Intencje mszalne 25.01.-31.01.2021.

Intencje Mszy Świętych 25.01. – 31.01.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 + Stanisława, Marianny, Zofii, Bronisławy Celina Hackiewicz
7:00    
17:00 + Zygmunta Oksiuty (7 dz.) Rodzina
17:00 + Heleny Stefaniuk (30 dz.)  
 

 

Wt.

7:00 + Bogusława Jóźwiaka Żona i Synowie
7:00    
17:00 + Eugeniusza Ceciery Koło Gosp. Chlebczyn
17:00 + Henryka Rabczuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
 

Śr.

7:00 + Mariana Krypskiego (r.) Barbara Karda
7:00    
17:00 + Janusza Kostaruka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 Dz-bł w 90 r ur Janiny Pióro Dzieci
 

Czw.

7:00 + Franciszka Iwaniuka (7 dz.) Rodzina
7:00    
17:00 + Zygmunta Oksiuty Wspólnota mężczyzn
17:00 + Jana, Marianny i ich rodziców Grzegorz Daniluk
 

 

Pt.

7:00 + Wojciecha Prusińskiego Żona
7:00 + Marianny (r.), Janiny Janina Baran
17:00 + Kazimierza, Pauliny i ich rodziców Stanisława Godlewska
17:00 + Krystyny Nasiłowskiej-Wróblewskiej (30 dz.)  
 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisławy Chwedorczuk (r.) Dzieci
7:00 + Jana Wasiluka, Marianny, Henryka, zm dziadków  
17:00 + Grażyny Panasiuk (r.), zm z rodz Semeniuków Syn
17:00 + Eleonory (r.), Franciszka, zm rodziców obu stron Halina Górecka
 

 

Niedz.

8:30 + Zofii, Jadwigi, Stanisława Celina Hackiewicz
10:00 Za parafian  
11:30 + Jana, Seweryny, Zofii, Kazimierza, Krystyny, Wacława, Mariana, Franciszki, Tadeusza, Katarzyny, Franciszka, Weroniki, Jana Tadeusz Kamiński
17:00 + Mirosława Bartoszuka (4 r.), zm rodziców obu stron Żona
18:00 W intencji mężczyzn  

 

Intencje Mszy Świętych 18.01. – 24.01.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Anny Pietruczuk (30 dz)
7:00  
17:00 Dz-bł w 80 r ur Mamy i Babci
17:00 + Wiesławy, Mirosława, Tadeusza Iwaniuka
17:00 Dz-bł w 45 r ur Mariusza
 

 

Wt.

7:00 + Leonarda (10r.)
7:00 + Stanisława Zubkowicza
7:00 + Janusza Marciniuka
17:00 + Mirosława (16r.), Józefa, Jadwigi, Elżbiety
17:00 Dz-bł w int ks.Mariusza z racji imienin
 

Śr.

7:00 + Jana
7:00  
17:00 + Jana
17:00 + Janusza Denisiuka
 

Czw.

7:00 Dz-bł w 25 r ur Klaudii
7:00  
17:00 + Heleny Moczulskiej (1r.)
17:00 + Marianny Szpura (8r.)
 

 

Pt.

7:00 Dz-bł w 30 r ur Elżbiety
7:00  
17:00 Dz-bł o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Pani Teresy
17:00 + Kamila Pióro
 

 

Sob.

 

7:00 + Jadwigi, Franciszka Obrępalskich, Janiny, Nikodema Lipińskich
7:00  
17:00 + Jadwigi Dudziuk
17:00 + Leontyny, Bronisława, Stefanii
 

 

Niedz.

8:30 + Barbary, zm dziadków
8:30 Dz-bł w 30 r ur Aleksandry
10:00 Za parafian/Chrzty
11:30 + Jerzego (15r.), zm rodziców
17:00 Dz-bł o Boże błogosławieństwo dla całej rodz Terlikowskich, dla dzieci, wnuków i prawnuków

Intencje mszalne: 11.01.-17.01.2021

Intencje Mszy Świętych 11.01. – 17.01.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 + Janusza Kostaruka Siostry z Litewnik
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące Dominik Kacprowski
17:00 + Jana Czerko (2r.) Żona
17:00 + Nikodema (18r.), Michała, Zofii, Janusza, Wojciecha, Józefy Henryka Melech
 

 

Wt.

7:00 + Jadwigi Dudziuk (30 dz) Rodzina
7:00 O dar świętości i odwagi dla kapłanów  
17:00 Dz-bł z racji imienin Arkadiusza i urodzin Maryli Krystyna Walczuk
17:00 + Teresy (r.), Eugeniusza, zm rodziców z obu stron Ewa Łuczko
 

 

Śr.

7:00 + Jadwigi Dudziuk Rodzina
7:00 + Zuzanny Gregorczuk Dominik Kacprowski
17:00 + Ireneusza Żaka Żona
17:00 + Krystyny Troć (3r.), zm rodziców i rodzeństwo Córki
 

 

Czw.

7:00 O opiekę i potrzebne łaski dla Agaty Wasilewskiej Wychowankowie
7:00    
17:00 + Kazimierza Rodzina
17:00 + Mariana (r.), Jadwiga, Stanisława Kazimierz Mikiciński
 

 

Pt.

7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodzin Kosmalskich i Ciozdów Dominik Kacprowski
7:00 +  Agaty Baltaziuk (7 dz) Rodzina
17:00 + Jadwigi (r.) Henryk Kuzyński
17:00 + Edwarda Osieja zm rodziców obu stron Żona
 

 

Sob.

 

7:00 + Rozalii (r.), Stanisława, Jana, zm z rodz Jadczuków i Wawryniuków Zofia Jadczuk
7:00 + Joanny Szymaniuk Rodzina Sawickich
17:00 + Mieczysława (r.), Marianny, Krzysztofa, zm z rodz Chwedoruków i Hackiewiczów Mariusz Dudziuk
17:00 + Janiny Stefańskiej (30 dz) Uczestnicy pogrzebu
 

 

Niedz.

8:30 + Marka Nowosielskiego Rodzice i brat
10:00 Za parafian  
11:30 + Zofii, Czesława Czarnockich, Władysławy, Zygmunta Tymoszuk, Edmunda, Otylii, Anny Tadeusz Kamiński
11:30 + Marianny Daniluk i jej rodziców Mieczysław Daniluk
17:00 + Andrzeja Barei (1r.) Rodzice

 

Intencje Mszy Świętych 04.01. – 10.01.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Władysława (r.), zm z rodz Ostaszewskich i Januszkiewiczów
7:00 + Stanisława Jadczuka (30 dz)
7:20 + Heleny Stefaniuk (7 dz)
17:00 W intencji dusz czyśćcowych
17:00 + Zofii (r.), Eugeniusza, Krzysztofa Szaniawskich
 

 

Wt.

7:00 + Czesława Oreszczuka (30 dz)
7:00 Dz-bł w 88 r ur Kazimiery i o ulgę w cierpieniu
7:20 + Henryka Rabczuka (7 dz.)
17:00 + Haliny Tomaszuk i Ireny Wasilewskiej
17:00 + Wojciecha (r.), Władysławy
 

Śr.

8:30 + Jadwigi (r.), Szczepana, Marka
10:00 + Tadeusza Wolskiego (r.)
17:00 Do MB Sarnackiej
17:00 Dz-bł o potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i rodzeństwa
 

Czw.

7:00 + Antoniego (2r.)
7:00 + Janusza Kostaruka (7 dz.)
7:00 + Krystyny Nasiłowskiej – Wróblewskiej (7 dz)
17:00 + Alfreda Trochimiuka
17:00 + Stanisławy Lipińskiej
17:00 + Bernadetty i Ryszarda Walczuk
 

 

Pt.

7:00 + Leokadii (r.)
7:00 + Henryka Rabczuka
17:00 Dz-bł w intencji synów
17:00 + Adama Kłykocińskiego (22 r), zm z rodz Miłkowskich i Kłykocińskich
17:00 + Jadwigi Dudziuk
 

 

Sob.

 

7:00 + Haliny (8 r.), Leokadii, Stanisława
7:00 + Henryka Rabczuka
17:00 Dz-bł w 45 r ślubu Janiny i Kazimierza
17:00 + Marty, Mieczysława, Wiesława
17:00 + Józefa Romaniuka (r.)
 

 

Niedz.

8:30 + Jarosława Tomaszuka (5r.), zm rodziców obu stron, zm z rodz Olszewskich i Tomaszuków
10:00 Za parafian
11:30 Dz-bł do MB Sarnackiej w 80 r ur Krystyny
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja
17:00 + Stanisława Bartoszuka (11r.), Jadwigi