Diecezjalny Opłatek Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

15 stycznia 2019 r. nasza sarnacka Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca udała się do Siemiatycz na Regionalne spotkanie opłatkowe Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca diecezji Drohiczyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył i kazanie wygłosił oraz ks. Jerzy Cudny – proboszcz parafii WNMP w Siemiatyczach. Msze święte w intencji wspólnoty odprawiali ks. Daniel Jankowski, odpowiedzialny z ramienia Kościoła za wspólnotę na terenie Diecezji Drohiczyńskiej.

Po Eucharystii goście i gospodarze udali się na spotkanie, gdzie dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia i śpiewano kolędy. Nie zabrakło również rozmów przy kawie i herbacie. Na zakończenie zebrani odśpiewali Apel Jasnogórski, a ks. Grzegorz pobłogosławił wszystkich na bezpieczny powrót do domów. Dziękujemy Bogu za ten czas i doświadczenie wspólnoty i jedności, a wspólnocie z Siemiatycz za gościnę, a siostrze Alinie z Łochowa za zdjęcia.

OPŁATEK WSPÓLNOT PARAFIALNYCH

W dniu dzisiejszym, tj. 13 stycznia 2018 r. w naszej wspólnocie parafialnej miał miejsce opłatek wspólnot działających w parafii. Z każdej wspólnoty było przynajmniej po jednym przedstawicielu. Największe grono stanowiło Koło Przyjaciół Radio Maryja. Nie zabrakło przedstawicieli: Kółek Różańcowych, Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, Chóru Parafialnego i Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od udziału we Mszy świętej i modlitwie za członków, wspólnot działających przy naszej parafii, zarówno tych żyjących jak i zmarłych. Po Eucharystii udaliśmy się na parafialny wikariat i tam, w rodzinnej atmosferze, uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, której przewodniczył ks. proboszcza Andrzej Jakubowicz. Po wstępie modlitewnym, przyszedł czas na życzenia i przełamanie się opłatkiem. Następnie był czas na rozmowę i wspólne śpiewy kolęd przy kawie i słodkościach przygotowanych przez panie z naszej wspólnoty.

Ubogaceni wzajemnymi życzeniami i krzepiącymi słowami kapłanów, możemy ze zdwojoną siłą powrócić do naszych codziennych obowiązków. Pamiętając o tym, że poprzez nasze grupy parafialne pragniemy służyć Bogu i ludziom z którymi żyjemy na co dzień.

ŻYWA SZOPKA

W okresie Bożego Narodzenia tj. od Wigilii do Niedzieli Chrztu Pańskiego przy naszej parafii można było podziwiać Żywą Szopkę Bożonarodzeniową. Tradycja Szopek ma bardzo długą tradycję w kulturze europejskiej i wiąże się ze świętym Franciszkiem prekursorem Szopek Bożonarodzeniowych upamiętniających moment Narodzenia Jezusa Chrystusa w Grocie Betlejemskiej.

Zasadniczo w każdej wspólnocie parafialnej w tym okresie można spotkać różne przedstawienia sceny narodzin Mesjasza. Tradycyjne w naszej sarnackiej parafii w kościele i kaplicach można było podziwiać Sztuczne Szopki Bożonarodzeniowe. Jednak w tym roku dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej powstała pierwsza Żywa Szopka Bożonarodzeniowa. Mieściła się ona w dawnej kostnicy nieopodal kościoła. W szopce centralne miejsce zajmowała święta rodzina w otoczeniu królów i zwierząt. „Rezydentami” szopki były następujące zwierzęta.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować przede wszystkim mężczyznom, którzy zaangażowali się w przygotowanie miejsca i dostarczeniem zwierząt. Dziękujemy właścicielem zwierząt:
Cielaczek “Jurek” – Beata i Jerzy Rybaczuk
Kozy “Kubraczek” i “Lukrecja” – Monika i Wiktor Rytel
Kucyk “Wojtek” – Agnieszka i Mariusz Klimiuk
Osioł “Pufi” – ks.Krzysztof Uściński, proboszcz parafii Górki
Alpaka “Gucio” i owce “Bystry” i “Chmurka” – Grażyna i Adam Wawryniuk
Gołębie – Dariusz Ludwiczuk.

Dziękujemy za siano, pasze, jabłka za każdy gest dobrej woli dzięki któremu dzieło „Żywej Szopki” mogło zaistnieć i jeszcze lepiej przybliżyć scenę Narodzin Mesjasza, a przy tym sprawić dużo radości szczególnie najmłodszym parafianom.

Zbiórka dla Stanisława

Króliczek „Stefan”, koza „Kubraczek” i cielaczek „Jurek” to bohaterowie akcji „Zbiórka dla Stanisława”, która miała miejsce w naszej parafii.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia w wielu parafiach organizowana jest szopka z żywymi zwierzętami. Także w tym roku w naszej wspólnocie, parafianie mogli podziwiać szopkę, w której zamieszkały zwierzęta udostępnione przez zaprzyjaźnionych gospodarzy. Kilka osób zgodziło się, by zwierzęta z szopki trafiły na licytację. Był to dar na rzecz budowy kościoła. Podarowane zwierzęta można było kupić w czasie trwania licytacji, tj. do 6 stycznia b.r.

Licytacja zakończyła się sukcesem. Króliczek „Stefan”, koza „Kubraczek” i cielaczek „Jurek” znalazły nowych właścicieli. Dziękujemy ofiarodawcom zwierząt i osobom, które włączyły się w to dzieło i wsparły dzieło budowy nowej świątyni.

Wszystkim za wszystko dziękujemy i pamiętamy w naszych modlitwach.

Przedszkolne Jasełka

6 stycznia b.r., uczniowie Sarnackiego przedszkola, przybliżyli, wszystkim zebranym w kościele parafialnym w Sarnakach, wcielenie Syna Bożego.

 

Zakończenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej

 

31 grudnia 2018 roku po 809 dniach wędrówki po parafii zakończyła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Był to szczególny czas, gdy każdy mógł, choć na dzień, gościć Matkę Syna Bożego w znaku wiary w swoim domu. Jako ostatni Mamę gościli mieszkańcy Sarnak. Obecnie Figura oczekuje swojego miejsca w nowej świątyni, gdzie będzie spoglądała na każdego wiernego odwiedzającego świątynię z ołtarza głównego.