnej, Stanisława Wnuk Cezary z żoną
18:00 W intencji mężczyzn  

 

Intencje Mszy Świętych 10.05. – 16.05.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Stanisławy, Edwarda, Piotra, Janiny, Jolanty, zm. dziadków obu stron
7:00 + Andrzeja Jędrzejuka
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 6
18:00 + Mariana Hackiewicza (r.)
18:00 Dz-bł o zdrowie i Boże błog. dla Oli i Natalii
18:00 + Anastazji i Władysława Czuryło
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Janiny (r.)
7:00 + Czesława, Stanisławy
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 7
18:00 + Roberta, Krystyny, Zbigniewa, zm. rodziców obu stron
18:00 + Leokadii, Jadwigi, Władysława, Piotra, Pawła
 

 

Śr.

7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 8
7:00 + Janusza Wawryniuka
18:00 + Stanisławy (im.), Tadeusza, zm. z rodziny obu stron
18:00 Dz-bł w 15 r. ur. Bartosza i w intencji jego mamy
 

 

Czw.

 

8:30 + Stanisława Kalickiego (3r.)
10:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 9
18:00 + Jadwigi Dudziuk
18:00 + Ireneusza Żaka
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Janusza Gregorczuka, zm. rodziców i dziadków
7:00 + Henryki Wyrzykowskiej (7 dz.)
7:00 Dz-bł w 14 r. ur. Blanki
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 10
18:00 + Mikołaja Mułenko
18:00 + Otylii, Stanisława, Ryszarda Gruchalskich
 

 

 

Sob.

 

7:00 O Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny
7:00 + Zofii, Stanisława, Jadwigi
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 11
18:00 + Aleksandra, Heleny, zm. rodziców, zm. z r. Malinowskich, Jana, Marianny Nowosielskich, Marcina Boruty
18:00 + Pawła Dudka
 

 

 

Niedz.

8:30 + Andrzeja Gregorczuka, Anny, Józefa
10:00 Za parafian
11:30 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 12
11:30 + Joanny Szymaniuk
17:00 Poświęcenie pól Sarnaki
17:00 Poświęcenie pól Chybów
17:00 Dz-bł w 10 r. ślubu Katarzyny i Marka oraz o potrzebne łaski dla dzieci