Intencje Mszy Świętych 08. – 14.04.2024 r.

Dzień  Godz  Intencje  Ofiarodawca 
 

 

 

Pon. 

 

7:00  + Sławomira, Marianny, Stanisława  Krystyna Głuchowska 
10:00  + Jadwigi Wasilewskiej (7 dz.)  Rodzina 
17:00  + Heleny, Jana (r.)  Rodzina Andrusiak 
17:00  + Kazimiery, Stanisława, zm. z rodz. Soszyńskich  Zbigniew Soszyński 
 

Wt. 

 

 

7:00  Dz-bł w 2 r. ur. Róży  Dziadkowie 
7:00  + Marka Sączuka. Elżbiety  Rodzina 
17:00  Dz-bł w 30 r. sakr. małżeństwa Iwony i Sylwestra  Małżonkowie 
17:00  + Mariana, Otylii, Krystyny  Irena Kępka 
 

 

Śr. 

7:00  Dz-bł w int. Małgorzaty Kita i Łukasza Sączuka o wiarę i łaskę pocieszenia  Rodzina 
7:00  Do MB Sarnackiej dziękczynna za otrzymane łaski  Krystyna Jaszczuk 
17:00  Dz-bł w intencji dzieci i wnucząt  Dziadkowie 
17:00  + Jana, Heleny, Mariana  Barbara Domańska 
 

Czw. 

 

7:00  Dz-bł w r. sakr. małżeństwa o Boże błog. dla całej rodziny  Janina Mitura 
7:00  Dz-bł o Miłosierdzie Boże i ulgę w cierpieniu  Przyjaciele 
17:00  + Romana Wawryniuka (32 r.), Andrzeja, Otylii, Marianny, Eugenii, zm. rodziców obu stron  Helena Wawryniuk 
 

 

Pt. 

7:00  + Franciszka, Jadwigi, Bronisława  Halina Izdebska 
7:00  + Jadwigi Wasilewskiej  Janina i Wiesław Wyrzykowscy 
17:00  + Jerzego Oszowskiego (10 r.)  Córka 
17:00  + Stanisława, Jadwigi, zm. z ich rodzin  Hanna Matejczuk 
 

 

 

Sob. 

7:00  Dz-bł w intencji wnuków Jana, Julii, Jakuba, Kajetana  Janina Wyrzykowska 
7:00  + Tadeusza Honczaruka (17 r.)  Dzieci 
7:20  + Tadeusza Głuchowskiego (31 r.)  Mirosława Żylińska 
17:00  + Eugeniusza, Teresy, Janusza Zalewskich, Ernesta Frydrycha, zm. z rodz. Hołubów i Janiaków  Rodzina 
17:00  + Heleny  Katarzyna Chacińska 
 

 

 

Niedz. 

8:30  Dz-bł o Boże błog. i dary Ducha Św. Dla całej rodziny, dzieci i wnuków  Stanisława Jędrzejuk 
10:00  Za Parafian i Gości   
11:30  + Jerzego Lewczuka (r.), Feliksy, Władysława  Rodzina 
17:00  + Cecylii, Tadeusza, Antoniego  Henryk Sadowski