WIECZERNIK PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

W sobotę, 3 czerwca, po Mszy Św. wieczorowej, przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, odbył się w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Wieczernik z adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Członkowie Wspólnoty, razem z ks. Grzegorzem i obecnymi wiernymi, wielbili Ducha Świętego poprzez różne modlitwy przygotowane i opracowane przez księdza.

Czuwanie rozpoczęliśmy od odmówiona Koronki do Ducha Świętego. Następnie, z Katechizmu Kościoła Katolickiego, były przytoczone treści dotyczące darów Ducha Świętego. Z kolei, w wybranych fragmentach z Pisma Świętego, przedstawiono role Trzeciej Osoby Boskiej w działalności i misji Kościoła. Modlący prosili o wytrwałość i męstwo i wszelkie łaski dla całej Parafii a szczególnie dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą do swojego serca dziecięcego serca. Poszczególne modlitwy były przeplatane pieśniami przygotowanymi przez pana organistę. Na zakończenie adoracji ks. Grzegorz udzielił wszystkim błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po czym odśpiewano Apel Jasnogórski.

Dziękujemy wszystkim obecnym za dar wspólnej modlitwy. Mamy nadzieję, że dzieło modlitewne, którego byliśmy częścią będzie owocowało w naszych rodzinach i całej wspólnocie parafialnej.

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

     29 maja b.r.  nasza wspólnota jak zawsze w poniedziałek uczestniczyła w wieczornej Mszy św. Po jej zakończeniu miało miejsce spotkanie integracyjne. Miało ono formę wspólnotowego spędzenia czasu przy ognisku i grillowanych smakołykach. Był to czas kiedy ubogaciliśmy się swoją obecnością, rozmową, świadectwem. Była to również dobra okazja do omówienia naszych planów odnośnie funkcjonowania naszej wspólnoty. Spotkanie jak zawsze zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem naszego opiekuna Ks. Grzegorza.

Świadectwo – Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

Do wspólnoty „Przyjaciół Oblubieńca” wstąpiłam wspólnie z mężem Jerzym 2,5 roku temu. Czas pobytu we wspólnocie to więcej niż 57 lat wcześniejszego życia. Odkrywam piękno życia rodzinnego i małżeńskiego. Spotykam ludzi, którzy podobnie myślą, czują, działają. Nikt mnie nie ocenia, nie pyta o stan konta i posiadany majątek. Wspólne spotkania owocują radością, uśmiechem, życzliwością, dają siłę do dalszego życia. Uczę się spotkań z Bogiem i ludźmi. Sprawy świata zeszły na dalszy plan, na pierwszym  miejscu jest Pan Bóg. Z Adoracji Najświętszego Sakramentu wracam na skrzydłach.

Chwała Panu

Małgorzata

Świadectwo – Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

Mam 61 lat i we „Wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca” jestem od dwóch lat. Spotkania wspólnoty są dla mnie swego rodzaju „ładowaniem akumulatorów” na następny tydzień. Na spotkaniach nauczyłam się słuchać innych, wyciszać się, a codzienne rozważania Słowa Bożego, są dla mnie wsparciem i umocnieniem. Cotygodniowe spotkanie podsumowujące dany tydzień, wspólna modlitwa, spotkanie w grupie, katecheza rozwijają mnie i uczą zachowania przykazań i życia w komunii z Bogiem w codzienności. Bycie we wspólnocie jest dla mnie wielkim darem. Tutaj spotkałam ludzi, którzy pomogli mi na nowo znaleźć radość życia. Chwała Panu.

Bożena

Świadectwo – Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

Nasza wspólnota istnieje w parafii już przeszło 3 lata. Jest to czas na pewno nie zmarnowany. Wszystkich poszukujących swego miejsca w kościele ZAPRASZAMY do naszej wspólnoty.

            TO JEST WSPÓLNOTA DLA CIEBIE!

W tym miejscu mogło by paść wiele słów, wiele argumentów, wiele uzasadnień. Jednak najlepszą zachętą niech będą świadectwa, nas członków wspólnoty. To czym dla nas jest wspólnota Przyjaciół Oblubieńca, co nam daje ta wspólnota i dlaczego warto do nas dołączyć.

ZACZYNAMY

„We wspólnocie jestem 2 lata. Trafiłam do niej za namową księdza Arkadiusza, który był u mnie podczas „Kolędy”. Wspólnota daje mi bardzo wiele. Dzięki wspaniałym ludziom pogłębiam swoją wiarę, wzrastam w Chrystusie i nie wyobrażam sobie poniedziałków bez naszych spotkań”.

Katarzyna

Kapituła Generalna Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

W dniach 3-5 lutego b.r. w Warszawie odbyła się Kapituła Generalna Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Obradom przewodniczył Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ks. Krzysztof Kralka.

Każdy dzień pracy  rozpoczynał się od modlitwy liturgią godzin (Jutrznia) i Eucharystii. Zajęcia były poprzedzane modlitwą wspólnotową do Ducha Świętego. W spotkaniach uczestniczyły delegacje złożone z administratorów i członków każdej ze wspólnot Przyjaciół Oblubieńca. Naszym reprezentantem  była siostra Krystyna Jaszczuk. Podczas obrad podsumowano działalność Wspólnoty w roku 2016. Oto kilka informacji:

  • Powstało 29 nowych wspólnot, łącznie jest już 91, w tym 3 w Anglii.
  • Przypomniano o zasadach formacji wspólnot już istniejących z uwzględnieniem korzystania z kursów.
  • Złożono sprawozdanie finansowe (w tym z kolekty Adwentowej).
  • Zaprezentowano diakonie istniejące w poszczególnych wspólnotach, liczbę i funkcje.

Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali wykładu „Pokorna służba – pozwólmy by Jezus żył w nas”, który wygłosił ks. dr Jan Miczyński (KUL). Przykładem najdoskonalszej służby jest postawa Jezusa, który oddał się całkowicie ludziom. Prelegent ukazał również przykłady poszczególnych działań, m.in. zawiezienie do lekarza osoby potrzebującej, zrobienie zakupów, rozmowa, wizyta kapłana w domu. Ukazał, że należy widzieć Jezusa w drugim człowieku, szczególnie cierpiącym, a pomoc innym pozbawia człowieka pychy i uczy pokory.

Uczestnicy kapituły stworzyli rodzinną atmosferę, nawiązano wiele nowych znajomości i przeprowadzono wiele ubogacających rozmów. Kapituła zakończyła się spotkaniem Rady Generalnej.

Spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

W poniedziałek 09.02.2017 r. członkowie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca uczestniczyli w wieczornej Mszy Świętej o godz. 17:00. Następnie w sali parafialnej odbyła się projekcja filmu pt. „Ognioodporni”, który porusza problemy życia małżeńskiego i rodzinnego, a także wskazuje sposoby ich rozwiązania. Polecamy gorąco obejrzenie tego filmu szczególnie małżonkom i rodzicom, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności i kryzysy małżeńskie.

Po emisji filmu wywiązała się dyskusja na tematy poruszone w filmie. Podzielono się własnymi doświadczeniami w kwestiach małżeńskich i rodzinnych. Ks. Grzegorz Zasłonka, nasz opiekun duchowy, podkreślił wagę sakramentu Małżeństwa oraz rolę i potrzebę formacji małżonków. Ukazał jeden ze sposobów formacji typowo małżeńskiej, a mianowicie formacje Oazową (Domowy Kościół).

Był czas na rozmowę, dzielenie się radościami życia codziennego. Nasza administratorka, siostra Krystyna Jaszczuk, złożyła sprawozdanie z Kapituły Generalnej, która odbyła się w Warszawie w dniach 3-5 lutego bieżącego roku.

Nasze spotkanie przebiegało w życzliwej i miłej atmosferze, jak zawsze miało na celu: budowanie wspólnoty i lepsze poznanie siebie nawzajem. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym śpiewem Apelu Jasnogórskiego.