Intencje Mszy Świętych 25.04. – 01.05.2022 r.

Intencje Mszy Świętych 25.04.2022 – 01.05.2022r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Jana Melecha greg.1
7:00  
17:00 + Mirosława Szaniawskiego
17:00 + Elżbiety Miłkowskiej
17:00 + Marka Pióro (im.), Andrzeja Jędrzejuka, Haliny Matejczuk
 

 

 

Wt.

7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Kamili i Stanisława Klimaszewskich
7:00 + Teresy
17:00 + Jana Melecha greg.2
17:00 + Danuty (r.), Antoniego, zm. z rodziny
 

 

 

Śr.

7:00 + Jana Melecha greg.3
7:00 + Zofii Izdebskiej, Edwarda Gałeckiego, Adama Marczuka, Ireneusza Niciporuka, Mirosława Raszuka, Marka Tarapaty, Waldemara Zielińskiego
17:00 + Barbary Kardy (30 dz.)
17:00 + Henryki, Henryka, Zbigniewa, Stefana
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana Melecha greg.4
7:00 + Krystyny Krypskiej (7 dz.)
17:00 + Krystyny Bartoszuk
17:00 + Czesławy
17:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Agnieszki i Daniela
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana Melecha greg.5
7:00 + Jana Wasiluka (r.), Marianny, Bronisławy, Lucyny, Reginy, Feliksy, Władysława, zm. z rodz. Wasiluków
7:00 + Adolfa (20 r.)
17:00 Dz-bł w 81 r. ur. Aleksandra Terlikowskiego
17:00 + Bronisławy, Kazimierza, zm. z r. Bartoszuków i Kalinowskich
17:00 + Jana Szoplika (25 r.)
 

 

 

 

Sob.

 

7:00 + Krystyny Jakubiak (10 r.), Eugeniusza, Marcina, Jadwigi, Stanisława
7:00 + Jana Melecha greg.6
7:00 + Krystyny Bartoszuk (30 dz.)
16:00 Ślub: Joanna Bartoszuk – Rafał Kryński
17:00 + Stanisława Palucha (23 r.)
17:00 + Janiny Lipińskiej (r.)
17:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Stanisławy i Tomasza
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Jana Szeweluka (r.)
8:30 + Heleny, Marianny, Władysława, Mariana i ich rodziców
10:00 Za Parafian i Gości / + Jana Melecha greg.7
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Krystyny i Jana Jaszczuków
11:30 Dz-bł w 45 r. ślubu Elżbiety i Romana Gregorczuków
17:00 + Mieczysława Kalinowskiego, Heleny, Kazimierza Walczuków
17:00 + Krzysztofa Gregorczuka (8 r.), zm. rodziców i dziadków

 

Intencje Mszy Świętych 19.04. – 24.04.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Marii Leśniczuk (3 r.), zm. z rodz. Mincewiczów i Kosińskich
7:00 + Jana Melecha (30 dz.)
17:00 + Kazimierza (17 r.), Janiny, Czesława Góralińskich
17:00 + Tadeusza (r.), Jadwigi, zm. z całej rodziny Dudziuków i Bondaruków
 

 

 

Śr.

7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00 + Eugeniusza Zubkowicza
17:00 + Stanisława, Ireny i ich rodziców
17:00 + Janiny Folwarskiej
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana, Władysławy, Zbigniewa, Czesława, Józefa, zm. z rodz. Bartoszuków
7:00  
17:00 Dz-bł w 35 r. ślubu Bożeny i Mieczysława
17:00 + Józefa Świderskiego (r.)
17:00 + Wiesława
 

 

 

 

Pt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Krystyny Bartoszuk
17:00 + Jerzego (im.)
17:00 + Marianny, Janiny, Stanisława, zm. dziadków
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego (im.)
7:00 + Jerzego Rybaczuka
12:00 Ślub
14:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Klementyny i Andrzeja Grzędzińskich
17:00 Dz-bł w r. ślubu Magdaleny i Macieja Wasiluków
17:00 + Wojciecha, zm. z całej rodziny
 

 

 

Niedz.

8:30 + Jerzego Lewczuka (2 r.), zm. dziadków Lewczuków i Szoplików
8:30 + Jerzego Rybaczuka
10:00 Za Parafian
11:30 + Henryka
11:30 + Wiktorii (19 r.), Stanisława, Genowefy, Zofii
17:00 + Stanisława (r.)

Intencje Mszy Świętych 11.04 – 18.04.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 11.04.2022 – 18.04.2022r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00  
7:00  
17:00 + Stanisława, Jadwigi, ich zm. rodziców
17:00 + Wiesławy Śliwińskiej
17:00 + Franciszka, Jadwigi, Bronisława
 

 

Wt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Cecylii (r.), Antoniego, Tadeusza
17:00 + Stanisława Kalinowskiego
 

 

 

Śr.

7:00 Dz-bł w 90 r. ur. Marianny Zubkowicz
7:00 + Barbary Beczek (r.), Otylii, Bolesława Wyrzykowskich
7:00 + Tadeusza Głuchowskiego (29 r.)
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Julii
17:00 + Janusza (1 r.), Adama (30 dz.)
 

 

Czw.

 

17:00 + Za zm. Kapłanów posługujących w naszej parafii
17:00 W intencji Kapłanów
17:00 W intencji Kapłanów
Pt.

 

16:00 Liturgia Męki Pańskiej
 

Sob.

 

19:00 Dz-bł w intencji rodziny
19:00 + Czesława Żabickiego (10 r.), Marii i ich rodziców
19:00 + Jadwigi (r.), Franciszka, Stanisława, Bogusława, Grzegorza
 

 

 

Niedz.

6:00 Za Parafian i Gości
10:00 + Czesława Szoplika i jego rodziców
11:30 + Joanny Szymaniuk
11:30 + Jana Stefaniuka (27 r.), Dariusza (13 r.), zm. z r. Stefaniuków i Nowosielskich
17:00 + Władysława Seredziuka, zm. z rodz. Wereszków
 

 

 

 

Pon.

8:30 + Krystyny Żuromskiej, zm. z rodziny
8:30 + Zm. z całej rodz. Hepnerów, Piwoni
10:00 + Józefa, Marianny Kalużnych, Stanisława, Marianny Dziwińskich
11:30 + Stanisława Zawadzkiego (7 r.)
11:30 Dz-bł w int. całej rodziny, dzieci, wnuków i prawnuków
17:00 + Ireny (r.), Henryka, Waleriana, zm. z rodziny

 

Intencje Mszy Świętych 04.04. – 10.04.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00 + Barbary Kardy (7 dz.)
17:00 + Janusza, Zofii, Wacława Narojków
17:00 W intencji dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

 

7:00 + Józefa, Marianny, Antoniego
7:00  
17:00 + Kazimierza Wawrzyńskiego (30 dz.)
17:00 + Krzysztofa Waszkiewicza (6 r.)
 

 

 

Śr.

7:00 + Sławomira Gumienniczuka
7:00 + Krystyny Bartoszuk (7 dz.)
17:00 Do MB Sarnackiej
17:00 + Heleny (r.), Stanisława, zm. z rodziny
17:00 + Zbigniewa (1 r.), Roberta (13 r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Jolanty, Wiesława Gregorczuków, zm. dziadków
7:00 + Andrzeja Jędrzejuka (2 r.)
17:00 Dz-bł w 50 r. ur. Tadeusza
17:00 + Barbary Kardy
17:00 + Mariana (r.)
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Sławomira, Stanisława, Marianny, zm. z r. Głuchowskich
7:00  
16:00 Droga Krzyżowa
  Dz-bł w 1 r. ur. Marceliny Kosińskiej
  + Jana, Heleny, Mariana Dudziuków
19:00  
19:00  
 

 

Sob.

 

7:00 O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Jolanty i Piotra
7:00  
17:00 + Jerzego Rybaczuka (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 50 r. ur. Anny
17:00 + Otylii (r.), Mariana, Krystyny
 

 

 

Niedz.

8:30 + Bronisławy, Franciszka
8:30 W intencji Rodziny Radia Maryja
10:00 Za parafian i Gości
11:30 O Boże błog. i opiekę MB dla Beaty, Anny, Anety, Katarzyny, Natalii i Gabrieli
11:30 + Mariana (r.)
17:00 + Tadeusza (r.), Wandy Honczaruk
17:00 + Jadwigi, Mariana, Leokadii, Bolesławy, Edwarda

Intencje Mszy Świętych 28.03 – 03.04.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 28.03.2022 – 03.04.2022r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00  
17:00 + Teresy Dumnej (30 dz.)
17:00 + Zm. z rodziny obu stron
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00  
17:00 + Sławomira Gumienniczuka
17:00 + Stanisławy Kalisz (6 r.), Tadeusza, Bogdana, zm. z rodziny Pawłowskich, Kaliszów, Nasiłowskich
 

 

Śr.

7:00 + Zdzisławy, Tadeusza Tobotów, Bożeny Gadzińskiej
7:00 + Henryka Wawryniuka (1 r.), i jego rodziców
17:00 + Otylii (r.), Wiktora, zm. rodziców i dziadków obu stron
17:00 + Zbigniewa (r.), Zofii Sołtan
 

 

Czw.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Józefa (r.), Teofili, zm. z całej rodziny
17:00  
 

 

 

 

Pt.

 

8:30 + Stefana Wasiluka (10 r.)
8:30 Wypominkowa
10:00  + Anieli Bartoszewskiej
10:00 + Joanny, Adeli, Krzysztofa, Stanisława
16:00 Droga Krzyżowa
  + Edwarda Panasiuka (30 dz.)
  + Franciszki, Grzegorza, Krzysztofa, Krystyny, Haliny
19:00 + Ksaweryny, Stanisława, Janiny Rogala
19:00 + Jerzego Rybaczuka
 

 

 

 

Sob.

 

8:30 + Anny Kosińskiej (6 r.)
8:30 + Edwarda Panasiuka
10:00 Dz-bł w 55 r. ślubu Agaty i Henryka Wawryniuków
17:00 + Jana Figata (r.)
17:00 + Wiesławy (5 r.), Marianny, Mieczysława, Krzysztofa
19:00 + Elżbiety Miłkowskiej (30 dz.)
19:00 + Jerzego Rybaczuka
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Romana Wawryniuka (30 r.), Andrzeja, Otylii, Marianny, Eugenii, zm. rodziców obu stron
10:00 Za parafian i Gości
11:30 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk, Pawła Androsiuka (3r.)
11:30 O dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla męża i Ewy w rocznicę urodzin
17:00 + Marianny Czerko (r.), zm. z rodziny
17:00 + Zygmunta Kołodzieja

 

Intencje Mszy Świętych 21.03. – 27.03.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Stanisława (r.), zm. rodziców
7:00 + Józefa, Marianny, zm. z rodz. Radzikowskich
7:00 + Tadeusza (r.), zm. z r. Oleksiuków i Korowajczuków
17:00 + Wincentego Cybulskiego (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Wioli i 45 r. ur. Barbary
17:00 + Krzysztofa, zm. rodziców obu stron
 

 

Wt.

 

7:00 + Marianny Matejczuk (30 dz.)
7:00 + Moniki Rytel (30 dz.)
7:00 + Jana Melecha (7 dz.)
17:00 + Czesławy Szymczuk (30 dz.)
17:00 Dz-bł o łaskę zdrowia i o opiekę św.Józefa w 70 r. ur. Marka
 

 

Śr.

7:00 + Heleny, Kazimierza Walczuk
7:00 + Janiny Łysak (r.), zm. dziadków obu stron
7:00 + Adama Iwaniuka (7 dz.)
17:00 + Marianny Matejczuk
17:00 + Eugenii Czarnockiej (30 dz.)
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Józefa, Mieczysława Kalinowskich
7:00 + Jerzego Rybaczuka
17:00 + Marianny Matejczuk
17:00 + Renaty
17:00 + Marcina Przewuskiego
 

 

 

 

Pt.

 

8:30 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB dla Sylwestra
10:00  + Marianny, Jana Daniluk
16:00 Droga Krzyżowa
  + Wacławy, Szczepana, zm. z rodz. Stefaniuków
  + Alicji (1 r.), Olgierda Religioni
19:00 + Jerzego Rybaczuka
19:00 + Józefa Tylusa, Józefa Wasiluka
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Anieli Bartoszewskiej (1 r.)
7:00 + Romana Korowajczuka (12 r.), zm. z całej rodziny
17:00 + Jana Wyrzykowskiego, Zofii
17:00 + Władysława Wasilewskiego (16 r.)
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Feliksy (14 r.), Stanisława (26 r.) Żuk
8:30 + Feliksy (r.), Jana, Urszuli, zm. braci i dziadków, zm. z r. Jaszczuków i Żabickich
10:00 Za Parafian i Gości
11:30 + Leokadii (r.), Longina
11:30 + Franciszka Szewczuka (30 r.)
17:00 + Bolesława Melecha (16 r.) i jego rodziców
17:00 + Henryka, Bolesława Witek

Intencje Mszy Świętych 14.03. – 20.03.2022 r.

Intencje Mszy Świętych 14.03.2022 – 20.03.2022r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Bogusława (33 r.), Tomasza, Józefa, Zofii, Andrzeja zm. z rodz. Bąków
7:00  
17:00 + Moniki Rytel
17:00 + Rafała (r.), Zygmunta, Tadeusza, zm. z całej rodz.
17:00 Dz-bł w r. ur. Michała i Agaty
 

 

Wt.

 

7:00 Dz-bł o zdrowie i błog. dla Mariana Wasiluka i jego rodziny
7:00 + Ireny Franczuk
17:00 + Bogusława Czuryło (r.)
17:00 + Jana (r.), Marianny Mazuruk
 

 

Śr.

7:00 + Teresy Melech (1 r.)
7:00 + Henryka (r.) Stanisława, Kazimierza, zm. z obu stron
17:00 + Tadeusza Kosyla (30 dz.)
17:00 + Franciszka, Klementyny, Franciszki
 

 

Czw.

 

7:00 + Jerzego Rybaczuka (7 dz.)
7:00  
17:00 + Tadeusza Kasprzaka (1 r.)
17:00 + Marka Nowosielskiego
17:00 + Tadeusza Iwaniuka (15 r.)
 

 

 

 

Pt.

 

7:00  
7:00  
16:00 Droga Krzyżowa
  Dz-bł w 7 r. ur. Anieli
  + Józefa Domańskiego
19:00 + Stanisławy Częstochowskiej (r.), Stanisława, Romana, Tadeusza
19:00  
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Józefa Gregorczuka (im.), Andrzeja, Anny
7:00 + Józefa, Anny, zm. teściów, dziadków, zm. z rodz.
7:00 + Haliny, zm. rodziców, dziadków obu stron
17:00 + Józefa Wasiluka (im.), Józefy Sakowskiej
17:00 + Józefa Marciniuka (im.)
17:00 W intencji mężczyzn
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Józefy (im.)
8:30 + Stanisława Ilczuka (r.), Cecylii, zm. rodziców obu stron
10:00 Za parafian i Gości
11:30 + Józefa Baraniuka
11:30 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla Marii Klimiuk z racji 95 r. ur.
17:00 + Janiny Folwarskiej
17:00 + Antoniego, Zofii (r.), Krzysztofa, Zofii, zm. z rodz.

Intencje Mszy Świętych 07.03. – 13.03.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

 

Pon.

7:00 + Franciszka (r.), Eleonory, Dominika, Włodzimierza, Zofii
7:00  
17:00 Dz-bł w 10 r. ur. Matyldy, 16 r. ur. Teodora i ich rodziców
17:00 W intencji Dusz czyśćcowych
17:00 + Moniki Rytel
 

 

Wt.

 

7:00 + Henryka Onopiuka (6 miesiąc po śmierci)
7:00 + Edwarda Panasiuka (7 dz.)
17:00 + Wincentego Żabickiego (30 dz.)
17:00 + Bronisławy (r.), Kazimierza, Henryka, Adeli, Janiny
 

 

 

Śr.

7:00 + Adeli Krypskiej (11 r.)
7:00 + Marianny Matejczuk, Moniki Rytel
7:00 + Elżbiety Miłkowskiej (7 dz.)
17:00 + Marianny Matejczuk
17:00 O szczęśliwą operację dla męża
 

 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł o Boże błog. i łaskę zdrowia w rocznicę urodzin
7:00 + Cecylii Chwesiuk
7:00 + Bogusława Terlikowskiego (1 r.)
17:00 + Marianny Matejczuk
17:00 + Eugenii Czarnockiej
17:00 + Czesława Wawryniuka
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Edmunda (4 r.), Czesławy, Stanisława, Łucji, Polikarpa, Józefy, Antoniego
7:00 + Kazimierza Wawrzyńskiego (7 dz.)
16:00 Droga Krzyżowa
  + Eugenii Czarnockiej
  + Wiesławy Śliwińskiej
19:00 Dz-bł w 19 r. ur. Klaudii
19:00 O zdrowie dla Krystyny Czerko
 

 

Sob.

 

7:00 + Jana Semeniuka
7:00 + Krystyny (im.)
7:00 + Hildegardy Karwackiej (1 r.), zm. z rodziny
17:00 + Wandy, Eugeniusza Ogórek
 

 

 

Niedz.

8:30 W intencji Rodziny Radia Maryja
8:30 + Marianny Maksymiuk (1 r.)
10:00 Za parafian i Gości
11:30 + Bożenny Marciniszyn, Jerzego Bartoszewskiego
11:30 + Eugeniusza Domańszczyńskiego (15 r.)
17:00 Dz-bł w 1 r. ur. Karoliny
17:00 + Krystyny Żuromskiej

Intencje Mszy Świętych 28.02. – 6.03.2022 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 Dz-bł w 30 r. ur. Przemysława
7:00 + Elżbiety Kisiel
7:00 O pokój w Ojczyźnie i na świecie
17:00 + Juliana Ochocińskiego
17:00 + Stanisławy Karwackiej
17:00 + Zdzisławy (r.), zm. z r. Domańskich i Żuromskich
 

 

Wt.

 

7:00 + Kpt.Władysława Łukasiuka, zamordowanych i poległych z V i VI Brygady Wileńskiej
7:00 + Eugenii Daniluk (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 15 r. ur. Jakuba
17:00 + Anny Andrusiak (r.), Krzysztofa, Jana
 

 

Śr.

8:30 + Marianny, Stanisława, Wandy, Henryka, Wojciecha, zm. z rodz. Wawryniuków
10:00 + Teresy Kulińskiej (30 dz.)
17:00 + Wiesławy, Mirosława
17:00 Do MB Sarnackiej
 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł w intencji Cecylii Chwedorczuk
7:00  
17:00 + Zygmunta Kołodzieja
17:00 + Heleny Stefaniuk
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Kazimierza
7:00  
16:00 Droga Krzyżowa
  + Moniki Rytel
  + Sławomira Gumienniczuka
  + Kazimierza, Marii, ich rodziców i rodzeństwo
 

 

Sob.

 

7:00 W intencji dusz czyśćcowych
7:00  
17:00 + Eugenii Czarnockiej
17:00 + Heleny
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Jerzego Bobelaka, zm. z r. Czerków, Bartoszuków i Mateuszuków
8:30 Dz-bł w 75 r. ur. Tadeusza Radzikowskiego
10:00 Za parafian i Gości
11:30 + Zbigniewa Bartoszuka (14 r.)
11:30 + Sławomira Gumienniczuka
17:00 + Bogdana (im.)
17:00 + Janusza Przewuskiego

Intencje Mszy Świętych 21.02. – 27.02.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Tadeusza Kosyla (7 dz.)
7:00  
17:00 + Rozalii (50 r.), Stefana, Jadwigi, Tadeusza, zm. z rodz. Ludwiczuków i Gregorczuków
17:00 + Honoraty (r.), Jana
 

 

Wt.

 

7:00 + Eugenii Czarnockiej (7 dz.)
7:00  
17:00 + Janusza Przewuskiego (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 35 r. ślubu Anny i Jarosława
 

 

Śr.

7:00 + Czesławy Szymczuk (7 dz.)
7:00 + Wincentego Cybulskiego (7 dz.)
17:00 + Teresy Kulińskiej
17:00 Dz-bł w 6 r. ur. Amelii Mateuszuk
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana Sakowskiego (r.)
7:00 + Marianny Matejczuk (7 dz.)
17:00 + Leokadii (r.), zm. z rodziny
17:00 + Teresy Paluch
17:00 + Józefa, Stanisława, Władysława, Heleny i ich rodziców
 

 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w 2 r. ur. Alicji
7:00  
17:00 + Bożenny i Tadeusza Marciniszyn
17:00 + Haliny (r.), Mariana, Janusza, Stanisława i zm. dziadków
17:00 + Reginy (r.), Grzegorza Sołtan
 

 

Sob.

 

7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Moniki Rytel (7 dz.)
17:00 + Mirosława Szaniawskiego (im.)
17:00 Dz-bł w 19 r. ur. Gabrieli
17:00 + Mirosława (im.), Wiesławy Dudziuk
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Edwarda Bladyńca (r.), zm. rodziców obu stron
8:30 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB Nieustającej Pomocy dla Mirosława Lipińskiego z okazji imienin
10:00 Za parafian i Gości
11:30 + Marianny (r.), Eustachiusza, Eugenii, Leona, Katarzyny
11:30 + Sławomira Gumienniczuka
17:00 + Władysławy, Władysława
18:00 W intencji mężczyzn