Roraty

    W tym roku roraty będziemy przeżywali z Duchem Świętym. Podczas kolejnym spotkań roratnich poznamy dary i owoce Ducha Świętego. Dzieci i młodzież (ale nie tylko) przychodzą na roraty z lampionami i płomykami (z dobrymi uczynkami) i otrzymują plakat ze znaczkami. Spośród najpilniejszych uczestników rorat zostaną rozdane nagrody. Roraty – dla dzieci i młodzieży w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o 17:00. Dla wszystkich w środę i sobotę o 7:00.

       Serdecznie zapraszamy!