Świadectwo – Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

Mam 61 lat i we „Wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca” jestem od dwóch lat. Spotkania wspólnoty są dla mnie swego rodzaju „ładowaniem akumulatorów” na następny tydzień. Na spotkaniach nauczyłam się słuchać innych, wyciszać się, a codzienne rozważania Słowa Bożego, są dla mnie wsparciem i umocnieniem. Cotygodniowe spotkanie podsumowujące dany tydzień, wspólna modlitwa, spotkanie w grupie, katecheza rozwijają mnie i uczą zachowania przykazań i życia w komunii z Bogiem w codzienności. Bycie we wspólnocie jest dla mnie wielkim darem. Tutaj spotkałam ludzi, którzy pomogli mi na nowo znaleźć radość życia. Chwała Panu.

Bożena

DOMOWY KOŚCIÓŁ – ŚWIADECTWO

Wspólnota Domowego Kościoła istniała w naszej Sarnackiej parafii od 1984 roku. Wspólnotę tę stanowili małżonkowie, którzy czuli potrzebę pracy nad swoim małżeństwem poprzez codzienną modlitwę, spotkania i różnego rodzaju rekolekcje. Wspólnota rozpadła się na skutek śmierci poszczególnych członków tejże wspólnoty.

Obecnie próbujemy w naszej wspólnocie parafialnej wskrzesić to dzieło, które ma służyć przede wszystkim małżonkom w pokonywaniu ich problemów poprzez formację Oazową.

W tym miejscu mogło by paść wiele słów, wiele argumentów, wiele uzasadnień. Jednak najlepszą zachętą niech będą świadectwa, małżonków którzy już wybrali drogę formacji w Domowym Kościele.

Świadectwo Barbary i Ireneusza Siemków.

 

“OD ŹRÓDŁA DO SZCZYTU”

    W dniach 10 – 12 marca 2017 r. w Drohiczynie odbyły się rekolekcje wielkopostne pt.: “Od źródła do szczytu” dla młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Ćwiczenia duchowe dla młodzieży poprowadził ks. Marcin Szymanik. W grupie 70 uczestników nie zabrakło przedstawicieli z naszego Sarnackiego oddziału KSM-u.

    Głównym tematem rekolekcji była Msza Święta. Rekolekcjonista omawiał przebieg Eucharystii i jej poszczególnych części. Ukazał nam jak poszczególne części wyglądały kiedyś, a jak dzisiaj i dlaczego tak się zmieniły. W piątek wieczorem wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej, która uświadomiła nam że każdy z nas niesie swój własny krzyż podczas każdego dnia. Nasze poranki rozpoczynaliśmy Jutrznią. W sobotę odbyła się również gra terenowa, podczas której mieliśmy możliwość poznania innych uczestników, jak i Drohiczyna. Następnie zostaliśmy podzieleni na grupy w których spędziliśmy czas na rozważaniu fragmentu Pisma Świętego. To był czas kiedy każdy mógł podzielić się z innymi co go poruszyło i zastanowiło w danym fragmencie Ewangelii. Ważnym elementem tych rekolekcji była wieczorna sobotnia adoracja, podczas, której każdy miał możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi i rozmowy z Bogiem. Na zakończenie rekolekcji, w niedzielę, ze zdobytą wiedzą i w pełni świadomi co każdy element Mszy Świętej znaczy, udaliśmy się na Eucharystię, po której wróciliśmy do swoich domów.

    Ubogaceni Bogiem, nowymi doświadczeniami i nowo poznanymi młodymi ludźmi wracaliśmy do domów z niedosytem, że to już koniec. Wszystkim polecamy i zachęcamy do tego typu rekolekcje jako przestrzeni spotkania Boga we wspólnocie. Z tęsknotą oczekujemy kolejnych rekolekcji.

Karolina Domańska

GOTÓW.

 

Świadectwo – Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

Nasza wspólnota istnieje w parafii już przeszło 3 lata. Jest to czas na pewno nie zmarnowany. Wszystkich poszukujących swego miejsca w kościele ZAPRASZAMY do naszej wspólnoty.

            TO JEST WSPÓLNOTA DLA CIEBIE!

W tym miejscu mogło by paść wiele słów, wiele argumentów, wiele uzasadnień. Jednak najlepszą zachętą niech będą świadectwa, nas członków wspólnoty. To czym dla nas jest wspólnota Przyjaciół Oblubieńca, co nam daje ta wspólnota i dlaczego warto do nas dołączyć.

ZACZYNAMY

„We wspólnocie jestem 2 lata. Trafiłam do niej za namową księdza Arkadiusza, który był u mnie podczas „Kolędy”. Wspólnota daje mi bardzo wiele. Dzięki wspaniałym ludziom pogłębiam swoją wiarę, wzrastam w Chrystusie i nie wyobrażam sobie poniedziałków bez naszych spotkań”.

Katarzyna

Kapituła Generalna Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

W dniach 3-5 lutego b.r. w Warszawie odbyła się Kapituła Generalna Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Obradom przewodniczył Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ks. Krzysztof Kralka.

Każdy dzień pracy  rozpoczynał się od modlitwy liturgią godzin (Jutrznia) i Eucharystii. Zajęcia były poprzedzane modlitwą wspólnotową do Ducha Świętego. W spotkaniach uczestniczyły delegacje złożone z administratorów i członków każdej ze wspólnot Przyjaciół Oblubieńca. Naszym reprezentantem  była siostra Krystyna Jaszczuk. Podczas obrad podsumowano działalność Wspólnoty w roku 2016. Oto kilka informacji:

  • Powstało 29 nowych wspólnot, łącznie jest już 91, w tym 3 w Anglii.
  • Przypomniano o zasadach formacji wspólnot już istniejących z uwzględnieniem korzystania z kursów.
  • Złożono sprawozdanie finansowe (w tym z kolekty Adwentowej).
  • Zaprezentowano diakonie istniejące w poszczególnych wspólnotach, liczbę i funkcje.

Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali wykładu „Pokorna służba – pozwólmy by Jezus żył w nas”, który wygłosił ks. dr Jan Miczyński (KUL). Przykładem najdoskonalszej służby jest postawa Jezusa, który oddał się całkowicie ludziom. Prelegent ukazał również przykłady poszczególnych działań, m.in. zawiezienie do lekarza osoby potrzebującej, zrobienie zakupów, rozmowa, wizyta kapłana w domu. Ukazał, że należy widzieć Jezusa w drugim człowieku, szczególnie cierpiącym, a pomoc innym pozbawia człowieka pychy i uczy pokory.

Uczestnicy kapituły stworzyli rodzinną atmosferę, nawiązano wiele nowych znajomości i przeprowadzono wiele ubogacających rozmów. Kapituła zakończyła się spotkaniem Rady Generalnej.

Spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

W poniedziałek 09.02.2017 r. członkowie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca uczestniczyli w wieczornej Mszy Świętej o godz. 17:00. Następnie w sali parafialnej odbyła się projekcja filmu pt. „Ognioodporni”, który porusza problemy życia małżeńskiego i rodzinnego, a także wskazuje sposoby ich rozwiązania. Polecamy gorąco obejrzenie tego filmu szczególnie małżonkom i rodzicom, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności i kryzysy małżeńskie.

Po emisji filmu wywiązała się dyskusja na tematy poruszone w filmie. Podzielono się własnymi doświadczeniami w kwestiach małżeńskich i rodzinnych. Ks. Grzegorz Zasłonka, nasz opiekun duchowy, podkreślił wagę sakramentu Małżeństwa oraz rolę i potrzebę formacji małżonków. Ukazał jeden ze sposobów formacji typowo małżeńskiej, a mianowicie formacje Oazową (Domowy Kościół).

Był czas na rozmowę, dzielenie się radościami życia codziennego. Nasza administratorka, siostra Krystyna Jaszczuk, złożyła sprawozdanie z Kapituły Generalnej, która odbyła się w Warszawie w dniach 3-5 lutego bieżącego roku.

Nasze spotkanie przebiegało w życzliwej i miłej atmosferze, jak zawsze miało na celu: budowanie wspólnoty i lepsze poznanie siebie nawzajem. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym śpiewem Apelu Jasnogórskiego.

Opłatek Kółek Żywego Różańca

W dniu 15 stycznia 2017 r. członkowie Kółek Żywego Różańca z naszej Sarnackiej parafii spotkali się, aby przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od udziału we Mszy św. i modlitwie za członków poszczególnych kół różańcowych naszej wspólnoty parafialnej, zarówno tych żyjących jak i zmarłych. Trzeba zaznaczyć, ze w naszej parafii istnieje 33 róże różańcowe (męskie i żeńskie). Po Eucharystii udaliśmy się na parafialny wikariat i tam, w rodzinnej atmosferze, uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie zorganizowane po raz pierwszy w naszej parafii rozpoczęło się modlitwą, której przewodniczył ks. proboszcza Andrzej Jakubowicz. Następnie były życzenia ks. proboszcza i śpiew kolędy „Bóg się rodzi”. Po wstępie modlitewnym, przyszedł czas na życzenia i przełamanie się opłatkiem. Następnie był czas na rozmowę i wspólne śpiewy kolęd przy herbacie, kawie i słodkościach. Rozmowom nie było końca, każdy z nas poczuł się jak w domu rodzinnym. Podczas spotkania jedna z członkiń KŻR z naszej parafii, p. Anna Daniluk,  zaprezentowała napisany przez siebie wiersz. Niech te słowa będą puentą naszego opłatkowego spotkani.

Nowy Roku

O kolejny Nowy Roku.Co nam dasz w tym roku?

Jakie dary niesiesz z sobą?Czy będziemy się cieszyć z tobą?

Nowy Roku wzrastaj z Miłością.Umacniaj nas Bożą jednością.

Obdarzaj pokojem cały świat.I nie przynoś przykrych dat. 

Nowy Roku napełń serca mądrością. A czyny nasze bliźniego miłością.

Nakarm smutnych otuchą nadziei. By trud cierpliwie zwalczali po kolei.

Nowy Roku oblej ludzi Chrystusową miłością. Niech wszyscy żyją Bożą radością.

Otwórz oczy na światło wiary. Pomóż odnaleźć powołań dary.

Nowy Roku spraw by w Polsce i na świecie. Prawdziwa miłość kwitła jak w ogrodzie kwiecie.

Z modlitwą upraszaj nawrócenie. Bośmy zrozumieli krzyżowe cierpienie.

Nowy Roku roznieć światło wiary. I wprowadź nas na prawdy obszary.

Wymieć z duszy złe namiętności. Pomóż zwalczać grzechowe ciemności.

Nowy Roku zasiej ziarno odnowy. Odmień na dobre w mediach rozmowy.

Niech Boży Duch oświeci śmiechem ziemię. I umocni gorącą miłością nasze plemię.

Nowy Roku wraz z Bożą Matką.Służ opieką nad ludzką gromadką.

By ostatnia Twoja wola i nasza karta.Z miłosierdzia nie była odarta.

Nowy Roku gdy odejdziesz do końca. Przekaż nowemu księgę Ewangelicznego słońca

By co przejdą na drugą życia stronę.Mogli oglądać szczęścia wiecznego koronę.