Intencje Mszy Świętych 04.07. – 10.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Heleny Onopiuk (30 dz.)
7:00 + Teresy, Kazimierza, zm. z rodz. Czapskich
18:00 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla Janiny w 93 r. ur.
18:00 + W intencji dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

7:00 + Aleksandra (r.), Marianny, zm. dziadków obu stron
7:00 + Krzysztofa, Stefanii, Mikołaja, Jana
18:00 Dz-bł w 80 r. ur. Leokadii
18:00 + Stanisława, Bolesławy Maksymiuk
 

 

Śr.

7:00 + Sławomira Gumienniczuka
7:00 + Waldemara Zubkowicza (30 dz.)
18:00 Do MB Sarnackiej
18:00 + Stanisławy Terlikowskiej (8 r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Heleny Onopiuk, jej zm. rodziców i rodzeństwo
7:00 + Cecylii Hackiewicz
18:00 + Jana Karwackiego
18:00 + Teofili (r.), Józefa, zm. z całej rodziny
 

 

Pt.

 

7:00 + Pawła Pióro (30 dz.)
7:00 + Wiesława Częstochowskiego, Wiesławy Śliwińskiej, Zygmunta Oksiuty, Teresy Stefaniuk
18:00 + Natalii, Józefa, Bolesławy, Adeli, Janiny, Pauliny
18:00 + Janusza Gregorczuka (3 r.)
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 80 r. ur. Teresy
7:00 W intencji Bogu wiadomej
18:00 + Marii, Kazimierza
18:00 + Piotra Gregorczuka
 

 

Niedz.

8:30 + Adama, zm. rodziców
10:00 Za Parafian/+ Marianny Zubkowicz
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Janiny i Wiesława Wyrzykowskich
17:00 Dz-bł o Boże błog. i potrzebne łaski w 85 r. ur. Heleny Wawryniuk

Intencje Mszy Świętych 27.06 – 03.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Jadwigi Jakubiak (7 r.)
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.28
18:00 + Bogusława Obrępalskiego
18:00 + Jana, Władysława, Mirosława Byrdy, zm. dziadków Seredziuków i Wereszków
18:00 + Jana Trocia (r.), zm. rodziców i rodzeństwo
 

 

Wt.

7:00 + Pawła Lewickiego
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.29
18:00 Dz-bł w intencji rodziny
18:00 + Antoniego (r.), Józefy
 

 

Śr.

8:30 + Piotra Horbowca (im.)
10:00 + Mariana Sawczuka (r.), Eugenii, Jana
18:00 + Ksaweryny Rogala greg.30
18:00 O zdrowie dla Karola Klebana
18:00 + Piotra Klimiuka (im.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Haliny, zm. rodziców obu stron
7:00 + Antoniego Semeniuka (30 dz.)
7:00 + Cecylii Hackiewicz (7 dz.)
18:00 + Haliny Tomaszuk
18:00 + Mariana, zm. dziadków
 

 

Pt.

 

7:00 + Haliny Matejczuk
7:00 + Stanisława Tarasa (1 r.)
18:00 + Haliny, Mariana (im.)
18:00 + Haliny, Józefa, zm. z rodz. Lisieckich i Machutów
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 43 r. ur. Daniela
7:00 Dz-bł w 80 r. ur. Mariana Tomaszuka
18:00 Dz-bł w 18 r. ur. Cezarego
18:00 + Jana Ziółkowskiego (r.), Reginy, Tadeusza, Stanisława
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zm. rodziców obu stron
10:00 Za Parafian/+ ks. Jana Zająca (1 r.)
11:30 + Zygmunta Kołodzieja
11:30 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla Karoliny i Macieja w 1 rocznicę ślubu
17:00 O Boże błog. dla rodzin Krypskich, Kardów i Wiącków

Intencje Mszy Świętych 20.06 – 26.06.2022 r.

 

            Intencje Mszy Świętych 20.06.2022 – 26.06.2022r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Mariana, Janusza Klimiuków
7:00 + Jadwigi Karwackiej (r.)
7:00 O zdrowie dla Reginy Kołodziejskiej
18:00 + Mariana, zm. z r. Korowajczuków, Ludkiewiczów, Wyganowskich
18:00 + Ksaweryny Rogala greg.21
18:00 + Janiny Folwarskiej 
Wt. 7:00 + Jana Dziwińskiego (r.)
7:00 + Jana, Janusza, Wojciecha Walczuków
7:00 Dz-bł w 40 r. ur. Małgorzaty
18:00 Bierzmowanie
18:00 + Ksaweryny Rogala greg.22
Śr. 7:00 + Ksaweryny Rogala greg.23
7:00 + Kazimierza, Amelii Andruszkiewicz
7:00 + Teresy Szczerbickiej (7 dz.)
18:00 + Alicji (17 r.), zm. dziadków obu stron
18:00 + Szczepana Bartoszuka (r.), zm. z rodziny
Czw. 7:00 + Zenona Lutkiewicza (im.)
7:00 + Michała, Stefanii Wasiluków
7:20 + Ksaweryny Rogala greg.24
7:20 + Mirosława, Wiesławy 
18:00 Dz-bł w 38 r. święceń Ks.Prałata
18:00 Dz-bł w 10 r. ur. Julii Mateuszuk
18:00 + Jana Mazuruka
Pt. 7:00 + Janiny Folwarskiej (im.)
7:00 + Jana Chwesiuka
7:00 + Jana Warownego
7:20 + Ksaweryny Rogala greg.25
18:00 + Jana (im.)
18:00 + Jana, Marianny
18:00 + Ireny, zm. rodziców obu stron
Sob. 7:00 + Ksaweryny Rogala greg.26
7:00 + Jana Kalużnego 
7:00 + Władysława, Janiny, zm. z r. Stefaniuków, Bartoszuków
18:00 + Janiny, Jana, Petroneli, Józefa Grabczyków
18:00 + Janiny Gorzała
18:00 + Franciszka (r.), Jadwigi, Bogusława, Grzegorza
 

Niedz.

8:30 + Romana (r.), Janiny, Zofii, Jadwigi, Stefana, Władysławy, zm. rodziców i dziadków obu stron
8:30 + Heleny Bartoszuk (7 r.)
10:00 Za Parafian/+ Ksaweryny Rogala greg.27
11:30 + Krzysztofa Czyżyka (5 r.), Marii, Eugeniusza Czyżyk
11:30 Dz-bł w 23 r. ślubu Edyty i Mariusza
17:00 + Jana Rypiny (im.)
17:00 + Szczepana (r.), Janiny, Kazimierza, Zdzisława

 

Intencje Mszy Świętych 13.06. – 19.06.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Ksaweryny Rogala greg.14
7:00 + Leszka Oreszczuka (r.)
7:00 + Antoniego Semeniuka
18:00 Dz-bł w rocz. święceń ks. Adama
18:00 Dz-bł w 60 r. ur. Antoniego i 30 r. ur. Karola
18:00 + Antoniego Kacprzaka, Antoniego Barana (im.)
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
Wt. 7:00 + Ksaweryny Rogala greg.15
7:00 + Marianny Zubkowicz (30 dz.)
7:00 + Moniki Rytel i Bogusławy Sadowskiej
7:20 + Pawła Pióro (7 dz.)
18:00 + Stanisława zm. z r. Wasiluków, Kazimierczuków
18:00 + Andrzeja Źrałki (5 r.)
Śr. 7:00 + Szczepana Matejczuka
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.16
7:00 Dz-bł w 31 r. ślubu Jadwigi i Mirosława
18:00 + Bronisława, Leontyny, Stefanii, Piotra
18:00 + Zofii (r.), Zbigniewa Sołtan
Czw. 8:30 + Otylii, Wiktora Wawryniuków, Marka Pióro, Danuty Radzikowskiej
8:30 + Ksaweryny Rogala greg.17
10:00 Za Parafian i Gości
17:00 + Apolonii (r.), Aleksandra 
17:00 + Roberta Kobylińskiego
Pt. 7:00 + Małgorzaty, Mariana, Urszuli, zm. rodziców obu stron
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.18
7:00 Dz-bł o zdrowie dla Pani Haliny
7:20 + Marianny Zubkowicz
7:20 + Waldemara Zubkowicza (7 dz.)
18:00 Dz-bł w 3 r. ślubu Anety i Filipa Pietrzaków
18:00 Dz-bł w 3 r. ślubu Kingi i Łukasza Rumowskich oraz w 35 r. ślubu Anny i Wojciecha Kasprzak
Sob. 7:00 + Elżbiety Daniluk i jej rodziców
7:00 + Aleksandra Lewickiego (10 r.), jego zm. rodziców, rodzeństwo i dziadków
7:00 Dz-bł w 18 r. ur. Aleksandry
18:00 + Nikodema Lipińskiego (r.)
18:00 + Ksaweryny Rogala greg.19
18:00 Dz-bł w 17 r. święceń ks.Tomasza
 

Niedz.

8:30 + Eugeniusza (r.), Zofii, Krzysztofa
8:30 + Krystyny, Tadeusza, Franciszka Jakimiuków, zm. z r. Korszlaków i Jakimiuków
10:00 Za Parafian i Gości
11:30 + Kazimierza Osiadacza (10 r.)
11:30 + Ksaweryny Rogala greg.20
17:00 + Janiny Góralińskiej (3 r.), Kazimierza, Czesława
17:00 + Marianny, Jana, ich zm. rodziców

Intencje Mszy Świętych 06.06 – 12.06.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 06.06.2022 – 12.06.2022r.

Dzień Godz Intencje

Pon.

8:30 Dz-bł w intencji całej rodziny
10:00 + Za zm. rodziców i dziadków obu stron
18:00 + Sławomira Gumienniczuka 
18:00 + Ksaweryny Rogala greg.7
18:00 W intencji Dusz czyśćcowych

Wt.

7:00 + Ksaweryny Rogala greg.8
7:00 Dz-bł w 28 r. ślubu Barbary i Andrzeja
7:00 Dz-bł o zdrowie 
18:00 + Wiesława Częstochowskiego (im.) i jego rodziców
18:00 + Mariana (8 r.), Leokadii, Bolesławy, Edwarda

Śr.

7:00 + Ksaweryny Rogala greg.9
7:00 + Marianny Zubkowicz
7:00 Dziękczynna za pozytywne załatwienie sprawy
18:00 Dz-bł w 8 r. ur. Szymona
18:00 + Marianny (6 r.), Jana Mazuruków

Czw.

7:00 Dz-bł o Boże błog. w r. ur. Moniki 
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.10
18:00 + Zygmunta Oksiuty, Wiesławy Śliwińskiej, Krystyny Stefaniuk
18:00 + Zbigniewa Czarnockiego
18:00 + Franciszki (r.), Kazimierza Kordaczuków

Pt.

7:00 + Ksaweryny Rogala greg.11
7:00 + Antoniego Semeniuka (7 dz.)
18:00 Dz-bł w 45 r. ur. Andrzeja
18:00 + Alicji, Ewy, Lecha, Czesława

Sob.

7:00 + Haliny Nowosielskiej (30 dz.)
7:00 + Marianny Zubkowicz
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.12
18:00 Dz-bł w int. dzieci i wnuków Filipa, Zuzanny, Igi, Adama, Kacpra
18:00 Dz-bł do MB o zdrowie i błog. dla Dawida
18:00 + Wiesławy Śliwińskiej
 

Niedz.

8:30 + Stanisławy (r.), Gleba, Zenona, Izabeli, Ireny
10:00 Za Parafian/+ Bernadetty (4 r.), Ryszarda (9 r.)
11:30 + Bolesława Karwackiego (r.)
11:30 + Leszka (19 r.), Jana, zm. z rodz. Szeweluków
17:00 + Ksaweryny Rogala greg.13
17:00 + Józefa (12 r.), Władysławy, Lucjana, Bolesławy, Jana, Marianny, Antoniego, zm. z r. Jędrzejuków, Kazunów 

 

Intencje Mszy Świętych 30.05. – 05.06.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Józefa Wasiluka (r.), Stanisławy, zm. z r. Wasiluków i Sakowskich
7:00 + Celiny Świderskiej (30 dz.)
18:00 + Heleny (1 r.), zm. z rodz. Bartoszuków
18:00 + Janusza Machuta (9 r.)
18:00 Dz-bł w 10 r. ur. Karoliny
 

 

Wt.

7:00 + Marcina Jakubiaka (8 r.)
7:00 + Józefa Wasiluka (r.)
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.1
18:00 Dz-bł w 25 r. ślubu Urszuli i Cezarego Stasiuków
18:00 + Jana (r.), Honoraty
 

 

 

Śr.

7:00 + Józefy (r.), Stanisława, Władysława, zm. z. Zubkowiczów, Sitów, Jaskólskich
7:00 + Stanisława Orzepowskiego (r.)
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.2
18:00 Dz-bł w 9 r. ur. Kacpra
18:00 Do MB Sarnackiej
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Ksaweryny Rogala greg.3
7:00 + Danuty Zielińskiej (1 r.)
7:00 + Janiny, Zdzisława (r.)
18:00 + Witolda Pióro, Bogumiły, Józefa
18:00 + Józefa (r.), Ireny, Marka, Janusza, Krzysztofa
18:00 + Marka Pióro (4 r.)
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Zygmunta Kołodzieja
7:00 Dz-bł o zdrowie i błog. dla całej rodziny
7:00 Dz-bł w 13 r. ur. Natalii
18:00 Dz-bł w 7 r. ślubu Andżeliki i Jarosława Sokołowskich i o błog. dla ich dzieci
18:00 + Ksaweryny Rogala greg.4
18:00 Dz-bł w 5 r. święceń ks.Macieja
 

 

Sob.

 

7:00 + Ksaweryny Rogala greg.5
7:00 + Marcina Jakubiaka (8 r.)
10:00 I Komunia Święta
18:00 Dz-bł w 1 r. ur. Samuela
18:00 + Stanisławy (r.), Tadeusza i ich rodziców
 

 

 

Niedz.

8:30 + Krzysztofa, zm. babcie i dziadków
8:30 Dz-bł w 20 r. ślubu Małgorzaty i Pawła
10:00 Za Parafian/O zdrowie i błog. dla wnuczek Julii, Natalii i Magdaleny
11:30 W intencji mężczyzn
11:30 + Wiesławy, Mirosława
17:00 + Ksaweryny Rogala greg.6
17:00 + Feliksy, Mariana, Reginy, Janusza i ich rodziców

Intencje Mszy Świętych 23.05-29.05.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 23.05.2022 – 29.05.2022r.

Dzień Godz Intencje

Pon.

7:00 + Tadeusza Walczuka (30 dz.)
7:00 + Haliny Nowosielskiej (7 dz. po pogrzebie)
18:00 + Jana Melecha greg.29
18:00 Dz-bł w 2 r. ur. Katii i w r. ur. jej mamy

Wt.

7:00 Dz-bł w 91 r. ur. Cecylii Matejczuk
7:00 + Zygmunta Pióro, jego rodziców i dziadków
7:20 + Jana Melecha greg.30
7:20 + Marianny Zubkowicz (7 dz.)
18:00 + Kazimierza (r.), Franciszki Kordaczuków
18:00 + Stanisława Lewczuka (4 r.), zm. rodziców obu stron

Śr.

7:00 + Zm. rodziców, teściów i dziadków
7:00 + Anieli Makarskiej
18:00 + Krystyny (r.)
18:00 + Zygmunta (r.), Kazimiery, zm. dziadków obu stron

Czw.

8:30 + Romana (6 r.), Bożeny zm. z r. Szewczuków, Dudziuków, zm. dziadków obu stron
8:30 + Marianny, Hieronima (r.)
10:00 + Bogusława Jóźwiaka (2 r.)
18:00 + Stanisława, Antoniego
18:00 + Marianny Mazuruk
18:00 + Wiesławy, Mirosława

Pt.

7:00 + Zm. samorządowców i pracowników urzędu gminy
7:00 + Romana (33 r.)
7:20 + Witolda, Zenona, Henryka Tymoszuków
7:20 + Marianny Wasiluk, Jana, Henryka, zm. dziadków
18:00 Dz-bł o Boże błog. dla wnuków Kazimierza, Tadeusza, Jana i o błog. dla ich rodziców
18:00 + Stanisławy Korniluk (6 r.), Józefa, Aleksandra i za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Eugenii Iwaniuk (15 r.)

Sob.

7:00 + Agnieszki Niedziółka, Joanny Krypskiej, Bronisława, Genowefy, Władysława Karda
16:00 Ślub: Rytel – Nasiłowski
17:00 Ślub: Szymaniuk – Michalczuk
18:00 + Marii Hackiewicz
18:00 + Władysławy i Stanisława Wawryniuków
18:00 + Jerzego Rybaczuka
 

Niedz.

8:30 + Zm. z r. Kasjaniuków i Szymczuków
8:30 + Zm. rodziców, zm. z r. Wasiluków
10:00 Za Parafian i Gości
11:30 Dz-bł w 4 r. ślubu Magdaleny i Konrada
11:30 + Władysławy, zm. z r. Buławskich i Klimaszewskich
17:00 + Grzegorza Obrępalskiego
17:00 Dz-bł w int. dzieci i wnuków Filipa, Zuzanny, Igi, Adama, Kacpra

 

Intencje Mszy Świętych 16.05. – 22.05.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Jana Melecha greg.22
7:00 + Stanisława Olędzkiego
18:00 Dz-bł do MB Sarnackiej o błog. i potrzebne łaski dla Łukasza
18:00 + Zbigniewa (14 r.), zm. z rodziny
18:00 + Zenona Tomaszuka (1 r.)
 

 

 

Wt.

7:00 + Haliny Matejczuk, Marka Pióro
7:00 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny
7:00 + Ryszarda Stefaniuka
7:20 + Jana Melecha greg.23
18:00 + Bolesława Izdebskiego (6 r.)
18:00 + Marka Nowosielskiego
 

 

Śr.

7:00 + Jana Melecha greg.24
7:00  
18:00 + Tomasza (15 r.), Bogusława, Józefa, zm. dziadków Zienkiewiczów, Kazimiery, Stanisława Marczuków
18:00 + Emilii Szoplik (r.), Czesławy Kacprowskiej
 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł w r. ur. Romanii o Boże błog.
7:00  
18:00 + Jana Melecha greg.25
18:00 + Haliny Nowosielskiej
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana Melecha greg.26
7:00  
18:00 + Małgorzaty Rosiak
18:00 + Krystyny Krypskiej (30 dz.)
18:00 + Janiny Folwarskiej
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Teofila (r.)
7:00 + Jana Melecha greg.27
18:00 + Bolesławy, Franciszka Mateuszuków
18:00 + Czesławy, Szczepana Śliwińskich
18:00 Dz-bł w 4 r. ur. Ignacego
 

 

 

Niedz.

8:30 O Boże błog. dla Piotra i rodziców
8:30 Dz-bł w 35 r. ślubu Jolanty i Stanisława
10:00 Za Parafian i Gości/+ Jana Melecha greg.28
11:30 Dz-bł w 60 r. ur. Stanisława i 78 r. ur. Stanisławy
11:30 + Ireny, Stanisława, zm. z r. Czapskich i Matejczuków
17:00 + Wandy (1 r.) i jej rodziców
17:00 + Kazimiery (r.), Zdzisława (r.)

Intencje Mszy Świętych 09.05 – 15.05.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 09.05.2022 – 15.05.2022r.

Dzień Godz Intencje

Pon.

7:00 + Józefy (r.), Zenona, Andrzeja
7:00 + Genowefy (r.), Eugeniusza, Bogusława
7:00 + Jana Melecha greg.15
7:20 + Celiny Świderskiej (7 dz.)
18:00 + Stanisławy Wasiluk
18:00 + Stanisławy Lipińskiej
18:00 + Stanisława Kalinowskiego, Stanisława Folwarskiego

Wt.

7:00 + Anastazji, Władysława
7:00 + Andrzeja Jędrzejuka
7:00 + Jana Melecha greg.16
18:00 O Boże błog. dla Oli i Natalii
18:00 Dz-bł w 25 r. ślubu Bożeny i Włodzimierza

Śr.

7:00 + Janiny (6 r.), Edwarda Panasiuków
7:00 + Stanisława (r.)
18:00 + Jana Melecha greg.17
18:00 + Wiesławy Śliwińskiej

Czw.

7:00 + Jana Melecha greg.18
7:00 + Marka Kasperskiego (30 dz.)
7:00 + Marcina Przewuskiego (r.)
18:00 + Jana Matejczuka (30 dz.)
18:00 + Barbary Kardy
18:00 + Leokadii, Jadwigi, Władysława, Piotra, Pawła

Pt.

7:00 + Jana Melecha greg.19
7:00 + Krystyny Krypskiej 
18:00 + Henryki Wyrzykowskiej (1 r.)
18:00 + Bronisławy, Wincentego, Bolesława, Julii, Franciszki, Bolesława
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja

Sob.

7:00 + Jana Melecha greg.20 
7:00 Dz-bł w intencji Katarzyny, Krzysztofa i Katii
7:00 + Janiny Zawadzkiej (9 r.), zm. rodziców
18:00 + Mirosława, Tadeusza, Szczepana, Mieczysława, Bronisławy, Władysława, zm. z r. Bartoszuków
18:00 + Stanisława i Kazimiery Soszyńskich
18:00 Dz-bł w int. Ks. Macieja z racji imienin
 

Niedz.

8:30 + Andrzeja, Anny, Józefa Gregorczuków
8:30 + Edwarda, Piotra, Janiny, Stanisławy, Jolanty, zm. dziadków obu stron
10:00 Za Parafian i Gości/+ Jana Melecha greg.21
11:30 + Heleny, Edwarda Piekarskich, Marianny, Kazimiery, Jana, Zbigniewa Miłkowskich, Adama Godlewskiego
17:00 + Aleksandra, Heleny ich rodziców i dziadków, zm. z r. Malinowskich, Jana, Marianny Nowosielskich i ich rodziców, Marcina Boruty
17:00 Dz-bł w 31 r. ur. Konrada
18:00 W intencji mężczyzn

 

Intencje Mszy Świętych 02.05. – 08.05.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Zygmunta Hepnera
7:00 + Zygmunta (im.), zm. rodziców i dziadków obu stron
7:00 + Jana Melecha greg.8
18:00 +  Ireny Wasilewskiej (im.)
18:00 + Wacława (r.), Haliny, zm. z r. Jaskólskich i Czarnockich
18:00 W intencji dusz czyśćcowych
 

 

 

Wt.

8:30 + Marka (r.), Janusza, Ireny, Józefa, Krzysztofa
8:30 + Jana Melcha greg.9
10:00 W intencji Ojczyzny
11:30 + Zygmunta Kołodzieja
11:30 + Tadeusza Walczuka (7 dz.)
17:00 + Mariana Hackiewicza
17:00 Dz-bł o zdanie matury
 

 

 

Śr.

7:00 + Jana Chwesiuka
7:00 O dary Ducha Św. na czas egzaminów maturalnych dla Gabrieli
7:00 Dz-bł w rocznicę urodzin Mirosława
7:20 + Jana Melecha greg.10
18:00 Do MB Sarnackiej
18:00 + Eugenii Walaszczyk (r.)
18:00 + Marianny, Stanisława, Zofii, Eugeniusza
 

 

 

 

Czw.

 

7:00 + Wacława (r.), Kazimiery, zm. z r. Jaskólskich i Zubkowiczów
7:00 + Moniki Rytel
7:00 + Jana Melecha greg.11
18:00 + Ireny Rypiny (im.)
18:00 + Zygmunta Gorzały
18:00 + Reginy (9 r.), zm. Z r. Czeropskich, Droździńskich, Malickich, Mrozów, Duszkiewiczów
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana Melecha greg.12
7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00 + Eugeniusza Sienkiewicza, Ryszarda, Andrzeja (23r.)
18:00 + Sławomira Gumienniczuka
18:00 + Edwarda (3 r.), zm. rodziców
18:00 + Józefy (r.), Antoniego, zm. dziadków obu stron
 

 

 

 

Sob.

 

7:00 + StanisławaZubkowicza
7:00 + Zm. z rodz. Hepnerów i Piwonich
7:00 + Bogusława Obrępalskiego (6 r.)
16:00 Ślub: Łukasiewicz – Kruk
18:00 + Jana Melecha greg.13
18:00 Dz-bł w 1 r. ślubu Karoliny i Karola
18:00 + Stanisławy i Stanisława Wyrzykowskich
 

 

 

Niedz.

8:30 + Stanisława Bartoszuka (im.), Jadwigi, Mirosława
8:30 + Stanisława Kordaczuka
12:00 Odpust/Za Parafian i Gości
17:00 + Jana Melecha greg.14
17:00 + Janiny, Edmunda, Bartosza, zm. z r. Szczodrowskich
17:00 + Heleny Mazurkiewicz, Leona, Katarzyny