Betlejemskie Światło Pokoju

Szczęść Boże!

Jesteśmy harcerzami z 33 Drużyny Harcerskiej “Adept” z Siemiatycz (Hufiec ZHP Bielsk Podlaski), 21 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im Bronisława Czyżyka oraz 34 Gromady Zuchowej “Strażnicy Tajemnic” z Konstantynowa (Hufiec ZHP Biała Podlaska). Księżom i mieszkańcom tej parafii przywieźliśmy światełko pokoju. Pochodzi ono z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Idea jego przekazywania powstała w 1986 roku jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Niedługo po tym w akcję włączyli się skauci i harcerze różnych krajów. I tak od 30 lat co roku rusza wielka sztafeta, w której dzięki druhnom i druhom dociera ono do niemal każdego zakątka Europy.

W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. W tym roku również nie mogło jego zabraknąć i nie przeszkodziły w tym obostrzenia sanitarne czy też pozamykane granice choć odbyło się to mniej uroczyście

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. Chciałbym, aby to światło dawało moc nie tylko harcerzom, ale tym wszystkim, do których zostanie zaniesione. Ten płomień jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Niech te wartości towarzyszą nam nie tylko gdy siądziemy przy wigilijnym stole przy blasku Betlejemskiego Światła, ale również w codziennym życiu, gdy powrócimy po świętach do codziennych obowiązków.

W imieniu harcerzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku. Niech te wartości, które płyną z Betlejemskiego Światła Pokoju pozwolą nam zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy.

 

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

Jan Hołub

Drużynowy Próbnej Drużyny Wędrowniczej w Białej Podlaskiej