Intencje Mszy Świętych 20. –26.03.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 +Józefy (im.) Zbigniew Chwesiuk
7:00 + Józefa Kozioła (im.) Rodzina
17:00 + Antoniego (30 r.), Zofii (38 r.), zm. z rodz. Gregorczuków Krystyna Czeberkus
17:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
 

 

Wt.

 

 

7:00 +Kamila Komonia Sąsiedzi z Sarnak
7:00 + Teresy Melech (2 r.) Stefan Melech
17:00 + Józefa, Anny, Łucji, Wincentego i ich rodziców Otylia Gajowiecka
17:00 + Stanisława Miękusa, zm. rodziców Rodzina
 

 

Śr.

7:00 +Heleny, Kazimierza Walczuk Janina Mateuszuk
7:00 + Mieczysława, Józefa Kalinowskich Janina Mateuszuk
17:00 + Stanisława Ilczuka (r.), Cecylii, zm. rodziców obu stron Marek Ilczuk
17:00 + Bogdana (im.) Brat z żoną
 

Czw.

 

7:00 Dz-bło dary Ducha Św., Boże błog. i opiekę MB dla Daniela w 25 r. ur. Rodzice
7:00 + Danuty Kuleszy Sąsiedzi
17:00 + Janiny Pióro Rodzina
 

 

 

 

Pt.

 

8:30 + Szczepana Ilczuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
10:00 + Joanny, Zofii, Stanisława, Adeli, Krzysztofa Edward Wyganowski
16:00 Droga krzyżowa  
  Dz-błw 17 r. ur. Justyny Rodzice
19:00 Droga krzyżowa  
  + Romana Korowajczuka, zm. z rodz. Korowajczuków i Ostapskich Rodzina
  + Wacława, Szczepana Stefaniuków, Barbary Truszkowskiej Sabina Filipiuk
 

 

 

 

Sob.

 

8:30 + Zofii Onopiuk Rodzina
8:30 + Henryki (10 r.) Piotr Piotrowski
10:00 + Feliksy Żuk (15 r.), Stanisława, Franciszka Jadwiga Kasperuk
17:00 + Kamila Komonia Koleżanki, koledzy, wychowawczyni i rodzice
17:00 + Laurentego, zm. rodziców obu stron Rodzina
19:00 + Marianny, Jana Daniluków, Jadwigi Grzegorz Daniluk
 

 

Niedz.

8:30 +Leokadii, Longina Jolanta Piwoni
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 Dz-bł w 2 r. ur. Karoliny Rodzina
11:30 Dz-bł w 8 r. ur. Anieli Rodzice
17:00 +Tomasza, Jana, Henryka, Heleny Stanisława Korowajczuk