Intencje Mszy Świętych 11.04 – 18.04.2022 r.

            Intencje Mszy Świętych 11.04.2022 – 18.04.2022r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00  
7:00  
17:00 + Stanisława, Jadwigi, ich zm. rodziców
17:00 + Wiesławy Śliwińskiej
17:00 + Franciszka, Jadwigi, Bronisława
 

 

Wt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Cecylii (r.), Antoniego, Tadeusza
17:00 + Stanisława Kalinowskiego
 

 

 

Śr.

7:00 Dz-bł w 90 r. ur. Marianny Zubkowicz
7:00 + Barbary Beczek (r.), Otylii, Bolesława Wyrzykowskich
7:00 + Tadeusza Głuchowskiego (29 r.)
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Julii
17:00 + Janusza (1 r.), Adama (30 dz.)
 

 

Czw.

 

17:00 + Za zm. Kapłanów posługujących w naszej parafii
17:00 W intencji Kapłanów
17:00 W intencji Kapłanów
Pt.

 

16:00 Liturgia Męki Pańskiej
 

Sob.

 

19:00 Dz-bł w intencji rodziny
19:00 + Czesława Żabickiego (10 r.), Marii i ich rodziców
19:00 + Jadwigi (r.), Franciszka, Stanisława, Bogusława, Grzegorza
 

 

 

Niedz.

6:00 Za Parafian i Gości
10:00 + Czesława Szoplika i jego rodziców
11:30 + Joanny Szymaniuk
11:30 + Jana Stefaniuka (27 r.), Dariusza (13 r.), zm. z r. Stefaniuków i Nowosielskich
17:00 + Władysława Seredziuka, zm. z rodz. Wereszków
 

 

 

 

Pon.

8:30 + Krystyny Żuromskiej, zm. z rodziny
8:30 + Zm. z całej rodz. Hepnerów, Piwoni
10:00 + Józefa, Marianny Kalużnych, Stanisława, Marianny Dziwińskich
11:30 + Stanisława Zawadzkiego (7 r.)
11:30 Dz-bł w int. całej rodziny, dzieci, wnuków i prawnuków
17:00 + Ireny (r.), Henryka, Waleriana, zm. z rodziny