Fotorelacja z Triduum Paschalnego

Triduum Paschalnetriduum paschalne (z łac. triduum, „trzy dni”) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym rzymskich katolików oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne )

Fotorelacja z Triduum Paschalnego z naszej parafii

Życzenia Wielkanocne

Chrystus Zmartwychwstał!

W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego księża  posługujący w Sarnakach składają Parafianom i Gościom najserdeczniejsze życzenia. Niech Boża radość, która wypełniła dzisiaj nasze serca rozlewa się na wszystkie dni naszego życia, byśmy nigdy nie tracili nadziei i pogody ducha. Niech Chrystus, który Zmartwychwstał umocni wiarę w nasze zmartwychwstanie i ożywi miłość do bliźnich. Przeżyjmy te Święta w zdrowiu i świątecznej atmosferze rodzinnych spotkań. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi. Radosnego Alleluja!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                          Duszpasterze

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I ADORACJI W TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ – godzina 17.00

Adoracja do 21.00:

Po Mszy Świętej – adoracja indywidualna

20.00 – NABOŻEŃSTWO GODZINY ŚWIĘTEJ

21.00 – ZAKOŃCZENIE ADORACJI

PAMIĘTAJMY ???   W kościele może przebywać do 5 osób.

 

WIELKI  PIĄTEK

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ ROZPOCZNĘ SIĘ O GODZINIE 16.00

Adoracja od godziny 7.00 do 21.00

7.00 – Grzybów

8.00 – Kamianka

9.00 – Rzewuszki

10.00 – Lipno

11.00 – Kol. Klimczyce i Klimczyce

12.00 – Binduga

13.00 – Kózki, Bużka

14.00 – Mierzwice Nowe i Stare

15.00 – Rozwadów , Franopol

16.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

17.00 – Chlebczyn

18.00 – Hołowczyce

19.00 – Chybów

20.00 – Płosków, Kol. Płosków i  Terlików

21.00 – ZAKOŃCZENIE ADORACJI

DZISIAJ OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY

PAMIĘTAJMY ???  W kościele może przebywać do 5 osób.

 

WIELKA SOBOTA

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 19.00

Adoracja od godziny 7.00

7.00 – Sarnaki ul. Kolejowa

8.00 – Sarnaki ul. Piłsudskiego, ul. Kościelna, ul. Berka Joselewicza

9.00 – Sarnaki ul. Krecia

10.00 – Sarnaki ul. Rysia

11.00 – Sarnaki ul. Dzikowa

12.00 – Nadleśnictwo

13.00 – Sarnaki ul. Konopnickiej i Gazy

14.00 – Sarnaki ul. Lisia i ul. Zajęcza

15.00 – Sarnaki ul. 3 Maja

16.00 – Sarnaki ul. Szkolna, ul. Kościuszki, ul. Żeromskiego

17.00 – Sarnaki ul. Kilińskiego i ul. Spokojna

18.00 – Chór parafialny

19.00 – NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ

DZISIAJ OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY

PAMIĘTAJMY ???  W kościele może przebywać do 5 osób.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

6.00 – Rezurekcja 

Pozostałe Msze Święte w tym dniu: 

W Kościele Parafialnym – 9.00;10.00; 11.30; 17.00

PAMIĘTAJMY ???  W kościele może przebywać do 5 osób.

Kaplice:

Lipno – 9.00

Mierzwice – 9.00

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą Niedzielę.

PAMIĘTAJMY ???  W kościele może przebywać do 5 osób.

KOMUNIKAT BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

Czwarte zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego o organizacji duszpasterstwa w stanie epidemii

Nie zmieniła się na lepsze ogólna sytuacja w naszej Ojczyźnie. Obowiązuje do odwołania rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. wprowadzające stan epidemii. Wydawane są coraz bardziej restrykcyjne przepisy. Wszystko na to wskazuje, że będą one obowiązywać w ostatnim okresie Wielkiego Postu i w Święta Wielkanocne. Również władza kościelna wydaje na ten czas swoje wskazania, określające możliwości i sposoby uczestnictwa w obrzędach liturgicznych. W nawiązaniu zatem do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 marca br., Wskazań Prezydium KEP z 21 marca br., Komunikatu przewodniczącego KEP z 24 marca br. oraz innych zarządzeń, postanawiam:

więcej informacji źródło: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/czwarte-zarzadzenie-biskupa-drohiczynskiego-o-organizacji-duszpasterstwa-w-stanie-epidemii/

Zaproszenie na internetowe rekolekcje wielkopostne z Pustelni Zwiastowania w Poletyłach

W związku z obecną sytuacją epidemiczną proponujemy internetowe rekolekcje wielkopostne z Pustelni Zwiastowania w Poletyłach, które poprowadzi ks. Robert Grzybowski i ks. Mateusz Roguski.

Rekolekcje potrwają od 19 do 25 marca. Konferencje będą umieszczane w sieci sukcesywnie zgodnie z planem. Można je będzie obejrzeć na stronie internetowej diecezji, kanale YouTube oraz na profilu Facebook diecezji.

Program:
Podkreślony punkt programu bezpośrednio przekierowuje na materiał filmowy.

Zaproszenie

19 marca (czwartek)
20.00 – Wprowadzenie w rekolekcje

20 marca (piątek)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

21 marca (sobota)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

22 marca (niedziela)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Lectio divina dla rodzin
11.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

23 marca (poniedziałek)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

24 marca (wtorek)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia
17.00 – Konferencja dla młodzieży
20.00 – Wieczór pojednania
21.30 – Podsumowanie dnia

25 marca (środa)
6.30 – Zapowiedź dnia
9.00 – Konferencja dnia
13.30 – Homilia

Źródłó: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/chcac-zbudowac-wieze/

Zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego po wprowadzeniu zagrożenia epidemicznego w Polsce

KOMUNIKAT 

W następstwie wprowadzenia w Polsce w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym rozporządzeń władz państwowych oraz komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, pragnę poinformować, że decyzje zawarte w moim rozporządzeniu z dnia wczorajszego pozostają w mocy, za wyjątkiem punktu 4 c, który w obecnej sytuacji musi zostać zmieniony. Tak więc:

  1. Zawieszam na terenie Diecezji Drohiczyńskiej wszelkie rekolekcje parafialne, zachęcając zarazem do skorzystania z form ćwiczeń duchowych indywidualnych oraz dostępnych w środkach społecznego przekazu.
  2. Zawieszam również wspólne celebrowanie nabożeństw Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
  3. Usilnie proszę wszystkich Proboszczów, aby umieścili na drzwiach kościołów i kaplic informację o zarządzeniu władz państwowych ograniczającym do 50. liczbę osób mogących jednocześnie przebywać wewnątrz. Dotyczy to uczestnictwa we wszystkich zgromadzeniach, czyli zarówno we Mszach świętych, jak i w adoracjach Najświętszego Sakramentu. Proszę wiernych o zrozumienie i sugeruję, by na Msze święte przybywały przede wszystkim osoby, które zamówiły intencje mszalne, a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina. Przypominam o możliwości przeżywania Mszy świętych i innych nabożeństw za pośrednictwem mediów.
  4. Udział wiernych we Mszach świętych w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, szpitalach oraz w zakładach opiekuńczych zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców, podopiecznych i personelu.
  5. Proszę, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty zachowując normy bezpieczeństwa i limit osób zgromadzonych jednocześnie w kościele.
  6. Popierając prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, do odmawiania każdego dnia o godzinie 20.30 w kościele bez udziału wiernych, różańca w intencji chorych, tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych, sanitarnych, a dla wszystkich o pokój serc i łaskę nawrócenia.
  7. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do aż odwołania.

Duszpasterzy i Wiernych proszę o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji oraz o modlitwę o ustanie epidemii.

/-/ + Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyński

 

żródłó: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/zarzadzenie-biskupa-drohiczynskiego-po-wprowadzeniu-zagrozenia-epidemicznego-w-polsce/

Rozporządzenie Biskupa Drohiczyńskiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

Drodzy Księża, Osoby konsekrowane, Kochani Diecezjanie!

Inwazja koronawirusa, która dotarła do naszej Ojczyzny, przynagla nas do wzniesienia ku Bogu ufnej modlitwy o pomoc nadprzyrodzoną, ale zmusza także do podjęcia stosownych środków bezpieczeństwa. Będą one w pewnej mierze miały wpływ na nasze praktyki religijne. Powodowany troską o dobro osób mieszkających oraz czasowo przebywających na terenie Diecezji Drohiczyńskiej (kan. 383 § 1 KPK), niniejszym – w oparciu o zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. – postanawiam wprowadzić prewencyjne środki ostrożności.

1. Zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam jednak, aby osoby korzystające z dyspensy poświęciły dodatkowo czas na modlitwę indywidualną lub rodzinną. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe, np. www.drohiczynska.pl (por. Jan Paweł II, Dies Domini, 54).

2. Do dnia 29 marca br. w czasie liturgii w kościołach należy przestrzegać następujących zasad:

a) kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i cały czas przestrzegać zasad higieny,
b) przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii świętej na rękę, do czego w tym okresie zachęcam ( Wskazania Episkopatu Polski przyjęte na 331. zebraniu plenarnym 09.03.2005, n. 40).
c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne i następnie co jakiś czas je zmieniać lub dezynfekować,
g) należy też zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominam, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego KEP, abp. S. Gądeckiego, z 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wszystkich wiernych, aby – o ile jest to możliwe – poza liturgią nawiedzali kościoły na adorację i gorliwą modlitwę osobistą. Duszpasterzom zaś polecam:
a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b) aby kapłani troszczyli się o zapewnienie dodatkowych okazji do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c) aby – przy zachowaniu zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Ponadto informuję, że do dnia 29 marca br.:
a) zaplanowane terminy udzielania sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na późniejszy okres,
b) zostają zawieszone pielgrzymki grupowe, inne wspólne wyjazdy oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Zachęcam jednocześnie uczniów do zainteresowania się propozycjami rekolekcji dostępnych w Internecie i wysłuchania ich w domu,
c) decyzję o przeprowadzeniu lub odwołaniu rekolekcji dla dorosłych oraz innych spotkań pozostawiam roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów. Dotyczy to również nabożeństw Drogi Krzyżowej. Winni oni zawsze mieć na uwadze konieczność ścisłego przestrzegania zasad sanitarnych, m.in. dotyczących odpowiedniej odległości między uczestnikami.

5. Bardzo proszę, aby – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i bliźnich – wszystkie osoby, które mają podwyższoną temperaturę, kaszel lub inne objawy infekcji, powstrzymały się od udziału w Eucharystii i nabożeństwach sprawowanych we wspólnocie.

6. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, wyrażającą się np. przez pomoc w zakupach. Proszę wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz służb sanitarnych.

7. Zgodnie z czcigodnym zwyczajem Kościoła w obliczu trwającej epidemii, we wszystkich parafiach należy w niedziele Wielkiego Postu śpiewać suplikacje.

8. Ewentualne kolejne decyzje będą podejmowane w zależności od dalszych zarządzeń Konferencji Episkopatu Polski lub władz państwowych.

Polecam Was Bożej Dobroci i wszystkim z serca błogosławię

                                                                                                              + Piotr Sawczuk

                                                                                                           Biskup Drohiczyński

Kuria Diecezjalna                                                                                                                                 Drohiczyn, 13 marca 2020 r.
17-312 Drohiczyn ul. Kościelna 10                                                                                                    L. 205/2020

Zarządzenie: Powyższe Rozporządzenie Biskupa Drohiczyńskiego należy podać wiernym do wiadomości oraz umieścić w parafialnych gablotach i stronach internetowych.

                                                                                               Ks. dr Zbigniew Rostkowski

                                                                                                       Wikariusz Generalny

Wielki Post – Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Środę Popielcową – zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta), nie spożywamy również alkoholu. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

                                                                        źródło: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/wielki_post_popielec.php3

 

W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do dobrego przygotowania się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprzez:

– Indywidualną adoracje Najświętszego Sakramentu (od poniedziałku do czwartku) od godziny 15 do wieczorowej Mszy świętej. 

– Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00.

– Drogę Krzyżową w każdy piątek o godzinie 16.00.

– Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielą po Mszy Świętej o godzinie 17.00 i rotacyjnie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 8.30, druga niedziela 10.00, trzecią 11.30 i tak dalej

– Zdrapka Wielkopostna 

– Nowenna do Świętego Józefa z Sarnak do Lipna 10-18 marca (po wieczorowej Mszy Świętej).

– Rekolekcje Wielkopostne (27-29 marzec),

– Nocna Droga Krzyżowa (3 kwietnia).

– Ekstremalną Drogę Krzyżową z Sarnak do Leśnej Podlaskiej (4 kwietnia).

– Drogę Krzyżową ulicami Sarnak (5 kwietnia).

 

Aktywne ferie w parafii

W dniach 10,12,13 i 17,18 lutego 2020 roku, w parafii  pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach, odbyły się półkolonie zorganizowane przez księży wikariuszy. Swoją pomoc okazali także wolontariusze z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy aktywnie włączyli się w organizację półkolonii.                                         

Pierwszego dnia w grupie 45 osób wyjechaliśmy do Siedlec, gdzie obejrzeliśmy bajkę pt. „Gang zwierzaków”. Kolejnym punktem dnia była wizyta w parku trampolin.

Drugi dzień naszych półkolonii spędziliśmy w Sarnakach, gdzie odbyły się zajęcia prowadzone techniką decoupagu, tworzyliśmy figurki z masy solnej. Pomiędzy pracami plastycznymi można było pograć w „gry na konsoli”, bilarda oraz w tenis stołowy.

Dzień trzeci był najbardziej wyczerpujący fizycznie. Pierwszym punktem było malowanie dzień wcześniej ulepionych figurek z masy solnej. Później rozdzieliliśmy się na dwie grupy, męska część grupy udała się na halę sportową, a dziewczynki oddały się muzyce i tańczyły do układów choreograficznych wyświetlanych na tablicy.

Po krótkim odpoczynku w domu, intensywnie rozpoczęliśmy drugi tydzień zimowych półkolonii. Wybraliśmy się do Warszawy, gdzie zwiedziliśmy budynek Sejmu i Senatu, spacerowaliśmy po Starym Mieście. Najbardziej oczekiwanym punktem dnia było zwiedzanie  Stadionu Narodowego.

Ostatniego dnia naszych półkolonii, wspólnie obejrzeliśmy film „Smerfy” oraz udaliśmy się na halę sportową aby pograć w piłkę nożną. Po powrocie, w salce parafialnej czekała na wszystkich niespodzianka przygotowana przez księży wikariuszy. Dzięki ich inicjatywie, mogliśmy uczestniczyć w naszym parafialnym „Festiwalu Pizzy”! Podczas wspólnej Agapy wymieniliśmy się wrażeniami z zimowiska, oraz zostaliśmy zaproszeni na półkolonie wakacyjne.

Tegoroczne ferie nie były czasem zmarnowanym, ponieważ spędziliśmy je z rówieśnikami i nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy. Wszyscy czekamy już na wakacje, by wspólnie przeżyć wolny czas.

                                                                                                                                                          autor tekstu:  Gabriela Rybaczuk

Spotkanie Mężczyzn

W dniu 26 stycznia odbyło się spotkanie dla mężczyzn rozpoczynające kolejny rok spotkań comiesięcznych w naszej parafii.  Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 18.00 Mszą św. , której przewodniczył ksiądz proboszcz. Spotkanie poprowadziła grupa Mężczyzn św. Józefa  z Zalesia Górnego koło Warszawy dzieląc się swoim świadectwem a także poprowadziła modlitwę przed Najświętszym Sakramentem  wyznając że JEZUS JEST MOIM PANEM.  Na zakończenie Ks. Piotr udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 

Zapraszamy wszystkich mężczyzn na nasze comiesięczne spotkanie mężczyzn.