Modlitwa w intencji Księdza Proboszcza

20 listopada 2020 r. o godz. 7.00 i 17.00 zostały odprawione Msze Święte w intencji Księdza Proboszcza Andrzeja Jakubowicza. Przybyli wierni wraz z kapłanami, do których dołączył poprzedni wikariusz – ks. Piotr Pędzich, modlili się za swojego Duszpasterza, który świętował swoje urodziny i zbliżające się imieniny. Trwając w duchu wdzięczności za trud i poświęcenie Księdza Prałata włożone w budowę nowego kościoła, wypraszali dostojnemu Solenizantowi Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę odwagi i siły do podejmowania Bożych zamysłów, wierność łasce powołania, opiekę Matki Bożej oraz wstawiennictwo świętych patronów.
Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele poszczególnych grup działających przy parafii (KSM-u, Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa, Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca i Chóru), a także Rada Parafialna w imieniu wszystkich parafian złożyli Kapłanowi najserdeczniejsze życzenia.

Święty zwycięża

Uroczystość Wszystkich Świętych, a w sposób szczególny miesiąc listopad, w którym częściej nawiedzamy cmentarze, to nie tylko czas zadumy nad przemijaniem, ale to radosne świętowanie z mieszkańcami Nieba. Nie brakuje Eucharystii i modlitwy. Dzieci również chętnie angażują się w to świętowanie przebierając się za świętych, których imiona noszą. Chcą w ten sposób dać świadectwo, że święty jest osobą radosną, a przy okazji pomodlić się przez wstawiennictwo Maryi i świętych również za wszystkich zmarłych.
Można obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych nie przebierając się za jakieś strachy, ale za swoich wspaniałych patronów. Impreza ma dzięki temu także charakter edukacyjny, ponieważ daje możliwość do poznania historii wielu świętych postaci Kościoła. Po Mszy Świętej sprawowanej o 11.30 uczestnicy, podążając za dziećmi przebranymi za świętych, przemierzyli trasę z nowego kościoła na cmentarz parafialny, gdzie odmówiliśmy różaniec, Anioł Pański, a na rozesłanie błogosławieństwa udzielił ksiądz proboszcz.
Wspólne świętowanie zakończyło rozdanie pamiątkowych upominków za odwagę i kreatywność w wykonaniu strojów.

Schola Dziecięca

Głównym zadaniem Scholi Dziecięcej jest ubogacanie śpiewem Eucharystii w niedzielę o godz. 11.30. Poprzedzone jest to wcześniejszą próbą, która zazwyczaj jest w sobotę o 11.00 w salce na plebanii. Każde spotkanie, poza przygotowaniem repertuaru na Mszę Świętą niedzielną, stanowi także dobrą okazję do tego, aby pobyć razem, bawić się, wspólnie modlić się oraz uczyć się życia w grupie.

Wszystkim dzieciom ze scholki i rodzicom bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Szczególnie za to, że razem modlimy się śpiewem. Niech nasza wspólna troska o piękno Liturgii sprawi, że nie zabraknie dzieci rozwijających swoje talenty na chwałę Pana.

Różaniec za Zmarłych

Uroczystość poświęcenia kościoła

Dzień 10 października 2020 r. zapisał się w historii Sarnak i całej diecezji drohiczyńskiej. W tym dniu miała miejsce uroczystość poświęcenia nowego kościoła parafialnego. Ks. bp Piotr Sawczuk przewodniczył uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.00 z obrzędem poświęcenia świątyni.

Nowy kościół

Kościół

Nabożeństwa różańcowe

1-1-600x600

Modlitwa „Pod Twoją obronę”, odmawiana po każdym Różańcu, jest najstarszą modlitwą do Matki Bożej. Już w pierwszych wiekach prześladowani chrześcijanie u Matki Pana Jezusa szukali ratunku.
Proponujemy, by ta modlitwa w tym roku, kiedy świat ogarnięty jest pandemią, była myślą przewodnią nabożeństw różańcowych. Dzieci będą poznawać cudowne obrazy Matki Najświętszej i związane z nimi miejsca w Polsce, gdzie ludzie wypraszali ratunek dla swoich rodzin i parafii, gdy kraj nawiedzały różnego rodzaju epidemie.

Pielgrzymka do Leśnej Podlaskiej 2020

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej parafii w ostatnią sobotę sierpnia (tj.29.08.2020r.) po porannej Mszy Świętej wyruszyła piesza pielgrzymka z Sarnak do Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. W drogę wyruszyło ponad 130 pątników na czele z Wikariuszem ks. Mariuszem Szymanikiem. Z modlitwą i śpiewem na ustach, nie zważając na deszczową pogodę nieśliśmy z radością nasze indywidualne intencje oraz całej wspólnoty parafialnej. Na jednym z etapów, podczas krótkiej konferencji ks. Mariusz podkreślił jak ważną rolę w życiu każdego Chrześcijanina odgrywa wspólnota parafialna, której każdy z nas jest istotną częścią.
Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za łaskę pielgrzymowania w tak ważnym dla naszej parafii roku. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom fizycznym jak i duchowym za wspólne pielgrzymowanie i modlitwę. Ks. Mariuszowi za duchową opiekę, grupie muzycznej za animację śpiewu, Służbie porządkowej za dbanie o bezpieczeństwo pielgrzymów oraz Panu ,,bagażowemu” za bezpieczny transport bagaży.
Niech Matka Boża Leśniańska otacza płaszczem matczynej opieki całą naszą parafię i każdego z nas.
Matko Boża Leśniańska, módl się za nami!

Odpust ku czci Wniebowzięcia Matki Bożej

W niedzielę 9 sierpnia w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks.kan.dr Wojciech Hackiewicz. Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na problem jaki mocno dotyka nasze pokolenie, a mianowicie ucieczka od Boga. Doprowadza ona wielu z nas do duchowej depresji, w konsekwencji której odrzucamy Boga. Zaczynamy żyć w alternatywnym świecie skupieni tylko na sobie. Uciekamy od prawdziwego życia szukając pocieszenia w nałogach i uzależnieniach. Na koniec ks.Wojciech zachęcił abyśmy trwali na modlitwie, która daje ukojenie i pokój ducha. Zaprosił również wszystkich parafian na Misje Święte, które poprowadzi w naszej parafii wraz z ks.Jerzym Dudą tydzień przed uroczystością poświęcenia nowego kościoła. Dziękujemy Bogu za łaskę przeżycia odpustu, którego owocem niech będzie nasze nieustanne duchowe przemienianie.

KOMUNIKAT BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

Piąte zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego o organizacji duszpasterstwa w stanie epidemii.

Utrzymuje się w dalszym ciągu stan epidemii i związane z nim ograniczenia. Wyszło jednak w dniu wczorajszym nowe rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z 19 kwietnia 2020 r., poz. 697), które łagodzi nieco dotychczasowe zakazy i pozwala na szerszy zakres duszpasterstwa liturgicznego. W związku z tym, postanawiam:

1. Dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, przedłużoną już w moim piśmie z 3 kwietnia br., przedłużyć po raz kolejny, do odwołania.

2. Wystosować jednocześnie do diecezjan zachętę, aby starali się uczestniczyć we Mszy świętej przynajmniej raz w miesiącu. Staje się to moralnie możliwe, ponieważ:

a) w obrzędach religijnych można brać udział wg przelicznika – jedna osoba na 15 m2 powierzchni kościoła lub kaplicy. Proboszczowie są proszeni o sprawdzenie w dokumentach lub zmierzenie powierzchni obiektu sakralnego i umieszczenie na jego drzwiach informacji o liczbie osób uprawnionych do wejścia i uczestnictwa w liturgii (oprócz celebransa i służby liturgicznej);

b) istnieje też możliwość uczestnictwa w liturgii na placu przykościelnym. Proboszczowie są proszeni o włączenie głośnika zewnętrznego i przypomnienie o obowiązku zachowania odległości 2. m między poszczególnymi wiernymi.

c) można podzielić parafię na cztery części i zapraszać każdą z nich na kolejne niedziele miesiąca. Osoby zamawiające intencje Mszy świętych mogą w nich uczestniczyć niezależnie od miejsca zamieszkania.

3. Zaprosić ministrantów mających więcej, niż 13 lat życia do służby liturgicznej. Młodsi mogą być dopuszczeni tylko wówczas, gdy przybywają na liturgię z rodzicami lub innymi dorosłymi opiekunami.

4. Wszystkich uczestniczących we Mszach świętych zobowiązać do zachowywania wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, m. in. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub maseczek. Nie dotyczy to jedynie celebransa.

5. Poinformować, że w ostatniej stacji pogrzebu, na cmentarzu, może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób, oprócz celebransa, dokonujących pochowania lub pracowników zakładu pogrzebowego – z zachowaniem stosownych odległości.

6. Przypomnieć, że obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy również uczestników pogrzebu na cmentarzu, osób przebywających w zakrystii lub w kancelarii parafialnej, zarówno kapłana, pracowników kancelarii, jak też interesantów.

7. Zwrócić się z usilną prośbą do Księży Proboszczów o wystawienie Najświętszego Sakramentu przynajmniej raz w tygodniu na kilka godzin i stworzenie możliwości odbycia spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej wielkanocnej.

8. W okresie trwania epidemii nakazać śpiewanie suplikacji podczas wszystkich Mszy świętych, przynajmniej w niedziele. Zachęcam też i proszę wiernych o odmawianie – w miarę możliwości – koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 i różańca o 20.30 w intencji ustania zagrożenia ze strony koronawirusa i suszy.

9. W związku z narastającymi trudnościami w regulowaniu zobowiązań parafialnych (opłaty za prąd, wywóz śmieci, utrzymanie pracowników itp.), przypomnieć o podaniu wiernym numeru konta parafialnego na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń, a także umieszczeniu puszki przy wyjściu z kościoła.

10. Kurię Diecezjalną częściowo otworzyć, ale pozostawić w dalszym ciągu kontakt telefoniczny lub mailowy, jako najwłaściwszą drogę komunikowania się. Jedynie w ważnych i pilnych sprawach będzie możliwe spotkanie bezpośrednie, po wcześniejszym zaanonsowaniu przybycia.

11. Oleje święte poświęcone w Wielki Czwartek Księża Dziekani lub inni kapłani w ich zastępstwie będą mogli odebrać w siedzibie Kurii w poniedziałek, 27 kwietnia br., w godz. 9.00 – 12.00.

      Proszę też o kontynuowanie chrześcijańskiej troski o osoby starsze i samotne, a także o włączanie się w miarę możliwości do różnorodnych form wolontariatu.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzialne i cierpliwe znoszenie niedogodności życiowych będących skutkiem wprowadzonych zakazów, za wzajemną pomoc i otwartość. W szczególny sposób dziękuję Osobom o wielkim sercu i wielkiej odwadze, które w szpitalach i domach opieki niosą pomoc ludziom chorym i starszym. Macie Państwo nasze modlitewne wsparcie i wielką wdzięczność. Pragnę wszystkich prosić o wzajemne wspieranie się i życzliwe zainteresowanie potrzebami osób żyjących obok nas, zwłaszcza samotnych, starszych i chorych. Pozdrawiam Drogich Księży i Osoby Konsekrowane, prosząc o wytrwałość i ofiarność w pełnieniu służby u Pana.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa

                                                                                                             + Piotr Sawczuk
                                                                                                           Biskup Drohiczyński