Intencje Mszy Świętych 05.07. – 11.07.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Aleksandra (r.), Marianny, zm. dziadków
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 1
7:20 + Stanisława, Bolesławy Maksymiuk
18:00 W intencji dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 2
7:00 + Wandy Wawryniuk
7:20 + Stanisławy Terlikowskiej (7 r.)
18:00 + Jana (r.)
 

 

Śr.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 3
7:00 + Zenona Tomaszuka
18:00 + Teofili (r.), zm. z rodziny
18:00 Do MB Sarnackiej
 

 

Czw.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 4
7:00 + Teresy Melech
7:00 + Stanisława Tarasa (7 dz.)
18:00 + Teodory, Teodora, Julii Cybulskich
18:00 + Janusza Gregorczuka (2 r.)
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Marii, Kazimierza
7:00 + Eugeniusza Kuzyńskiego
7:20 Dz-bł w 5 r. ślubu Pauliny i Kamila
7:20 + Franciszka Żabickiego greg. 5
18:00 + Danuty, Krystyny, Karoliny, Stanisława Iwaniuków
18:00 + Piotra Gregorczuka
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 6
7:00 + Wandy, Henryka Wawryniuk
7:00 + Edmunda Obrępalskiego (5 r.), zm. z rodz. Obrępalskich, Wawryniuków, Di Fratta
18:00 + Heleny Ochocińskiej
18:00 + Jadwigi (25 r.), Tadeusza, Andrzeja
 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w intencji córek i wnucząt
10:00 Za parafian i gości/+ Franciszka Żabickiego greg. 7
11:30 Dz-bł w 70 r. urodzin Stanisławy Obrępalskiej
17:00 Dz-bł w 50 r. urodzin Tomasza i o Boże błog. dla rodziny

 

Intencje Mszy Świętych 21.06. – 27.06.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 18
7:00 + Mariana, Eugenii, Jana, zm. z rodz. Sawczuków i Karwackich
7:00 + Jana (15r.)
7:20 + Janusza, Wojciecha, Jana Walczuków
7:20 O zdrowie dla Tadeusza
18:00 + Szczepana Bartoszuka zm. Z rodziny
18:00 + Jacka Gregorczuka
 

 

Wt.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 19
7:00 + Mariana, Janusza
7:00 + Mirosława, Wiesławy
7:20 + Wandy Wawryniuk (30dz.)
7:20 + Jana (im.)
18:00 + Kamila Pióro
 

 

Śr.

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 20
7:00 + Bogusława Obrępalskiego
7:00 + Stanisława Mikołajczuka, Edmunda Jędruszuka
7:20 Dz-bł w int. księdza Prałata z racji 37 rocznicy święceń
18:00 + Zenona Lutkiewicza
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.21
7:00 + Jana, Marianny
7:00 + Jana Kalużnego (im.)
7:20 + Jana Chwesiuka
7:20 + Jana Czerko
18:00 + Ireny, zm. rodziców obu stron
18:00 + Szczepana (r.), Janiny, Kazimierza
18:00 + Janiny Gorzała
 

 

Pt.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 22
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Genowefy Długoszek (1r.)
18:00 Dz-bł w intencji Alicji i jej córki
18:00 + Franciszka (12r.), Jadwigi, Bogusława, Grzegorza, Stanisława
18:00 + Jana, Marianny Mazuruk
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 23
7:00 + Jana, Władysława (im.), zm. rodziców
7:00 Dz-bł w intencji dzieci i ich rodzin
7:20 + Marianny Maksymiuk
7:20 Dz-bł w 22 rocznicę ślubu Edyty i Mariusza
18:00 + Mariana, Zofii Bogdaniuk, Małgorzaty, Michała, zm. dziadków
18:00 Dz-bł w intencji dzieci i wnuków
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Romana (15r.), Janiny, Zofii, Jadwigi, Stefana, Władysławy, zm. rodziców obu stron
8:30 + Krystyny, Tadeusza, Franciszka, zm. z r. Jakimiuków i Korszlaków
10:00 Za parafian i gości/Chrzty
11:30 + Zm. z rodz. Szymczuków i Kasjaniuków
  + Tadeusza Kasprzaka greg. 24
17:00 + Jana Trocia (4r.)
18:00 W intencji mężczyzn

Intencje Mszy Świętych 07.06. – 13.06.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 4
7:00 + Witolda, Genowefy Makarskich
7:00 + Henryki Wyrzykowskiej (30 dz.)
18:00 + Danuty Jakubowicz, Czesława Pańczuka
18:00 + W intencji dusz czyśćcowych
18:00 + Mariana (7r.), Leokadii, Bolesławy, Edwarda
 

 

Wt.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 5
7:00 + Romualda Soszyńskiego (30 dz.)
7:00 + Heleny Mateuszuk (7  dz.)
18:00 + Wiesława Częstochowskiego (im.)
18:00 + Marianny Mazuruk (5 r.)
 

 

Śr.

7:00 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla Moniki
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 6
7:00 + Marcina Przewózkiego (30 dz.)
18:00 Dz-bł w 7 r. ur. Szymona
18:00 + Franciszki (r.), Kazimierza Kordaczuk
 

 

Czw.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 7
7:00 Dz-bł w 27 r. ślubu Barbary i Andrzeja
7:00 + Danuty Zielińskiej (7 dz.)
18:00 Dz-bł w 20 r. ślubu Moniki i Krzysztofa Jakubińskich
18:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Moniki i Piotra Dmowskich
 

 

Pt.

 

7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 8
7:00 W int. brata Henryka, o Boże błog. i opiekę dla jego rodziny
18:00 + Wiesława Pietruczuka
18:00 + Czesława Wawryniuka (7 miesiąc po śmierci)
18:00 + Teofili, Grzegorza, Aleksandry
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Marianny Małetko (1 r.)
7:00 + Józefa (11 r.), zm rodziców i dziadków obu stron
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg. 9
17:00 Ślub Lewandowska – Redo
18:00 + Zenona Tomaszuka
18:00 + Antoniego, Antoniego
18:00 + Alicji, Lecha, Ewy, Czesława
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Ireneusza Żaka
8:30 + Tadeusza Kasprzaka greg. 10
10:00 Za parafian
11:30 + Bernadetty (3 r.), Ryszarda (8 r.)
11:30 Dz-bł w 12 r. święceń ks.Mariusza
17:00 W intencji rodziny, o potrzebne łaski
17:00 W intencji Rodziny Radia Maryja

Intencje mszalne:31.05.-6.06.2021.

 Intencje Mszy Świętych 31.05. – 06.06.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

7:00 + Marianny Wasiluk, Jana, Henryka, zm. dziadków Helena Jaszczuk
7:00 + Marcina Jakubiaka (7r.) Żona i dzieci
7:00 + Małgorzaty Mikiciuk, zm. z r. Bogdaniuków Ciocia z Lipna
7:20 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.27  
18:00 + Zm. z r. Wawryniuków i Rowickich, za dusze potrzebujące pomocy Anna Rowicka
18:00 + Stanisława Orzepowskiego, Ireny, zm. z r. Orzepowskich i Terlikowskich Urszula Kosińska
18:00 + Jana (r.), Honoraty Janina Nowosielska
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Józefy, Stanisława, Władysława, zm. z r. Zubkowiczów, Sitów, Jaskólskich Henryka Jaskólska
7:00 Dz-bł o Boże błog. i potrzebne łaski dla dzieci Jolanty i Mariusza  
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.28  
18:00 + Bogumiły, Józefa, Witolda Zofia Pióro
18:00 Dz-bł w intencji Zuzanny, Igi, Adama, Kacpra i Filipa Dziadkowie
 

 

Śr.

7:00 + Marka Pióro (3r.), Haliny Zenon Matejczuk
7:00 + Józefa (r.), Ireny, Marka, Janusza, Krzysztofa Marian Domański
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.29  
18:00 Do MB Sarnackiej  
18:00 + Marka Pióro (r.) Żona
 

 

Czw.

 

8:30 + Otylii, Wiktora i ich rodziców, Marka Pióro Bezimienna
8:30 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.30  
10:00 Za Parafian i Gości  
17:00 Dz-bł w intencji Przemysława Szymaniuk Rodzina
17:00 + Jana, Leszka, zm. dziadków z obu stron Bogusława Szeweluk
 

 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w 12 r. ur. Natalii Rodzice
7:00 + Anieli Bartoszewskiej Alina Presnarewicz z rodziną
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.1  
18:00 + Barbary Golwiej Siostra Bernadetta z rodziną
18:00 + Stanisławy (20r.), Tadeusza i ich rodziców Anna Jakimiuk
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Krzysztofa, zm. z r. Adamowiczów, Prokopiuków, Kalużnych Zyta Adamowicz
7:00 + Jadwigi (r.), Kazimierza Michał Karwacki
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.2  
18:00 + Bogusława Terlikowskiego Rodzina
18:00 + Feliksy (r.), Mariana, Reginy i ich rodziców Zofia Gregorczuk
18:00 + Wiesławy, Mirosława Mariusz Dudziuk
 

 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 7 r. ur. Szymona i 9 r. ur. Leny Rodzice
8:30 + Zm. rodziców, dziadków, Romana, Stefana, Władysławy Jędrzejuków, zm. z r. Śliwków Stanisława Nieścioruk
10:00 Za parafian  
11:30 Dz-bł w r. ur. Katarzyny Janina, Wiesław Wyrzykowscy
11:30 Dz-bł w intencji wnuczek Oli, Tosi, Michasi, Gabrysi, Rozalki Babcia
17:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.3  
17:00 + Czesławy, Władysława, Józefy, Franciszka Helena Żak

 

Intencje Mszy Świętych 24.05. – 30.05.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 Dz-bł w 90 r. ur. Cecylii
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.20
7:00 Dz-bł w 3 r. ur. Ignacego
8:30 Dz-bł w intencji rodziny
10:00 + Teresy Melech
18:00 + Stanisława (3r.), zm rodziców obu stron
18:00 + Kazimierza (r.), Franciszki Kordaczuk
 

 

Wt.

 

7:00 + Krystyny (r.)
7:00 + Antoniego, Stanisława
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.21
18:00 + Marianny (r.), Hieronima
18:00 +Zygmunta Pióro
 

 

 

Śr.

7:00 + Bogusława Jóźwiaka (1r.)
7:00 + Romana (5r.), Genowefy, Władysława, Bożeny, Michała, Jadwigi
7:00 + Teresy Melech
7:20 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.22
18:00 +Marianny Mazuruk
18:00 + Wiesławy, Mirosława
 

 

Czw.

 

7:00 + Stanisławy (6r.)
7:00 + Anieli, Jana, Teresy Matyldy Makarskich
7:00 + Zenona Tomaszuka (7 dzień po pogrzebie)
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.23
18:00 + Eugenii Iwaniuk (14r.)
18:00 + Romana (32r.), Józefa, Stanisławy
 

 

Pt.

 

7:00 + Agnieszki Niedziółka (r.), zm z r. Krypskich i Kardów
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.24
7:00 W intencji wnuczki Matyldy z racji I Komunii Świętej
18:00 Dz-bł w 17 r ślubu Jolanty i Sławomira Korowajczuków
18:00 + Jadwigi, Czesława Cybulskich
18:00 + Marii Hackiewicz (r.)
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Józefa Wasiluka (r.)
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.25
18:00 + Henryka Wawryniuka
18:00 + Kazimiery, Stanisława Marczuk, zm rodziców
18:00 + Władysławy, Jana, zm z r. Buławskich, Klimaszewskich
 

 

 

Niedz.

8:30 + Józefa Wasiluka (r.)
8:30 + Teresy Melech
10:00 Za parafian
11:30 Dz-bł w 9 r. ur. Karoliny
11:30 Dz-bł w 9 r.ur. Tymoteusza
17:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.26
17:00 Dz-bł w intencji wnuczek Magdaleny, Natalii i Julii

Intencje mszalne: 17.05.-23.05.2021.

 Intencje Mszy Świętych 17.05. – 23.05.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

7:00 + Haliny Zenon Matejczuk
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.13  
7:00 + Tadeusza, Leona, Antoniego, zm. z rodzin obu stron Halina Kasperuk
18:00 + Zbigniewa Bodzona (13r.), zm. z rodziny Żona
18:00 + Bolesława Izdebskiego (5r.) Halina Izdebska
18:00 + Marka Nowosielskiego Rodzice i brat
 

 

Wt.

 

7:00 + Teresy Melech KRK Krystyna Lewczuk
7:00 Dz-bł w 30 r. ur. Konrada Rodzice
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.14  
18:00 + Tomasza (14r.), zm. z rodz. Bąków i zm. dziadków Barbara Adamiuk
 

 

Śr.

7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.15  
7:00 + Romualda Terlikowskiego (7 dzień po pogrzebie) Rodzina
18:00 + Marianny Hajko (16r.) Rodzina
18:00 + Stefanii, Michała Wasiluk Irena Wasiluk
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Janusza Wawryniuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00    
18:00 + Zbigniewa Gregorczuka Rodzina Szewczuków i Jędruszuków
18:00 + Barbary Golwiej Siostra Bernadetta z rodziną
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.16  
 

 

Pt.

 

7:00 + Teofila (12r.), Jana Celina Dziwińska
7:00 + Witolda, Zenona, Henryka Tymoszuków Teresa Dudziuk
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.17  
18:00 + Kazimiery (11r.), Zdzisława (34r.) Syn Krzysztof
18:00 + Czesławy, Szczepana Śliwińskich Rodzina
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Grzegorza Obrępalskiego Siostra Emilia
7:00 Dz-bł w 1 r ur wnuczki Babcia
7:00 + Wandy Pykacz (10r.) Rodzina
10:00 I Komunia Święta  
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.18  
18:00 + Zdzisława Terlikowskiego Rodzina
18:00 + Kamila Pióro Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Emilii Szoplik, Czesławy Kacprowskiej Stanisława Kacprowska
8:30 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.19  
10:00 Za parafian/Chrzty  
11:30 + Janiny Szczodrowskiej (9r.), Edmunda, Bartosza Jadwiga Kasperuk
11:30 + Joanny Szymaniuk Dzieci
17:00 + Marianny Kalużnej, Stanisława Wnuk Cezary z żoną
18:00 W intencji mężczyzn  

 

Intencje Mszy Świętych 10.05. – 16.05.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Stanisławy, Edwarda, Piotra, Janiny, Jolanty, zm. dziadków obu stron
7:00 + Andrzeja Jędrzejuka
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 6
18:00 + Mariana Hackiewicza (r.)
18:00 Dz-bł o zdrowie i Boże błog. dla Oli i Natalii
18:00 + Anastazji i Władysława Czuryło
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Janiny (r.)
7:00 + Czesława, Stanisławy
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 7
18:00 + Roberta, Krystyny, Zbigniewa, zm. rodziców obu stron
18:00 + Leokadii, Jadwigi, Władysława, Piotra, Pawła
 

 

Śr.

7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 8
7:00 + Janusza Wawryniuka
18:00 + Stanisławy (im.), Tadeusza, zm. z rodziny obu stron
18:00 Dz-bł w 15 r. ur. Bartosza i w intencji jego mamy
 

 

Czw.

 

8:30 + Stanisława Kalickiego (3r.)
10:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 9
18:00 + Jadwigi Dudziuk
18:00 + Ireneusza Żaka
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Janusza Gregorczuka, zm. rodziców i dziadków
7:00 + Henryki Wyrzykowskiej (7 dz.)
7:00 Dz-bł w 14 r. ur. Blanki
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 10
18:00 + Mikołaja Mułenko
18:00 + Otylii, Stanisława, Ryszarda Gruchalskich
 

 

 

Sob.

 

7:00 O Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny
7:00 + Zofii, Stanisława, Jadwigi
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 11
18:00 + Aleksandra, Heleny, zm. rodziców, zm. z r. Malinowskich, Jana, Marianny Nowosielskich, Marcina Boruty
18:00 + Pawła Dudka
 

 

 

Niedz.

8:30 + Andrzeja Gregorczuka, Anny, Józefa
10:00 Za parafian
11:30 + Jadwigi Skórczyńskiej greg. 12
11:30 + Joanny Szymaniuk
17:00 Poświęcenie pól Sarnaki
17:00 Poświęcenie pól Chybów
17:00 Dz-bł w 10 r. ślubu Katarzyny i Marka oraz o potrzebne łaski dla dzieci

Intencje mszalne: 3.05.-9.05.2021.

 Intencje Mszy Świętych 03.05. – 09.05.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

8:30 + Marka (r.), Janusza, Krzysztofa, Ireny, Józefa Marian Domański
10:00 W intencji ojczyzny  
11:30 Dz-bł w 60 r ur Jerzego Żona i dzieci
17:00 W intencji dusz czyśćcowych  
17:00 Dz-bł w 80 r ur Aleksandra Terlikowskiego Syn
 

 

Wt.

 

7:00 + Ryszarda Stefaniuka (20r.) Teresa Stefaniuk
7:00 + Jana, Marianny Stefaniuków (r.) Teresa Stefaniuk
7:00 + Andrzeja, Zenona, Józefy Szymanowicz, Andrzeja Jędrzejuka Teresa Stefaniuk
18:00 + Eugenii Walaszczyk (r.) Dorota Szpura
18:00 + Stanisława, Zofii, Eugeniusza, Marianny, Stanisława Rodzina
 

 

 

Śr.

7:00 + Wacława, Kazimiery, zm z r. Jaskólskich i Zubkowiczów Józef Jaskólski
7:00 +  Jana Chwesiuka (2r.) Leokadia Chwesiuk
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.1 Rodzina
18:00 + Ireny Rypina (im.), zm z r. Rypinów i Daniluków Rodzina
18:00 Do MB Sarnackiej  
 

 

Czw.

 

7:00 + Józefy, Antoniego, zm z r. Jadczuków i Tomczuków Czesława Jadczuk
7:00 + Eugeniusza Sienkiewicza (22r.), zm z rodziny Córka
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.2  
18:00 + Stanisławy Lipińskiej Córka
18:00 + Reginy (r.), zm z r. Czeropskich i Droździńskich Ewa Duszkiewicz
18:00 + Edwarda (2r.) Żona i dzieci
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Józefy (r.), Antoniego Zbigniew Chwesiuk
7:00 + Stanisława Zubkowicza (im.) Dzieci
7:00 + Zbigniewa Gregorczuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.3  
18:00 + Genowefy (26r.), Eugeniusza Jóźwiak, zm rodziców obu stron Marzena Pietruczuk
18:00 + Stanisława, Marianny, zm z r. Wawryniuków i Stachowiczów Józef Stachowicz
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisławy, Józefa Andrzej Wasiluk
7:00 + Stanisławy, Stanisława Wyrzykowskich i ich rodziców Syn Wiesław
7:00 + Stanisławy, Stanisława, zm rodziców obu stron, Stanisławy Lewandowskiej Małgorzata Jakubiak
7:20 + Stanisława, Bronisławy, Jadwigi Celina Hackiewicz
18:00 + Stanisławy, Romana, Leokadii, Longina, zm z r. Hepner i Piwoni Tadeusz Hepner
18:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.4  
18:00 + Stanisława Kalinowskiego, Stanisława Folwarskiego Jadwiga Kalinowska
 

 

Niedz.

8:30 + Bogusława Obrępalskiego (5r.) Żona
8:30 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.5  
10:00 + Józefy, Andrzeja, Zenona Grażyna Gruc
12:00 Suma odpustowa/Za parafian  
17:00 + Stanisławy Terlikowskiej Syn

 

Intencje Mszy Świętych 26.04. – 02.05.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Kamili (r.), Stanisława, Romana
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Teresy (r.)
7:20 + Janusza Wawryniuka (7 dz.)
17:00 Dz-bł o opiekę MB i potrzebne łaski dla Sylwestra i jego rodziny
17:00 Dz-bł w r. ślubu Bożeny i Mariana o Boże błog. dla rodziny
17:00 + Kamili, Stanisława Klimaszewskich
 

 

Wt.

 

7:00 + Alicji Religioni (30 dz.)
7:00 + Anieli Bartoszewskiej (30 dz.)
17:00 + Janiny, Jana Grabczyków, Heleny, Kazimierza Walczuków
17:00 + Henryki, Henryka, Stefana, Zbigniewa, Heleny
 

 

Śr.

7:00 O pomyślne zdanie matury i światło Ducha Św. dla Adama
7:00 + Michała (15 r.), Józefy, Zofii Sterniczuk
7:00 + Stefanii Kulczyk (13 r.)
17:00 + Danuty (r.), Antoniego, zm z rodziny
17:00 Dz-bł w 14 r. ślubu Agnieszki i Daniela Głuchowskich
 

 

Czw.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Jana Szoplika (24 r.)
17:00 + Henryka Wawryniuka (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Małgorzaty i Kamila
17:00 Dz-bł w 20 r. ślubu Jolanty i Janusza
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Bronisławy, Kazimierza, Alicji, zm. z r. Bartoszuków
7:00 + Jana Szeweluka
7:00 + Bogdana, Mariana, zm. rodziców i dziadków
17:00 + Zm. z r. Trojanowskich, Kadłubowskich, Karwackich
17:00 + Stanisława Palucha (22 r.)
17:00 + Adolfa (r.)
 

 

Sob.

 

7:00 + Krzysztofa Gregorczuka (7 r.), zm. rodziców i dziadków
7:00 + Heleny, Władysława, Marii, zm. rodziców
18:00 + Wacława Czarnockiego (r.), Haliny, zm. z r. Czarnockich
18:00 + Mieczysława Kalinowskiego, Heleny i Kazimierza Walczuków
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Janiny Lipińskiej (11 r.), Nikodema
8:30 + Heleny Mazurkiewicz i jej rodziców
10:00 Za parafian
11:30 + Zygmunta Oksiuty (im.)
11:30 O pomyślne zdanie matury i dalszą opiekę MB Sarnackiej dla Izabeli
17:00 Dz-bł w int. całej rodz., a szczególnie o dary Ducha Św. i pomyślne zdanie matury dla Dominiki i Weroniki oraz o wybór właściwej drogi życiowej
17:00 + Zygmunta Gorzała

Intencje mszalne 19.04.-25.04.2021.

 Intencje Mszy Świętych 19.04. – 25.04.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

7:00 + Barbary Golwiej Uczestnicy domu seniora
7:00 O zdrowie dla Janiny, Eugenii, Katarzyny, Małgorzaty, Marianny, Eryka z rodziny Ptasińskich Marianna Zubkowicz
7:00 O potrzebne łaski, szczególnie o zdrowie Andrzej
17:00 + Marka Dziubana Znajomi
17:00 + Ireny (r.), Henryka, Waleriana, zm z rodziny Mieczysław Obrępalski
17:00 + Tadeusza (r.), Jadwigi, Mirosława, Romana, zm rodziców obu stron Anna Miechowicz
 

 

Wt.

 

7:00 W intencji dusz czyśćcowych Dominik Kacprowski
7:00    
17:00 + Czesławy Malczuk KRK Krystyna Demianiuk
17:00 + Marii Leśniczuk, Krzysztofa, zm z rodz Kosińskich i Mincewiczów Urszula Kosińska
 

 

Śr.

7:00 + Jana Celina Dziwińska
7:00 + Elżbiety i Piotra Wielogórskich (9r.) Brat z rodziną
17:00 + Barbary Golwiej Siostra Bernadetta z rodziną
17:00 + Jana, Władysławy, Zbigniewa, Czesława, Józefa, zm z rodziny Bartoszuków Krystyna Głuchowska
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Mikołaja Mułenko Uczestnicy domu seniora
7:00    
17:00 + Danuty Jakubowicz Wójt i radni
17:00 + Jarosława Tomaszuka Żona Urszula i dzieci
17:00 + Kamila Pióro Rodzina
 

 

Pt.

 

7:00 + Wojciecha, Janusza, Jana Walczuków Danuta Walczuk
7:00 + Wojciecha Rodzina
7:00 + Marianny, Janiny, Marianny Klementyna Grzędzińska
17:00 + Tadeusza Kasprzaka KGW Mierzwice
17:00 + Wojciecha, zm z całej rodziny Marzena Szymaniuk
 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisława (r.) Henryk Wawryniuk
7:00 Dz-bł w 30 r ślubu Bożeny i Zenona Żabickich Dzieci
17:00 + Mikołaja Mułenko Chór parafialny
17:00 Dz-bł w 60 r ślubu Janiny i Jana Walczuków Rodzina
17:00 + Zm rodziców i dziadków obu stron Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Mateusza, Teofili Lewczuk oraz ich dzieci Jana, Franciszka, Polikarpa, Henryka, Stanisławy Ryszard Lewczuk
10:00 Za parafian/Chrzty  
11:30 Dz-bł w 50 r śubu Anny i Andrzeja Przewuskich Małżonkowie
11:30 Dz-bł w 25 r ślubu Małgorzaty i Tadeusza Córki
17:00 + Zm rodziców: Stanisława (27 r.), Kazimiery (10r.) Zbigniew Soszyński
17:00 Dz-bł w 17 r ślubu Elżbiety i Adama, o potrzebne łaski dla dzieci Alicja Wróblewska
18:00 W intencji mężczyzn