INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 4.05.2020 r. – 10.05.2020 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

4/05

7.00 + Marka (r), Janusza, Ireny, Józefa, Krzysztofa

O zdrowie dla mamy

+ Jana (1r)

7.20 + Jarosława Tomaszuka – greg.4
18.00 Dz-bł w 79 r. ur. Aleksandra Terlikowskiego

+ Eugenii Walaszczyk (18r)

Dusze czyśćcowe

 

Wt.

5/05

 

7.00 + Wacława Kazimiery, zm. z rodz. Jaskólskich

+ Jarosława Tomaszuka – greg.6

+ Eugeniusza Sienkiewicza (21r)

18.00 + Heleny Mazurkiewicz, Katarzyny, Leona

+ Ireny Rypiny (im), zm. z rodz. Rypinów i Daniluków

+ Reginy (7r), zm. z rodz.

 

Śr.

6/05

 

7.00 Dz-bł w int. Oli i Natalii

+ Jarosława Tomaszuka – greg.6

+ Stanisława, Marianny. Z rodz. Wawryniuków i Stachowiczów

18.00 + Jadwigi Hałabuda (r)

O zdrowie, wiarę, miłość, opiekę MB w 20 r. ślubu Małgorzaty i Tomasza

Do Matki Bożej Sarnackiej

 

Czw.

7/05

 

7.00 + Jana, Daniela, Apolonii, Adama, zm. z rodz. Oksiutów, Kostaruków , Wojewodów

+ Tekli Stanisławy Wasiluk

+ Jarosława Tomaszuka – greg.7

18.00 + Mariana Hackiewicza

+ Józefy (r), Antoniego i ich rodziców

 

Pt.

8/05

 

 

7.00 + Stanisława, Stanisławy, Andrzeja, zm. dziadków

+ Stanisławy, Stanisława, rodziców obu stron

+ Stanisławy, Romana, Marianny, Michała

7.20 + Jarosława Tomaszuka – greg.8
18.00 + Stanisława Miękusa, Stanisława Cieciery

+ Stanisławy Terlikowskiej

+ Stanisławy i Stanisława Wyrzykowskich i ich rodziców

 

Sob.

9/05

 

7.00 + Bogusława i Grzegorza Obrępalskich

+ Tadeusza Miłkowskiego (10r), zm. z rodziny

+ Józefy (r), Zenona, Andrzeja

7.20 + Jarosława Tomaszuka – greg.9
18.00 Dz-bł w int. dzieci i wnuków

+Otylii (r), Stanisława, Ryszarda, Anny Jakobińskich

+ Pawła Dudka (5r)

 

 

Niedz.

10/05

 

 

5 Niedziela Wielkanocna

 

8.30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Jolanty, Janiny

+ Janiny Szczodrowskiej, Edmunda, Bartosza

10.00 + Mariana Bronisza, Andrzeja Jędrzejuka, Andrzeja Artyszuka
11.30  ZA PARAFIAN i GOŚCI
15.00 Msza św. w intencji poświęcenia pól
17.00  + Jarosława Tomaszuka – greg.10

+ zm. z rodziny Radzikowskich

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 27.04.2020 r. – 3.04.2020 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

27/04

7.00 + Teresy (r)

+ Zm. w czasie epidemii spoczywających na mogile zbiorowej w Kózkach

O nawrócenie grzeszników

17.00 Dz-bł w 40 r. ślubu Bożeny i Mariana Wasiluków

+ Henryki, Henryka i zm. synów

+ Witolda, Henryka, Zenona Tymoszuków

 

Wt.

28/04

 

7.00 + Jana (50r), Danieli i zm. ich rodziców

+ Stefanii. Arkadiusza i ich rodziców

17.00 Dz-bł w 13 r. ślubu Agnieszki i Daniela

+ Adolfa, zm. z rodz. Jakoniuków i Kacperuków

 

Śr.

29/04

 

7.00 + Mariusza (r), Krzysztofa, zm. z rodz. Pawluków

+ Andrzeja Jędrzejuka

17.00 + Danuty (r), Antoniego, zm. z rodziny

+ Jana Szoplika (23r)

 

Czw.

30/04

 

7.00 + Janiny Lipińskiej (10r)

+ Zdzisławy Toboty (30dz)

17.00 + Klementyny, Franciszka, Jana, Anny, Bogdana

+ Heleny, Władysława, Stanisława, Władysławy zm. z rodz. Soszyńskich i Wardziaków

 

Pt.

1/05

 

 

7.00 Dz-bł w 18 r. ur. Michała Jędruszuka

+ Jana Szeweluka (5r)

+ Jarosława Tomaszuka – rozpoczęcie gregorianki

18.00 + Stanisława Palucha (r)

+ Krzysztofa Gregorczuka (6r), zm. rodziców i dziadków

 

Sob.

2/05

 

7.00 + Józefy (r), zm. z rodz. Borasiuków i Wasiluków

+ Jarosława Tomaszuka – greg.2

18.00 + Zygmunta Gorzała

O pomyślne zdanie matury i dalszą opiekę Matki Bożej dla Piotra i Jana

 

 

Niedz.

3/05

 

 

4 Niedziela Wielkanocna

 

8.30 + Edwarda Osieja (r)

+ Jarosława Tomaszuka – greg.3

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Bronisławy, Józefa, Romana

Dz-bł w 16 r. ur. Macieja i 4 r. ur. Szymona

15.00 Msza św. w intencji poświęcenia pól Grzybów, Kamianka, Rzewuszki
17.00 Dz-bł w 25 r. ślubu Marzeny i Mirosława Przesmyckich

+ Wacława Czarnockiego (r), Haliny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 20.04.2020 r. – 26.04.2020 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

20/04

7.00 + Mariana Bronisza
17.00 + Jerzego Lewczuka (7dz)

+ Ireny, Stanisława i ich rodziców

 

Wt.

21/04

 

7.00 + Jana

+ Jana, Władysławy, Zbigniewa, Czesława, Józefa

17.00 + Piotra I Elżbiety Wielogórskich , zm. z rodz. Terlikowskich i Wielogórskich

Dz-bł w 5 r. ślubu Natalii i Łukasza

 

Śr.

22/04

 

7.00 + Zdzisława Marciniuka
17.00 + Kamila Pióro

Dz-bł w intencji rodziny

 

Czw.

23/04

 

7.00 + Ryszarda Stefaniuka (21r)

+ Jana, Marianny (r.)

+ Zenona, Józefy, Andrzeja

17.00 + Marianny, Antoniego, Marianny, Janiny Panasiuk

+ Wojciecha, zm. z rodziny

 

Pt.

24/04

 

 

7.00 + Małgorzaty Szczepaniak
17.00 + Karoli, Teresy, Henryka Kutników

+ Stanisławy (r.)

+ Małgorzaty i Ireny Pałasz, zm. z rodz. i zmarłych Pomorzan spoczywających na tutejszym cmentarzu

 

Sob.

25/04

 

7.00 + Anny Boruty (30dz)
17.00 + Jerzego Wyrzykowskiego (r.), Henryka

+ Walerii (41r), Ludwika (26r)

+ Leszka, Włodzimierza, Grażyny, zm. rodz. obu stron

 

 

Niedz.

26/04

 

 

3 Niedziela Wielkanocna

 

8.30 + Kamili Klimaszewskiej (r.)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Czesława Szoplika, zm. z rodziny
15.00 Dz-bł w 14 r. ur. Michała
17.00 + Jerzego (im) i zm. rodziców

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 14.04.2020 r. – 19.04.2020 r.

DZIEŃ GODZ. INTENCJA
 

 

   
   
 

Wt.

14/04

 

7.00 + Zofii Radzik
17.00 + Jadwigi Obrępalskiej (31r), Franciszka, Bogusława, Stanisława, Grzegorza

+ Stanisława Kalinowskiego (4r)

+ Tadeusza Głuchowskiego (r), Haliny

 

Śr.

15/04

 

7.00 + Andrzeja Jędrzejuka (7dz)
17.00 + Tadeusza Czerwińskiego (7dz po pogrzebie)

+ Cecylii (r), Antoniego, Tadeusza

Dz-bł w 35 r. ślubu Lucyny i Zbigniewa

 

Czw.

16/04

 

7.00 + Kazimierza Góralińskiego (15r), Janiny, Czesławy
17.00 + Czesława Żabickiego (8r), Marii i zm. rodziców

+ Teresy, Władysława, rodziców obu stron

 

Pt.

17/04

 

 

7.00 + Bogusława Cabaja (30dz)

+ Bogusława Wasilewskiego (7dz po pogrzebie)

17.00 + Bożenny Marciniszyn

+ Marii Leśniczuk, zm. z rodz. Leśniczuków, Kosińskich, Mincewiczów

+ Józefa Świderskiego (16r) i jego rodziców

 

 

Sob.

18/04

 

 

7.00 + Szczepana Matejczuka

+ Stanisława Zubkowicza

O zdrowie dla mamy  

17.00 + Bożenny Marciniszyn

+ Ireny, Henryka, Waleriana, zm. dziadków

+ Eugenii, Tadeusza, Zdzisława, Leona, zm. z rodz. Iwaniuków i Korowajczuków

Niedz.

19/04

2 Niedziela Wielkanocna

czyli

Miłosierdzia Bożego

8.30 Dz-bł w 10 r. ur. Olafa
10.00 ZA PARAFIAN I GOŚCI
11.30 + Stanisława Zawadzkiego (5r)
15.00 + Tadeusza (r), Mirosława, Romana, rodz. obu stron
17.00 Do Miłosierdzia Bożego o potrzebne łaski dla całej rodziny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 6.04.2020 r. – 13.04.2020r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

6/04

 

7.00 + Jana, Andrzeja Iwaniuka, zm. z rodz. Czerków i Kołodziejczaków

+ Leokadii Jędrzejuk

17.00 + Jana Jaciuka

+ Heleny (r), Stanisława

Dusze czyśćcowe

 

Wt.

7/04

 

7.00 + Antoniego Barana, Antoniego Kasprzaka

+ Wiesława, Jolanty

+ Jana Radzikowskiego (30dz)

17.00 + Jana, Heleny, Mariana

+ Marianny, Marcina, Serafina

 

Śr.

8/04

 

7.00 + Bronisławy, Franciszka

+ Józefa, Marianny Kalużnych

+ Sławomira i zm. rodziców

17.00 Dz-bł w 18 r. ur. Norberta i 14 r. ur. Kingi
 

Czw.

9/04

 

Wielki Czwartek

 

   
 

17.00

 

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY  PAŃSKIEJ

 

Pt.

10/04

 

Wielki Piątek

 

   
 

16.00

 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

 

Sob.

11/04

 

Wielki Sobota

 

   
 

19.00

 

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

 

 

Niedz.

12/04

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 ZA  PARAFIAN
9.00 + Franciszka, Jadwigi, Bronisława
10.00 + Otylii (1r), Mariana, Krystyny
11.30 + Jadwigi, Stanisława, z rodz. Mikiciuków i Szulców
17.00 + Jadwigi, Mariana, Bolesławy, Edwarda
 

 

Niedz.

13/04

 

 

Poniedziałek Wielkanocny  

 

8.30 Dz-bł w 8 r. ur. Leny i Wiktora Popławskich
10.00 + Jana Stefaniuka (25r), Dariusza (12r), zm. z rodz. Nowosielskich i Stefaniuków
11.30 Dz-bł w 18 r. ur. Pauliny

Dz-bł w 50 r. ślubu Zofii i Henryka

15.00 Dz-bł za Julię, Jasia, Jakuba, Kajetana Wyrzykowskich
17.00 Rodzina Radio Maryja

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30.03.2020 r. – 5.04.2020r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

30/03

 

7.00 + Otyli Wawryniuk (r), Wiktora i ich rodziców

O uwolnienie i nawrócenie

+ Genowefy Jaszczuk – greg.30

17.00 + Bożenny Marciniszyn

+ Zygmunta Pawluka

+ Janusza Gregorczuka – greg.30

 

Wt.

31/03

 

7.00 + Henryka Wasiluka (30dz)

Dz-bł w int. Anny

+ Elżbiety Król

17.00 + Jana Wyrzykowskiego (r), Zofii

+ Zbigniewa i Zofii Sołtan

+ Józefa (r), zm. z całej rodziny

 

Śr.

1/04

 

7.00 + Stefana Wasiluka (8r)

O uwolnienie i nawrócenie

Dz-bł o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia Karoliny

17.00 Do Matki Bożej Sarnackiej

+ Franciszka, Pawła, zm. rodziców z rodziny Bogdaniuków i Szewczuków

+ Zofii, Wacława, Janusza Narojek

 

Czw.

2/04

7.00 + Ignacego Jadczuka (30dz)

O uwolnienie i nawrócenie

+ Piotra Horbowca

17.00 + Anny Boruty (7dz)

+ Jana (18r), Artura, zm. rodziców

+ Wiesławy Dudziuk (3r)

 

Pt.

3/04

 

 

7.00 + Zofii, Kazimierza, Jadwigi, Zygmunta

O nawrócenie grzeszników

17.00 + Mariana Maksymiuka (3r)

+ Mieczysława, Heleny, Kazimierza

 

Sob.

4/04

 

 

7.00 + Bernadetty i Ryszarda Walczuk, Pawła Androsiuka (1r)

+ Józefa, Antoniego, Marianny

17.00 + Krzysztofa Waszkiewicza (4r)

+ Heleny, Stanisława, Antoniny, Andrzeja, zm. z rodziny

 

 

Niedz.

5/04

 

Niedziela Palmowa

 

8.30 + Edwarda Osieja
10.00 ZA  PARAFIAN
11.30 + Mariana Maksymiuka
15.00 Dz-bł w intencji rodziny
17.00 + Romana (29r), Otylii, Andrzeja, Franciszka, Genowefy, Marianny, rodziców obu stron

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23.03.2020 r. – 29.03.2020r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

23/03

 

7.00 + Stanisława (7r), Jadwigi, Bogumiła

+ Władysławy, Kazimierza i ich rodziców

+ Genowefy Jaszczuk – greg23

17.00 + Tadeusza Oleksiuka (10r)

+ Wacławy, Szczepana (21r)

+ Janusza Gregorczuka –greg.23

 

Wt.

24/03

 

7.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.24

+ Bożeny Marciniszyn (30dz)

+ Stanisława Zubkowicza

17.00 + Krystyny, Kazimierza

+ Józefa Baraniuka

+ Janusza Gregorczuka –greg.24

 

Śr.

25/03

Uroczystość

Zwiastowania Pańskiego

8.30 + Stanisława (r), Rozalii, Jana, zm. dziadków z rodz. Jadczuków i Wawryniuków

+ Bogusława Cabaja (30dz)

10.00 + Marianny, Jana

+ Genowefy Jaszczuk – greg.25

17.00 + Marianny, Anny, Wacława

+ Janusza Gregorczuka –greg.25

 

Czw.

26/03

7.00 + Romana Korowajczuka (10r), rodziców obu stron

+ Genowefy Jaszczuk – greg.26

O zdrowie dla mamy

17.00 + Kazimierza, Stefanii Moczulskich, Polikarpa Sawickiego, Heleny

+ Janusza Gregorczuka –greg.26

 

Pt.

27/03

 

 

7.00 +KRK z Hołowczyc

+ Genowefy Jaszczuk – greg.27

+ Bolesława Melecha (14r) i jego rodziców

7.20 + Marianny (2r), Józefa (17r)

+ Anny (4r), zm. z rodziny

17.00 + Zofii, Stanisława, Adeli, Joanny, Krzysztofa

+ Feliksy (r), Jana, zm. braci

+ Janusza Gregorczuka –greg.27

 

Sob.

28/03

 

 

7.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.28

+ Leokadii, Longina, Marianny, Michała

Dz-bł w 60 r. ur. mamy Jadwigi

7.20 + Heleny (r), Marianny Hackiewiczów

WYPOMINKOWA

17.00 + Marceliny Jędrzejewskiej

+ Franciszki, Grzegorza, Sabiny

+ Janusza Gregorczuka –greg.28

 

 

Niedz.

29/03

 

V Niedziela Wielkiego Postu

 

8.30 + Marii (4r), Henryka Gregorczuk

+ Leokadii, Longina

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Janusza Gregorczuka –greg.29

+ Feliksy Żuk (12r), Stanisława, Franciszka

15.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.29
17.00 + Stanisławy Kalisz (4r), Tadeusza, Bogdana Czesaka, dziadków

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.03.2020 r. – 22.03.2020r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

16/03

 

7.00 + Janiny, Aleksandra

+ Henryka (r), Kazimiery, Stanisława

+ Genowefy Jaszczuk – greg.16

17.00 + Janusza Gregorczuka –greg.16

+ Bogdana Czuryło

+Bogdana

 

Wt.

17/03

 

7.00 + Jana Semeniuka

+ Genowefy Jaszczuk – greg.17

+ Stanisława Zubkowicza (30dz)

7.20 + Jana Radzikowskiego  (7dz)
17.00 + Janusza Gregorczuka –greg.17

+ Tadeusza Iwaniuka (13r)

+ Marka Nowosielskiego

 

Śr.

18/03

 

7.00 + Szczepana Matejczuka

+ Józefa Kondery

 + Genowefy Jaszczuk – greg.18

17.00 + Aleksandra (36r), Marianny, Bogumiła, Anny, Sławomira Cywińskich

+ Janusza Gregorczuka –greg.18

 

Czw.

19/03

7.00 + Józefa Marciniuka (im)

+ Józefa, Anny, Andrzeja

+ Haliny, zm. rodziców obu stron

7.20 + Genowefy Jaszczuk – greg.19

+ Zenobiusza, Józefy, Władysława, Bronisławy, Józefa, Elżbiety, Wiesława, zm. z rodz. Pawłowskich i Wasiluk

17.00 Dz-bł w 5 r. ur. Anieli

+ Janusza Gregorczuka –greg.19

 

Pt.

20/03

 

 

7.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.20

+ Rodziców obu stron i dziadków

+ Janusza Gregorczuka –greg.20

17.00 + Józefy, Antoniego, zm. z rodz. Jadczuków i Tomczuków

+ Antoniego, Zofii (r), Krzysztofa, Zofii, zm. z całej rodziny Gregorczuków

 

Sob.

21/03

 

 

7.00 + Stanisława Miękusa (r)

+ Genowefy Jaszczuk – greg.21

17.00 Dz-bł do Matki Bożej Częstochowskiej i św. Józefa o błogosławieństwo dla rodziny

+ Stanisława Ilczuka (r)

+ Janusza Gregorczuka –greg.21

 

 

Niedz.

22/03

 

IV Niedziela Wielkiego Postu

 

8.30 + Jana

+ Stanisława, Sabiny (r)

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Mirosława, Wiesławy

+ Kamila Pióro

17.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.22

+ Janusza Gregorczuka –greg.22

18.00 W INTENCJI MĘŻCZYZN

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 9.03.2020 r. – 15.03.2020r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

9/03

 

7.00 + Adeli Krypskiej (10r)

+ Genowefy Jaszczuk – greg.9

+ Henryka Wasiluka (7dz)

17.00 + Wandy i Eugeniusza Ogórek

+ Jadwigi Zadrożniak, Henryka zm. z obu stron

+ Janusza Gregorczuka –greg.9

 

Wt.

10/03

 

7.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.10
17.00 + Bożeny Marciniszyn

Dz-bł w 1 r. ur. Anieli i Krzysztofa

+ Janusza Gregorczuka –greg.10

 

Śr.

11/03

 

7.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.11
17.00 Dz-bł w 7 r. ur. Michała i 5 r. ur. Agaty

+ Janusza Gregorczuka –greg.11

 

Czw.

13/03

7.00 + Ireny Demianiuk (30dz)

+ Genowefy Jaszczuk – greg.12

17.00 + Józefa

+ Janusza Gregorczuka –greg.12

 

Pt.

13/03

 

 

7.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.13

+ Eugeniusza Sawczuka, Mariana, Jana, zm. z rodz. Sawczuków i Karwackich

16.00 DROGA KRZYŻOWA

+ Edmunda Jędruszuka (2r)

+ Janusza Gregorczuka –greg.13

 

Sob.

14/03

 

 

7.00 + Rafała, Zygmunta, Tadeusza, Józefa

+ Bogusława (r), Tomasza, Józefa i jego rodziców

+ Genowefy Jaszczuk – greg.14

17.00 + Bożeny Marciniszyn

+ Jana Mazuruka (32r)

+ Janusza Gregorczuka –greg.14

 

 

Niedz.

15/03

 

III Niedziela Wielkiego Postu

 

8.30 Dz-bł w 17 r. ur. Klaudii

+ Genowefy Jaszczuk – greg.15

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Janusza Gregorczuka –greg.15

Dz-bł w intencji Mileny 7 r. ur. i Moniki 8 r. ur. i ich rodziców

17.00 + Krystyny i Szczepana Ludwiczuk

Dz-bł do MB w 15 r. ur. Dominika

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 2.03.2020 r. – 8.03.2020r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

2/03

 

7.00 + Heleny (im)

+ Genowefy Jaszczuk – greg.2

+ Bożeny Marciniszyn (7dz)

17.00 Dusze Czyśćcowe

+ Teofilę, Władysława

+ Janusza Gregorczuka – greg.2

 

Wt.

3/03

 

7.00 Dz-bł w 75 r. ur. męża

+ Genowefy Jaszczuk – greg.3

17.00 + Kazimierza, Heleny

+ Janusza Gregorczuka –greg.3

 

Śr.

4/03

 

7.00 + Kazimierza, Marii i ich rodziców

+ Zofii, Kazimierza, Wiesława, Magdaleny

+ Genowefy Jaszczuk – greg.4

17.00 + Janusza Gregorczuka –greg.4

Do Matki Bożej Sarnackiej

 

Czw.

5/03

7.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.5

+ Stanisława, rodziców obu stron

17.00 + Kazimierza (im), rodziców obu stron

+ Janusza Gregorczuka –greg.5

 

Pt.

6/03

 

 

7.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.6
16.00 DROGA KRZYŻOWA

+ Elżbiety Kisiel (r)

+ Janusza Gregorczuka –greg.6

 

Sob.

7/03

 

 

7.00 + Franciszka (r), Eleonory, Dominika, Czesława, zm. z rodz. Góreckich

Dz-bł w 40 r. ur. Magdaleny

+ Genowefy Jaszczuk – greg.7

17.00 + Piotra Świderskiego (14r)

+ Janusza Gregorczuka –greg.7

 

 

Niedz.

8/03

 

II Niedziela Wielkiego Postu

 

8.30 + Jerzego Bobelaka, zm. z rodz. Bartoszuków i Czerka

+ Bronisławy Chromiec (38r), Kazimierza, Adeli, Henryka

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Janusza Gregorczuka –greg.8

Rodzina Radia Maryja

17.00 + Genowefy Jaszczuk – greg.8

Dz-bł w 18 r. ur. Huberta i 16 r. ur. Sylwii Karolaków