Testament Jezusa… -akcja POLSKA POD KRZYŻEM

W Ewangelii według św. Jana czytamy: „Niewiasto, oto syn Twój (…), oto matka Twoja” (J 19, 26-27), słowa wypowiedziane w ostatnich chwilach ziemskiej egzystencji Jezusa, stanowią Jego testament. Jako synowie Boga i współbracia Jezusa, zobowiązani zostaliśmy do realizacji wszystkich zadań z niego wypływających.

Fundamentalnym zadaniem chrześcijanina jest dochowanie wierności Bogu. Do realizacji tego zadania zostaliśmy powołani w chwili Chrztu św. Dzięki niemu zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła i otrzymaliśmy synostwo Boże, które usprawnia nas do korzystania z Bożej łaski i dotrzymania tejże wierności. Okazją do jej zamanifestowania są różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne, podejmowane w skali kraju, jak i na poziomie parafii czy też dekanatów. Jedna z takich akcji odbyła się 14 września 2019 r., pod hasłem: Polska pod Krzyżem. Do głównych obchodów, które miały miejsce we Włocławku, włączyły się również parafie diecezji drohiczyńskiej. Dekanat sarnacki swoje spotkanie zorganizował w Serpelicach, gdzie co roku młodzież diecezji drohiczyńskiej uczestniczy w Diecezjalnym Dniu Młodzieży. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15, wspólnym odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia. Po jej zakończeniu rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ścieżkami Kalwarii Podlaskiej, w czasie której odczytywane były rozważania odnoszące się do wierności Bogu i Krzyżowi.  W czasie tego modlitewnego spotkania nie zabrakło czasu na wspólną Modlitwę Rożańcową i konferencję. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza św., koncelebrowana przez kapłanów posługujących w dekanacie sarnackim. Spotkanie zakończyło się w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

Ogólnopolska akcja: „Polska pod Krzyżem”, miała przypomnieć Polakom znaczenie Krzyża w budowaniu historii Polski i cywilizacji europejskiej. Czy wyda ona dobre owoce? Odpowiedź na to pytanie zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszego zaangażowania i wierności Bogu i Krzyżowi świętemu.

Autor: Ks. Mariusz