Intencje Mszy Świętych 23.05-29.05.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 23.05.2022 – 29.05.2022r.

Dzień Godz Intencje

Pon.

7:00 + Tadeusza Walczuka (30 dz.)
7:00 + Haliny Nowosielskiej (7 dz. po pogrzebie)
18:00 + Jana Melecha greg.29
18:00 Dz-bł w 2 r. ur. Katii i w r. ur. jej mamy

Wt.

7:00 Dz-bł w 91 r. ur. Cecylii Matejczuk
7:00 + Zygmunta Pióro, jego rodziców i dziadków
7:20 + Jana Melecha greg.30
7:20 + Marianny Zubkowicz (7 dz.)
18:00 + Kazimierza (r.), Franciszki Kordaczuków
18:00 + Stanisława Lewczuka (4 r.), zm. rodziców obu stron

Śr.

7:00 + Zm. rodziców, teściów i dziadków
7:00 + Anieli Makarskiej
18:00 + Krystyny (r.)
18:00 + Zygmunta (r.), Kazimiery, zm. dziadków obu stron

Czw.

8:30 + Romana (6 r.), Bożeny zm. z r. Szewczuków, Dudziuków, zm. dziadków obu stron
8:30 + Marianny, Hieronima (r.)
10:00 + Bogusława Jóźwiaka (2 r.)
18:00 + Stanisława, Antoniego
18:00 + Marianny Mazuruk
18:00 + Wiesławy, Mirosława

Pt.

7:00 + Zm. samorządowców i pracowników urzędu gminy
7:00 + Romana (33 r.)
7:20 + Witolda, Zenona, Henryka Tymoszuków
7:20 + Marianny Wasiluk, Jana, Henryka, zm. dziadków
18:00 Dz-bł o Boże błog. dla wnuków Kazimierza, Tadeusza, Jana i o błog. dla ich rodziców
18:00 + Stanisławy Korniluk (6 r.), Józefa, Aleksandra i za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Eugenii Iwaniuk (15 r.)

Sob.

7:00 + Agnieszki Niedziółka, Joanny Krypskiej, Bronisława, Genowefy, Władysława Karda
16:00 Ślub: Rytel – Nasiłowski
17:00 Ślub: Szymaniuk – Michalczuk
18:00 + Marii Hackiewicz
18:00 + Władysławy i Stanisława Wawryniuków
18:00 + Jerzego Rybaczuka
 

Niedz.

8:30 + Zm. z r. Kasjaniuków i Szymczuków
8:30 + Zm. rodziców, zm. z r. Wasiluków
10:00 Za Parafian i Gości
11:30 Dz-bł w 4 r. ślubu Magdaleny i Konrada
11:30 + Władysławy, zm. z r. Buławskich i Klimaszewskich
17:00 + Grzegorza Obrępalskiego
17:00 Dz-bł w int. dzieci i wnuków Filipa, Zuzanny, Igi, Adama, Kacpra

 

Intencje Mszy Świętych 16.05. – 22.05.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Jana Melecha greg.22
7:00 + Stanisława Olędzkiego
18:00 Dz-bł do MB Sarnackiej o błog. i potrzebne łaski dla Łukasza
18:00 + Zbigniewa (14 r.), zm. z rodziny
18:00 + Zenona Tomaszuka (1 r.)
 

 

 

Wt.

7:00 + Haliny Matejczuk, Marka Pióro
7:00 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny
7:00 + Ryszarda Stefaniuka
7:20 + Jana Melecha greg.23
18:00 + Bolesława Izdebskiego (6 r.)
18:00 + Marka Nowosielskiego
 

 

Śr.

7:00 + Jana Melecha greg.24
7:00  
18:00 + Tomasza (15 r.), Bogusława, Józefa, zm. dziadków Zienkiewiczów, Kazimiery, Stanisława Marczuków
18:00 + Emilii Szoplik (r.), Czesławy Kacprowskiej
 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł w r. ur. Romanii o Boże błog.
7:00  
18:00 + Jana Melecha greg.25
18:00 + Haliny Nowosielskiej
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana Melecha greg.26
7:00  
18:00 + Małgorzaty Rosiak
18:00 + Krystyny Krypskiej (30 dz.)
18:00 + Janiny Folwarskiej
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Teofila (r.)
7:00 + Jana Melecha greg.27
18:00 + Bolesławy, Franciszka Mateuszuków
18:00 + Czesławy, Szczepana Śliwińskich
18:00 Dz-bł w 4 r. ur. Ignacego
 

 

 

Niedz.

8:30 O Boże błog. dla Piotra i rodziców
8:30 Dz-bł w 35 r. ślubu Jolanty i Stanisława
10:00 Za Parafian i Gości/+ Jana Melecha greg.28
11:30 Dz-bł w 60 r. ur. Stanisława i 78 r. ur. Stanisławy
11:30 + Ireny, Stanisława, zm. z r. Czapskich i Matejczuków
17:00 + Wandy (1 r.) i jej rodziców
17:00 + Kazimiery (r.), Zdzisława (r.)

Intencje Mszy Świętych 09.05 – 15.05.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 09.05.2022 – 15.05.2022r.

Dzień Godz Intencje

Pon.

7:00 + Józefy (r.), Zenona, Andrzeja
7:00 + Genowefy (r.), Eugeniusza, Bogusława
7:00 + Jana Melecha greg.15
7:20 + Celiny Świderskiej (7 dz.)
18:00 + Stanisławy Wasiluk
18:00 + Stanisławy Lipińskiej
18:00 + Stanisława Kalinowskiego, Stanisława Folwarskiego

Wt.

7:00 + Anastazji, Władysława
7:00 + Andrzeja Jędrzejuka
7:00 + Jana Melecha greg.16
18:00 O Boże błog. dla Oli i Natalii
18:00 Dz-bł w 25 r. ślubu Bożeny i Włodzimierza

Śr.

7:00 + Janiny (6 r.), Edwarda Panasiuków
7:00 + Stanisława (r.)
18:00 + Jana Melecha greg.17
18:00 + Wiesławy Śliwińskiej

Czw.

7:00 + Jana Melecha greg.18
7:00 + Marka Kasperskiego (30 dz.)
7:00 + Marcina Przewuskiego (r.)
18:00 + Jana Matejczuka (30 dz.)
18:00 + Barbary Kardy
18:00 + Leokadii, Jadwigi, Władysława, Piotra, Pawła

Pt.

7:00 + Jana Melecha greg.19
7:00 + Krystyny Krypskiej 
18:00 + Henryki Wyrzykowskiej (1 r.)
18:00 + Bronisławy, Wincentego, Bolesława, Julii, Franciszki, Bolesława
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja

Sob.

7:00 + Jana Melecha greg.20 
7:00 Dz-bł w intencji Katarzyny, Krzysztofa i Katii
7:00 + Janiny Zawadzkiej (9 r.), zm. rodziców
18:00 + Mirosława, Tadeusza, Szczepana, Mieczysława, Bronisławy, Władysława, zm. z r. Bartoszuków
18:00 + Stanisława i Kazimiery Soszyńskich
18:00 Dz-bł w int. Ks. Macieja z racji imienin
 

Niedz.

8:30 + Andrzeja, Anny, Józefa Gregorczuków
8:30 + Edwarda, Piotra, Janiny, Stanisławy, Jolanty, zm. dziadków obu stron
10:00 Za Parafian i Gości/+ Jana Melecha greg.21
11:30 + Heleny, Edwarda Piekarskich, Marianny, Kazimiery, Jana, Zbigniewa Miłkowskich, Adama Godlewskiego
17:00 + Aleksandra, Heleny ich rodziców i dziadków, zm. z r. Malinowskich, Jana, Marianny Nowosielskich i ich rodziców, Marcina Boruty
17:00 Dz-bł w 31 r. ur. Konrada
18:00 W intencji mężczyzn

 

Intencje Mszy Świętych 02.05. – 08.05.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Zygmunta Hepnera
7:00 + Zygmunta (im.), zm. rodziców i dziadków obu stron
7:00 + Jana Melecha greg.8
18:00 +  Ireny Wasilewskiej (im.)
18:00 + Wacława (r.), Haliny, zm. z r. Jaskólskich i Czarnockich
18:00 W intencji dusz czyśćcowych
 

 

 

Wt.

8:30 + Marka (r.), Janusza, Ireny, Józefa, Krzysztofa
8:30 + Jana Melcha greg.9
10:00 W intencji Ojczyzny
11:30 + Zygmunta Kołodzieja
11:30 + Tadeusza Walczuka (7 dz.)
17:00 + Mariana Hackiewicza
17:00 Dz-bł o zdanie matury
 

 

 

Śr.

7:00 + Jana Chwesiuka
7:00 O dary Ducha Św. na czas egzaminów maturalnych dla Gabrieli
7:00 Dz-bł w rocznicę urodzin Mirosława
7:20 + Jana Melecha greg.10
18:00 Do MB Sarnackiej
18:00 + Eugenii Walaszczyk (r.)
18:00 + Marianny, Stanisława, Zofii, Eugeniusza
 

 

 

 

Czw.

 

7:00 + Wacława (r.), Kazimiery, zm. z r. Jaskólskich i Zubkowiczów
7:00 + Moniki Rytel
7:00 + Jana Melecha greg.11
18:00 + Ireny Rypiny (im.)
18:00 + Zygmunta Gorzały
18:00 + Reginy (9 r.), zm. Z r. Czeropskich, Droździńskich, Malickich, Mrozów, Duszkiewiczów
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana Melecha greg.12
7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00 + Eugeniusza Sienkiewicza, Ryszarda, Andrzeja (23r.)
18:00 + Sławomira Gumienniczuka
18:00 + Edwarda (3 r.), zm. rodziców
18:00 + Józefy (r.), Antoniego, zm. dziadków obu stron
 

 

 

 

Sob.

 

7:00 + StanisławaZubkowicza
7:00 + Zm. z rodz. Hepnerów i Piwonich
7:00 + Bogusława Obrępalskiego (6 r.)
16:00 Ślub: Łukasiewicz – Kruk
18:00 + Jana Melecha greg.13
18:00 Dz-bł w 1 r. ślubu Karoliny i Karola
18:00 + Stanisławy i Stanisława Wyrzykowskich
 

 

 

Niedz.

8:30 + Stanisława Bartoszuka (im.), Jadwigi, Mirosława
8:30 + Stanisława Kordaczuka
12:00 Odpust/Za Parafian i Gości
17:00 + Jana Melecha greg.14
17:00 + Janiny, Edmunda, Bartosza, zm. z r. Szczodrowskich
17:00 + Heleny Mazurkiewicz, Leona, Katarzyny

Intencje Mszy Świętych 25.04. – 01.05.2022 r.

Intencje Mszy Świętych 25.04.2022 – 01.05.2022r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Jana Melecha greg.1
7:00  
17:00 + Mirosława Szaniawskiego
17:00 + Elżbiety Miłkowskiej
17:00 + Marka Pióro (im.), Andrzeja Jędrzejuka, Haliny Matejczuk
 

 

 

Wt.

7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Kamili i Stanisława Klimaszewskich
7:00 + Teresy
17:00 + Jana Melecha greg.2
17:00 + Danuty (r.), Antoniego, zm. z rodziny
 

 

 

Śr.

7:00 + Jana Melecha greg.3
7:00 + Zofii Izdebskiej, Edwarda Gałeckiego, Adama Marczuka, Ireneusza Niciporuka, Mirosława Raszuka, Marka Tarapaty, Waldemara Zielińskiego
17:00 + Barbary Kardy (30 dz.)
17:00 + Henryki, Henryka, Zbigniewa, Stefana
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana Melecha greg.4
7:00 + Krystyny Krypskiej (7 dz.)
17:00 + Krystyny Bartoszuk
17:00 + Czesławy
17:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Agnieszki i Daniela
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana Melecha greg.5
7:00 + Jana Wasiluka (r.), Marianny, Bronisławy, Lucyny, Reginy, Feliksy, Władysława, zm. z rodz. Wasiluków
7:00 + Adolfa (20 r.)
17:00 Dz-bł w 81 r. ur. Aleksandra Terlikowskiego
17:00 + Bronisławy, Kazimierza, zm. z r. Bartoszuków i Kalinowskich
17:00 + Jana Szoplika (25 r.)
 

 

 

 

Sob.

 

7:00 + Krystyny Jakubiak (10 r.), Eugeniusza, Marcina, Jadwigi, Stanisława
7:00 + Jana Melecha greg.6
7:00 + Krystyny Bartoszuk (30 dz.)
16:00 Ślub: Joanna Bartoszuk – Rafał Kryński
17:00 + Stanisława Palucha (23 r.)
17:00 + Janiny Lipińskiej (r.)
17:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Stanisławy i Tomasza
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Jana Szeweluka (r.)
8:30 + Heleny, Marianny, Władysława, Mariana i ich rodziców
10:00 Za Parafian i Gości / + Jana Melecha greg.7
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Krystyny i Jana Jaszczuków
11:30 Dz-bł w 45 r. ślubu Elżbiety i Romana Gregorczuków
17:00 + Mieczysława Kalinowskiego, Heleny, Kazimierza Walczuków
17:00 + Krzysztofa Gregorczuka (8 r.), zm. rodziców i dziadków

 

Intencje Mszy Świętych 19.04. – 24.04.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Marii Leśniczuk (3 r.), zm. z rodz. Mincewiczów i Kosińskich
7:00 + Jana Melecha (30 dz.)
17:00 + Kazimierza (17 r.), Janiny, Czesława Góralińskich
17:00 + Tadeusza (r.), Jadwigi, zm. z całej rodziny Dudziuków i Bondaruków
 

 

 

Śr.

7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00 + Eugeniusza Zubkowicza
17:00 + Stanisława, Ireny i ich rodziców
17:00 + Janiny Folwarskiej
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana, Władysławy, Zbigniewa, Czesława, Józefa, zm. z rodz. Bartoszuków
7:00  
17:00 Dz-bł w 35 r. ślubu Bożeny i Mieczysława
17:00 + Józefa Świderskiego (r.)
17:00 + Wiesława
 

 

 

 

Pt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Krystyny Bartoszuk
17:00 + Jerzego (im.)
17:00 + Marianny, Janiny, Stanisława, zm. dziadków
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego (im.)
7:00 + Jerzego Rybaczuka
12:00 Ślub
14:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Klementyny i Andrzeja Grzędzińskich
17:00 Dz-bł w r. ślubu Magdaleny i Macieja Wasiluków
17:00 + Wojciecha, zm. z całej rodziny
 

 

 

Niedz.

8:30 + Jerzego Lewczuka (2 r.), zm. dziadków Lewczuków i Szoplików
8:30 + Jerzego Rybaczuka
10:00 Za Parafian
11:30 + Henryka
11:30 + Wiktorii (19 r.), Stanisława, Genowefy, Zofii
17:00 + Stanisława (r.)

Intencje Mszy Świętych 11.04 – 18.04.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 11.04.2022 – 18.04.2022r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00  
7:00  
17:00 + Stanisława, Jadwigi, ich zm. rodziców
17:00 + Wiesławy Śliwińskiej
17:00 + Franciszka, Jadwigi, Bronisława
 

 

Wt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Cecylii (r.), Antoniego, Tadeusza
17:00 + Stanisława Kalinowskiego
 

 

 

Śr.

7:00 Dz-bł w 90 r. ur. Marianny Zubkowicz
7:00 + Barbary Beczek (r.), Otylii, Bolesława Wyrzykowskich
7:00 + Tadeusza Głuchowskiego (29 r.)
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Julii
17:00 + Janusza (1 r.), Adama (30 dz.)
 

 

Czw.

 

17:00 + Za zm. Kapłanów posługujących w naszej parafii
17:00 W intencji Kapłanów
17:00 W intencji Kapłanów
Pt.

 

16:00 Liturgia Męki Pańskiej
 

Sob.

 

19:00 Dz-bł w intencji rodziny
19:00 + Czesława Żabickiego (10 r.), Marii i ich rodziców
19:00 + Jadwigi (r.), Franciszka, Stanisława, Bogusława, Grzegorza
 

 

 

Niedz.

6:00 Za Parafian i Gości
10:00 + Czesława Szoplika i jego rodziców
11:30 + Joanny Szymaniuk
11:30 + Jana Stefaniuka (27 r.), Dariusza (13 r.), zm. z r. Stefaniuków i Nowosielskich
17:00 + Władysława Seredziuka, zm. z rodz. Wereszków
 

 

 

 

Pon.

8:30 + Krystyny Żuromskiej, zm. z rodziny
8:30 + Zm. z całej rodz. Hepnerów, Piwoni
10:00 + Józefa, Marianny Kalużnych, Stanisława, Marianny Dziwińskich
11:30 + Stanisława Zawadzkiego (7 r.)
11:30 Dz-bł w int. całej rodziny, dzieci, wnuków i prawnuków
17:00 + Ireny (r.), Henryka, Waleriana, zm. z rodziny

 

Intencje Mszy Świętych 04.04. – 10.04.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00 + Barbary Kardy (7 dz.)
17:00 + Janusza, Zofii, Wacława Narojków
17:00 W intencji dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

 

7:00 + Józefa, Marianny, Antoniego
7:00  
17:00 + Kazimierza Wawrzyńskiego (30 dz.)
17:00 + Krzysztofa Waszkiewicza (6 r.)
 

 

 

Śr.

7:00 + Sławomira Gumienniczuka
7:00 + Krystyny Bartoszuk (7 dz.)
17:00 Do MB Sarnackiej
17:00 + Heleny (r.), Stanisława, zm. z rodziny
17:00 + Zbigniewa (1 r.), Roberta (13 r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Jolanty, Wiesława Gregorczuków, zm. dziadków
7:00 + Andrzeja Jędrzejuka (2 r.)
17:00 Dz-bł w 50 r. ur. Tadeusza
17:00 + Barbary Kardy
17:00 + Mariana (r.)
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Sławomira, Stanisława, Marianny, zm. z r. Głuchowskich
7:00  
16:00 Droga Krzyżowa
  Dz-bł w 1 r. ur. Marceliny Kosińskiej
  + Jana, Heleny, Mariana Dudziuków
19:00  
19:00  
 

 

Sob.

 

7:00 O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Jolanty i Piotra
7:00  
17:00 + Jerzego Rybaczuka (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 50 r. ur. Anny
17:00 + Otylii (r.), Mariana, Krystyny
 

 

 

Niedz.

8:30 + Bronisławy, Franciszka
8:30 W intencji Rodziny Radia Maryja
10:00 Za parafian i Gości
11:30 O Boże błog. i opiekę MB dla Beaty, Anny, Anety, Katarzyny, Natalii i Gabrieli
11:30 + Mariana (r.)
17:00 + Tadeusza (r.), Wandy Honczaruk
17:00 + Jadwigi, Mariana, Leokadii, Bolesławy, Edwarda

Intencje Mszy Świętych 28.03 – 03.04.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 28.03.2022 – 03.04.2022r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00  
17:00 + Teresy Dumnej (30 dz.)
17:00 + Zm. z rodziny obu stron
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00  
17:00 + Sławomira Gumienniczuka
17:00 + Stanisławy Kalisz (6 r.), Tadeusza, Bogdana, zm. z rodziny Pawłowskich, Kaliszów, Nasiłowskich
 

 

Śr.

7:00 + Zdzisławy, Tadeusza Tobotów, Bożeny Gadzińskiej
7:00 + Henryka Wawryniuka (1 r.), i jego rodziców
17:00 + Otylii (r.), Wiktora, zm. rodziców i dziadków obu stron
17:00 + Zbigniewa (r.), Zofii Sołtan
 

 

Czw.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Józefa (r.), Teofili, zm. z całej rodziny
17:00  
 

 

 

 

Pt.

 

8:30 + Stefana Wasiluka (10 r.)
8:30 Wypominkowa
10:00  + Anieli Bartoszewskiej
10:00 + Joanny, Adeli, Krzysztofa, Stanisława
16:00 Droga Krzyżowa
  + Edwarda Panasiuka (30 dz.)
  + Franciszki, Grzegorza, Krzysztofa, Krystyny, Haliny
19:00 + Ksaweryny, Stanisława, Janiny Rogala
19:00 + Jerzego Rybaczuka
 

 

 

 

Sob.

 

8:30 + Anny Kosińskiej (6 r.)
8:30 + Edwarda Panasiuka
10:00 Dz-bł w 55 r. ślubu Agaty i Henryka Wawryniuków
17:00 + Jana Figata (r.)
17:00 + Wiesławy (5 r.), Marianny, Mieczysława, Krzysztofa
19:00 + Elżbiety Miłkowskiej (30 dz.)
19:00 + Jerzego Rybaczuka
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Romana Wawryniuka (30 r.), Andrzeja, Otylii, Marianny, Eugenii, zm. rodziców obu stron
10:00 Za parafian i Gości
11:30 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk, Pawła Androsiuka (3r.)
11:30 O dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla męża i Ewy w rocznicę urodzin
17:00 + Marianny Czerko (r.), zm. z rodziny
17:00 + Zygmunta Kołodzieja

 

Intencje Mszy Świętych 21.03. – 27.03.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Stanisława (r.), zm. rodziców
7:00 + Józefa, Marianny, zm. z rodz. Radzikowskich
7:00 + Tadeusza (r.), zm. z r. Oleksiuków i Korowajczuków
17:00 + Wincentego Cybulskiego (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Wioli i 45 r. ur. Barbary
17:00 + Krzysztofa, zm. rodziców obu stron
 

 

Wt.

 

7:00 + Marianny Matejczuk (30 dz.)
7:00 + Moniki Rytel (30 dz.)
7:00 + Jana Melecha (7 dz.)
17:00 + Czesławy Szymczuk (30 dz.)
17:00 Dz-bł o łaskę zdrowia i o opiekę św.Józefa w 70 r. ur. Marka
 

 

Śr.

7:00 + Heleny, Kazimierza Walczuk
7:00 + Janiny Łysak (r.), zm. dziadków obu stron
7:00 + Adama Iwaniuka (7 dz.)
17:00 + Marianny Matejczuk
17:00 + Eugenii Czarnockiej (30 dz.)
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Józefa, Mieczysława Kalinowskich
7:00 + Jerzego Rybaczuka
17:00 + Marianny Matejczuk
17:00 + Renaty
17:00 + Marcina Przewuskiego
 

 

 

 

Pt.

 

8:30 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla Sylwestra
10:00  + Marianny, Jana Daniluk
16:00 Droga Krzyżowa
  + Wacławy, Szczepana, zm. z rodz. Stefaniuków
  + Alicji (1 r.), Olgierda Religioni
19:00 + Jerzego Rybaczuka
19:00 + Józefa Tylusa, Józefa Wasiluka
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Anieli Bartoszewskiej (1 r.)
7:00 + Romana Korowajczuka (12 r.), zm. z całej rodziny
17:00 + Jana Wyrzykowskiego, Zofii
17:00 + Władysława Wasilewskiego (16 r.)
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Feliksy (14 r.), Stanisława (26 r.) Żuk
8:30 + Feliksy (r.), Jana, Urszuli, zm. braci i dziadków, zm. z r. Jaszczuków i Żabickich
10:00 Za Parafian i Gości
11:30 + Leokadii (r.), Longina
11:30 + Franciszka Szewczuka (30 r.)
17:00 + Bolesława Melecha (16 r.) i jego rodziców
17:00 + Henryka, Bolesława Witek