Intencje mszalne: 3.05.-9.05.2021.

 Intencje Mszy Świętych 03.05. – 09.05.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

8:30 + Marka (r.), Janusza, Krzysztofa, Ireny, Józefa Marian Domański
10:00 W intencji ojczyzny  
11:30 Dz-bł w 60 r ur Jerzego Żona i dzieci
17:00 W intencji dusz czyśćcowych  
17:00 Dz-bł w 80 r ur Aleksandra Terlikowskiego Syn
 

 

Wt.

 

7:00 + Ryszarda Stefaniuka (20r.) Teresa Stefaniuk
7:00 + Jana, Marianny Stefaniuków (r.) Teresa Stefaniuk
7:00 + Andrzeja, Zenona, Józefy Szymanowicz, Andrzeja Jędrzejuka Teresa Stefaniuk
18:00 + Eugenii Walaszczyk (r.) Dorota Szpura
18:00 + Stanisława, Zofii, Eugeniusza, Marianny, Stanisława Rodzina
 

 

 

Śr.

7:00 + Wacława, Kazimiery, zm z r. Jaskólskich i Zubkowiczów Józef Jaskólski
7:00 +  Jana Chwesiuka (2r.) Leokadia Chwesiuk
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.1 Rodzina
18:00 + Ireny Rypina (im.), zm z r. Rypinów i Daniluków Rodzina
18:00 Do MB Sarnackiej  
 

 

Czw.

 

7:00 + Józefy, Antoniego, zm z r. Jadczuków i Tomczuków Czesława Jadczuk
7:00 + Eugeniusza Sienkiewicza (22r.), zm z rodziny Córka
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.2  
18:00 + Stanisławy Lipińskiej Córka
18:00 + Reginy (r.), zm z r. Czeropskich i Droździńskich Ewa Duszkiewicz
18:00 + Edwarda (2r.) Żona i dzieci
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Józefy (r.), Antoniego Zbigniew Chwesiuk
7:00 + Stanisława Zubkowicza (im.) Dzieci
7:00 + Zbigniewa Gregorczuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.3  
18:00 + Genowefy (26r.), Eugeniusza Jóźwiak, zm rodziców obu stron Marzena Pietruczuk
18:00 + Stanisława, Marianny, zm z r. Wawryniuków i Stachowiczów Józef Stachowicz
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisławy, Józefa Andrzej Wasiluk
7:00 + Stanisławy, Stanisława Wyrzykowskich i ich rodziców Syn Wiesław
7:00 + Stanisławy, Stanisława, zm rodziców obu stron, Stanisławy Lewandowskiej Małgorzata Jakubiak
7:20 + Stanisława, Bronisławy, Jadwigi Celina Hackiewicz
18:00 + Stanisławy, Romana, Leokadii, Longina, zm z r. Hepner i Piwoni Tadeusz Hepner
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.4  
18:00 + Stanisława Kalinowskiego, Stanisława Folwarskiego Jadwiga Kalinowska
 

 

Niedz.

8:30 + Bogusława Obrępalskiego (5r.) Żona
8:30 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.5  
10:00 + Józefy, Andrzeja, Zenona Grażyna Gruc
12:00 Suma odpustowa/Za parafian  
17:00 + Stanisławy Terlikowskiej Syn

 

Intencje Mszy Świętych 26.04. – 02.05.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Kamili (r.), Stanisława, Romana
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Teresy (r.)
7:20 + Janusza Wawryniuka (7 dz.)
17:00 Dz-bł o opiekę MB i potrzebne łaski dla Sylwestra i jego rodziny
17:00 Dz-bł w r. ślubu Bożeny i Mariana o Boże błog. dla rodziny
17:00 + Kamili, Stanisława Klimaszewskich
 

 

Wt.

 

7:00 + Alicji Religioni (30 dz.)
7:00 + Anieli Bartoszewskiej (30 dz.)
17:00 + Janiny, Jana Grabczyków, Heleny, Kazimierza Walczuków
17:00 + Henryki, Henryka, Stefana, Zbigniewa, Heleny
 

 

Śr.

7:00 O pomyślne zdanie matury i światło Ducha Św. dla Adama
7:00 + Michała (15 r.), Józefy, Zofii Sterniczuk
7:00 + Stefanii Kulczyk (13 r.)
17:00 + Danuty (r.), Antoniego, zm z rodziny
17:00 Dz-bł w 14 r. ślubu Agnieszki i Daniela Głuchowskich
 

 

Czw.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Jana Szoplika (24 r.)
17:00 + Henryka Wawryniuka (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Małgorzaty i Kamila
17:00 Dz-bł w 20 r. ślubu Jolanty i Janusza
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Bronisławy, Kazimierza, Alicji, zm. z r. Bartoszuków
7:00 + Jana Szeweluka
7:00 + Bogdana, Mariana, zm. rodziców i dziadków
17:00 + Zm. z r. Trojanowskich, Kadłubowskich, Karwackich
17:00 + Stanisława Palucha (22 r.)
17:00 + Adolfa (r.)
 

 

Sob.

 

7:00 + Krzysztofa Gregorczuka (7 r.), zm. rodziców i dziadków
7:00 + Heleny, Władysława, Marii, zm. rodziców
18:00 + Wacława Czarnockiego (r.), Haliny, zm. z r. Czarnockich
18:00 + Mieczysława Kalinowskiego, Heleny i Kazimierza Walczuków
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Janiny Lipińskiej (11 r.), Nikodema
8:30 + Heleny Mazurkiewicz i jej rodziców
10:00 Za parafian
11:30 + Zygmunta Oksiuty (im.)
11:30 O pomyślne zdanie matury i dalszą opiekę MB Sarnackiej dla Izabeli
17:00 Dz-bł w int. całej rodz., a szczególnie o dary Ducha Św. i pomyślne zdanie matury dla Dominiki i Weroniki oraz o wybór właściwej drogi życiowej
17:00 + Zygmunta Gorzała

Intencje mszalne 19.04.-25.04.2021.

 Intencje Mszy Świętych 19.04. – 25.04.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

7:00 + Barbary Golwiej Uczestnicy domu seniora
7:00 O zdrowie dla Janiny, Eugenii, Katarzyny, Małgorzaty, Marianny, Eryka z rodziny Ptasińskich Marianna Zubkowicz
7:00 O potrzebne łaski, szczególnie o zdrowie Andrzej
17:00 + Marka Dziubana Znajomi
17:00 + Ireny (r.), Henryka, Waleriana, zm z rodziny Mieczysław Obrępalski
17:00 + Tadeusza (r.), Jadwigi, Mirosława, Romana, zm rodziców obu stron Anna Miechowicz
 

 

Wt.

 

7:00 W intencji dusz czyśćcowych Dominik Kacprowski
7:00    
17:00 + Czesławy Malczuk KRK Krystyna Demianiuk
17:00 + Marii Leśniczuk, Krzysztofa, zm z rodz Kosińskich i Mincewiczów Urszula Kosińska
 

 

Śr.

7:00 + Jana Celina Dziwińska
7:00 + Elżbiety i Piotra Wielogórskich (9r.) Brat z rodziną
17:00 + Barbary Golwiej Siostra Bernadetta z rodziną
17:00 + Jana, Władysławy, Zbigniewa, Czesława, Józefa, zm z rodziny Bartoszuków Krystyna Głuchowska
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Mikołaja Mułenko Uczestnicy domu seniora
7:00    
17:00 + Danuty Jakubowicz Wójt i radni
17:00 + Jarosława Tomaszuka Żona Urszula i dzieci
17:00 + Kamila Pióro Rodzina
 

 

Pt.

 

7:00 + Wojciecha, Janusza, Jana Walczuków Danuta Walczuk
7:00 + Wojciecha Rodzina
7:00 + Marianny, Janiny, Marianny Klementyna Grzędzińska
17:00 + Tadeusza Kasprzaka KGW Mierzwice
17:00 + Wojciecha, zm z całej rodziny Marzena Szymaniuk
 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisława (r.) Henryk Wawryniuk
7:00 Dz-bł w 30 r ślubu Bożeny i Zenona Żabickich Dzieci
17:00 + Mikołaja Mułenko Chór parafialny
17:00 Dz-bł w 60 r ślubu Janiny i Jana Walczuków Rodzina
17:00 + Zm rodziców i dziadków obu stron Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Mateusza, Teofili Lewczuk oraz ich dzieci Jana, Franciszka, Polikarpa, Henryka, Stanisławy Ryszard Lewczuk
10:00 Za parafian/Chrzty  
11:30 Dz-bł w 50 r śubu Anny i Andrzeja Przewuskich Małżonkowie
11:30 Dz-bł w 25 r ślubu Małgorzaty i Tadeusza Córki
17:00 + Zm rodziców: Stanisława (27 r.), Kazimiery (10r.) Zbigniew Soszyński
17:00 Dz-bł w 17 r ślubu Elżbiety i Adama, o potrzebne łaski dla dzieci Alicja Wróblewska
18:00 W intencji mężczyzn  

 

Intencje Mszy Świętych 12.04. – 18.04.2021 r.

Dzień Godz Intencje
Pon. 7:00 + Bogusława Terlikowskiego (30 dz.)
7:00 + Teresy Melech
7:00 + Zbigniewa Gregorczuka (7 dz.)
17:00 + Tadeusza Honczaruka (14 r.), zm z rodz Honczaruków i Wawryniuków
17:00 + Cecylii (r.), Antoniego, Tadeusza Sadowskich
 

Wt.

 

7:00 + Tadeusza Głuchowskiego (28 r.)
7:00 + Jadwigi Dudziuk
17:00 + Stanisława Kalinowskiego (r.)
17:00 + Ireneusza Żaka
 Śr. 7:00 + Hildegardy Karwackiej (30 dz.)
7:00 + Teresy Melech
17:00 + Jadwigi Obrępalskiej (r.), Franciszka, Stanisława, Bogusława, Grzegorza
17:00 + Barbary Golwiej
 

 Czw.

 

7:00 + Danuty Jakubowicz
7:00 + Marianny Maksymiuk (30 dz.)
7:00 + Teresy Melech (30 dz.)
17:00 + Bogusława Terlikowskiego
17:00 + Danuty Jakubowicz
17:00 + Zm z rodz Seredziuków i Wereszków
 Pt.

 

7:00 + Kazimierza Góralińskiego (r.), Janiny, Czesławy
7:00 + Teresy Melech
7:00 + Tadeusza Kasprzaka (30 dz.)
17:00 + Czesława Żabickiego (9 r.), Marii, Stanisławy, Franciszka, Marianny, Edwarda
17:00 + Jana Bobińskiego (r.), Czesławy, Władysława
17:00 Dz-bł w 40 r. ur Grzegorza
 

Sob.

 

7:00 + Mikołaja Mułenko (30 dz.)
7:00 + Zygmunta Lutkiewicza (30 dz.)
7:00 O zdrowie dla Marka
17:00 + Pelagii Radomskiej
17:00 Dz-bł w 88 r. ur Marianny Denisiuk
17:00 + Józefa Świderskiego (17 r.), zm rodziców obu stron
Niedz. 8:30 + Czesława Szoplika i jego rodziców
10:00 Za parafian
11:30 + Stanisława Zawadzkiego (6 r.)
11:30 W intencji rodziny o potrzebne łaski
17:00 + Teresy Melech
17:00 O potrzebne łaski dla całej rodziny

Intencje 5.04.2021-11.04.2021.

 Intencje Mszy Świętych 05.04. – 11.04.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

8:30 + Romana, Stefana, zm rodziców i dziadków obu stron, zm z całej rodziny Stanisława Jędrzejuk
8:30 + Włodziemierza Iwaszczuka  
10:00 + Synowej Joanny Szymaniuk Mama
11:30 Dz-bł w 60 r ur Mirosławy Brat
11:30 + Józefa, Marianny Kałużnych, Marianny, Stanisława Dziwińskich Halina Korowajczuk
17:00 W intencji dusz czyśćcowych  
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Teresy Melech Małgorzata i Włodzimierz Szoplik
7:00 + Teresy Melech Pracownicy firmy Strus
7:20 + Anieli Bartoszewskiej (7 dz.) Rodzina
7:20 + Henryka Wawryniuka (7 dz.) Rodzina
17:00 + Krzysztofa Waszkiewicza (5 r.) Irena Wasiluk
17:00 + Heleny (r.), Stanisława Córki
 

 

Śr.

7:00 + Jolanty, Wiesława Gregorczuków Mariusz Gregorczuk
7:00 + Andrzeja Jędrzejuka (1 r.) Żona i synowie
17:00 + Marianny, Ignacego, zm z rodziny Czerków Edward Czerko
17:00 Do MB Sarnackiej  
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Józefa Szoplika, zm rodziców Tadeusz Szoplik
7:00 + Zm z rodziny Gregorczuków Tadeusz Szoplik
7:00 + Alicji Religioni (7 dz po pogrzebie) Rodzina
17:00 + Danuty Jakubowicz Chór
17:00 + Sławomira (r.), Marii, Stanisława Krystyna Głuchowska
17:00 + Andrzeja Jędrzejuka, Marka Pióro, Haliny Matejczuk Krystyna Ilczuk
 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy Melech Pracownicy firmy Strus
7:00 + Janusza (10 r.), Andrzeja, Rafała Marianna Zubkowicz
17:00 + Bogusława Wasilewskiego (1 r.) i jego rodziców Rodzina
17:00 + Barbary Golwiej KRK Grzybów
17:00 + Otylii (r.), Mariana, Krystyny Irena Kępka
 

 

Sob.

 

7:00 + Bronisławy, Franciszka Henryk Gregorczuk
7:00 + Anieli Bartoszewskiej Rodzina Korbutów
17:00 Dz-bł w 55 r ślubu Janiny i Stanisława Miturów Małżonkowie
17:00 + Mariana Maksymiuka (r.) Rodzina
17:00 + Jadwigi (r.), Mariana, Leokadii, Bolesława, Edwarda Henryka Melech
 

 

 

Niedz.

8:30 + Jerzego Lewczuka (1r.), zm rodziców Siostra
8:30 + Romana (29r.), Otylii i Andrzeja, zm rodziców obu stron Helena Wawryniuk
10:00 Za parafian  
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
11:30 Dz-bł do Miłosierdzia Bożego w 4 r ur Wiktora Rodzice
17:00 + Franciszka, Jadwigi, Bronisława Halina Izdebska

 

Intencje Mszy Świętych 29.03. – 05.04.2021 r.

Dzień Godz. Intencje
Wielki Poniedziałek 7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Bronisławy (50 r.), Antoniego
7:00 + Heleny greg. 29
17:00 + Heleny Stefaniuk
17:00 + Stanisławy Kalisz (4 r.), Tadeusza, Bogdana Czesaka, zm dziadków obu stron
Wielki Wtorek 7:00 + Zdzisławy Toboty (1 r.)
7:00 + Stefana Stefańskiego (3 r.)
7:00 + Teresy Melech
17:00 + Heleny greg. 30
17:00 + Leokadii Melech
Wielka Środa 7:00 + Anny (5 r.)
7:00 + Czesławy Malczuk (30 dz.)
7:00 + Mikołaja Mułenko (7 dz. po pogrzebie)
17:00 + Jana (19 r.), Artura, zm. rodziców
17:00 + Józefa (r.), zm. z całej rodziny
Wielki Czwartek 17:00 W intencji Kapłanów
17:00 W intencji Kapłanów
17:00 + Zmarłych Kapłanów pracujących w naszej parafii
Wielki Piątek 16:00 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota

WIGILIA

PASCHALNA

 

19:00 + Danuty Jakubowicz
19:00 + Ryszarda i Bernadetty Walczuk, Pawła Androsiuka
19:00 + Wiesławy (4 r.)
UROCZYSTOŚĆ

ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO

 

WIELKANOC

6:00 Za parafian
10:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Teresy i Stefana Częstochowskich
11:30 + Jana, Heleny, Mariana
11:30 + Jana Stefaniuka (26 r.), Dariusza (13 r.), zm z rodz Stefaniuków i Nowosielskich
17:00 + Stefana Wasiluka (9 r.)
II DZIEŃ ŚWIĄT

 

PONIEDZIAŁEK

WIELKANOCNY

8:30 + Zm rodziców obu stron, Romana, Stefana, zm. z całej rodziny
8:30 + Włodzimierza Iwaszczuka
10:00 + Synowej Joanny Szymaniuk
11:30 Dz-bł w 60 r. ur Mirosławy
11:30 + Józefa, Marianny Kałużnych, Marianny, Stanisława Dziwińskich
17:00 + W intencji Dusz czyśćcowych

 

Intencje Mszy Świętych 15.03. – 21.03.2021 r.

Dzień Godz Intencje
Pon. 7:00 + Heleny greg. 15
7:00 + Bogusława (32 r.), Tomasza, Józefa, zm. rodziców
7:00 + Eugenii Semeniuk (30 dz.)
7:20 Dz-bł w 16 r. ur. Dominika, o światło Ducha Św. i błogosławieństwo dla rodziców i rodzeństwa
17:00 + Bogusława Czuryło
17:00 + Jana Mazuruka (r.)
 

Wt.

 

7:00 + Heleny greg. 16
7:00 + Henryka, Stanisława, Kazimierza, zm rodziców
7:00 + Bogusława Terlikowskiego (7 dz.)
17:00 + ks. prał. Józefa Łazickiego
17:00 Dz-bł w 8 r. ur. Michała, 6 r. ur. Agaty
Śr. 7:00 + Heleny greg. 17
7:00 + Wincentego Walczuka (30 dz.)
17:00 + Tadeusza Iwaniuka (14 r.)
17:00 + Marka Nowosielskiego
Czw. 7:00 + Zmarłych rodziców obu stron
7:00 + Heleny greg. 18
7:00 + Haliny, zm. rodziców obu stron
7:20 + Stanisława, Stanisławy, Romana, Tadeusza Częstochowskich
17:00 + Cecylii, Stanisława Ilczuków i ich rodziców
17:00 + Aleksandra (r.), Marianny, Anny, Waldemara
Pt. 10:00 + Józefa Gregorczuka, Anny, Andrzeja
10:00 + Heleny greg. 19
16:00 Droga krzyżowa
  + Józefa (im.)
  + Józefa Marciniuka (im.)
18:30 Droga Krzyżowa
  + Józefa, Tekli Stanisławy, zm. z r. Wasiluków i Sakowskich
  W intencji mężczyzn
 

 Sob.

 

10:00 + Tadeusza Księżopolskiego (20 r.)
10:00 + Józefy (im.)
17:00 Dz-bł w 6 r. ur. Anieli
17:00 + Antoniego, Zofii (r.), Krzysztofa, Zofii i zm. z rodziny
19:00 + Heleny greg. 20
19:00 + Stanisława (r.), zm. rodziców
 Niedz. 8:30 + Krzysztofa, zm. rodziców z obu stron, zm. z rodz. Olszewskich i Tomaszuków
8:30 + Heleny greg. 21
10:00 Za parafian
11:30 + Władysławy, Kazimierza Dudziuków i ich rodziców
11:30 + Tadeusza Oleksiuka (r.)
17:00 + Józefa Radzikowskiego
17:00 + Haliny, Wacława, Tadeusza, zm. z r. Czarnockich, Jaskólskich, Wróblewskich

Intencje mszalne 8.03.-14.02.2021.

Intencje Mszy Świętych 08.03. – 14.03.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 W intencji dusz czyśćcowych Dominik Kacprowski
7:00 + Heleny greg.8  
17:00 + Jadwigi Zadrożniak (4r.), zm z rodz Zadrożniaków i Ludwiczuków Helena Gregorczuk
17:00 + Zygmunta Pawluka, Krzysztofa Młynnika Bezimienna
 

 

Wt.

 

7:00 + Ryszarda Sienkiewicza (16 r.), Andrzeja, zm z rodz Sienkiewiczów i Szczerbickich Siostra
7:00    
17:00 + Tadeusza Karwackiego Sąsiedzi
17:00 + Heleny greg.9  
 

Śr.

7:00 + Adeli Krypskiej Barbara Karda
7:00 + Czesława Wawryniuka (4 miesiąc po śmierci) Żona i Dzieci
17:00 + Heleny, Franciszka Córka
17:00 + Heleny greg.10  
 

 

Czw.

7:00 + Leokadii, Stanisława, Adama, zm z rodz Chraszczów i Hackiewiczów Mariusz Dudziuk
7:00    
17:00 + Czesławy Malczuk (7 dz.) Rodzina
17:00 + Natalii Sakowskiej (30 dz.), Hilarego, zm z rodz Sakowskich, Wasiluków, Miłkowskich i Czarnockich Andrzej Wasiluk
17:00 + Heleny greg.11  
 

 

 

Pt.

7:00 + Heleny greg.12  
7:00 + ks.prał.Zdzisława Borkowskiego (3 r.) Mariusz Dudziuk
16:00 Droga krzyżowa  
  + Edmunda Czesława Jędruszuk
  + Rafała, Zygmunta, Józefa, Tadeusza Czesława Mateuszuk
18:30 Droga Krzyżowa  
  + Bogdana, Michała, Marianny Karolina i Kinga
  + Ireneusza Żaka Żona
 

Sob.

 

7:00 + Jana Semeniuka Krzysztof Makaruk
7:00 + Jadwigi Dudziuk Rodzina
7:00 + Heleny greg.13  
17:00 + Tadeusza Karwackiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 18 r ur Klaudii Pióro Rodzina
8:30 + Jerzego Bobelaka, zm z rodz Bartoszuków i Czerków Stanisława Bobelak
10:00 Za parafian  
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
17:00 + Heleny greg.14  
17:00 + Eugenii, Mariana, Jana, zm z rodz Sawczuków i Karwackich Józef Stachowicz

 

Intencje Mszy Świętych 01.03. – 07.03.2021 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Stanisławy (r.)
7:00 + Heleny greg. 1
7:00 + Eugeniusza Bachonko (30 dz.)
17:00 + Elżbiety Kisiel
17:00 W intencji Dusz czyśćcowych
17:00 + Za poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych, Władysława Łukasiuka
 

Wt.

 

7:00 + Heleny greg. 2
7:00 + Marianny Kalużnej (30 dz.)
17:00 + Heleny i Kazimierza Moczulskich
17:00 + Heleny, Franciszka
 

Śr.

7:00 + Mieczysława, Józefa Kalinowskich
7:00 + Heleny greg. 3
17:00 + Stanisława (r.)
17:00 Do MB Sarnackiej
 

 

 

Czw.

7:00 + Heleny, Kazimierza Walczuk
7:00 + Heleny greg. 4
7:00 + Anny Leśniczuk (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 40 r. ur. Jolanty
17:00 Dz-bł o Boże błog. i dary Ducha Św. dla dzieci i ich rodzin
17:00 + Marii, Kazimierza dziadków obu stron
 

 

 

Pt.

7:00 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny
7:00  
16:00 Droga Krzyżowa
  + Teofili, Władysława
   
18:30 Droga Krzyżowa
  + Heleny greg. 5
   
 

 

Sob.

 

7:00 + Heleny greg. 6
7:00 + Marii Wajda (30 dz.)
17:00 Dz-bł o szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny
17:00 + Franciszka (r.), Eleonory, Dominika, Czesława
 

 

 

Niedz.

8:30 + Bronisławy (40 r.), Kazimierza, Kazimierza, Adeli Chromiec
8:30 + Joanny Szymaniuk
10:00 + Heleny greg. 7
11:30 + Zbigniewa Bartoszuka (13 r.)
11:30 Dz-bł w 18 r ur. Macieja Wasilewskiego
17:00 Dz-bł w 18 r ur. Macieja Wasilewskiego

Intencje mszalne 22 – 28. 02. 2021.

Intencje Mszy Świętych 22.02. – 28.02.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 + Jana Celina Dziwińska
7:00    
17:00 + Wincentego Walczuka (7 dz.) Rodzina
17:00 + Franciszka Iwaniuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Kamila Pióro Rodzina
 

 

Wt.

 

7:00 Przebłagalna o dar jedności w Duchu Bożym między pasterzami K-ła, a ludem wiernym, o łaskę kroczenia ku życiu wiecznemu Katarzyna Mroczek
7:00    
17:00 Dz-bł w 5 r ur Amelii Rodzice
17:00 + Juliana Ochocimskiego (r.) Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Jana Sakowskiego (r.) Bożena Wasiluk
7:00    
17:00 + Bożenny Marciniszyn (1 r.) Rodzina
17:00 + Józefa, Władysława, Heleny, Władysławy, Stanisława, ich rodziców Stanisława Godlewska
 

 

Czw.

7:00    
7:00    
17:00 + Barbary Golwiej (7 dz.) Rodzina
17:00 + Leokadii, Zbigniewa, Zenona, Marianny Skrobacz, Antoniego Norwa Mariola Wolska
17:00 + Teresy Paluch Córka
 

 

 

Pt.

7:00 + Bogusława Jóźwiaka Żona i Synowie
7:00 + Jadwigi Wasiluk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
16:00 Droga krzyżowa  
  + Wincentego Walczuka Rodzina Sakowiczów i Pietrasików
  + Haliny (r.), Mariana, Janusza, Stanisława i zm dziadków Jolanta Jaskólska
18:30 Droga Krzyżowa  
  Dz-bł w 18 r ur Gabrieli Rodzice i Siostry
  + Mirosława (im.) Mariusz Dudziuk
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego Żona
7:00 + Danuty Radzikowskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Marii Turkowskiej (r.) Jolanta Terlikowska
17:00 + Romana, Stanisławy, Leokadii, Longina, zm z r Piwoni i Hepner Rodzina
17:00 + Edwarda Bladyńca (r.), zm z r Pawłowskich i Bladyńców Rodzina
17:00 + Władysława, Władysławy (r.) Krzysztof Lewczuk
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zdzisławy (r.), Krzysztofa, zm z r Domańskich i Żuromskich Marian Domański
8:30 + Tadeusza Kamińskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
10:00 Za parafian

Dz-bł w 40 r ślubu Bożeny i Jana

 
11:30 + Joanny Szymaniuk Koleżanki z Kol. i wsi Rzewuszki
11:30 + Marianny (r.), Eustachiusza, Leona i Katarzyny Krystyna Paździor
17:00 + Henryka Wasiluka (r.) Rodzina
17:00 W intencji mężczyzn Dzieci