Kurs lektorski

     14 października b. r. w Drohiczyńskim seminarium odbyło się pierwsze spotkanie ministrantów pragnących zostać lektorami. Wśród kandydatów znaleźli się również przedstawiciele naszej sarnackiej służby liturgicznej: Łukasz Korowajczuk i Piotr Ludwiczuk.

    Spotkanie miało 3 wymiary: organizacyjny (sprawy związane z kursem, podstawowe wiadomości , wykład wprowadzający, itp.), duchowy (Eucharystia) i kończąca spotkanie agapa.

    Nowym kandydatom (z diecezji jest ich około 120) życzymy zapału, wytrwałości i sukcesów w przygotowaniu się do posługi lektorskiej.

Zakończenie Wielkiej Nowenny Fatimskiej

      13 października ostatni raz w tym roku, w naszej parafii pw. Świętego Biskupa i Męczennika w Sarnakach, odbyło się Nabożeństwo Fatimskie. Było to szczególne nabożeństwo, ponieważ tego dnia oficjalnie Koło Przyjaciół Radio Maryja zakończyło Wielką Nowennę Fatimską, która miała przygotować naszą wspólnotę parafialną do dobrego przeżycia 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.  Nabożeństwo jak zawsze rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz. Podczas kazania zostało przybliżone wezwanie Maryi płynące do nas z Fatimy „Módlcie się i odmawiajcie codziennie różaniec” i jego aktualność dziś.

    Inicjatorem nowenny był pan Tadeusz Radzikowski. W 2009 roku wraz z grupką parafian zgłosił chęć dobrego przygotowania do jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie. Dziewięcioletnia nowenna polegała na codziennym odmawianiu różańca w miesiącach, kiedy miały miejsce objawienia w Fatimie. Począwszy od 1 maja do 30 października wspólnota codziennie prowadziła różaniec z rozważaniami, który kończył się modlitwą Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Jak wspomina pomysłodawca były różne przeszkody i zawirowania, jednak dzieło, które zostało zapoczątkowane 1 maja 2009 roku z Bożą pomocą zostało wypełnione.

   Koło Przyjaciół Radio Maryja, w tym szczególnym dniu, prowadziło różaniec Fatimski, który jak zawsze odmawialiśmy przemierzając ulice Sarnak. Podczas nabożeństwa figurę Matki Bożej Fatimskiej niosły poszczególny stany, reprezentujące parafię (mężczyźni, kobiety, małżonkowie, młodzież i dzieci ). Trzeba zauważyć, że niewątpliwym owocem Nowenny jest rozbudowany kult Nabożeństwa Fatimskiego, podczas których parafianie licznie gromadzą się, aby polecać Bogu sprawy Ojczyzny, parafii (szczególnie dzieło budowy nowej świątyni) i swoje sprawy osobiste i rodzinne.

    Dziękując Bogu za dar Wielkiej Nowenny Fatimskiej, ufamy, że dzieło, którego udziałem była nasza wspólnota parafialna, będzie przynosiło owoce w naszym życiu parafialnym i osobistym. Już myślimy o Nowennie dziękczynnej.

 

 

Akt zawierzenia

          Wczoraj (14 października) podczas cotygodniowego spotkania Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca miało miejsce uroczyste zawierzenie naszej wspólnoty Matce Bożej – Maryi. Podczas spotkania po konferencji był czas kiedy cała wspólnota klęcząc przy ołtarzu uroczyście zawierzyła siebie, Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca, nasze rodziny i całą parafię Matce Bożej. Przez ten akt pragniemy jeszcze ściślej przylgnąć do Miłosiernego Boga, żyć Jego nauką biorąc przykład z Maryi. Ufamy, że Pośredniczka i nasza Niebieska Mama będzie nas wspierała i prowadząc drogą przykazać i Ewangelią doprowadzi nas na końcu naszego życia do swego Syna w niebie.

 

 

Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Boga, Królowo świata!

Wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny, gdy wejrzał na Twoje uniżenie. 
Stałaś się Niewiastą Niosącą Chrystusa dla naszego zbawienia. 
Odczytując nasze powołanie w Kościele jako Przyjaciele Oblubieńca, 
pragniemy przyłączyć się do Twojego hymnu uwielbienia. 
Wpatrując się w Twoje przeczyste życie, 
obieramy sobie Ciebie za szczególną patronkę naszej Wspólnoty.
Pragniemy naśladować Ciebie, aby poprzez życie zawierzone woli Bożej, 
tak jak Ty, kroczyć pewną drogą do zbawienia.
Pragniemy oddać się pod Twoją przemożną opiekę, by zło nas nie zwyciężało, 
a w naszym życiu zajaśniał blask świętości. 
Jako Przyjaciele Oblubieńca, obdarzeni miłością Boga, zdobyci przez Jezusa, 
chcemy kochać Go ponad wszystko, 
a ze względu na Niego także Ciebie, Matko naszego Pana i Oblubieńca.
Zawierzamy Twojej matczynej opiece naszą Wspólnotę i prosimy,
byś nas nieustannie prowadziła do Twojego Syna.
Wypraszaj nam dar Ducha Świętego dla ożywienia naszej wiary, rozpalenia miłości 
i jednoczenia wspólnych wysiłków apostolskich.
Prowadź nas drogą pokory, ufności i służby. 
Prowadź ku zjednoczeniu z wolą Boga, tak aby w nas i przez nas wypełniały się Jego pragnienia.
Prowadź naszą Wspólnotę tak, aby przez jej modlitwę i świadectwo chrześcijańskiego życia
świat uwierzył Twojemu Synowi.
Prowadź drogami nowej ewangelizacji, aby wracali do Boga ci, którzy Go odrzucili. 
Prowadź, Matko, drogą rozkochiwania świata w jedynym Oblubieńcu, 
którym jest Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus.

                                                                                                                 Sarnaki, 16.10.2017 r.

 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH.

     Formacja duchowa wiąże się z formacją intelektualną i fizyczną. Człowiek do poprawnego rozwoju fizycznego potrzebuje: odpoczynku, relaksu, wartości duchowych i rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Wśród młodych ludzi największą popularnością cieszy się oczywiście Piłka Nożna i możliwość spotkanie w gronie kolegów na jej kopaniu. W związku z tym ministranci jak już stało się tradycją w piątkowy wieczór spotykają się aby pograć w piłkę. Spotkanie zaczyna się od spotkania z Bogiem na Eucharystii, następnie wspólnie idziemy na halę sportową Szkoły podstawowej, gdzie gramy w piłkę. Jest to spotkanie otwarte, więc zapraszamy młodzież z naszej wspólnoty parafialnej. Warunkiem jest oczywiście udział we Mszy świętej i posiadanie stroju sportowego (na zmianę).

     W tym miejscu chcemy podziękować za życzliwość ze strony dyrekcji szkoły za możliwość korzystania z jej zaplecza sportowo-rekreacyjnego.

     Wszystkich chętnych zapraszamy w każdy piątek. Rozpoczynamy Eucharystią wieczorną.

 

„Kremówka”

    W dniu 15 października 2017 r., młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, działającego przy parafii Sarnaki, uczciła wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Po każdej Eucharystii, przy kościele w Sarnakach, pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, można było poczęstować się kremówkami papieskimi. Za dobrowolną ofiarę, każdy mógł skosztować ulubionego smakołyku Świętego Jana Pawła II. To o Kremówkach wspominał Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. w Wadowicach „Po maturze chodziliśmy na kremówki”.

    16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. W związku z tym nasza inicjatywa miała na celu, przypomnienie tego wydarzenia, postaci naszego wielkiego rodaka, jego nauczania. Było to również podziękowanie wiernym za wsparcie swoją modlitwą i ofiarą, duchowego testamentu Świętego, a mianowicie – Fundacji Nowego Tysiąclecia im. Jana Pawła II. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi komentarzami. Żadna kremówka się nie ostała. Dziękujemy!

Paulina Golwiej.

 

RÓŻANIEC DO GRANIC

     7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, w całej Polsce wierni modlili się, w intencji Ojczyzny, na różańcu na granicach Polski.

    Nasza wspólnota parafialna włączyła się w to dzieło. Po porannej Eucharystii, grupa pielgrzymów pod przewodnictwem Księży: Piotra i Grzegorza udała się do pobliskich Serpelic do tzw. kościoła stacyjnego. Podczas pokonywania 15 km odcinka pielgrzymi odmówili 4 części różańca i poprzez modlitwę i śpiew omodlili sprawy Ojczyzny, parafii i swoich rodzin. Po dotarciu do Serpelic pielgrzymi włączyli się w program przygotowany przez organizatorów. Uczestniczyli w Eucharystii, modlitwach i  uroczystym różańcu.

    Na Mszy św. i uroczystościach dało się zauważyć wielu naszych parafian, którzy włączyli się w to duchowe i szlachetne dzieło. Naszą wspólnotę, w tej duchowej inicjatywie w Serpelicach, reprezentował proboszcz i dziekan Sarnacki ksiądz Andrzej Jakubowicz.

    W łączności duchowej z Polakami zgromadzonymi na graniach Ojczyzny w naszej parafii o godzinie 14 rozpoczął się różaniec w kościele parafialnym i kaplicach (Lipno i Mierzwice). Wśród licznie zgromadzonych ludzi przeważały osoby, które nie mogły udać się do Serpelic. Po odmówieniu 4 części różańca, modlitewne czuwanie zakończyliśmy Eucharystią.

   Ufamy, że dzieło modlitewne, której byliśmy częścią będzie owocowało w naszej Ojczyźnie, wspólnocie parafialnej i rodzinach.

  Królowo różańca świętego, módl się za nami!

 

Idźmy naprzód z nadzieją

 

     8 października już po raz 17 obchodziliśmy Dzień Papieski. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Jak co roku w tym dniu młodzież z naszej parafii zbierała ofiary do puszek, które przeznaczone zostały na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” im. Św. Jana Pawła II. Instytucja ta zajmuje się wspieraniem uzdolnionej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.

  W tym dniu również miało miejsce poświęcenie tornistrów uczniów. Dzieci poprzez przyniesienie na Mszę święta swoich tornistrów wraz z podręcznikami, zeszytami i przyborami zaprosili Boga, aby im pomagał w formacji intelektualnej i duchowej. Ks. proboszcz poświęcił tornistry licznie zgromadzonym uczniom, a następnie modliliśmy się na różańcu polecając Bogu przez wstawiennictwo Maryi i św. Jana Pawła II dzieci i młodzież uczącą się z naszej parafii i fundacje „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

  Dziękujemy wszystkim za obecność, modlitwę i wsparcie materialne duchowego testamentu świętego Jana Pawła II.

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI

W pierwszą niedzielę (tj. 1 października) na Mszy świętej dla dzieci (11;30) w naszej świątyni parafialnej odbyło się poświęcenie różańców dla dzieci, które uroczyście rozpoczęły przygotowania do sakramentu spowiedzi i przyjęcia po raz pierwszy do swego dziecięcego serca Pana Jezusa pod postacią chleba.

Podczas Eucharystii po Komunii świętej ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz pobłogosławił różańce, które następnie wraz z ks. Grzegorzem wręczał rodzicom dzieci przygotowującym się do Pierwszej Komunii świętej. Rodzice zaś przekazali różańce dzieciom. Symbol przekazania różańca wskazuje na ważną rolę rodziców w przygotowaniu dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. To jest powołanie i zadanie rodziców, aby rozwijać i umacniać wiarę swych dzieci.

Jako przygotowanie do Komunii dzieci wraz z rodzicami będą prowadziły w wyznaczonych dniach października różaniec, aby w ten sposób zawierzać swe życie Bogu przez wstawiennictwo Maryi i dobrze przygotować się do spowiedzi i I Komunii świętej.

Cały różaniec w naszej parafii jest odmawiany codziennie po Mszy świętej wieczorowe (17). W niedziele zaś po Mszy świętej dla dzieci (11;30), odmawiana jest tylko dziesiątka. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwie Różańcowym, aby w ten sposób upraszam potrzebne łaski przez wstawiennictwo naszej Niebieskiej Matki Maryi.

Zapraszamy do fotorelacji.

JUBILEUSZ – STO LAT JAK JEDEN DZIEŃ

     W sobotę 23 września nasza parafianka, Tekla Stanisława Wasiluk świętowała swoje 100 urodziny. Jubileusz p. Stanisława przeżywała otoczona najbliższą rodziną. Świętowanie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej w intencji Jubilatki, który odmawiała licznie zgromadzona rodzina. Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszę świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz. O oprawę liturgiczną zadbała rodzina jubilatki.

    Po zakończonej Eucharystii, życzeniach i wspólnym zdjęciu cała rodzina odmówiła Anioł Pański. Następnie p. Stanisława świętowała swoje urodziny w gronie rodziny.

    Pani Tekli Stanisławie Wasiluk składamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i świętych patronów, zdrowia, pociechy: z dzieci, wnuków i prawnuków, radości z każdego przeżytego dnia i oczywiście kolejnych jubileuszy.

Szczęść Boże.