Intencje Mszy Świętych 12.04. – 18.04.2021 r.

Dzień Godz Intencje
Pon. 7:00 + Bogusława Terlikowskiego (30 dz.)
7:00 + Teresy Melech
7:00 + Zbigniewa Gregorczuka (7 dz.)
17:00 + Tadeusza Honczaruka (14 r.), zm z rodz Honczaruków i Wawryniuków
17:00 + Cecylii (r.), Antoniego, Tadeusza Sadowskich
 

Wt.

 

7:00 + Tadeusza Głuchowskiego (28 r.)
7:00 + Jadwigi Dudziuk
17:00 + Stanisława Kalinowskiego (r.)
17:00 + Ireneusza Żaka
 Śr. 7:00 + Hildegardy Karwackiej (30 dz.)
7:00 + Teresy Melech
17:00 + Jadwigi Obrępalskiej (r.), Franciszka, Stanisława, Bogusława, Grzegorza
17:00 + Barbary Golwiej
 

 Czw.

 

7:00 + Danuty Jakubowicz
7:00 + Marianny Maksymiuk (30 dz.)
7:00 + Teresy Melech (30 dz.)
17:00 + Bogusława Terlikowskiego
17:00 + Danuty Jakubowicz
17:00 + Zm z rodz Seredziuków i Wereszków
 Pt.

 

7:00 + Kazimierza Góralińskiego (r.), Janiny, Czesławy
7:00 + Teresy Melech
7:00 + Tadeusza Kasprzaka (30 dz.)
17:00 + Czesława Żabickiego (9 r.), Marii, Stanisławy, Franciszka, Marianny, Edwarda
17:00 + Jana Bobińskiego (r.), Czesławy, Władysława
17:00 Dz-bł w 40 r. ur Grzegorza
 

Sob.

 

7:00 + Mikołaja Mułenko (30 dz.)
7:00 + Zygmunta Lutkiewicza (30 dz.)
7:00 O zdrowie dla Marka
17:00 + Pelagii Radomskiej
17:00 Dz-bł w 88 r. ur Marianny Denisiuk
17:00 + Józefa Świderskiego (17 r.), zm rodziców obu stron
Niedz. 8:30 + Czesława Szoplika i jego rodziców
10:00 Za parafian
11:30 + Stanisława Zawadzkiego (6 r.)
11:30 W intencji rodziny o potrzebne łaski
17:00 + Teresy Melech
17:00 O potrzebne łaski dla całej rodziny

Intencje 5.04.2021-11.04.2021.

 Intencje Mszy Świętych 05.04. – 11.04.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

8:30 + Romana, Stefana, zm rodziców i dziadków obu stron, zm z całej rodziny Stanisława Jędrzejuk
8:30 + Włodziemierza Iwaszczuka  
10:00 + Synowej Joanny Szymaniuk Mama
11:30 Dz-bł w 60 r ur Mirosławy Brat
11:30 + Józefa, Marianny Kałużnych, Marianny, Stanisława Dziwińskich Halina Korowajczuk
17:00 W intencji dusz czyśćcowych  
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Teresy Melech Małgorzata i Włodzimierz Szoplik
7:00 + Teresy Melech Pracownicy firmy Strus
7:20 + Anieli Bartoszewskiej (7 dz.) Rodzina
7:20 + Henryka Wawryniuka (7 dz.) Rodzina
17:00 + Krzysztofa Waszkiewicza (5 r.) Irena Wasiluk
17:00 + Heleny (r.), Stanisława Córki
 

 

Śr.

7:00 + Jolanty, Wiesława Gregorczuków Mariusz Gregorczuk
7:00 + Andrzeja Jędrzejuka (1 r.) Żona i synowie
17:00 + Marianny, Ignacego, zm z rodziny Czerków Edward Czerko
17:00 Do MB Sarnackiej  
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Józefa Szoplika, zm rodziców Tadeusz Szoplik
7:00 + Zm z rodziny Gregorczuków Tadeusz Szoplik
7:00 + Alicji Religioni (7 dz po pogrzebie) Rodzina
17:00 + Danuty Jakubowicz Chór
17:00 + Sławomira (r.), Marii, Stanisława Krystyna Głuchowska
17:00 + Andrzeja Jędrzejuka, Marka Pióro, Haliny Matejczuk Krystyna Ilczuk
 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy Melech Pracownicy firmy Strus
7:00 + Janusza (10 r.), Andrzeja, Rafała Marianna Zubkowicz
17:00 + Bogusława Wasilewskiego (1 r.) i jego rodziców Rodzina
17:00 + Barbary Golwiej KRK Grzybów
17:00 + Otylii (r.), Mariana, Krystyny Irena Kępka
 

 

Sob.

 

7:00 + Bronisławy, Franciszka Henryk Gregorczuk
7:00 + Anieli Bartoszewskiej Rodzina Korbutów
17:00 Dz-bł w 55 r ślubu Janiny i Stanisława Miturów Małżonkowie
17:00 + Mariana Maksymiuka (r.) Rodzina
17:00 + Jadwigi (r.), Mariana, Leokadii, Bolesława, Edwarda Henryka Melech
 

 

 

Niedz.

8:30 + Jerzego Lewczuka (1r.), zm rodziców Siostra
8:30 + Romana (29r.), Otylii i Andrzeja, zm rodziców obu stron Helena Wawryniuk
10:00 Za parafian  
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
11:30 Dz-bł do Miłosierdzia Bożego w 4 r ur Wiktora Rodzice
17:00 + Franciszka, Jadwigi, Bronisława Halina Izdebska

 

Intencje Mszy Świętych 29.03. – 05.04.2021 r.

Dzień Godz. Intencje
Wielki Poniedziałek 7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Bronisławy (50 r.), Antoniego
7:00 + Heleny greg. 29
17:00 + Heleny Stefaniuk
17:00 + Stanisławy Kalisz (4 r.), Tadeusza, Bogdana Czesaka, zm dziadków obu stron
Wielki Wtorek 7:00 + Zdzisławy Toboty (1 r.)
7:00 + Stefana Stefańskiego (3 r.)
7:00 + Teresy Melech
17:00 + Heleny greg. 30
17:00 + Leokadii Melech
Wielka Środa 7:00 + Anny (5 r.)
7:00 + Czesławy Malczuk (30 dz.)
7:00 + Mikołaja Mułenko (7 dz. po pogrzebie)
17:00 + Jana (19 r.), Artura, zm. rodziców
17:00 + Józefa (r.), zm. z całej rodziny
Wielki Czwartek 17:00 W intencji Kapłanów
17:00 W intencji Kapłanów
17:00 + Zmarłych Kapłanów pracujących w naszej parafii
Wielki Piątek 16:00 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota

WIGILIA

PASCHALNA

 

19:00 + Danuty Jakubowicz
19:00 + Ryszarda i Bernadetty Walczuk, Pawła Androsiuka
19:00 + Wiesławy (4 r.)
UROCZYSTOŚĆ

ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO

 

WIELKANOC

6:00 Za parafian
10:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Teresy i Stefana Częstochowskich
11:30 + Jana, Heleny, Mariana
11:30 + Jana Stefaniuka (26 r.), Dariusza (13 r.), zm z rodz Stefaniuków i Nowosielskich
17:00 + Stefana Wasiluka (9 r.)
II DZIEŃ ŚWIĄT

 

PONIEDZIAŁEK

WIELKANOCNY

8:30 + Zm rodziców obu stron, Romana, Stefana, zm. z całej rodziny
8:30 + Włodzimierza Iwaszczuka
10:00 + Synowej Joanny Szymaniuk
11:30 Dz-bł w 60 r. ur Mirosławy
11:30 + Józefa, Marianny Kałużnych, Marianny, Stanisława Dziwińskich
17:00 + W intencji Dusz czyśćcowych

 

Intencje Mszy Świętych 15.03. – 21.03.2021 r.

Dzień Godz Intencje
Pon. 7:00 + Heleny greg. 15
7:00 + Bogusława (32 r.), Tomasza, Józefa, zm. rodziców
7:00 + Eugenii Semeniuk (30 dz.)
7:20 Dz-bł w 16 r. ur. Dominika, o światło Ducha Św. i błogosławieństwo dla rodziców i rodzeństwa
17:00 + Bogusława Czuryło
17:00 + Jana Mazuruka (r.)
 

Wt.

 

7:00 + Heleny greg. 16
7:00 + Henryka, Stanisława, Kazimierza, zm rodziców
7:00 + Bogusława Terlikowskiego (7 dz.)
17:00 + ks. prał. Józefa Łazickiego
17:00 Dz-bł w 8 r. ur. Michała, 6 r. ur. Agaty
Śr. 7:00 + Heleny greg. 17
7:00 + Wincentego Walczuka (30 dz.)
17:00 + Tadeusza Iwaniuka (14 r.)
17:00 + Marka Nowosielskiego
Czw. 7:00 + Zmarłych rodziców obu stron
7:00 + Heleny greg. 18
7:00 + Haliny, zm. rodziców obu stron
7:20 + Stanisława, Stanisławy, Romana, Tadeusza Częstochowskich
17:00 + Cecylii, Stanisława Ilczuków i ich rodziców
17:00 + Aleksandra (r.), Marianny, Anny, Waldemara
Pt. 10:00 + Józefa Gregorczuka, Anny, Andrzeja
10:00 + Heleny greg. 19
16:00 Droga krzyżowa
  + Józefa (im.)
  + Józefa Marciniuka (im.)
18:30 Droga Krzyżowa
  + Józefa, Tekli Stanisławy, zm. z r. Wasiluków i Sakowskich
  W intencji mężczyzn
 

 Sob.

 

10:00 + Tadeusza Księżopolskiego (20 r.)
10:00 + Józefy (im.)
17:00 Dz-bł w 6 r. ur. Anieli
17:00 + Antoniego, Zofii (r.), Krzysztofa, Zofii i zm. z rodziny
19:00 + Heleny greg. 20
19:00 + Stanisława (r.), zm. rodziców
 Niedz. 8:30 + Krzysztofa, zm. rodziców z obu stron, zm. z rodz. Olszewskich i Tomaszuków
8:30 + Heleny greg. 21
10:00 Za parafian
11:30 + Władysławy, Kazimierza Dudziuków i ich rodziców
11:30 + Tadeusza Oleksiuka (r.)
17:00 + Józefa Radzikowskiego
17:00 + Haliny, Wacława, Tadeusza, zm. z r. Czarnockich, Jaskólskich, Wróblewskich

Intencje mszalne 8.03.-14.02.2021.

Intencje Mszy Świętych 08.03. – 14.03.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 W intencji dusz czyśćcowych Dominik Kacprowski
7:00 + Heleny greg.8  
17:00 + Jadwigi Zadrożniak (4r.), zm z rodz Zadrożniaków i Ludwiczuków Helena Gregorczuk
17:00 + Zygmunta Pawluka, Krzysztofa Młynnika Bezimienna
 

 

Wt.

 

7:00 + Ryszarda Sienkiewicza (16 r.), Andrzeja, zm z rodz Sienkiewiczów i Szczerbickich Siostra
7:00    
17:00 + Tadeusza Karwackiego Sąsiedzi
17:00 + Heleny greg.9  
 

Śr.

7:00 + Adeli Krypskiej Barbara Karda
7:00 + Czesława Wawryniuka (4 miesiąc po śmierci) Żona i Dzieci
17:00 + Heleny, Franciszka Córka
17:00 + Heleny greg.10  
 

 

Czw.

7:00 + Leokadii, Stanisława, Adama, zm z rodz Chraszczów i Hackiewiczów Mariusz Dudziuk
7:00    
17:00 + Czesławy Malczuk (7 dz.) Rodzina
17:00 + Natalii Sakowskiej (30 dz.), Hilarego, zm z rodz Sakowskich, Wasiluków, Miłkowskich i Czarnockich Andrzej Wasiluk
17:00 + Heleny greg.11  
 

 

 

Pt.

7:00 + Heleny greg.12  
7:00 + ks.prał.Zdzisława Borkowskiego (3 r.) Mariusz Dudziuk
16:00 Droga krzyżowa  
  + Edmunda Czesława Jędruszuk
  + Rafała, Zygmunta, Józefa, Tadeusza Czesława Mateuszuk
18:30 Droga Krzyżowa  
  + Bogdana, Michała, Marianny Karolina i Kinga
  + Ireneusza Żaka Żona
 

Sob.

 

7:00 + Jana Semeniuka Krzysztof Makaruk
7:00 + Jadwigi Dudziuk Rodzina
7:00 + Heleny greg.13  
17:00 + Tadeusza Karwackiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 18 r ur Klaudii Pióro Rodzina
8:30 + Jerzego Bobelaka, zm z rodz Bartoszuków i Czerków Stanisława Bobelak
10:00 Za parafian  
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
17:00 + Heleny greg.14  
17:00 + Eugenii, Mariana, Jana, zm z rodz Sawczuków i Karwackich Józef Stachowicz

 

Intencje Mszy Świętych 01.03. – 07.03.2021 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Stanisławy (r.)
7:00 + Heleny greg. 1
7:00 + Eugeniusza Bachonko (30 dz.)
17:00 + Elżbiety Kisiel
17:00 W intencji Dusz czyśćcowych
17:00 + Za poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych, Władysława Łukasiuka
 

Wt.

 

7:00 + Heleny greg. 2
7:00 + Marianny Kalużnej (30 dz.)
17:00 + Heleny i Kazimierza Moczulskich
17:00 + Heleny, Franciszka
 

Śr.

7:00 + Mieczysława, Józefa Kalinowskich
7:00 + Heleny greg. 3
17:00 + Stanisława (r.)
17:00 Do MB Sarnackiej
 

 

 

Czw.

7:00 + Heleny, Kazimierza Walczuk
7:00 + Heleny greg. 4
7:00 + Anny Leśniczuk (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 40 r. ur. Jolanty
17:00 Dz-bł o Boże błog. i dary Ducha Św. dla dzieci i ich rodzin
17:00 + Marii, Kazimierza dziadków obu stron
 

 

 

Pt.

7:00 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny
7:00  
16:00 Droga Krzyżowa
  + Teofili, Władysława
   
18:30 Droga Krzyżowa
  + Heleny greg. 5
   
 

 

Sob.

 

7:00 + Heleny greg. 6
7:00 + Marii Wajda (30 dz.)
17:00 Dz-bł o szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny
17:00 + Franciszka (r.), Eleonory, Dominika, Czesława
 

 

 

Niedz.

8:30 + Bronisławy (40 r.), Kazimierza, Kazimierza, Adeli Chromiec
8:30 + Joanny Szymaniuk
10:00 + Heleny greg. 7
11:30 + Zbigniewa Bartoszuka (13 r.)
11:30 Dz-bł w 18 r ur. Macieja Wasilewskiego
17:00 Dz-bł w 18 r ur. Macieja Wasilewskiego

Intencje mszalne 22 – 28. 02. 2021.

Intencje Mszy Świętych 22.02. – 28.02.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 + Jana Celina Dziwińska
7:00    
17:00 + Wincentego Walczuka (7 dz.) Rodzina
17:00 + Franciszka Iwaniuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Kamila Pióro Rodzina
 

 

Wt.

 

7:00 Przebłagalna o dar jedności w Duchu Bożym między pasterzami K-ła, a ludem wiernym, o łaskę kroczenia ku życiu wiecznemu Katarzyna Mroczek
7:00    
17:00 Dz-bł w 5 r ur Amelii Rodzice
17:00 + Juliana Ochocimskiego (r.) Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Jana Sakowskiego (r.) Bożena Wasiluk
7:00    
17:00 + Bożenny Marciniszyn (1 r.) Rodzina
17:00 + Józefa, Władysława, Heleny, Władysławy, Stanisława, ich rodziców Stanisława Godlewska
 

 

Czw.

7:00    
7:00    
17:00 + Barbary Golwiej (7 dz.) Rodzina
17:00 + Leokadii, Zbigniewa, Zenona, Marianny Skrobacz, Antoniego Norwa Mariola Wolska
17:00 + Teresy Paluch Córka
 

 

 

Pt.

7:00 + Bogusława Jóźwiaka Żona i Synowie
7:00 + Jadwigi Wasiluk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
16:00 Droga krzyżowa  
  + Wincentego Walczuka Rodzina Sakowiczów i Pietrasików
  + Haliny (r.), Mariana, Janusza, Stanisława i zm dziadków Jolanta Jaskólska
18:30 Droga Krzyżowa  
  Dz-bł w 18 r ur Gabrieli Rodzice i Siostry
  + Mirosława (im.) Mariusz Dudziuk
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego Żona
7:00 + Danuty Radzikowskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Marii Turkowskiej (r.) Jolanta Terlikowska
17:00 + Romana, Stanisławy, Leokadii, Longina, zm z r Piwoni i Hepner Rodzina
17:00 + Edwarda Bladyńca (r.), zm z r Pawłowskich i Bladyńców Rodzina
17:00 + Władysława, Władysławy (r.) Krzysztof Lewczuk
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zdzisławy (r.), Krzysztofa, zm z r Domańskich i Żuromskich Marian Domański
8:30 + Tadeusza Kamińskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
10:00 Za parafian

Dz-bł w 40 r ślubu Bożeny i Jana

 
11:30 + Joanny Szymaniuk Koleżanki z Kol. i wsi Rzewuszki
11:30 + Marianny (r.), Eustachiusza, Leona i Katarzyny Krystyna Paździor
17:00 + Henryka Wasiluka (r.) Rodzina
17:00 W intencji mężczyzn Dzieci
     

 

Intencje Mszy Świętych 15.02. – 21.02.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

Pon.

7:00 W intencji dusz czyśćcowych
7:00  
17:00 + Marii Żabickiej (3 r.), Czesława, Stanisławy, Franciszka, Marianny, Edwarda
17:00 + Stanisława, Heleny oraz ich zmarłych rodziców i rodzeństwo
 

Wt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Wacława, Haliny Czarnockich
17:00 + Eugeniusza (17 r.), Janiny
Śr.

(Środa Popielcowa)

8:30 + Czesława Oreszczuka
10:00 + Joanny Szymaniuk
17:00 Dz-bł w 20 r. ślubu Joanny i Dariusza
 

 

Czw.

7:00 + Wiktora (20 r.), Otylii ich rodziców
7:00  
17:00 + Tadeusza Karwackiego (7 dz.)
17:00 + Janiny Ciepłuchy
17:00 + Zygmunta Oksiuty (30 dz.)
 

Pt.

7:00 + Stanisława Zubkowicza (1 r.)
7:00 + Eugenii Semeniuk (7 dz.)
16:00 Droga krzyżowa
17:00 + Czesławy (2 r.)
18:30 Droga krzyżowa
 

Sob.

 

7:00 + Stanisława, Henryka, Stanisława
7:00 + Haliny Wawryniuk
17:00 + Reginy (r.), Eugeniusza
17:00 Dz-bł w 40 r. ślubu Wiesławy i Andrzeja Wasiluków
 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 35 r. ur. Stanisława Stefaniuka i 7 r. ur. Antoniego
8:30 + Leokadii (r.), zm. z rodziny
10:00 Za parafian
11:30 + Bożenny Marciniszyn (1 r.), Marii (33 r.), Eugeniusza Czyżyka
11:30 Dz-bł w 8 r. ur. Michała i 5 r. ur. Mateusza
17:00 + Honoraty (r.), Jana

Intencje mszalne 8.02-14.02.2021.

Intencje Mszy Świętych 08.02. – 14.02.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 + Marianny Kalużnej (7 dz.) Rodzina
7:00    
17:00 + Danuty Radzikowskiej Sąsiedzi
17:00 + Antoniego, Danuty, Adama, Pawła, Mirosławy Elżbieta Wypychowska
17:00 Dz-bł o Boże błog., Światło Ducha Św. i opiekę MB w r ur Rafała Rodzice
 

Wt.

 

7:00 + Eugeniusza Bachonko (7 dz.) Rodzina
7:00 + Marianny Kalużnej Sąsiadka
17:00 + Danuty Radzikowskiej Córka Anna z mężem
17:00 + Sabiny, Józefa Kondera (r.) Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Romana Wyganowskiego Żona i dzieci
7:00 + Krystyny (r.) Henryk Wawryniuk
7:00 + Henryka (35 r.), Teresy (15 r.), zm rodziców i braci Nowosielskich Jadwiga Paruch
17:00 + Anny Leśniczuk (7 dz.) Rodzina
17:00 + Tadeusza (20 r.), zm rodziców obu stron, zm z rodz Helena Gregorczuk
 

 

Czw.

7:00 + Stanisława, Marianny Nowosielskich Irena Wasiluk
10:00 Za chorych  
17:00 + Marii, Ireny, zm dziadków Rodzina
17:00 O Boże błog. i potrzebne łaski w 4 r chrztu Lidii i Szymona, w int rodziców i brata Alicja Wróblewska
 

Pt.

7:00 + Mariana Chwedorczuka (r.) Dzieci
7:00 + Marianny (r.) Agata Wawryniuk
17:00 + Marianny Kalużnej KRK
17:00 + Danuty Radzikowskiej Córka Anna z mężem
 

Sob.

 

7:00 + Jadwigi Dudziuk Rodzina
7:00    
17:00 + Jana, Feliksy (r.), zm braci i dziadków Stanisław Żabicki
17:00 + Ireneusza Żaka Rodzina
 

 

Niedz.

8:30 + Anny Gregorczuk (6 r.), Andrzeja, Józefa, Reginy, Eugeniusza Kasperuk Rodzina
8:30 + Józefa Iwaniuka Mieszkańcy Kózek
10:00 Za parafian  
11:30 Dz-bł w 18 r ur Julii Rodzice
11:30 W int Rodziny Radia Maryja  
17:00 + Wacława, Julianny Janina Mikicińska
17:00 + Henryka Izdebskiego (2 r.) Żona, dzieci i wnuki

 

Intencje Mszy Świętych 01.02. – 07.02.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Tadeusza Piekarskiego
7:00 + Stanisława Chwedorczuka (30 dz.)
17:00 W intencji dusz czyśćcowych
17:00 + Macieja, zm z rodziny
 

 

Wt.

(Święto Ofiarowania Pańskiego)

8:30 + Danieli Gregorczuk
8:30 + Marii, Kazimierza
10:00 + Leokadii, Kazimierza, Wiesława, Ireny, zm dziadków z obu stron
10:00 + Tomasza Dmitruka (2r.)
17:00 O Boże błogosławieństwo dla całej rodz i opiekę MB
17:00 Dz-bł z racji imienin Marii, urodzin Arkadiusza, Krzysztofa i Kingi
 

 

Śr.

7:00 + Katarzyny, Franciszka
7:00 W intencji rodziny
7:00 + Danuty Radzikowskiej (7 dz.)
17:00 + Jadwigi, Władysława, Leokadii, zm dziadków
17:00 Do MB Sarnackiej
 

Czw.

7:00 + Jadwigi Wasiluk (7 dz.)
7:00  
17:00 + Danuty Radzikowskiej
17:00 + Wandy, Józefa, Andrzeja, Teresy
 

 

Pt.

7:00 + Antoniego, Kazimiery, Marianny
7:00 + Tadeusza Kamińskiego (7 dz.)
17:00 W intencji utraconego dziecka
17:00 + Stanisławy, Stanisława Wyrzykowskich
 

 

Sob.

 

7:00 + Agaty Baltaziuk (30 dz.)
7:00  
17:00 + Doroty Piotrowskiej
17:00 Dz-bł w 60 r ślubu Jadwigi i Albina Wasilewskich
 

 

Niedz.

8:30 + Bernadety i Ryszarda Walczuk
8:30 + Tadeusza Grzegorczuka (14r.), Otylii, Piotra i Franciszka
10:00 Za parafian
11:30 + Euzebiusza Walczuka (9 r.)
11:30 + Pracowników Urzędu Gminy
17:00 + Romualda Lewickiego