Intencje Mszy Świętych 03.10.2022–09.10.2022r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Władysławy (r.) Celina Dziwińska
7:00 + Zofii (r.), Feliksa Folwarskich Andrzej Folwarski
17:00 + Zygmunta Kołodzieja Żona
17:00 W intencji dusz czyśćcowych  
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Franciszka (im.), Eleonory, Dominika (r.), zm. z rodz. Góreckich Halina Górecka
7:00 + Stanisława Buraczenko (7 dz.) Rodzina
17:00 + Anny, Jana, zm. z rodz. Miturów Stanisław Mitura
17:00 + Zofii (r.), Krzysztofa, Antoniego, Michała, zm. z rodziny Krystyna Czeberkus
 

Śr.

7:00 + Wiesławy Kondery Bratowa
17:00 Do MB Sarnackiej  
17:00 + Anny, Józefa Kalinowskich Jadwiga Kalinowska
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Sławomira Gumienniczuka Mieszkańcy Rzewuszek
7:00 + Genowefy, zm. rodziców obu stron Halina Izdebska
7:20 + Wiesławy Kondery (7 dz.) Rodzina
17:00 + Heleny, Jana, Mariana Dudziuków Barbara Domańska
17:00 + Janiny Kordaczuk (r.) Stanisław Kordaczuk
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Barbary Lewczuk Pracownicy Polseru
7:00 + Danuty Ostaszewskiej Synowie
17:00 + Stanisława, Genowefy, Stanisława, Henryka, Stanisława, Zofii Krystyna Walczuk
17:00 + Marka Nowosielskiego (im.) Rodzice i brat
17:00 W intencji Kółek Różańcowych z naszej parafii Zelatorka parafialna
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wawrzyńca, Teofili, zm. dziadków obu stron Józef Stachowicz
7:00 Dz-bł w 17 r. ślubu Justyny i Krzysztofa Zenon Matejczuk
16:00 Ślub Łukasiewicz – Grzegorczuk  
17:00 + Heleny (28 r.), Franciszka (5 r.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 35 r. ślubu Aleksandry i Ryszarda Sołomiewicz Małżonkowie
 

 

 

Niedz.

8:30 + Otylii, Edmunda, zm. z rodz. Skwarczyńskich Grażyna Wolska
10:00 Za Parafian  
11:30 + Stanisława (r.), Genowefy, Jadwigi, Wiesława Krystyna Paździor
11:30 + Ireny Orzepowskiej (r.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 14 r. ur. Franciszka Rodzice i brat
17:00 + Grzegorza Obrępalskiego (4 r.) Mama

Intencje Mszy Świętych 26.09.2022–02.10.2022r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Wandy Szewczuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Stefanii Kazimierczuk (7 dz.) Rodzina
18:00 + Genowefy (r.), Jana, Barbary, zm. rodziców obu stron Jerzy Lewczuk
18:00 + Tadeusza (22 r.), Antoniego, Jana, Honoraty, zm. rodziców obu stron Adam Korniluk
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Pawła Cieślaka Kazimierz Cieślak
7:00 Dz-bł o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla Księdza Proboszcza  
7:20 + Bogusławy Żabickiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Marianny, Stanisława Folwarskich Jadwiga Kalinowska
18:00 + Kazimierza Chromca (r.), Bronisławy, Adeli, Janiny Stanisława Obrępalska
 

Śr.

7:00 Dz-bł w 1 r. ur. Grzegorza i w 3 r. ur. Jana Marek Wasiluk
18:00 + Tadeusza, Weroniki, Janusza, Ireny Miłkowskich Mirosław Miłkowski
18:00 + Wandy Steleżuk (10 r.) Córka i syn
 

Czw.

 

7:00 + Michaliny Karwackiej (7 dz.) Rodziny
18:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Justyny i Macieja Rodzice
18:00 + Artura Figata (r.) Matka
 

 

Pt.

 

7:00 + Franciszka, Bronisławy Henryk Gregorczuk
7:00 + Lucjana Kopika (r.), zm. z rodz. Romaniuków i Kopików Rodzina
18:00 + Pawła Pióro Kolega Andrzej
18:00 + Hieronima, zm. rodziców, Stanisława Kadłubowskiego Janina Baran
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 8 r. ur. Leny Dziadek
7:00 + Teresy Kłykocińskiej Barbara Kuś
17:00 + Klemensa, Leontyny, Henryka Aleksander Terlikowski
17:00 + Czesława, Genowefy, Stanisława Janina Szewczuk
 

 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł o opiekę MB i potrzebne łaski dla całej rodziny Stanisława Jędrzejuk
10:00 Za Parafian  
11:30 + Reginy, Eugeniusza Nowosielskich Krzysztof Nowosielski
11:30 + TeresyMelech (im.) Mieszkańcy Chlebczyna
17:00 Dz-bł w 25 r. ślubu Anny i Bogusława Folwarskich Rodzina
17:00 + Stanisława Cieciery, zm. rodziców Bogusława Cieciera

Intencje Mszy Świętych 19.09.2022–25.09.2022r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Wandy Szewczuk Janina Szewczuk
7:00 Dz-bł o zdrowie dla Małgorzaty Zygmunt Wolski
18:00 Dz-bł w 25 r. ślubu Agnieszki i Andrzeja Barbara Adamiuk
18:00 + Leokadii, Mariana, Jadwigi, Władysława zm. z rodziny Rodzina
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Anny Nasiłowskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 Dz-bł o zdrowie dla Mateusza Rodzina
18:00 Dz-bł w 21 r. ur. Zuzanny Mama
18:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Zygmunta, zm. rodziców i dziadków obu stron Janina Oksiuta
18:00 + Stanisława (r.), Heleny, zm. z rodziny Elżbieta Obrępalska
18:00 + Stanisława Zielińskiego (r.) Ryszard Zieliński
 

Czw.

 

7:00 + Janusza Pućko (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Teresy, Adama Kłykocińskich Mariola Wolska
18:00 + Teresy Kłykocińskiej Rodzina Taras
 

 

Pt.

 

7:00 + Bogusława Jóźwiaka Rodzina
7:00 + Janiny Pióro Rodzina
7:20 Dz-bł o szczęśliwą operację dla wnuczki Rodzina
18:00 + Mariana (2 r.) Żona
18:00 + Radosława Lewickiego (10 r.), Zofii Lewickiej, Mariana, Zygmunta Kołodziejów Rodzina
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 24 r. ur. Marleny Rodzice
7:00 + Bożeny Marczuk (18 r.) Tomasz Marczuk
18:00 + Henryka Miłkowskiego (1 r.), zm. z r. Miłkowskich i Grzybowskich Rodzina
18:00 + Tomasza (r.) Żona i dzieci
 

 

 

Niedz.

8:30 + Marii Sakowskiej-Grabskiej (25 r.) Stefan Szeweluk
8:30 + Henryka Wasiluka Rodzina
10:00 Dz-bł w r. ur. Marianny Hajko Rodzina
11:30 + Władysława, Feliksy Lewczuk (r.) Córki
11:30 Dz-bł w 11 r. ur. Jakuba i 12 r. ur. Mai Rodzina
17:00 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk, Tadeusza Nasiłowskiego Joanna Androsiuk
17:00 + Stanisławy (r.), Wacława (r.), Piotra, Teofili, Władysława, Marianny, zm. z r. Hajko i Żabickich, Magdaleny, Roberta Danuta Jędrzejuk

Intencje Mszy Świętych 12.09.2022–18.09.2022r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Stanisława (4 r.), zm. rodziców obu stron Żona
7:00 + Bolesławy, Stanisława Maksymiuk Grzegorz Daniluk
18:00 Dz-bł w 9 r. ur. Marii Rodzice i siostry
18:00 + Stanisławy (r.), Jana, Romana Elżbieta Miłkowska
 

Wt.

 

 

7:00 + Eugeniusza (r.), Bogusława, Genowefy Marzena Pietruczuk
7:00 Do MB o uleczenie zranień Babcia
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja  
18:00 + Eugenii, Zdzisława Iwaniuk Halina Iwaniuk
 

 

Śr.

7:00 + Henryka Onopiuka (1 r.) Rodzina
7:00 + Marianny, Józefa, zm. z rodz. Radzikowskich i Wyrzykowskich Tadeusz Radzikowski
18:00 + Bożeny Marczuk, zm. dziadków obu stron Czesław Przesmycki
18:00 + Radosława Pawlaka (r.) Siostra
 

 

Czw.

 

7:00 + Marianny, Stanisława, Zofii, Eugeniusza Krzysztof Kalużny
7:00 + Henryka, Stefanii, Krzysztofa Ludwiczuk Halina Izdebska
18:00 Dz-bł w r. ślubu Anny i Jana Celina Dziwińska
18:00 + Zdzisława Iwaniuka (30 r.) Dzieci
 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł o zdrowie Heleny Koleżanki
7:00 + Zuzanny Chwedczuk (7 dz.) Rodzina
18:00 + Janiny Pióro Jarosław Pióro
18:00 Dz-bł w 9 r. ur. Aleksandra Rodzice i brat
 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisławy (r.), Józefa Wasiluk Bożena Wasiluk
7:00 + Marianny Zubkowicz Rodzina
18:00 Dz-bł w 14 r. ur. Mateusza Rodzice
18:00 Dz-bł w intencji dzieci i ich rodzin Anna i Henryk Jakimiuk
 

 

Niedz.

8:30 + Joanny Szeweluk (9 r.) Stefan Szeweluk
10:00 Za Parafian  
11:30 Dz-bł w 11 r. ślubu Magdaleny i Piotra Terlikowskich Małżonkowie
11:30 Dz-bł w intencji córek i ich rodzin Elżbieta Omelańczuk
17:00 + Reginy, Zofii, Eugenii, Mieczysława (r.) Dorota Szpura

Intencje 05-11.09.2022

Intencje Mszy Świętych 05.09.2022–11.09.2022r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Wojciecha Łukasiewicza (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Marianny, Hipolita Tymoszuków Teresa Dudziuk
18:00 Dz-bł w r. ur. i z racji imienin Beaty oraz w 2 r. ur. prawnuka Jasia Krystyna Walczuk
18:00 W intencji dusz czyśćcowych  
 

Wt.

 

 

7:00 + Sławomira Gumienniczuka Mieszkańcy Rzewuszek
7:00 + Stanisławy Szewczuk Rodzina
18:00 + Janusza (r.), Janiny, Stanisława, zm. rodziców Jolanta Jaskólska
18:00 + Klementyny, Józefa, Kazimierza, zm. rodziców Witold Jaszczuk
 

 

Śr.

7:00 + Jana Makarskiego Antoni Makarski
7:00 + Barbary Lewczuk Pracownicy Polseru
18:00 Do MB Sarnackiej  
18:00 + Reginy Lewickiej Rodzina
 

 

Czw.

 

8:30 + Adolfiny, Eugeniusza, Zygmunta, Klemensa Danuta Hepner
10:00 + Marianny (4 r.), Eugeniusza (7 r.) Ilczuków, zm. rodziców obu stron, Bogdana Laszuka Alicja Laszuk
18:00 Dz-bł w 7 r. ur. Leny Rodzice
18:00 + Ireny (r.), Edwarda, Wawrzyńca, zm. z rodziny Bożena Pióro
 

 

Pt.

 

7:00 + Władysława Karwackiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Jerzego Ostaszewskiego Synowie
18:00 + Jadwigi, Józefa, Jerzego Bartoszewskich, Krystyny Kazimierza Melech Jadwiga Wasilak
18:00 Dz-bł w 8 r. ur. Michała Rodzice
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Stefanii, Mikołaja, Jana, Krzysztofa Henryk Mułenko
7:00 + Teresy Matyldy Makarskiej Antoni Makarski
16:00 Ślub: Monika Chwedorczuk – Michał Maksymiuk  
18:00 + Mariana, Zofii, Małgorzaty, Michała, zm. z rodz. Bogdaniuków Rodzina
18:00 + Marianny, Józefa, zm. z rodz. Radzikowskich i Wyrzykowskich Agata Lewicka
 

 

Niedz.

8:30 + Mieczysława, Stanisławy, Leokadii, Longina Jolanta Piwoni
10:00 Za Parafian  
11:30 + Eugeniusza (1 r.) Córka z rodziną
11:30 + Wiesławy Śliwińskiej Rodzina
17:00 + Anny Szeweluk (15 r.), Bronisławy Kłykocińskiej Stefan Szeweluk

Intencje Mszy Świętych 25.07. – 31.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Marcina Chybowskiego (30 dz.)
7:00 + Barbary Lewczuk
18:00 + Krzysztofa Szczerbickiego (im.)
18:00 + Krzysztofa, zm. z rodz. Gregorczuków
 

 

Wt.

7:00 + Czesława Wawryniuka (1 r.)
7:00 + Ireny Buławskiej (30 dz.)
18:00 + Anny
18:00 + Mirosława Bartoszuka (im.)
 

 

Śr.

7:00 + Barbary Lewczuk
7:00 Dz-bł w intencji Anny z racji imienin
18:00 Dz-bł w intencji rodziny Czerko
18:00 + Lucyny, Zygmunta, zm. rodzeństwo, zm. z r. Czerko i Onopiuk, za dusze w czyśćcu cierpiące
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Zofii, Szczepana, Józefy, Michała
7:00 + Barbary Lewczuk
7:20 + Cecylii Matejczuk (7 dz.)
18:00 + Ireny Buławskiej
18:00 + Kamila, Romana
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego (2 r.)
7:00 + Barbary Lewczuk
7:20 + Janiny Pióro (7 dz.)
18:00 + Romany, Franciszka Tomaszuków
18:00 + Czesława Rutkowskiego
 

 

Sob.

 

7:00 + Apolonii, Henryka Lewczuk
7:00 + Feliksa (r.), Nadziei, Piotra
16:00 Ślub: Kamila Zawistowska – Paweł Troć
18:00 + Leona, Bożeny
18:00 + Marianny, Jana Mazuruk
 

 

Niedz.

8:30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Janiny, Jolanty, zm. dziadków obu stron
10:00 Za Parafian i Gości
11:30 + Andrzeja Dudziuka (6 r.)
17:00 + Józefa, Marianny Kalużnych

Intencje Mszy Świętych 18.07. – 24.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Marianny Zubkowicz
7:00 + Ireny Buławskiej
18:00 + Pawła Pióro
18:00 + Andrzeja Barei
 

 

Wt.

7:00 + Marcina Chybowskiego
7:00 + Krystyny Radziejewskiej (2 r.)
18:00 + Jana, Katarzyny Matejczuków, zm. z rodz. Szczerbickich i Matejczuków
18:00 + Mirosławy (r.), Pawła, Adama, zm. rodziców
 

 

Śr.

7:00 + Stanisława, Genowefy, Marianny, Marcina, Leokadii
7:00 + Barbary Lewczuk
18:00 + Janiny Folwarskiej
18:00 + Czesława Wawryniuka (im.), zm. rodziców
 

Czw.

 

7:00 + Marcina Chybowskiego
18:00 + Mirosława, Aleksandry, Kazimierza Żuromskich
18:00 + Jacka Gregorczuka
 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy
7:00 + Barbary Lewczuk
18:00 + Zdzisława, Zygmunta, Lucyny, Heleny, Stefana
18:00 + Mirosława, Wiesławy
 

 

Sob.

 

7:00 + Józefa Gregorczuka (19 r.), Anny, Andrzeja
7:00 + Cecylii Hackiewicz (30 dz.)
18:00 Dz-bł w 60 r. ślubu Julianny i Tadeusza
18:00 Dz-bł w 21 r. ur. Pauliny
 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w intencji Kingi i Krzysztofa
10:00 Za Parafian i Gości/+ Edmunda Obrępalskiego (6 r.), zm. z r. Wawryniuków, Obrępalskich, Di Fratta
11:30 + Anny Bartoszuk (9 r.)
17:00 + Jana (24 r.), zm. rodziców i dziadków obu stron

Intencje Mszy Świętych 11.07. – 17.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Eugeniusza Kuzyńskiego, zm. z rodz. Sidoruków
7:00 O zdrowie dla Haliny
18:00 + Pawła Pióro
18:00 + Wiesławy Śliwińskiej
 

 

 

Wt.

7:00 + Jana, Józefa, Kazimierza, Marii, Anny
7:00 + Ireny Buławskiej
18:00 + Pawła Pióro
18:00 + Marii (r.), Henryka, Czesława, Anny
 

 

Śr.

7:00 + Janusza Mateuszuka, Anny, Józefa Kalinowskich
7:00 + Adolfa (16 r.), Heleny, zm. z rodz. Adamiuków
7:00 + Barbary Lewczuk (7 dz.)
18:00 + Ireneusza Żaka (2 r.)
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
 

 

Czw.

 

7:00 + Teresy Szczerbickiej (30 dz.)
7:00 + Marcina Chybowskiego
18:00 + Zm. dziadków Ostojskich
18:00 + Antoniego Chwedczuka (r.), Krystyny Soczyńskiej, zm. rodziców
 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Adamiuka (r.)
7:00 + Stanisławy (r.), Józefa, Mariana i ich rodziców
18:00 + Roberta Kobylińskiego
18:00 + Henryka Szewczuka (r.), zm. z rodziny
 

 

Sob.

 

7:00 + Jadwigi Bartoszuk (5 r.), Stanisława, Mirosława
7:00 + Henryka Kordaczuka (im.)
18:00 + Henryka Miłkowskiego
18:00 + Otylii, Stanisława, Macieja Rybaczuków
 

 

Niedz.

8:30 + Marka Nowosielskiego (17 r.)
10:00 Za Parafian i Gości
11:30 Dz-bł w 17 r. ur. Szymona
17:00 + Zofii, Janusza, Nikodema, Michała, zm. dziadków

Intencje Mszy Świętych 04.07. – 10.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Heleny Onopiuk (30 dz.)
7:00 + Teresy, Kazimierza, zm. z rodz. Czapskich
18:00 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla Janiny w 93 r. ur.
18:00 + W intencji dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

7:00 + Aleksandra (r.), Marianny, zm. dziadków obu stron
7:00 + Krzysztofa, Stefanii, Mikołaja, Jana
18:00 Dz-bł w 80 r. ur. Leokadii
18:00 + Stanisława, Bolesławy Maksymiuk
 

 

Śr.

7:00 + Sławomira Gumienniczuka
7:00 + Waldemara Zubkowicza (30 dz.)
18:00 Do MB Sarnackiej
18:00 + Stanisławy Terlikowskiej (8 r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Heleny Onopiuk, jej zm. rodziców i rodzeństwo
7:00 + Cecylii Hackiewicz
18:00 + Jana Karwackiego
18:00 + Teofili (r.), Józefa, zm. z całej rodziny
 

 

Pt.

 

7:00 + Pawła Pióro (30 dz.)
7:00 + Wiesława Częstochowskiego, Wiesławy Śliwińskiej, Zygmunta Oksiuty, Teresy Stefaniuk
18:00 + Natalii, Józefa, Bolesławy, Adeli, Janiny, Pauliny
18:00 + Janusza Gregorczuka (3 r.)
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 80 r. ur. Teresy
7:00 W intencji Bogu wiadomej
18:00 + Marii, Kazimierza
18:00 + Piotra Gregorczuka
 

 

Niedz.

8:30 + Adama, zm. rodziców
10:00 Za Parafian/+ Marianny Zubkowicz
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Janiny i Wiesława Wyrzykowskich
17:00 Dz-bł o Boże błog. i potrzebne łaski w 85 r. ur. Heleny Wawryniuk

Intencje Mszy Świętych 27.06 – 03.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Jadwigi Jakubiak (7 r.)
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.28
18:00 + Bogusława Obrępalskiego
18:00 + Jana, Władysława, Mirosława Byrdy, zm. dziadków Seredziuków i Wereszków
18:00 + Jana Trocia (r.), zm. rodziców i rodzeństwo
 

 

Wt.

7:00 + Pawła Lewickiego
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.29
18:00 Dz-bł w intencji rodziny
18:00 + Antoniego (r.), Józefy
 

 

Śr.

8:30 + Piotra Horbowca (im.)
10:00 + Mariana Sawczuka (r.), Eugenii, Jana
18:00 + Ksaweryny Rogala greg.30
18:00 O zdrowie dla Karola Klebana
18:00 + Piotra Klimiuka (im.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Haliny, zm. rodziców obu stron
7:00 + Antoniego Semeniuka (30 dz.)
7:00 + Cecylii Hackiewicz (7 dz.)
18:00 + Haliny Tomaszuk
18:00 + Mariana, zm. dziadków
 

 

Pt.

 

7:00 + Haliny Matejczuk
7:00 + Stanisława Tarasa (1 r.)
18:00 + Haliny, Mariana (im.)
18:00 + Haliny, Józefa, zm. z rodz. Lisieckich i Machutów
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 43 r. ur. Daniela
7:00 Dz-bł w 80 r. ur. Mariana Tomaszuka
18:00 Dz-bł w 18 r. ur. Cezarego
18:00 + Jana Ziółkowskiego (r.), Reginy, Tadeusza, Stanisława
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zm. rodziców obu stron
10:00 Za Parafian/+ ks. Jana Zająca (1 r.)
11:30 + Zygmunta Kołodzieja
11:30 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla Karoliny i Macieja w 1 rocznicę ślubu
17:00 O Boże błog. dla rodzin Krypskich, Kardów i Wiącków