Czas ucieka, wieczność czeka

 

Miesiąc Listopad jest szczególnym czasem refleksji i zadumy nad przemijalnością naszego doczesnego życia. W tym szczególnym czasie zwracamy większą uwagę na cmentarze, miejsca spoczynku naszych bliskich zmarłych. Pomaga w tym Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, kiedy całymi rodzinami gromadzimy się przy grobach naszych bliskich, modlimy się, zapalamy znicze, stawiamy kwiaty.

W naszej Sarnackiej parafii, pamiętamy o modlitwie za zmarłych nie tylko 1 i 2 listopada, ale przez cały miesiąc powierzamy w modlitwie różańcowej naszych bliskich zmarłych. Przez pierwsze 8 dni udawaliśmy się z różańcem w ręku na cmentarz polecają miłosierdziu Bożemu Dusze Czyśćcowe, natomiast od 9 listopada polecamy Bogu zmarłych w codziennym różańcu który rozpoczyna się o 16:30.

Modlitwa różańcowa za zmarłych trwa, więc zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Zaproszenie na Seminarium Odnowy Wiary

Początek 30 września w kościele parafialnym w Sarnakach o godzinie 17:00.

 

Być może rodzi się w twoim sercu pytanie co to w ogóle jest to Seminarium Odnowy Wiary? Jeśli poświęcisz chwilę czasu na lekturę tego teksu, na pewno się dowiesz.

 

„Seminarium Odnowy Wiary” to forma rekolekcji, poprzez która Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu, poprowadzi Cię bezpośrednio do osobistego doświadczenia głoszonych treści.

 

Jeszcze nigdy w historii człowieka, życie ludzi nie zmieniało się w takim tempie jak obecnie. Wiele prawd, wartości i zasad, do tej pory oczywistych i jednoznacznych, jest obecnie podważanych w skali globalnej, powodując dezorientacje oraz deformacje relacji, które przeżywamy – relacji z innymi ludźmi, a także relacji z Bogiem. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na nasze życie wiary. “Ja jestem drogą i prawdą i życiem”, powiedział Jezus, nie odnosząc tych słów tylko do czasów, które minęły.

 

Dzisiejszy świat skutecznie stara się zagłuszyć w naszych sercach głos Boga, który chce nas prowadzić właściwymi drogami. Każdy, kto choć delikatnie usłyszy Jego cichy szept, zaczyna poszukiwać prawdziwej wiary. Nawet ci, których wiara wydaje się być mocna, równie. potrzebują czegoś, co ją umocni.

 

Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym, które rozpoczynasz, pomoże Ci w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi, oraz przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Jesteś na nie bardzo osobiście zaproszony przez Pana Jezusa. On chce napełnić Cię swoją łaską. Odnowić Twoje życie. Zna dobrze Twoją sytuacje życiową, pragnienia, plany, radości, a także Twoją słabość, grzech, zniewolenie. On wie, jak zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Chce przyjść z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić Cię na nowo w mocy Swojego Ducha. Duch Święty chce przemienić Twoje serce i doprowadzić Cię do pełni życia, do pełnego otworzenia się na Swoje dary, abyś stał się prawdziwym świadkiem Jezusa.

 

Seminarium ma na celu:

Doprowadzić każdego z nas do:

 • Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo, iż pozostaje niewidzialny dla oczu objawia się w inny, wybrany przez Siebie sposób.
 • Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności ma z pewnością także dla tych niespodzianki.
 • Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyśspotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim, choć zachowali wspomnienie wzruszającego, ale odległego wydarzenia.
 • Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu pozbawionych: radości, miłości, nadziei, poczucia sensu, rozmachu i bogactwa – pełni nowego, wiecznego życia.
 • Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem to nowa szansa by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramiona i przylgnąć do miłującego nas serca by znowu doświadczyć uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.

Pobudzić nas do głoszenia Dobrej Nowiny, aby pomóc innym podjąć wysiłek ku odnowie własnej wiary:

 • „świadectwo słowa”, czyli mówienie innym o swoim osobistym spotkaniu z Bogiem żywym, który dziś słyszy moje słowa i myśli, który daje mi moc bym w trudach życia nie poszedł na kompromis ze złem, który pomaga mi podejmować dobre decyzje i żyć pełnią wolności ciesząc się Jego przyjaźnią…
 • „świadectwo życia”, – czyli obdarowywanie innych tą miłością, którą Bóg napełnia mnie dziś – uprzejmość, uczynność, szczerość, pomoc, solidne wykonywanie swoich obowiązków, służenie swoimi talentami, umiejętnościami i dobrami. Jest w tym pełna asertywność, ponieważ obowiązuje posłuszeństwo prowadzeniu Ducha Świętego, co chroni przed manipulacją ze strony ludzi.
 • „wskazywanie źródeł” – czyli odsyłanie ludzi poszukujących (w tej konkretnej chwili i sytuacji) do „miejsc” gdzie mogą spotkać Boga np.: adoracja Najświętszego sakramentu (gdzie i kiedy), spotkania modlitewne (gdzie i kiedy), Eucharystia (gdzie i kiedy), Słowo Boże (często konkretne albo jakaś księga), dobra lektura, itp.

 

Osobiste spotkanie z Bogiem (tak, jak spotkanie z każdą inną osobą) wymaga:

 • Czasu
 • Chęci i decyzji
 • Zaangażowania
 • Codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozważa się zaproponowane fragmenty Pisma Świętego a własne refleksje zapisuje się w miejscu przeznaczonym na notatki. Na każdy tydzień przewidzianych jest sześć rozważań. Rozważanie siódmego dnia możesz wykorzystać na podsumowanie tygodnia lub nadrobienie tego, czego być może nie udało się zrobić w którymś z poprzednich dni. Miejsce na notatki z 7-go dnia modlitwy zostało zostawione na końcu każdego rozdziału.
 • Cotygodniowym spotkaniu, które obejmuje:
 • Rozważaj podane na dany dzień teksty zawierające fragmenty z Pisma Św. Czytając Słowo na dany dzień możesz podkreślać to co Cię porusza i wpisać znaki na marginesie.
 • Każdy tydzień ma swój temat po to, by uczynić w tym dniu konkretny krok na drodze swojego życia duchowego. Taki krok dokonuje się w 3 etapach:
 • Czytając Słowo na dany dzień wsłuchaj się w to, co w tej chwili mówi do ciebie Bóg. Zatrzymaj się wewnętrzne nad tym, co dotyczy Ciebie i zanotuj w swoim dzienniku duchowym „odkrycie, myśl, pytanie”.

 

Bóg pragnie do nas przyjść by obdarzyć nas dobrem i mówić do naszych serc, a my często nie dajemy Bogu na to szansy, bo jesteśmy wciąż zajęci, zabiegani i zanurzeni w zgiełku i zamęcie świata.

 • Poświęć jeden wieczór w tygodniu na spotkanie z Nim we wspólnocie.
 • Wybierz sobie jakieś ciche miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał i w którym możesz być sam na sam z Bogiem.
 • Wybierz sobie czas (ok. 15 minut codziennie), w którym jesteś wewnętrznie wolny (dla wielu z nas jest to poranek przed rozpoczęciem dnia i obowiązków) na osobistą modlitwę i rozważanie Słowa Bożego.

 

Postanowienie by mieć czas dla Boga zawiera decyzję unikania wszystkiego, co zabiera mi czas, niepotrzebnie absorbuje i odwraca moją uwagę od Boga ku rzeczom nieistotnym.

 • Na początku seminarium podejmij decyzję uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 • Staraj się w tym czasie trzymać z dala od spraw nieistotnych (wyciszyć hałas: oglądanie TV, słuchanie radia, muzyki, ograniczyć czas na hobby itp.) by w końcu mieć czas dla Boga.
 • Wielką pomocą w czasie seminarium jest „dziennik duchowy”, czyli po prostu Twoje notatki.
 • Notuj natychmiast wszystko, co wydaje ci się ważne lub odnosi sie do Ciebie, także pytania i wątpliwości. Później będziesz mógł dzięki temu zobaczyć, jaką drogą Bóg Cię prowadził.

Proponowane Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym trwa przez dziesięć tygodni i opiera się na:

 • konferencje, opartą na programie podstawowych praw życia duchowego i głęboko zakorzenionej w tekstach Pisma Świętego;
 • modlitwę wspólnotową;
 • pracę w małej grupie dzielącej się doświadczeniem modlitwy osobistej z poprzedniego tygodnia

Jesteś zaproszony do przyjaźni z Bogiem. On szuka swoich przyjaciół i chce, byś poznał radość prawdziwej wolności. Nic jednak nie dzieje się automatycznie. ” Bóg może uczynić w Twoim kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku – ten musisz zrobić samemu”

 (kard. Karl Rachner).

 

Źródło: http://www.parafia.poniatowa.pl/index.php/parafia/msze-sw-i-nabozenstwa/26-formacja/seminarium-odnowy-wiary/71-sow-2014

 

WYPOMINKI

 

Przez cały listopad za dusze polecane na kartkach wypominkowych będziemy się modlić:

 • Różaniec. Od 1 do 8 listopada będziemy chodzili na cmentarz po Mszy Świętej wieczorowej i poprzez różaniec prosili Boga o miłosierdzie dla dusz czyśćcowych.
 • Od 9 listopada do końca miesiąca, pół godziny przed Mszą Świętą wieczorową będziemy odmawiać różaniec połączony z czytaniem wypominek z poszczególnych miejscowości. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Msze Święte w intencjach zmarłych z kart wypominkowych:

 • 3 listopada: Franopoli i Rozwadów o 17:00 (kościół parafialny).
 • 4 listopada: Sarnaki, Chybów i Kolonia Płosków o 17:00 (kościół parafialny).
 • 5 listopada: Klimczyce i Kolonia Klimczyce o 17:00 (kościół parafialny).
 • Lipno, Rzewuszki i Grzybów z Kamianką ok 18:00 (w poszczególnych miejscowościach).
 • 6 listopada: Binduga, Kózki i Bużka o 17:00 (kościół parafialny).
 • Chlebczyn, Hołowczyce i Mierzwice ok 18:00 (w poszczególnych miejscowościach).

Msze Święte odprawiane w intencji zmarłych z kart wypominkowych podczas rekolekcji Adwentowych i Wielkopostnych.

Msza Święta odprawiana w intencji zmarłych z kart wypominkowych podczas Nabożeństwa 40 godzinnego przed odpustem Przemienienia Pańskiego.

Podczas cotygodniowego czytania wypominek przed Niedzielną Mszą Świętą o 10:00.

 

SUCHOWOLA – RÓŻANYSTOK – SOKÓŁKA – BIAŁYSTOK

18 października 60 osobowa grupa pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Grzegorza Zasłonki pielgrzymowała po Podlasiu szlakiem wiary.

Pierwszym punktem pielgrzymki była Suchowola, miejsce narodzin i chrztu bł. Jerzego Popiełuszki. Tutaj poznaliśmy młodość błogosławionego, nawiedziliśmy Izbę pamięci i modliliśmy się w świątyni parafialnej, gdzie został ochrzczony błogosławiony ks. Jerzy. 

Następnym punktem pielgrzymki był Różanystok. W tym szczególnym miejscu poznaliśmy historię obrazu Matki Bożej i tego miejsca. Tutaj uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył Ks. Grzegorz. Był czas na refleksję, modlitwę indywidualną i kupno pamiątek.

Umocnieni Eucharystią udaliśmy się do Sokółki, miejsca cudu Eucharystycznego. W tym miejscu modliliśmy się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i poznaliśmy historię cudu. Po doznaniach duchowych i posileniu ciała smacznym obiadem udaliśmy się w dalszą podróż. 

Ostatnim etapem pielgrzymki było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku. W tym miejscu poznaliśmy historię sanktuarium i postaci związanym z kultem Bożego Miłosierdzia. Był czas na modlitwę indywidualną i kupno pamiątek. Pielgrzymka zakończyła się późnym wieczorem. 

Dziękujemy Bogu za czas wspólnego pielgrzymowania w którym mogliśmy pogłębiać swoją wiarę odwiedzając miejsca naznaczone wiara ojców. 

Zapraszamy do fotorelacji. 

Projekt Zambia 2018

W sierpniu tego roku byłem uczestnikiem czwartej edycji wolontariatu misyjnego “Projekt Zambia”. Organizatorem projektu jest Jezuickie Centrum Społeczne “W akcji” oraz toruńskie duszpasterstwo akademickie “Studnia”. W ośmioosobowym składzie udaliśmy się do miejscowości Kasisi, aby pracować na jezuickiej farmie oraz opiekować się dziećmi w lokalnym, największym na terenie Zambii sierocińcu prowadzonym przez zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

Typowy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą, potem czekała na nas praca na farmie, a następnie udawaliśmy się do sierocińca. Wspólne przygotowywanie posiłków oraz wieczorne dzielenie się ewangelią scalało naszą ósemkę i było lekiem na trudniejsze momenty.

Był to dla nas piękny czas. Poznaliśmy siebie, stworzyliśmy zgraną grupę, dzięki czemu nasza pomoc na miejscu była owocna i została doceniona. W naszej pamięci pozostaną przede wszystkim wspaniali ludzie, których poznaliśmy. Siostry zakonne na czele z siostrą Mariolą Mierzejewską zarządzającą całym sierocińcem. Ojcowie jezuici, a zwłaszcza ojciec Józef Matyjek, który odprawiał dla nas Msze Święte po polsku oraz ojciec Andrzej Leśniara z Chikuni. Nie zapomnimy na pewno o dzieciach z sierocińca, które uczyły nas miłości. O naszym opiekunie z farmy, a zarazem naszym przyjacielu – Mozesie, a także o wszystkich mieszkańcach i ludziach związanych z Kasisi, których dane nam było spotkać.

Mieliśmy również szczęście poznać Zambię od turystycznej strony. Wodospady Wiktorii, spływ rzeką Zambezi, czy dzikie afrykańskie zwierzęta na safari wywarły na nas duże wrażenie.

Choć strefa czasowa w Zambii jest taka sama jak w naszym kraju, to czas płynie tam jakby inaczej – wolniej. Ludzie, choć ubodzy materialnie, są bogaci w radość i dobroć. Zawsze znajdują wolną chwilę by się zatrzymać i porozmawiać. Są pełni prostoty i szczerej wiary. Dzięki temu nawet miesięczny pobyt w Kasisi, pozostawia w człowieku swój ślad na długo.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wspierali nasz projekt modlitwą, dobrym słowem czy materialnie. Wierzę, że wspólnie dołożyliśmy cząstkę do pomnożenia Królestwa Bożego na ziemi.

 Marek Szymański, Parafia Sarnaki

Nowenna do Ducha Świętego

Od 12 do 20 października b.r. w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy Nowennę do Ducha Świętego przed wyborami samorządowymi. W tych dniach po Mszy Świętej wieczorowej i różańcu prosiliśmy Boga o światło Ducha Świętego podczas zbliżających się wyborów. Dziękujemy wszystkich za obecność i modlitwę. Ufamy, że ten czas i ta modlitwa będzie owocowała podczas wyborów jak i podczas sprawowania rządów tych, którzy zostaną wybrani. 

Promieniowanie Ojcostwa – Kremówka

14 października już po raz 18 obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. W tym dniu wspominaliśmy wielkiego i świętego Polaka Jana Pawła II.

W tym dniu już tradycyjnie modliliśmy się i wspieraliśmy materialnie (puszka) wielkie dzieło św. Jana Pawła II tj.: Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

W tym dniu, co staje się już tradycją naszej parafii, młodzież z KSM-u rozprowadzała Papieskie Kremówki, jako cegiełka na organizowane przy parafii półkolonie zimowe i letnie.

Dziękujemy za obecność, modlitwę i wsparcie tych pięknych inicjatyw.

Zapraszamy do fotorelacji.

Rozśpiewane Trio

Dnia 6 października 2018r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal piosenki religijnej i patryjotycznej Śpiewajmy Panu 2018. Z naszej parafii wzięły w nim udział 3 przedstawicielki scholii parafialnej pod opieką ks. Grzegorza Zasłonki.

Pierwszym punktem dnia była Msza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, której przewodniczył ks. Tomasz Przewoźny. Po doznaniach duchowych przyszedł czas na ducha rywalizacji. Z kościoła udaliśmy się do tamtejszego SOK-u.

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Zuzanna Bartoszuk z piosenką “O mój rozmarynie”, następnie wystąpiła Gabriela Rybaczuk z piosenką pt. “Biały krzyż”. Jako ostatnia z naszego trio zaśpiewała Patrycja Jakubiak z piosenką “Coś się święci”. W swojej kategori wiekowej (soliści od 11 do 12 lat) dziewczęta odniosły spory sukces. Zuzanna Bartoszuk otrzymała wyróżnienie, a Gabriela Rybaczuk zajęła 3 miejsce. Warto zauważyć, że dziewczyny rywalizowały w silnej obsadzie. W tej kategorii wygrała Nela Zawadzka, która odniosła sukces w znamy telewizyjnym programie „The Voice Kids”.

Gratulujemy solistkom i życzymy kolejnych sukcesów. Natomiast wszystkich lubiących śpiew zapraszamy do pracy (z naszą scholą parafialną w każdą sobotę o 15) i za rok do udziału w kolejnej edycji Festiwalu.

Gabriela Rybaczuk

Zło dobrem zwyciężaj

 

 

„Księże proboszczu widzimy co się dzieje w naszej kochanej Ojczyźnie, co się dzieje w Kościele, jaka jest nagonka na kapłanów. Dlatego musimy coś z tym zrobić. Niech ksiądz ogłosi adoracje w tych intencjach. Każda rodzina korzysta z posługi kapłanów, dlatego musimy się w waszej intencji modlić”.

W myśl zasady błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, „zło dobrem zwyciężaj”, w odpowiedzi na prośbę wiernych z naszej wspólnoty parafialnej i niejako kontynuując dzieła Wielkiej pokuty, Różańca do granic i Męskiego oblężenia Jasnej Góry w naszej parafii w pierwszym tygodniu października modliliśmy się w intencji Kapłanów, Kościoła i Ojczyzny. Naszą modlitwę rozpoczynaliśmy Eucharystią o godzinie 17, następnie odmawialiśmy różaniec, po skończeniu którego trwaliśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu, która kończyła się Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to piękne dzieło modlitewne. Dziękujemy za poświęcony czas, trwanie we wspólnocie na modlitwie, każdą Zdrowaśkę w intencji Kapłanów, Kościoła i Ojczyzny. Godny zauważenia jest fakt, że była to dość liczna grupa (nawet do 50 osób), a niektóre osoby czuwały na modlitwie przez cały okres trwania tej duchowej inicjatywy.

Ufam, że ta piękna inicjatywa naszych parafian, będzie procentowała w życiu: nas kapłanów, w całej naszej wspólnoty parafialnej, Kościoła w Polsce i naszej Ojczyźnie.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami

Jutro rozpoczyna się październik. Miesiąc ten w sposób szczególny poświęcony jest Matce Bożej. W tym szczególnym czasie modlimy się intensywniej na paciorkach różańca. W naszej parafii różaniec będzie odmawiany: w kościele parafialnym po Mszy świętej o 17:00, kaplicy w Mierzwicach o 17:00, a w kaplicy w Lipnie o 18:30. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału i modlitwy. W sposób szczególny zapraszamy dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii świętej i do sakramentu bierzmowania. 

Pamiętaj jeśli nie możesz pomodlić się w kościele, kaplicy, to znajdź czas na indywidualną modlitwę różańcową, klęknij i odmów różaniec z rodziną czy sąsiadami. Zaproś Maryję i Jezusa do swego domu, rodziny, radości czy trudności, a na pewno ten czas nie będzie stracony.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.