20 Niedziela zwykła

20 Niedziela zwykła

 1. Przypominamy, że codziennie od godz. 15 do godz. 18 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu;
 2. W sobotę o godz. 17 – konferencja dla rodziców i chrzestnych. Chrzest w przyszłą niedzielę o godz. 10.00.
 3. Dnia 5 września organizowane jest spotkanie dla grup duszpasterstwa mężczyzn, zachęcamy mężczyzn z naszej parafii do wzięcia udziału w tym spotkaniu;

Ogłoszenia – 19 Niedziela zwykła

19 Niedziela zwykła

 1. W dniu dzisiejszym przeżywamy odpust ku czci Przemienienia Pańskiego;
 2. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła;
 3. Przypominamy, że sierpień to miesiąc trzeźwości;
 4. We czwartek Nabożeństwo fatimskie;
 5. W sobotę wypada uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej;

Ogłoszenia – 18 Niedziela zwykła

18 Niedziela zwykła

 

 1. Rozpoczęliśmy sierpień – przypominamy, że jest to miesiąc abstynencji.
 2. Codziennie od godz. 15.00 do 18.00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.
 3. Trwa duchowa pielgrzymka na Jasną Górę– zapraszamy do uczestnictwa duchowego oraz codziennej Mszy św.
 4. W poniedziałek modlimy się w intencji dusz czyścowych; we środę modlimy się przez wstawiennictwo Matki Bożej sarnackiej; we czwartek przypada święto Przemienienia Pańskiego (Msze św.: 8.30; 10.00; 18.00; kaplice – 15.30), przypominamy również, że jest to I czwartek miesiąca; w piątek przypada I piątek miesiąca. W piątek po Mszy św. wieczornej rozpoczynamy Jerycho Różańcowe, w sobotę po Mszy św. wieczornej odbędzie się procesja na cmentarz.
 5. Suma odpustowa sprawowana będzie w następną niedzielę o godz. 12.00.

Ogłoszenia 17 Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za ofiary na budowę kościoła.
 2. Pragnąc przygotować się duchowo do poświęcenia nowego kościoła i do misji parafialnych uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do niedzieli włącznie w godz. od 15.00 do 18.00.
  W tym tygodniu nasze modlitewne czuwanie poprowadzą mieszkańcy Terlikowa. Prosimy radnego lub sołtysa o wydzielenie na każdy dzień odpowiedniej ilości rodzin. Zachęcamy wszystkich Parafian do łączności modlitewnej.
  Plan adoracji:
  15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia,
  modlitwa indywidualna,
  17.20 – Różaniec prowadzony przez poszczególnych Mieszkańców.
 3. Trwa czas wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje. Pamiętajmy o pracy rolników podczas żniw, szanujmy ich trud.
 4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Matki. Podczas pierwszosobotniego nabożeństwa powierzymy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
 5. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.
 6. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
 7. W przyszłą niedzielę taca charytatywna na dzieła miłosierdzia świadczone przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.
 8. Tradycyjnie już sierpień przezywany jest przez Kościół w Polsce jako miesiąc trzeźwości. Zapraszamy do trzeźwości i abstynencji od alkoholu. Niech to będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę oraz wynagradzania za grzechy pijaństwa.
 9. Zbliża się czas wyruszenia 30. Drohiczyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Hasłem będą słowa modlitwy„Pod Twoją obronę…”. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych „rekolekcjach w drodze” jako pielgrzym duchowy w Grupie Srebrnej. Zapisy w zakrystii. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Pielgrzymki Drohiczyńskiej (https://doczestochowy.pielgrzymuj.pl).
 10. Zachęcamy do uczestnictwa: w Warsztatach tańca i duchowości w dniach 03-04 sierpnia dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat; rodziny i pojedyncze osoby w Rodzinnych rekolekcjach w kajaku w dniach 21-22 sierpnia oraz chętnych od 12 roku życia wzwyż w warsztatach muzycznych Śpiewajmy Panu w dniach 17-20 sierpnia organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Młodzieży naszej diecezji. Zapisy w zakrystii. Szczegółowe informacje dostępne na www.ksm-drohiczyn.pl.
 11. W tym tygodniu patronują nam:
  • 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.
  • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.
  • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

Ogłoszenia 16 Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za ofiary na budowę kościoła.
 2. Wyrazy wdzięczności kierujemy członkom KSM-u i uczestnikom przyparafialnych rekolekcji oazowych.
 3. Pragnąc przygotować się duchowo do poświęcenia nowego kościoła i do misji parafialnych uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do niedzieli włącznie w godz. od 15.00 do 18.00.
  W tym tygodniu nasze modlitewne czuwanie poprowadzą mieszkańcy Płoskowa i Kolonii Płosków. Prosimy radnego lub sołtysa o wydzielenie na każdy dzień odpowiedniej ilości rodzin. Zachęcamy wszystkich Parafian do łączności modlitewnej.

  Plan adoracji:

  15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia,
  modlitwa indywidualna,
  17.20 – Różaniec prowadzony przez poszczególnych Mieszkańców.
 4. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.
 5. W sobotę o 17.00 konferencja przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych, a sakrament Chrztu udzielany jest w  IV niedzielę miesiąca.
 6. W przyszłą niedzielę z racji wspomnienia św. Krzysztofa, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Każdy też będzie mógł w tym dniu wziąć udział w organizowanej przez MIVA Polska – Ogólnopolskiej Akcji św. Krzysztof – „podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku na misyjne środki transportu jako Twoje podziękowanie za bezpieczne podróże” i złożyć swoją ofiarę do puszki na ten szlachetny cel. Misjonarze polscy dzięki tej akcji otrzymują do krajów misyjnych środki transportu, które umożliwiają im przemieszczanie się na trudnych terenach misyjnych.
 7. W następną niedzielę św. Anny i Joachima – dziadków Pana Jezusa. Jest to Dzień Wdzięczności ludziom starszym i dziadkom. Pamiętajmy o tym w sposób szczególny w modlitwie.
 8. Za tydzień IV niedziela miesiąca – ofiary składane na tacę są przeznaczone na budowę kościoła. Bóg zapłać za dotychczasowe wsparcie, liczymy na ludzi o otwartym sercu.
 9. Zgodnie z ustaleniem poczynionym z radą parafialną proszę radnych parafialnych lub sołtysów o zebranie składki w kwocie 100 zł od rodziny na bieżące prace: zakup dwóch pieców, nagłośnienia i płyt granitowych do nowego kościoła oraz uregulowanie miesięcznej należności za pracę malarzy.
 10. Zachęcamy do uczestnictwa w Warsztatach tańca i duchowości w dniach: 30-31 lipca dla młodzieży od 15 lat wzwyż oraz 03-04 sierpnia dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat organizowanych w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie. Zapisy w zakrystii u ks. Adama.
 11. Dnia 26 lipca odbędzie się XI Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw do Sanktuarium Trójcy Świętej i św. Anny w Prostyni pod hasłem „Rodzina Bogiem silna ratunkiem Polski”. Początek uroczystości w Prostyni o 10.30, (szczegółowy program na stronie https://drohiczynska.pl/wydarzenia/rodzina-bogiem-silna-ratunkiem-polski-xi-diecezjalna-pielgrzymka-malzenstw-i-rodzin-do-prostyni/). Zachęcamy do indywidualnego udania się do Prostyni.
 12. Zbliża się czas wyruszenia 30. Drohiczyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Hasłem będą słowa modlitwy„Pod Twoją obronę…”. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych „rekolekcjach w drodze” jako pielgrzym duchowy w Grupie Srebrnej. Zapisy w zakrystii. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Pielgrzymki Drohiczyńskiej (https://doczestochowy.pielgrzymuj.pl).
 13. W tym tygodniu patronują nam:
  • 22 VII – św. Maria Magdalena, uwolniona przez Pana Jezusa od siedmiu złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2), wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących z Nim ludzi; została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.
  • 23 VII – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła II współpatronką Europy.
  • 24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; św. Jan Paweł II kanonizował ją w 1999 roku.
  • 25 VII – św. Jakub Apostoł (†44), powołany przez Jezusa razem ze swym bratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów, poniósł śmierć męczeńską ścięty mieczem na rozkaz Heroda.
  • 25 VII – św. Krzysztof (†około 250), męczennik, jeden z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, m.in. chrześcijańskiej młodzieży, farbiarzy, flisaków, introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, kierowców i podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach.
  • 26 VII – św. Anna i Joachim, rodzice Najświętszej Maryi Panny; Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd może zawierać ziarna prawdy zachowanej przez tradycję.
 14. W minionym tygodniu pożegnaliśmy także: śp. Ireneusza Żaka, Kazimierę Szeweluk i Krystynę Radziejewską. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłych polecamy w modlitwie – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ogłoszenia 15 Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za ofiary na budowę kościoła.
 2. Wyrazy wdzięczności kierujemy Paniom z Lipna: Grażynie Ludwiczuk, Henryce Marciniuk, Bożenie Garuckiej, Cecylii Chwedorczuk, Halinie Kardacz, Krystynie Michaluk i Elżbiecie Grzegorczuk za prace pielęgnacyjne przy bukszpanach.
 3. Pragnąc przygotować się duchowo do poświęcenia nowego kościoła i do misji parafialnych uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do niedzieli włącznie w godz. od 15.00 do 18.00.
  W tym tygodniu nasze modlitewne czuwanie poprowadzą mieszkańcy Chybowa. Prosimy radnego lub sołtysa o wydzielenie na każdy dzień odpowiedniej ilości rodzin. Zachęcamy wszystkich Parafian do łączności modlitewnej.

  Plan adoracji:

  15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia,
  modlitwa indywidualna,
  17.20 – Różaniec prowadzony przez poszczególnych Mieszkańców.
 4. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
 5. Jutro – 13 lipca – kolejne w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.00, po której wyruszy procesja różańcowa wedle ustalonego porządku. Prosimy mieszkańców o ubranie poszczególnych ołtarzy zgodnie z panującym zwyczajem.
 6. W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest święty Rafał Kalinowski.
 7. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Po Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie obrzęd błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach.
 8. W naszej parafii chcemy przeprowadzić przyparafialne rekolekcje oazowe dla dzieci i młodzieży w dniach od 13 do 18 lipca w godz. od 15.00 do 18.00. Chętnych prosimy o zapisy w zakrystii u ks. Adama.
 9. Zachęcamy do uczestnictwa w Warsztatach tańca i duchowości w dniach: 30-31 lipca dla młodzieży od 15 lat wzwyż oraz 03-04 sierpnia dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat organizowanych w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie. Zapisy w zakrystii u ks. Adama.
 10. Dzisiaj II tura wyborów prezydenckich w Polsce. Zachęcamy, aby wszyscy wzięli udział w wyborach i katolicy głosowali zgodnie z własnym sumieniem na kandydata reprezentującego nasze chrześcijańskie wartości. Głosowanie jest naszym moralnym obowiązkiem i wyrazem odpowiedzialności za naszą ukochaną Ojczyznę – Polskę.
 11. W tym tygodniu patronują nam:
  • 13 lipca – święci Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier.
  • 15 lipca – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.

Ogłoszenia 14 Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za ofiary na budowę kościoła.
 2. Zostało niecałe 100 dni do poświęcenia nowego kościoła, a 90 dni do misji parafialnych. Zachęcamy wszystkich Parafian do łączności modlitewnej. Wspólnie do tego wydarzenia chcemy przygotować się poprzez adorację Najświętszego Sakramentu od 15.00 do 18.00.

  Plan adoracji:

  15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia,
  modlitwa indywidualna,
  17.20 – Różaniec prowadzony przez poszczególnych Mieszkańców.W tym tygodniu nasze modlitewne czuwanie prowadzą mieszkańcy Sarnak w następującym porządku:
  poniedziałek – ul. Kilińskiego, Spokojna, Żeromskiego;
  wtorek – ul. Kościelna, Berka, Szkolna, Kościuszki;
  środa – ul. 3 Maja, Konopnickiej;
  czwartek – Osiedle Gazowe;
  piątek – ul. Kolejowa, Batorego;
  sobota – ul. Lisia, Krecia, Dzikowa, Zajęcza, Rysia, Piłsudskiego;
  niedziela – Nadleśnictwo.
 3. Trwa nowenna do św. Andrzeja Boboli o dobry wybór prezydenta.
 4. W poniedziałek modlimy się w intencji Dusz czyśćcowych.
 5. W sobotę wyruszy pielgrzymka do Częstochowy na spotkanie Przyjaciół Radia Maryja.
 6. W naszej parafii chcemy przeprowadzić 6-dniową Oazę dla uczniów w dniach od 13 do 18 lipca w godz. od 15.00 do 18.00. Chętnych prosimy o zapisy w zakrystii u ks. Adama.

Ogłoszenia – 13 Niedziela zwykła

 1. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.
 2. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, codziennie w godz. 15.00 – 18.00.
 3. W poniedziałek – Uroczystość św. Piotra i Pawła – Msze św.: 8.30; 10.00; 18.00;
 4. W przyszłą niedzielę – Odpust w Lipnie – 12.00.
 5. W tym tygodniu wypada: I czwartek; I piątek; I sobota; I niedziela – zapraszamy do udziału w nabożeństwach.
 6. W naszej parafii nastąpiła zmiana księży wikariuszy, z naszej wspólnoty odchodzi ks. Piotr Pędzich, przychodzi do nas ks. Adam Pańczuk.

Ogłoszenia 12 Niedziela zwykła

 1. Podziękowania za ofiary na budowę kościoła.
 2. Codziennie od 15.00 do 18.00 trwa w naszej parafii adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy.
 3. W piątek zakończenie Roku szkolnego, Msza św. o godz. 8.00. Przypominamy o Spowiedzi św. przed wakacjami.
 4. W sobotę o 17.00 konferencja przed chrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzestnych.
 5. W przyszłą niedzielę, w Mierzwicach przewidziana jest Uroczystość Odpustowa z racji wspomnienia świętych apostołów Piotra i Pawła.

11 Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za ofiary na budowę świątyni.
 2. Przypominamy, że codziennie od godz. 15.00 do 18.00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.
 3. Trwa zwyczajowa Oktawa Bożego Ciała, we czwartek zapraszamy na uroczyste Nieszpory.
 4. W piątek od godz. 17.00 – spowiedź dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania i ich rodziców.
 5. W piątek Uroczystość Serca Pana Jezusa.