Nowy kościół

Kościół

Nabożeństwa różańcowe

1-1-600x600

Modlitwa „Pod Twoją obronę”, odmawiana po każdym Różańcu, jest najstarszą modlitwą do Matki Bożej. Już w pierwszych wiekach prześladowani chrześcijanie u Matki Pana Jezusa szukali ratunku.
Proponujemy, by ta modlitwa w tym roku, kiedy świat ogarnięty jest pandemią, była myślą przewodnią nabożeństw różańcowych. Dzieci będą poznawać cudowne obrazy Matki Najświętszej i związane z nimi miejsca w Polsce, gdzie ludzie wypraszali ratunek dla swoich rodzin i parafii, gdy kraj nawiedzały różnego rodzaju epidemie.

Pielgrzymka do Leśnej Podlaskiej 2020

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej parafii w ostatnią sobotę sierpnia (tj.29.08.2020r.) po porannej Mszy Świętej wyruszyła piesza pielgrzymka z Sarnak do Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. W drogę wyruszyło ponad 130 pątników na czele z Wikariuszem ks. Mariuszem Szymanikiem. Z modlitwą i śpiewem na ustach, nie zważając na deszczową pogodę nieśliśmy z radością nasze indywidualne intencje oraz całej wspólnoty parafialnej. Na jednym z etapów, podczas krótkiej konferencji ks. Mariusz podkreślił jak ważną rolę w życiu każdego Chrześcijanina odgrywa wspólnota parafialna, której każdy z nas jest istotną częścią.
Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za łaskę pielgrzymowania w tak ważnym dla naszej parafii roku. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom fizycznym jak i duchowym za wspólne pielgrzymowanie i modlitwę. Ks. Mariuszowi za duchową opiekę, grupie muzycznej za animację śpiewu, Służbie porządkowej za dbanie o bezpieczeństwo pielgrzymów oraz Panu ,,bagażowemu” za bezpieczny transport bagaży.
Niech Matka Boża Leśniańska otacza płaszczem matczynej opieki całą naszą parafię i każdego z nas.
Matko Boża Leśniańska, módl się za nami!

Odpust ku czci Wniebowzięcia Matki Bożej

W niedzielę 9 sierpnia w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks.kan.dr Wojciech Hackiewicz. Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na problem jaki mocno dotyka nasze pokolenie, a mianowicie ucieczka od Boga. Doprowadza ona wielu z nas do duchowej depresji, w konsekwencji której odrzucamy Boga. Zaczynamy żyć w alternatywnym świecie skupieni tylko na sobie. Uciekamy od prawdziwego życia szukając pocieszenia w nałogach i uzależnieniach. Na koniec ks.Wojciech zachęcił abyśmy trwali na modlitwie, która daje ukojenie i pokój ducha. Zaprosił również wszystkich parafian na Misje Święte, które poprowadzi w naszej parafii wraz z ks.Jerzym Dudą tydzień przed uroczystością poświęcenia nowego kościoła. Dziękujemy Bogu za łaskę przeżycia odpustu, którego owocem niech będzie nasze nieustanne duchowe przemienianie.

KOMUNIKAT BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

Piąte zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego o organizacji duszpasterstwa w stanie epidemii.

Utrzymuje się w dalszym ciągu stan epidemii i związane z nim ograniczenia. Wyszło jednak w dniu wczorajszym nowe rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z 19 kwietnia 2020 r., poz. 697), które łagodzi nieco dotychczasowe zakazy i pozwala na szerszy zakres duszpasterstwa liturgicznego. W związku z tym, postanawiam:

1. Dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, przedłużoną już w moim piśmie z 3 kwietnia br., przedłużyć po raz kolejny, do odwołania.

2. Wystosować jednocześnie do diecezjan zachętę, aby starali się uczestniczyć we Mszy świętej przynajmniej raz w miesiącu. Staje się to moralnie możliwe, ponieważ:

a) w obrzędach religijnych można brać udział wg przelicznika – jedna osoba na 15 m2 powierzchni kościoła lub kaplicy. Proboszczowie są proszeni o sprawdzenie w dokumentach lub zmierzenie powierzchni obiektu sakralnego i umieszczenie na jego drzwiach informacji o liczbie osób uprawnionych do wejścia i uczestnictwa w liturgii (oprócz celebransa i służby liturgicznej);

b) istnieje też możliwość uczestnictwa w liturgii na placu przykościelnym. Proboszczowie są proszeni o włączenie głośnika zewnętrznego i przypomnienie o obowiązku zachowania odległości 2. m między poszczególnymi wiernymi.

c) można podzielić parafię na cztery części i zapraszać każdą z nich na kolejne niedziele miesiąca. Osoby zamawiające intencje Mszy świętych mogą w nich uczestniczyć niezależnie od miejsca zamieszkania.

3. Zaprosić ministrantów mających więcej, niż 13 lat życia do służby liturgicznej. Młodsi mogą być dopuszczeni tylko wówczas, gdy przybywają na liturgię z rodzicami lub innymi dorosłymi opiekunami.

4. Wszystkich uczestniczących we Mszach świętych zobowiązać do zachowywania wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, m. in. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub maseczek. Nie dotyczy to jedynie celebransa.

5. Poinformować, że w ostatniej stacji pogrzebu, na cmentarzu, może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób, oprócz celebransa, dokonujących pochowania lub pracowników zakładu pogrzebowego – z zachowaniem stosownych odległości.

6. Przypomnieć, że obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy również uczestników pogrzebu na cmentarzu, osób przebywających w zakrystii lub w kancelarii parafialnej, zarówno kapłana, pracowników kancelarii, jak też interesantów.

7. Zwrócić się z usilną prośbą do Księży Proboszczów o wystawienie Najświętszego Sakramentu przynajmniej raz w tygodniu na kilka godzin i stworzenie możliwości odbycia spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej wielkanocnej.

8. W okresie trwania epidemii nakazać śpiewanie suplikacji podczas wszystkich Mszy świętych, przynajmniej w niedziele. Zachęcam też i proszę wiernych o odmawianie – w miarę możliwości – koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 i różańca o 20.30 w intencji ustania zagrożenia ze strony koronawirusa i suszy.

9. W związku z narastającymi trudnościami w regulowaniu zobowiązań parafialnych (opłaty za prąd, wywóz śmieci, utrzymanie pracowników itp.), przypomnieć o podaniu wiernym numeru konta parafialnego na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń, a także umieszczeniu puszki przy wyjściu z kościoła.

10. Kurię Diecezjalną częściowo otworzyć, ale pozostawić w dalszym ciągu kontakt telefoniczny lub mailowy, jako najwłaściwszą drogę komunikowania się. Jedynie w ważnych i pilnych sprawach będzie możliwe spotkanie bezpośrednie, po wcześniejszym zaanonsowaniu przybycia.

11. Oleje święte poświęcone w Wielki Czwartek Księża Dziekani lub inni kapłani w ich zastępstwie będą mogli odebrać w siedzibie Kurii w poniedziałek, 27 kwietnia br., w godz. 9.00 – 12.00.

      Proszę też o kontynuowanie chrześcijańskiej troski o osoby starsze i samotne, a także o włączanie się w miarę możliwości do różnorodnych form wolontariatu.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzialne i cierpliwe znoszenie niedogodności życiowych będących skutkiem wprowadzonych zakazów, za wzajemną pomoc i otwartość. W szczególny sposób dziękuję Osobom o wielkim sercu i wielkiej odwadze, które w szpitalach i domach opieki niosą pomoc ludziom chorym i starszym. Macie Państwo nasze modlitewne wsparcie i wielką wdzięczność. Pragnę wszystkich prosić o wzajemne wspieranie się i życzliwe zainteresowanie potrzebami osób żyjących obok nas, zwłaszcza samotnych, starszych i chorych. Pozdrawiam Drogich Księży i Osoby Konsekrowane, prosząc o wytrwałość i ofiarność w pełnieniu służby u Pana.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa

                                                                                                             + Piotr Sawczuk
                                                                                                           Biskup Drohiczyński

Fotorelacja z Triduum Paschalnego

Triduum Paschalnetriduum paschalne (z łac. triduum, „trzy dni”) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym rzymskich katolików oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne )

Fotorelacja z Triduum Paschalnego z naszej parafii

Życzenia Wielkanocne

Chrystus Zmartwychwstał!

W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego księża  posługujący w Sarnakach składają Parafianom i Gościom najserdeczniejsze życzenia. Niech Boża radość, która wypełniła dzisiaj nasze serca rozlewa się na wszystkie dni naszego życia, byśmy nigdy nie tracili nadziei i pogody ducha. Niech Chrystus, który Zmartwychwstał umocni wiarę w nasze zmartwychwstanie i ożywi miłość do bliźnich. Przeżyjmy te Święta w zdrowiu i świątecznej atmosferze rodzinnych spotkań. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi. Radosnego Alleluja!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                          Duszpasterze

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I ADORACJI W TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ – godzina 17.00

Adoracja do 21.00:

Po Mszy Świętej – adoracja indywidualna

20.00 – NABOŻEŃSTWO GODZINY ŚWIĘTEJ

21.00 – ZAKOŃCZENIE ADORACJI

PAMIĘTAJMY ???   W kościele może przebywać do 5 osób.

 

WIELKI  PIĄTEK

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ ROZPOCZNĘ SIĘ O GODZINIE 16.00

Adoracja od godziny 7.00 do 21.00

7.00 – Grzybów

8.00 – Kamianka

9.00 – Rzewuszki

10.00 – Lipno

11.00 – Kol. Klimczyce i Klimczyce

12.00 – Binduga

13.00 – Kózki, Bużka

14.00 – Mierzwice Nowe i Stare

15.00 – Rozwadów , Franopol

16.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

17.00 – Chlebczyn

18.00 – Hołowczyce

19.00 – Chybów

20.00 – Płosków, Kol. Płosków i  Terlików

21.00 – ZAKOŃCZENIE ADORACJI

DZISIAJ OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY

PAMIĘTAJMY ???  W kościele może przebywać do 5 osób.

 

WIELKA SOBOTA

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 19.00

Adoracja od godziny 7.00

7.00 – Sarnaki ul. Kolejowa

8.00 – Sarnaki ul. Piłsudskiego, ul. Kościelna, ul. Berka Joselewicza

9.00 – Sarnaki ul. Krecia

10.00 – Sarnaki ul. Rysia

11.00 – Sarnaki ul. Dzikowa

12.00 – Nadleśnictwo

13.00 – Sarnaki ul. Konopnickiej i Gazy

14.00 – Sarnaki ul. Lisia i ul. Zajęcza

15.00 – Sarnaki ul. 3 Maja

16.00 – Sarnaki ul. Szkolna, ul. Kościuszki, ul. Żeromskiego

17.00 – Sarnaki ul. Kilińskiego i ul. Spokojna

18.00 – Chór parafialny

19.00 – NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ

DZISIAJ OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY

PAMIĘTAJMY ???  W kościele może przebywać do 5 osób.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

6.00 – Rezurekcja 

Pozostałe Msze Święte w tym dniu: 

W Kościele Parafialnym – 9.00;10.00; 11.30; 17.00

PAMIĘTAJMY ???  W kościele może przebywać do 5 osób.

Kaplice:

Lipno – 9.00

Mierzwice – 9.00

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą Niedzielę.

PAMIĘTAJMY ???  W kościele może przebywać do 5 osób.

KOMUNIKAT BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

Czwarte zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego o organizacji duszpasterstwa w stanie epidemii

Nie zmieniła się na lepsze ogólna sytuacja w naszej Ojczyźnie. Obowiązuje do odwołania rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. wprowadzające stan epidemii. Wydawane są coraz bardziej restrykcyjne przepisy. Wszystko na to wskazuje, że będą one obowiązywać w ostatnim okresie Wielkiego Postu i w Święta Wielkanocne. Również władza kościelna wydaje na ten czas swoje wskazania, określające możliwości i sposoby uczestnictwa w obrzędach liturgicznych. W nawiązaniu zatem do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 marca br., Wskazań Prezydium KEP z 21 marca br., Komunikatu przewodniczącego KEP z 24 marca br. oraz innych zarządzeń, postanawiam:

więcej informacji źródło: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/czwarte-zarzadzenie-biskupa-drohiczynskiego-o-organizacji-duszpasterstwa-w-stanie-epidemii/

Zaproszenie na internetowe rekolekcje wielkopostne z Pustelni Zwiastowania w Poletyłach

W związku z obecną sytuacją epidemiczną proponujemy internetowe rekolekcje wielkopostne z Pustelni Zwiastowania w Poletyłach, które poprowadzi ks. Robert Grzybowski i ks. Mateusz Roguski.

Rekolekcje potrwają od 19 do 25 marca. Konferencje będą umieszczane w sieci sukcesywnie zgodnie z planem. Można je będzie obejrzeć na stronie internetowej diecezji, kanale YouTube oraz na profilu Facebook diecezji.

Program:
Podkreślony punkt programu bezpośrednio przekierowuje na materiał filmowy.

Zaproszenie

19 marca (czwartek)
20.00 – Wprowadzenie w rekolekcje

20 marca (piątek)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

21 marca (sobota)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

22 marca (niedziela)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Lectio divina dla rodzin
11.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

23 marca (poniedziałek)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

24 marca (wtorek)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

25 marca (środa)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia

Źródłó: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/chcac-zbudowac-wieze/