Intencje Mszy Świętych 04.10. – 10.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Zofii (r.), Krzysztofa, Antoniego, Michała, zm. z rodziny
7:00 + Zofii, Kazimierza Jakubiak, zm. rodziców obu stron
7:00 + Henryka Miłkowskiego (7 dz.)
17:00 W intencji dusz czyśćcowych
17:00 + Dominika (r.), Franciszka (im.), zm. z rodz. Góreckich
 

 

Wt.

 

7:00 Dz-bł w 18 r. ur. Barbary, 1 r. ur. Julii, w intencji wnuczek i całej rodziny
7:00 + Władysławy (32 r.)
17:00 + Genowefy, zm. rodziców obu stron
17:00 + Anny, Józefa Kalinowskich
 

 

Śr.

7:00 + Władysławy, Mariana Terlikowskich
7:00 + Zmarłych rodziców
7:00 + Franciszki
17:00 Do MB Sarnackiej
17:00 + Janiny Kordaczuk (10 r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Stanisława, Genowefy, Stanisława, Henryka, Stanisława, Zofii
7:00 + Ireny Orzepowskiej (2 r.), zm. z rodziny
17:00 + Małgorzaty, Janusza, zm. rodziców
17:00 + Jana, Heleny, Mariana
17:00 + Marka Nowosielskiego (im.)
 

 

Pt.

 

7:00 + Stanisława (r.), Genowefy, Wiesława
7:00 O Boże błog., potrzebne łaski, szczególnie o łaskę zdrowia dla mamy
17:00 + Jadwigi Dudziuk
17:00 + Wawrzyńca, Teofili, Bolesławy, Czesławy, zm. z rodz. Stachowiczów, Karwackich, Wawryniuków
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Henryka Miłkowskiego
7:00  
17:00 Dz-bł w int. Ewy, Joanny i Tomasza
17:00 Dz-bł w 11 r. ur. Mai, 10 r. ur. Jakuba
17:00 + Heleny (27 r.), Franciszka (4 r.)
 

 

Niedz.

8:30 + Grzegorza Obrępalskiego (3 r.)
10:00 1 Rocznica Poświęcenia Kościoła/W intencji parafian, gości, budowniczych i dobrodziejów
11:30 + Otylii, Edmunda
17:00 + Haliny Popławskiej (2 r.)

Intencje Mszy Świętych 27.09. – 03.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Pawła Cieślaka
7:00 Dz-bł o zdrowie dla Jolanty
18:00 + Kazimierza Chromca (21 r.), Bronisławy, Henryka, Adeli, Janiny
18:00 + Marianny, Stanisława Folwarskich, zm. rodziców
 

 

Wt.

 

7:00 Dz-bł o zdrowie dla Jolanty
7:00  
18:00 Dz-bł w intencji rodziny Czerko
18:00 Dz-bł w 80 r. ur. Danuty Walczuk
 

 

Śr.

7:00 + Michała Mroziewicza, Bogdana Żabickiego, Marianny Hepner, zm. z rodz. Hepnerów i Piwoni
7:00  
18:00 + Artura (5 r.), Jana, zm. rodziców
18:00 + Zbigniewa (2 r.), Marii
 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł o zdrowie dla Jolanty
7:00  
18:00 + Hieronima, Stanisława Kadłubowskiego
18:00 + Franciszka, Bronisławy
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy Melech (im.)
7:00 + Lucjana Kopika (r.), zm. z rodz. Kopików i Romaniuków
17:00 Dz-bł przez wstawiennictwo MB Sarnackiej w 80 r. ur. Janiny, o Boże błog. dla całej rodziny
17:00  
 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisława (r.), zm. rodziców
7:00 + Anny, Jana, zm. z rodz. Miturów
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Joanny
17:00 + Eugeniusza (r.), Reginy
 

 

Niedz.

8:30 + Gleba (r.), Stanisławy, Zenona, Izabeli, Ireny
10:00 Za parafian
11:30 + Feliksy, Władysława Lewczuków
17:00 + Marianny, Hipolita Tymoszuków, zm. dziadków

Intencje Mszy Świętych 20.09. – 26.09.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 Dz-bł w 20 r. ur. Zuzanny
7:00 + Henryka Onopiuka (7 dz.)
18:00 + Leokadii, Mariana, Jadwigi, Władysława, zm. dziadków
18:00 + Stanisława (r.), Heleny
 

 

Wt.

 

7:00 + Zygmunta, zm. rodziców i dziadków
7:00 + Stanisława Zielińskiego (r.)
18:00 + Stanisławy Szewczuk
18:00 + Janiny Bąk-Koszuk (2 r.)
 

 

 

Śr.

7:00 + Czesławy Jędruszuk
7:00  
18:00 Dz-bł w 1 r. ur. Jana, z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę MB
18:00 + Kamila Pióro
 

 

Czw.

 

7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Stanisława Czerko (7 r.), zm. dziadków
18:00 + Mariana (1 r.), Bogdana (5 r.)
18:00 + Radosława Lewickiego (r.), Zofii, Mariana Kołodziej
 

 

Pt.

 

7:00 + Tekli Stanisławy
7:00 + Eugenii Cieślak (30 dz.)
18:00 + Genowefy Lewczuk (14 r.), Jana, zm. z rodzin obu stron
18:00 + Tomasza (2 r.)
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Henryka Wasiluka
7:00 + Bożeny Marczuk (r.)
7:00 + Bogumiły Czarnockiej (30 dz.)
18:00 Dz-bł w 4 r. ur. Błażeja, o potrzebne łaski dla siostry i rodziców
18:00 + Witolda, Henryka, Zenona Tymoszuków
 

 

Niedz.

8:30 + Marii Sakowskiej-Grabskiej (24 r.)
10:00 Za parafian/ (Chrzty)
11:30 Dz-bł w 40 r. ślubu Jadwigi i Szczepana Kasperuków
11:30 Dz-bł w 40 r. ur. Mariusza oraz w 14 r. sakr. małż. Agnieszki i Mariusza
17:00 + Tadeusza Korniluka

Intencje Mszy Świętych 13.09. – 19.09.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Jadwigi Dudziuk
7:00 + Agnieszki Ziółkowskiej (6 r.)
18:00 + Eugenii, Zdzisława Iwaniuk
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
 

 

Wt.

 

7:00 + Czesławy Jędruszuk
7:00 Dz-bł w 18 r. ur. Joanny
18:00 + Marianny, Józefa, zm. z rodz. Radzikowskich
18:00 + Bogusława Jóźwiaka, Eugeniusza, Genowefy
 

 

Śr.

7:00 + Czesławy Jędruszuk
7:00 + Eugenii Cieślak
18:00 + Reginy, Eugenii (im.), Mieczysława (r.)
18:00 + Zdzisława Iwaniuka (r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Teresy Melech
7:00 + Czesławy Jędruszuk
18:00 + Stefanii, Jana Czuryło
18:00 + Zmarłych rodziców obu stron
 

 

Pt.

 

7:00 + Czesławy Jędruszuk
7:00  
18:00 + Stanisławy (r.), Józefa Wasiluk
18:00 + Stanisława, Janiny
 

 

Sob.

 

7:00 + Mieczysława, Zygmunta, Marii Pióro
7:00 + Stanisławy Wasiluk (r.)
18:00 + Lucyny, Zygmunta, zm. z rodz. Czerko i Onopiuk
18:00 + Piotra Klimiuka, Tadeusza Gregorczuka, Stanisława Mikicińskiego, Otylii Szpura, Franciszka Klimiuka, Józefa i Ludwiki Klimiuk
 

 

Niedz.

8:30 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk, Tadeusza Nasiłowskiego
10:00 Za parafian/+ Joanny Szymaniuk
11:30 + Joanny Szeweluk (8 r.)
11:30 + Mieczysława, Stanisławy, Leokadii, Longina
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Kacpra oraz w int. córek i ich rodzin

Intencje Mszy Świętych 05.09. – 12.09.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 Dz-bł w 6 r. ur. Leny
7:00 + Czesławy Jędruszuk
18:00 W intencji dusz czyśćcowych
18:00 Dz-bł z racji imienin i urodzin Beaty
 

 

Wt.

 

7:00 Dz-bł w 25 r. ur. Ślubu Katarzyny i Artura
7:00 Dz-bł w 1 r. ur. Lidii, o Boże błog. i opiekę MB
18:00 Dz-bł w 30 r. ślubu Anny i Tomasza
18:00 + Reginy Lewickiej
 

 

Śr.

8:30 Dz-bł w 50 r. ur. Agnieszki
10:00 + Marianny (3 r.), Eugeniusza (6 r.) Ilczuk, Bogdana Laszuka, zm. rodziców obu stron
18:00 + Jana Makarskiego
18:00 + Ks.prał. Władysława Śledziewskiego (r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Czesławy Jędruszuk (30 dz.)
7:00 Dz-bł w 75 r. ur. Marii Teresy Wyganowskiej
18:00 + Radosława, Czesława
18:00 + Józefy i Feliksa Demianiuków
 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy Matyldy Makarskiej
7:00 + Stefanii, Mikołaja, Jana, Krzysztofa
18:00 + Marianny, Franciszka Szewczuków
18:00 Dz-bł w 7 r. ur. Michała
 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisława (3 r.), zm. rodziców obu stron
7:00 Dz-bł w 18 r. ur. Julii Klimiuk
18:00 Dz-bł w 14 r. ślubu Anny i Jana
18:00 + Bolesławy i Stanisława Maksymiuk
 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 30 r. ślubu Jolanty i Romana Weśniuków
10:00 Za parafian/+ Marianny (20 r.), Józefa, zm. z rodz. Radzikowskich
11:30 Dz-bł w 8 r. ur. Marii
11:30 Dz-bł w 10 r. ślubu Magdaleny i Piotra
17:00 + Anny Szeweluk (14 r.), Bronisławy Kłykocińskiej

Intencje mszalne: 16.08.-22.08.2021.

            Intencje Mszy Świętych 16.08. – 22.08.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 + Teresy Melech Ewelina Szczygielska
7:00 + Bronisława, Stanisławy, zm. z rodz. Wyganowskich, Ludkiewiczów, Gadejskich Franciszka Ludkiewicz
18:00 + Marcina Przewuskiego greg.15  
18:00 + Stanisławy, Bronisława, zm. z rodz. Wyganowskich, Gadejskich Teresa Świderska
 

 

Wt.

 

7:00 + Marcina Przewuskiego greg.16  
7:00 + Heleny, Feliksa, Tadeusza, Marii, Stanisława  Elżbieta
7:00 + Czesławy Jędruszuk (7 dz.) Rodzina
18:00 Dz-bł w 4 r. ur. Michaliny i w intencji jej rodziców Babcia
18:00 + Włodzimierza Tarasa (4 r.) Rodzice
 

 

Śr.

7:00 + Marcina Przewuskiego greg.17  
7:00 + Elżbiety Gregorczuk (36 r.) Córka
7:00 O łaskę zdrowia dla Joanny Rodzina
18:00 + Adama Skolimowskiego (10 r.), zm. rodziców i dziadków Elżbieta Wypychowska
18:00 + Antoniego (15 r.) Janina Baran
 

 

Czw.

 

7:00 + Urszuli Gumienniczuk Rodzina
7:00 + Marcina Przewuskiego greg.18  
18:00 + Tadeusza Sterniczuka (25 r.), Stanisławy, zm. rodziców z obu stron Krystyna Lewczuk
18:00 + Bolesława Izdebskiego, zm. rodziców i rodzeństwo Halina Izdebska
 

 

Pt.

 

7:00 + Marcina Przewuskiego greg.19  
7:00 + Polikarpa Lewczuka Ewa i Henryk Lewczuk
7:00 Dz-bł w 50 r. ur. Elżbiety Mąż i córki
18:00 + Matyldy Kondrackiej Wincenty Cybulski
18:00 + Izabeli (14 r.) Rodzina
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Marianny, Marianny, Franciszka Kardacz Zofia Gregorczuk
7:00 + Marcina Przewuskiego greg.20  
7:00 + Joanny Szymaniuk (im.) Siostra
18:00 + Barbary Golwiej Alicja Chalimoniuk z rodziną
18:00 Dz-bł w intencji Marii Klimiuk o Boże błog. i opiekę MB Rodzina
 

 

Niedz.

8:30 + Witolda, Barbary Rodzina
10:00 Za Parafian i Gości (Chrzty)/+ Marcina Przewuskiego greg.21  
11:30 + Mieczysława Szoplika, zm. z rodziny Bożena Onopiuk
17:00 + Kamila Pióro (10 r.) Rodzina

 

Intencje: 9 – 15.08.2021

            Intencje Mszy Świętych 09.08. – 15.08.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

7:00 + Marcina Przewózkiego greg.8  
7:00 + Mariana Pióro (30 r.) Elżbieta Pióro
7:00 + Marianny Zubkowicz (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Danuty Zielińskiej Pracownicy przetwórni
18:00 Dz-bł w r. ur. Natalii, Janiny, Józefa, Adeli, Bolesławy Krystyna Walczuk
 

 

Wt.

 

7:00 + Marcina Przewózkiego greg.9  
7:00 + Jana, Elżbiety, Wojciecha, Zbigniewa, Leszka Urszula Bodzon
7:00 + Waldemara Franczuka (7 dz.) Rodzina
18:00 + Antoniego, Krystyny, Zofii, Stanisława Zuzanna Chwedczuk
18:00 Dz-bł  w 80 r. ur. Marianny Trochimiuk Wnuczek Dawid
 

 

Śr.

7:00 + Janiny Góralińskiej Synowa
7:00 + Henryka i Wandy Wawryniuk Siostra Janina
7:00 + Jadwigi (r.), Zbigniewa Zawadzkich Barbara Sołtan
18:00 Dz-bł w 10 r. ur. Jakuba Rodzice i rodzeństwo
18:00 + Marcina Przewózkiego greg.10  
 

 

Czw.

 

7:00 + Marcina Przewózkiego greg.11  
7:00 + Jana Chwesiuka Leokadia Chwesiuk
7:00 + Jana, Teofili, Stanisława Zubkowiczów, Jerzego Mikuśkiewicza, Teresy Melech Eugeniusz i Krystyna
18:00 + Joanny Szymaniuk Koleżanki i koledzy z Groszka
18:00 Dz-bł w 75 r. ur. Jadwigi Mąż
 

 

Pt.

 

7:00 + Jadwigi Dudziuk Rodzina
7:00 + Marcina Przewózkiego greg.12  
18:00 + Wiesława Częstochowskiego (r.), Józefa Kondery (r.) Rodzina
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja  
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Janusza (r.), Marka, Krzysztofa, Ireny, Józefa Marian Domański
7:00 + Władysławy, Jana, Zbigniewa, Czesława, Józefa, zm. z rodz. Bartoszuków Krystyna Głuchowska
7:00 + Marcina Przewózkiego greg.13  
16:00 Ślub Jóźwiak-Mitura  
18:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Krystyny i Stanisława Domańskich Dzieci
18:00 + Teresy Felczuk (1 r.), Czesława (9 r.) Córki
 

 

Niedz.

8:30 + Stanisławy Mateuszuk (r.) Dorota Szpura
10:00 Za Ojczyznę/+ Marcina Przewózkiego greg.14  
11:30 + Marianny Hepner, zm. z całej rodziny Rodzina
17:00 Dz-bł w 6 r. ur. Ali i o potrzebne łaski dla brata i rodziców Alicja Wróblewska

 

Intencje Mszy Świętych 26.07. – 01.08.2021 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Feliksa, Nadziei, Piotra
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 22
18:00 + Wojciecha, Kazimiery, Franciszka
18:00 + Mirosława Byrdy (im.)
 

 

Wt.

 

7:00 + Zofii (1 r.), zm. z rodziny Sterniczuków
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 23
18:00 + Jana Matejczuka (30 r.), Katarzyny, Lauretty, zm. z rodz. Szczerbickich i Matejczuków
18:00 + Stanisławy i Józefa Walczuk (r.)
 

 

Śr.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 24
7:00 + Janiny, Mariana, zm. dziadków
18:00 + Mirosława Bartoszuka (im.)
18:00 + Janiny, Hipolita, Alberta Pióro
 

 

Czw.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego (1 r.)
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 25
18:00 + Bolesławy, Franciszka Mateuszuk
18:00 + Czesława Rutkowskiego
 

 

Pt.

 

7:00 + Andrzeja Dudziuka (5 r.)
7:00 + Franciszka Żabickiego greg.26
18:00 + Marianny, Jana Mazuruk
18:00 + Leona, Bożeny
 

 

Sob.

 

7:00 + Józefa, Marianny Kalużnych
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 27
17:00 Ślub: Stefańska – Jakimiuk
18:00 Dz-bł w 2 r. ślubu Kingi i Łukasza oraz Anety i Filipa
18:00 Dz-bł w 7 r. ur. Antoniego i w intencji jego rodziców
 

 

Niedz.

8:30 + Heleny Kasperuk (9 r.), Czesława, Stefana, Franciszki, Władysława i Sabiny Oksiuta
10:00 Za parafian i gości / + Franciszka Żabickiego greg. 28
11:30 + Zdzisława (r.), zm. rodziców
17:00 + Stanisława, Feliksy Panasiuk i ich dzieci

Intencje Mszy Świętych 19.07. – 25.07.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 15
7:00 + Tadeusza, zm. rodziców obu stron
7:00 Dz-bł w intencji Jakuba, o powrót do zdrowia
18:00 + Mirosławy (r.), Pawła, Adama, zm. rodziców
18:00 Dz-bł w 1 r. ur. Niny i 8 r. ur. Arkadiusza
 

 

Wt.

 

7:00 + Czesława (im.)
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 16
18:00 + Barbary Golwiej
18:00 + Teresy Melech
 

Śr.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 17
18:00 + Sławomiry i zm. rodziców
18:00 Dz-bł w 1 r. ur. Niny, 8 r. ur. Arkadiusza, 13 r. ur. Dawida
 

 

Czw.

 

7:00 + Teresy
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 18
18:00 + Zdzisława, Zygmunta, Lucyny, Stefana
18:00 + Kamila Pióro
 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Gregorczuka (18 r.), Anny, Andrzeja
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 19
18:00 + Jana (23 r.), zm. rodziców obu stron
18:00 + Wacława, Franciszki, Henryka, zm. z rodziny
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 20 r. ur. Pauliny
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 20
18:00 Dz-bł w 65 r. ur. Grażyny Obrępalskiej
18:00 + Krzysztofa, zm. z rodz. Gregorczuków
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w intencji Kingi i Krzysztofa z racji imienin
10:00 Za parafian i gości (Chrzty)/+ Franciszka Żabickiego greg. 21
11:30 + Anny Bartoszuk (8 r.)
17:00 + Krzysztofa Szczerbickiego (im.)

Intencje Mszy Świętych 12.07. – 18.07.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Józefa, Jana, Kazimierza, Anny, Marianny
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 8
7:20 + Kazimierza Zaliwskiego
7:20 + Kazimierza Zaliwskiego (7 dz.)
18:00 + Haliny i Zenona Tomaszuków
18:00 + Adolfa, Heleny Adamiuków i ich rodziców
 

 

Wt.

 

7:00 + Janusza Mateuszuka, Anny, Józefa Kalinowskich
7:00 + Jadwigi Dudziuk
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 9
18:00 + Ireneusza Żaka (1 r.)
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
 

 

 

Śr.

7:00 + Jadwigi Bartoszuk (4 r.), Stanisława
7:00 + Ks. Jana Zająca
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 10
18:00 O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB i dary Ducha Św. dla Krystiana Wyganowskiego, jego rodziców i rodzeństwa
18:00 + Zenona Tomaszuka
 

 

Czw.

 

7:00 + Józefa Adamiuka (1 r.)
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 11
18:00 + Krystyny Radziejewskiej
18:00 + Zenona Tomaszuka
18:00 + Henryka, zm. rodziców i rodzeństwo
 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy Melech
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 12
7:00 + Marianny Zubkowicz (7 dz.)
18:00 + Jana, Feliksy i ich dzieci, Juliana, Henryka, Franciszka, zm. dziadków
18:00 + Stanisławy, Józefa Grzegorczuk i ich rodziców
 

 

Sob.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 13
7:00 + Rocha, Marianny, Stanisławy, Jana, zm. rodziców obu stron
17:00 Ślub Pióro-Mikołajczuk
18:00 + Otylii, Stanisława (r.)
18:00 + Marka Nowosielskiego (16 r.)
 

 

Niedz.

8:30 + Stanisława (20 r.), Genowefy, Marianny, Marcina, Leokadii
10:00 Za parafian i gości/+ Franciszka Żabickiego greg. 14
11:30 Dz-bł w 16 r. ur. Szymona
11:30 + Andrzeja Barei
17:00 + Zofii (15 r.), Janusza, Michała, Nikodema, zm. dziadków