INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 27.05.2019 r. – 2.06.2019 r.

DZIEŃ GODZ.

INTENCJA

 

Pon.

27/05

 

7.00 + Stanisławy Korniluk  (r), Aleksandra, Józefa

+ Romana Walczuka (30r)

+ Anieli Makarskiej

18.00 + Eugenii (12r)

+ Tekli Stanisławy Wasiluk – greg.27

+ Witolda, Henryka, Zenona, Tymoteusza

 

Wt.

28/05

 

7.00 + Agnieszki Niedziółka, Bronisława, Władysława, Genowefy Karda, Joanny Krypskiej

+ Józefa Wasiluka (r), zm. z rodz. Wasiluków

+ Euzebiusza Miłkowskiego (30dz)

18.00 + Marii Hackiewicz

+ Haliny Matejczuk, Krystyny Daniluk

+ Tekli Stanisławy Wasiluk – greg.28

 

 

Śr.

29/05

 

7.00 + Kazimiery, Stanisława Marczuków, Stefana Bojczuka

+ Jadwigi, Czesława Cybulskich

+ Krzysztofa (r), Janusza, Marka, Ryszarda

18.00 + Józefa (r), Tekli

+ Tekli Stanisławy Wasiluk – greg.29

 

 

Czw.

30/05

 

8.30

 

+ Janusza Machuta

+ Antoniego, Stanisława Żurawskich

10.00 + Jana Czerko
18.00 + Tekli Stanisławy Wasiluk – greg.30

Dz-bł w 7 r. ur. Karoliny

 

Pt.

31/05

 

7.00 + Marcina Jakubiaka (5r)

+ Marianny, Stanisława, Jadwigi Jakubiak

18.00 + Zygmunta Pióro, jego rodziców i dziadków

+ Stanisława (r), zm. z rodz. Orzepowskich, Terlikowskich, Lipińskich

+ Honoraty, Jana Korniluków

 

Sob.

1/06

 

 

7.00 Dz-bł w int. wnuków Ani, Dominiki, Weroniki, Pawła o opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. i w intencji ich rodziców

O Boże błog. i zdrowie wnuczek: Oli, Gabrysi, Antoniny, Michaliny

+ Antoniego Kasprzaka – rozpoczęcie gregorianki

18.00 + Marcina Jakubiaka (5r)

Dz-bł w 1 r. ślubu Natalii i Mateusza Lewickich  i w int. Julii

 

Niedz.

2/06

 

7 Niedziela Wielkanocna   

8.30 + Marka Pióro (1r)

+ Marka Pióro (1r)

10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Józefa (r). Ireny, Marka, Janusza, Krzysztofa

+ Antoniego Kasprzaka-greg.2

17.00 + Ireny, Stanisława, zm. z rodz. Czapskich i Matejczuków