Młodsze Dzieci Boże w Sarnakach

W dniach od 1 do 9 lipca w Sarnakach odbyła się Oaza Młodszych Dzieci Bożych w której uczestniczyło 50 dzieci. Oazę poprowadził ks. Grzegorz Zasłonka z pomocą kleryka Pawła Sierakowskiego i 13 animatorów i wolontariuszy.

Oaza była dla dzieci czasem: zabawy, zawieraniem nowych znajomości i okazją do przeżycia swoistych rekolekcji, które mają za zadanie doprowadzenie do spotkania z Bogiem. Tematem naszej oazy były Sakramenty święte. Podczas trwania oazy rozmawialiśmy o wierze, miłości, Bogu i Jego obecności w Kościele w sakramentach. Ks. moderator w codziennych kazaniach ukazywał dzieciom obrazowo poszczególne sakramenty za pomocą różnych przykładów i rekwizytów. Nieodłącznym elementem każdego kazania była maskotka „Stefan”.

Podczas naszych rekolekcji mieliśmy: modlitwy (poranna, wieczorna, Koronka do Miłosierdzia Bożego), codzienną Eucharystię, spotkania w grupach (w których praca skupiała się na poszczególnych sakramentach), zajęcia ze śpiewu, wycieczki edukacyjne (Straż, Nadleśnictwo, Sarnaki i Park Linowy), spotkanie z Policjantem, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, wieczory pogodne (nauka tańca, śpiew, gry i zabawy integracyjno-sportowe) i modlitewne (Droga Krzyżowa), był czas na twórczość artystyczną (konkursy plastyczne). Nieodłącznym elementem naszych rekolekcji była dobra zabawa i czas spędzony kreatywnie na poznawaniu siebie i Boga.

W imieniu swoim i wszystkich uczestników składam serdeczne podziękowania klerykowi Pawłowi, animatorom, wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli za posługę i wsparcie podczas trwania rekolekcji. W sposób szczególny dziękuje młodzieży z Sarnak za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Oazowych rekolekcji.

Za wszystko wszystkim Bóg zapłać.