Intencje Mszy Świętych 08. – 14.04.2024 r.

Dzień  Godz  Intencje  Ofiarodawca 
 

 

 

Pon. 

 

7:00  + Sławomira, Marianny, Stanisława  Krystyna Głuchowska 
10:00  + Jadwigi Wasilewskiej (7 dz.)  Rodzina 
17:00  + Heleny, Jana (r.)  Rodzina Andrusiak 
17:00  + Kazimiery, Stanisława, zm. z rodz. Soszyńskich  Zbigniew Soszyński 
 

Wt. 

 

 

7:00  Dz-bł w 2 r. ur. Róży  Dziadkowie 
7:00  + Marka Sączuka. Elżbiety  Rodzina 
17:00  Dz-bł w 30 r. sakr. małżeństwa Iwony i Sylwestra  Małżonkowie 
17:00  + Mariana, Otylii, Krystyny  Irena Kępka 
 

 

Śr. 

7:00  Dz-bł w int. Małgorzaty Kita i Łukasza Sączuka o wiarę i łaskę pocieszenia  Rodzina 
7:00  Do MB Sarnackiej dziękczynna za otrzymane łaski  Krystyna Jaszczuk 
17:00  Dz-bł w intencji dzieci i wnucząt  Dziadkowie 
17:00  + Jana, Heleny, Mariana  Barbara Domańska 
 

Czw. 

 

7:00  Dz-bł w r. sakr. małżeństwa o Boże błog. dla całej rodziny  Janina Mitura 
7:00  Dz-bł o Miłosierdzie Boże i ulgę w cierpieniu  Przyjaciele 
17:00  + Romana Wawryniuka (32 r.), Andrzeja, Otylii, Marianny, Eugenii, zm. rodziców obu stron  Helena Wawryniuk 
 

 

Pt. 

7:00  + Franciszka, Jadwigi, Bronisława  Halina Izdebska 
7:00  + Jadwigi Wasilewskiej  Janina i Wiesław Wyrzykowscy 
17:00  + Jerzego Oszowskiego (10 r.)  Córka 
17:00  + Stanisława, Jadwigi, zm. z ich rodzin  Hanna Matejczuk 
 

 

 

Sob. 

7:00  Dz-bł w intencji wnuków Jana, Julii, Jakuba, Kajetana  Janina Wyrzykowska 
7:00  + Tadeusza Honczaruka (17 r.)  Dzieci 
7:20  + Tadeusza Głuchowskiego (31 r.)  Mirosława Żylińska 
17:00  + Eugeniusza, Teresy, Janusza Zalewskich, Ernesta Frydrycha, zm. z rodz. Hołubów i Janiaków  Rodzina 
17:00  + Heleny  Katarzyna Chacińska 
 

 

 

Niedz. 

8:30  Dz-bł o Boże błog. i dary Ducha Św. Dla całej rodziny, dzieci i wnuków  Stanisława Jędrzejuk 
10:00  Za Parafian i Gości   
11:30  + Jerzego Lewczuka (r.), Feliksy, Władysława  Rodzina 
17:00  + Cecylii, Tadeusza, Antoniego  Henryk Sadowski 

Intencje Mszy Świętych 02. – 07.04.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Wt.

 

7:00 Dz-bł z racji imienin Grażyny Rodzina
7:00 + Marka Sączuka Chrzestna
7:20 + Henryka (3 r.), Stanisława, Marianny Tomasz Wawryniuk
17:00 + Jana (21 r.), Artura, zmarłych rodziców obu stron Anna Figat
17:00 + Wiesławy (7 r.), Mirosława Dudziuków, Marianny, Mieczysława, Krzysztofa Mariusz Dudziuk
 

 

Śr.

 

 

7:00 + Marka Sączka Chrzestna
7:00 Dz-bł w 35 rocz. sakr. małżeństwa Iwony i Adam Gajowieckich Małżonkowie
17:00 + Krystyny (2 r.), Szczepana Dzieci
17:00 + Marianny (1 r.) Katarzyna Chacińska
 

 

 

Czw.

7:00 + Marka Sączuka Ciotki Barbara, Ewa, Marzena
7:00 + Henryka, Kazimierza, Stanisława, zm. rodziców obu stron Teresa Romaniuk
7:20 Dz-bł w 1 r. ur. Julii o Boże błog. dla niej i jej rodziców Dziadkowie
17:00 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk, Pawła Androsiuka (5 r.) Joanna Androsiuk
 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Szoplika Tadeusz Szoplik
7:00 + Marka Sączuka Rodzina
17:00 + Stefana Wasiluka (12 r.), Krzysztofa Waszkiewicza (8 r.) Mirosława Waszkiewicz
17:00 Dz-bł o zdrowie i Boże błog. w 60 r. ur. Ryszarda Rodzina
 

 

Sob.

7:00 + Zofii, Wacława, Janusza Rodzina
7:00 + Jolanty, Wiesława Gregorczuków Mariusz Gregorczuk
17:00 + Kamila Pióro Chrześniaczka Magdalena
17:00 + Heleny (r.), Stanisława Rodzina
 

 

Niedz.

8:30 + Czesława Kasperuka (25 r.), Heleny, Stefana, Franciszka Ewelina Rypina
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 + Mariana Maksymiuka (7 r.), zm. z rodz. Maksymiuków, Iwaniuków, Deców Rodzina
11:30 Dz-bł w 70 r. ur. Mieczysława Rodzina
17:00 + Jadwigi, Mariana, Bolesławy, Edwarda, Leokadii, Jana Henryka Melech

Intencje Mszy Świętych 25.03. – 01.04.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 28  
7:00 + Marianny, Hieronima i ich rodziców Janina Baran
7:20 + Władysławy, Kazimierza Dudziuków i ich rodziców Teresa Dudziuk
7:20 + Romana Korowajczuka (14 r.), zm. z rodziny Jacek Korowajczuk
17:00 + Anieli, Mieczysława, zm. z rodz. Bartoszewskich Lucyna Soszyńska
17:00 + Marianny, Jana Daniluk Grzegorz Daniluk
 

 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 29  
7:00 Dz-bł w intencji synów Rodzice
7:20 + Anieli (r.), zm. z rodz. Bartoszewskich Syn
7:20 + Ryszarda Kazuna (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Feliksy, Jana, zm. braci, bratowe, dziadków obu stron Stanisław Żabicki
17:00 + Otylii (20 r.), Wiktora Wawryniuków, ich zm. rodziców i dziadków Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 30  
7:00 + Bolesława Melecha (18 r.) i jego rodziców Dzieci
17:00 + Stanisławy Kalisz (r.), Tadeusza, Grażyny, Bogdana, zm. z rodz. Kalisz i Nasiłowskich Zbigniew Kalisz
17:00 + Władysława (18 r.), Ireny Wasilewskich Tadeusz Wasilewski
 

 

 

Czw.

 

17:00 Msza Wieczerzy Pańskiej  
  W intencji Kapłanów Bractwo Mężczyzn św.Józefa
  W intencji Kapłanów Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Pt. 16:00 Liturgia Męki Pańskiej  
 

Sob.

19:00 Liturgia Wigilii Paschalnej  
  + Joanny, Stefana, Apolonii, Henryka Rodzina
     
 

 

Niedz.

6:00 Za Parafian i Gości  
10:00 + Jana (2 r.), Leokadii Melech, zm. z rodz. Melech Rodzina
11:30 + Józefa, Teofili, zm. z całej rodziny Stanisława Osiej
17:00 + Dobrosława Lewickiego Rodzina
 

 

Pon.

8:30 + Marianny, Michała, zm. z rodz. Hepner i Piwoni Rodzina
10:00 + Józefa, Marianny Kalużnych, Marianny, Stanisława Dziwińskich Halina Korowajczuk
11:30 + Jana Stefaniuka (29 r.), Dariusza (16 r.), zm. Z rodz. Stefaniuków i Nowosielskich Stanisława Stefaniuk
17:00 + W intencji Dusz czyśćcowych  

Intencje Mszy Świętych 18. – 24.03.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 21  
7:00 + Józefa (40 r.), Marianny Radzikowskich, zm. z rodz. Radzikowskich Agata Lewicka
7:20 + Marka Sączuka Koleżanki i koledzy z pracy
7:20 + Mikołaja, Stefanii, Jana, Krzysztofa Rodzina
17:00 + Józefa Kondery (im.) Dzieci
17:00 + Tadeusza Kasprzaka (3 r.) Rodzina
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 22  
7:00 + Józefa (im.) Zbigniew Chwesiuk
7:20 + Józefa Wasiluka (im.) Andrzej Wasiluk
17:00 + Józefa Marciniuka (im.) Rodzina
17:00 W intencji mężczyzn  
 

 

Śr.

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 23  
7:00 + Stanisława (r.), Cecylii, zm. rodziców obu stron Marek Ilczuk
17:00 + Tadeusza Oleksiuka (r.), zm. z rodz. Oleksiuków i Korowajczuków  
17:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
17:00 + Antoniego (r.), Zofii (r.), zm. z rodz. Gregorczuków Krystyna Czeberkus
 

Czw.

 

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 24  
7:00 Dz-bł w 9 r. ur. Anieli Rodzice
17:00 + Stanisława Miękusa, zm. rodziców i dziadków Rodzina
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 25  
7:00 + Stanisława, zm. rodziców obu stron Aniela Czerko
16:00 Droga Krzyżowa  
  + Szczepana (25 r.), Wacławy, Barbary Truszkowskiej Sabina Filipiuk
  + Zbigniewa Melecha Rodzina
19:00 Droga Krzyżowa  
  + Grzegorza, Franciszka, Sabiny, Krzysztofa Henryk Jakimiuk
 

 

Sob.

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 26  
7:00 Dz-bł do MB Sarnackiej o łaskę zdrowia dla męża Bezimienna
17:00 + Feliksy Żuk (16 r.), Franciszka, Stanisława Jadwiga Kasperuk
17:00 + Józefa Piotr Domański
 

 

Niedz.

8:30 + Jana Semeniuka Krzysztof Makaruk
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 + Leokadii, Longina (r.) Jolanta Piwoni
17:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 27  

Intencje mszalne – 11. – 17. marca 2024 r.

Intencje mszalne – 04. – 10. marca 2024 r.

Intencje Mszy Świętych 26.02. – 03.03.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 27  
7:00 + Dobrosława Lewickiego  
7:20 + Mirosława Szaniawskiego (im.) Rodzina
7:20 + Teresy Paluch (r.) Córka
17:00 Dz-bł w 21 r. ur. Gabrieli Rodzice i siostry
17:00 + Mirosława (im.), Wiesławy, zm. rodziców obu stron Mariusz Dudziuk
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 28  
7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 1 Rodzina
7:20 Dz-bł o szczęśliwy poród dla Agnieszki Mąż
17:00 + Zdzisławy (r.), zm. z rodz. Domańskich i Żuromskich Marian Domański
17:00 + Edwarda (r.), zm. z rodziny Rodzina
 

 

 

Śr.

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 29  
7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 2  
7:20 Dz-bł w r. ur. Grażyny Stanisława Urban
17:00 + Eugenii Daniluk (2 r.), zm. z rodz. Iwaniuków, Daniluków, Krasiejków Rodzina
17:00 + Juliana Ochocińskiego Rodzina
 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB w 60 r. ur.  
7:00 Dz-bł w 60 r. ur.  
7:20 + Dobrosława Lewickiego – greg. 30  
7:20 + Józefa Lipińskiego – greg. 3  
17:00 + Zygmunta, Wandy, zm. dziadków obu stron Rodzina
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 4  
7:00 + Stanisławy (14 r.), Franciszki, Józefa, zm. z rodz. Stefańskich Janina Kaczan
16:00 Droga Krzyżowa  
  + Haliny, Mariana, Janusza, Stanisława Jolanta Jaskólska
19:00 Droga Krzyżowa  
  + Elżbiety, Józefa Kisiel (r.) Wiktor Rytel
  + Anny Andrusiak (r.) Bogdan Andrusiak
 

 

Sob.

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 5  
7:00 + Jerzego Bobelaka, zm. z rodz. Bartoszuków, Czerko, Mateuszuków Stanisława Bobelak
17:00 + Marka Iwaniuka Rodzina Dudziuków
17:00 + Heleny, Franciszka Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zbigniewa Bartoszuka Wojciech Bartoszuk
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 + Marianny, Eustachiusza, Stanisławy Krystyna Paździor
17:00 Dz-bł w 70 r. ur. Haliny Rodzina
17:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 6  

Intencje Mszy Świętych 19. – 25.02.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 20  
7:00 + Stanisława Zubkowicza (4 r.) Rodzina
7:20 Dz-bł w 60 r. ur. i z racji imienin Mirosława Bezimienna
7:20 + Marka Sączuka (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
17:00 + Stanisława Wojtasia Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
17:00 + Marianny (2 r.), Antoniego Matejczuków Rodzina
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 21  
7:00 + Moniki Rytel (r.) Mąż z rodziną
7:20 + Anny Wawryniuk (7 dz.) Rodzina
17:00 + Czesławy Kamińskiej (4 r.) Rodzina
17:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 22  
7:00 + Stanisława Szewczuka (36 r.), Henryka, Edwarda Klementyna Grzędzińska
17:00 Dz-bł w 10 r. ur. Antoniego Babcia Stasia
17:00 + Honoraty (r.), Jana Janina Nowosielska
 

Czw.

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 23  
7:00 + Zbigniewa Melecha Rodzina
17:00 + Leokadii Dacewicz (20 r.), zm. z rodziny z obu stron Alicja Bobińska
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 24  
7:00 + Jana Sakowskiego (r.) Rodzina
16:00 Droga Krzyżowa  
  + Janiny (r.), Nikodema Lipińskich Córka Grażyna
19:00 Droga Krzyżowa  
  + Barbary Golwiej (3 r.) Rodzina
  + Piotra Ilczuka Wychowawczyni i uczniowie kl. V Technikum w Łosicach
 

 

Sob.

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 25  
17:00 Dz-bł do MB w intencji całej rodziny Hanna Matejczuk
17:00 Dz-bł w 5 r. ur. Anieli i Krzysztofa oraz w 2 r. ur. Leny Wasilewskich Agata i Tadeusz Wasilewscy
 

 

Niedz.

8:30 + Marii, Eugeniusza Czyżyk, Bożenny Marciniszyn Rodzina Czyżyków
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 + Dobrosława Lewickiego – greg. 26  
17:00 + Henryka Wasiluka Rodzina

Intencje Mszy Świętych 12. – 18.02.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 13  
7:00 + Marianny (r.) Agata Wawryniuk
7:20 + Piotra Ilczuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Filomeny Terlikowskiej (7 dz.) Rodzina
17:00 + Bronisława, Pauliny, ich zm. syna i córki Krystyna Ilczuk
17:00 + Mariana Chwedorczuka (r.) Dzieci
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Marianny Matejczuk (2 r.), Antoniego, Tadeusza, zm. z rodz. Matejczuków i Gregorczuków Córki
7:00 Dz-bł do MB o zdrowie dla Mariana Żona i dzieci
7:20 + Dobrosława Lewickiego – greg. 14  
17:00 Dz-bł w dniu imienin Maryli i w r. ur. Arkadiusza, Krzysztofa i Kingi Krystyna Walczuk
17:00 Dz-bł do MB w 7 r. chrztu Lidii i Szymona Alicja Wróblewska
 

 

Śr.

8:30 + Dobrosława Lewickiego – greg. 15  
10:00 Dz-bł w r. ur. Stefana Żona, córki i wnuki
17:00 + Zm. rodziców, zm. z rodz. Melechów i Bartoszewskich Jadwiga Wasilak
 

 

Czw.

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 16  
7:00 + Danieli (r.), Jana, Zygmunta, Franciszki, Bolesława, zm. z całej rodziny Rodzina
17:00 + Władysława, Władysławy (r.) Krzysztof Lewczuk
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 17  
7:00 + Eugeniusza (r.), Janiny, Stanisława Małgorzata Gregorczuk
16:00 Droga Krzyżowa  
  + Stanisławy Sieńko Jacek
  + Wincentego (3 r.) i jego rodziców Krystyna Walczuk
19:00 Droga Krzyżowa  
  + Julianny Kalinowskiej Rodzina
  + Tadeusza Kalinowskiego (30 dz.) Rodzina
 

 

 

Sob.

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 18  
7:00 + Edwarda, Heleny, Izabeli Izdebskich Janusz Izdebski
7:20 + Anny Skrajnowskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 Dz-bł w 30 r. ur. Magdaleny Mioduszewskiej Siostra
17:00 + Wiktora (23 r.), Otylii Wawryniuków, ich zm. rodziców i dziadków Rodzina
17:00 + Rozalii, Michała (r.), zm. z rodz. Iwaniuków Bożena Maksymiuk
 

 

 

Niedz.

8:30 + Eugenii (2 r.), Eugeniusza Semeniuków Otylia Lutkiewicz
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 Dz-bł w 50 rocz. sakr. małżeństwa Ewy i Krzysztofa Starosielskich Dzeci z rodzinami
17:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 19  

Intencje Mszy Świętych 25.09. – 01.10.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Zofii Onopiuk Rodzina
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 25  
7:20 + Stefanii Kazimierczuk (1 r.), Józefa (40 r.) Dzieci
7:20 + Danuty Kondrackiej (9 r.) Rodzina
18:00 + Zofii, Hieronima, Ryszarda, zm. z rodziny Rodzina
18:00 + Gleba (r.), Stanisławy, Zenona, Izabeli, Ireny Otylia Lutkiewicz
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 26  
7:00 + Agnieszki Ziółkowskiej (8 r.), zm. dziadków obu stron Rodzina
7:20 + Bożeny Marczuk Tomasz Marczuk
18:00 Dz-bł w 25 r. sakr. małżeństwa Anety i Piotra Małżonkowie
18:00 + Tadeusza Korniluka (23 r.), Stanisławy, zm. rodziców obu stron Syn Adam
 

 

Śr.

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 27  
7:00 + Marianny, Stanisława Folwarskich Jadwiga Kalinowska
18:00 + Pawła Cieślaka (r.) Kazimierz Cieślak
18:00 + Kazimierza (r.), Bronisławy, Henryka, Adeli Chromiec Stanisława Obrępalska
 

 

Czw.

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 28  
7:00 + Wiesławy, Mirosława ich rodziców i dziadków, zm. z rodziny, Otylii, Wiktora, Grzegorza, Heleny, Urszuli, Stefana Mariusz Dudziuk
7:20 Dz-bł w intencji Magdy i Jana Dziadkowie
18:00 + Jerzego Rybaczuka Rodzina
 

 

Pt.

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 29  
7:00 + Wiesławy Kondera (r.) Rodzina
18:00 + Jadwigi Kordaczuk Rodzina Maksymiuk
18:00 + Artura Figata (r.) Matka
 

 

 

 

Sob.

7:00 + Franciszka, Bronisławy Henryk Gregorczuk
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 30  
7:20 + Dobrosława Lewickiego (30 dz.) Rodzina
7:20 Dz-bł w int. Magdaleny i Piotra, o Boże błog. i opiekę MB w życiu małżeńskim Mama
18:00 + Henryka (2 r.), Reginy, Antoniego, Jana Grzybowskiego, zm. z rodz. Miłkowskich i Grzybowskich Rodzina
18:00 + Hieronima, Stanisława, zm. rodziców Janina Baran
 

 

Niedz.

8:30 + Otylii, Edmunda (r.), zm. z rodz. Skwarczyńskich Grażyna Wolska
10:00 Za Parafian/+Genowefy (r.), Jana, Barbary Lewczuk, zm. z rodziny obu stron Jerzy Lewczuk
11:30 Dz-bł w 12 r. ur. Jakuba i w 13 r. ur. Mai Rodzina
17:00 + Marianny, Hipolita Tymoszuków, zm. dziadków Teresa Dudziuk