Nadstawa organowa

Ołtarz boczny 2

Ołtarz boczny 1

Nawa główna

Nawa główna 2

Ołtarz-główny

posadzka

wnętrze kościoła

nowy kościół 4